ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підтема: Що люблю робити у вільний часМета:

Практична

- формувати навички вживання нових лексичних одиниць;

- навчити вживати в усному й писемному мовленні дієслово sein в Präsens

Розвиваюча

- Розвивати культуру спілкування і мовленнєву реакцію учнів

- логічно викладати свою думку.

Виховна

- Виховувати доброзичливе ставлення до співрозмовника.

- вчити раціонально використовувати свій час.

 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник Сотнікова С. 8 клас Hallo, Freunde,таблиця відмінювання дієслова в Präsens, малюнки до теми;

Хід уроку:

Організаційний момент

- Перевірка присутності

- Перевірка готовності до уроку

- Steht auf! Guten Tag

- Nehmt Platz bitte!

- Wer hat heute Gruppendienst?

- Welches Datum ist heute?

- Welche Wochentag ist heute?

- Wer fehlt heute?

- Schreibt das Datum an die Tafel!

- Schreibt das Datum in die Hefte!

Повідомлення теми та мети уроку.

Фонетична розминка

На дошці висять малюнки, на яких зображено, як люди можуть проводити свій вільний час. На ксерокопіях або на дошці подані дієслова або вирази, які відповідають малюнкам.

Наприклад:

malen, basteln, Ball spielen, Fußball spielen, Computer spielen, lesen, fernsehen, in die Disko gehen

(Можна використати вирази із впр. 1 с. 62.)

Учитель пропонує знайти відповідність між малюнком і вира-

зом.

L.Was machen die Leute in ihrer Freizeit?

S.Am Wochenende gehen die Leute in die Disko. Im Sommer spielen

die Jungen Fußball.

L.Was macht ihr in ihrer Freizeit?

Мовленнєва зарядка.

Üb 2 s62

Основна частина