Дослідження роботи теплового релеМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження роботи теплового релеМета роботи: вивчити будову теплового реле та зняти його ампер-секундну характеристику.

Порядок виконання роботи

 

1. Підключити схему лабораторного стенда до джерела живлення 220В, 50Гц

2.
 
 

Проконтролювати, щоб ручка автотрансформатора АТ була встановлена в положення, що відповідає мінімальній напрузі на його виході.

 

Рисунок 7.1 – Схема лабораторного стенда

 

 

3. Регулятор на корпусі теплового реле РТ1 встановити в положення “–“

4. Включити автоматичні вимикачі SF1, SF2

5. Утримуючи кнопку “Установка” за допомогою ручки автотрансформатора АТ встановити по амперметру А2 необхідну величину струму в тепловому елементі РТ1.2.

6. Встановити стрілку секундоміру у нульове положення.

7. Короткочасно натиснути кнопку “Пуск”. Після цього схема включається в роботу, нагрівається елемент РТ1.1 теплового реле РТ1. Через деякий час теплове реле РТ1 спрацює і розімкне свій контакт РТ1.3. Вимикається магнітний пускач МП, який своїми контактами відключає тепловий елемент РТ1.1 і секундомір.

8. Записати в таблицю струм у цьому досліді і час, за який спрацювало теплове реле.

9. Після охолодження теплового реле поставити контакт РТ1.3 у замкнене положення.

10. Повторити досліди при інших значеннях струму.

11. Повторити досліди, встановивши регулятор на корпусі теплового реле: а) у положення “0”; б) у положення “+”.

12. Встановити ручку автотрансформатора АТ в положення, що відповідає мінімальній напрузі на його виході.

13. Вимкнути автомати SF1, SF2.

14. По експериментальним даним побудувати в одних координатних осях залежність часу спрацювання теплового від струму для трьох положень регулятора теплового реле: “–”, “0”, “+”.

 

Теоретичні відомості

 

Для захисту електроустаткування від перевантаження застосовують теплові реле.

В однофазних реле серії ТРП усередині біметалічного елемента реле, що має U-образну форму, розташований ніхромовий нагрівач.

Нагрівання термоелементів здійснюється комбінованим способом: струм проходить через нагрівач і частково через біметал.

Реле допускають регулювання струму уставки в межах ±25%. Регулювання здійснюють за допомогою механізму уставки, що змінює натяг віток термоелемента.

Механізм має шкалу, на якій нанесено по п'ять поділок по обидва боки від нуля. Ціна поділки 5% для відкритого виконання і 5,5% - для захищеного.

При температурі навколишнього середовища нижче +30°С вноситься поправка в межах шкали реле: одна поділка шкали відповідає зміні температури на 10°С . При негативних температурах стабільність захисту порушується.

Ціна поділки шкали теплового реле, що відповідає струму захищаємого електродвигуна і навколишній температурі, вибирають наступним чином.

1. Визначається кількість поділок шкали уставок струму без температурної поправки:

,

де – номінальний струм електродвигуна; – струм нульової уставки реле; – ціна поділки (0,05 – для відкритих пускачів і 0,055 – для захищених).

2. Вводиться поправка на температуру навколишнього середовища

де – температура навколишнього середовища.

Поправка на температуру вводяться тільки при зниженні температури від номінальної (+40°С) на величину більш 10°С.

3. Результуюча розрахункова кількість поділок шкали:

Якщо буде дробовим числом, його слід округлити до цілого в більшу або меншу сторону в залежності від характеру навантаження.

 

Самоповернення реле здійснюється пружиною після остигання біметалу або вручну (прискорене повернення) важелем із кнопкою.

Реле серії ТРН – двополюсні з температурною компенсацією. Кінематична схема реле серії ТРН приведена на рисунку 7.2. Термоелемент 2 нагрівається від нагрівального елемента 1. Компенсатор реле 4 виконаний з біметалу зі зворотним прогином по відношенню основного термоелемента.

Робота реле серії ТРН майже не залежить від навколишньої температури. Зміна струму уставки реле здійснюється зміною зазору між компенсатором 4 і засувкою 9.

Реле типу ТРН–10А дозволяють регулювати струм уставки в межах від –20 до +25%; реле типів ТРН–10, ТРН–25 – у межах від –25 до +30%. Реле даних типів мають тільки ручне повернення, яке здійснюється натисканням на кнопку через 1-2 хвилини після спрацьовування реле.


 

а) б)

а – до спрацьовування;

б – після спрацьовування;

1 – нагрівач; 2 – термобіметал; 3 – підтримувач;

4 – термобіметалевий компенсатор; 5 – ексцентрик;

6 – упор; 7 – траверса; 8 – пружина; 9 – засувка;

10 – контактний місток; 11 – нерухомі контакти;

12 – пружина траверси; 13 – пружина куліси.

Рисунок 7.2 – Кінематична схема теплового реле типу ТРН.

Відповідно до вимог ГОСТ, вбудовані в пускач теплові реле, через які протягом тривалого часу проходить номінальний струм, повинні спрацювати не більше чим через 20 хвилин після початку перевантаження на 20%.

Для настройки реле під навантаженням збирають схему, приведену на рисунку 7.4. Протягом 2 годин через контакти пускача і нагрівача теплових реле пропускають номінальний струм (котушка пускача знаходиться під номінальною напругою). Потім струм підвищують до і перевіряють час спрацьовування реле. Якщо через 20 хвилин, з моменту часу підвищення струму, реле не спрацює, то поступовим зниженням уставки знаходять таке положення, при якому реле буде спрацьовувати. Потім знижують струм до номінального, дають апарату охолонути і знову повторюють випробування при струмі .

Захисні характеристики теплових реле різних серій приведені на рисунку 7.3.

 
 
Кратність струму до номінального

 


1 – РТ; 2 – ТРН-10; 3 – ТРН-25; 4 – ТРН-40;

5 – ТРН-150; 6 – ТРП-600; 7 – ТРП-25;

8 – ТРН-10А; 9 – ТРП-60

Рисунок 7.3 – Захисні характеристики теплових реле різних серій

 

Якщо при першій перевірці реле спрацьовує занадто швидко (менше чим за 10 хвилин), струм варто знизити до номінального, збільшити уставку і після перевірки апарата повторити випробування.

 
 

Рисунок 7.4 – Схема випробування теплового реле

 

При налагодженні великої кількості теплових реле з однаковою уставкою рекомендується користуватися еталонними реле, попередньо настроєними описаним вище способом. Теплові реле декількох пускачів включають послідовно з еталонними реле; пускачі зі знятими кришками кожухів залишають у включеному положенні. По колу нагрівачів пропускають струм, близький до , змінюючи уставку реле домагаються його спрацьовування одночасно з еталонними. Пускачі включають тільки для зручності визначення моменту спрацьовування реле.

Приєднуючи до випробувальної схеми нову партію апаратів, не слід очікувати, поки охолоне контрольний пускач. Досить попередньо прогріти всі апарати протягом 10-15 хвилин струмом, рівним , а потім відключити струм на 10 хвилин.

 

Рекомендована література

 

1. Гессен В.Ю., Григорьев Ю.О. Електричні станції і підстанції. – К.: Вища школа, 1970 – 479с.

2. Чунихин А.А. Электрические аппараты. – М.: Энергия, 1967.

Контрольні запитання

 

1. Призначення теплового реле ?

2. Принцип дії теплового реле ?

3. Що треба врахувати при виборі теплового реле для вибраного по потужності двигуна ?

4. Чому теплові елементи реле повинні бути включені не менше ніж у дві фази двигуна ?

 

 


ЗМІСТ

ВСТУП
1. Лабораторна робота № 1 Вивчення конструкції та роботи запобіжників. Випробування плавких вставок
2. Лабораторна робота №2 Вивчення апаратури контакторного управління
3. Лабораторна робота №3 Вивчення конструкції та роботи повітряного вимикача навантаження
4. Лабораторна робота №4 Конструкція та принцип дії вакуумного вимикача ВВВ-10
5. Лабораторна робота №5 Принцип дії та конструкція вакуумного вимикача ВВ/TEL
6. Лабораторна робота №6 Дослідження роботи захисних апаратів напругою 380/220В
7. Лабораторна робота №7 Дослідження роботи теплового реле

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.008 с.)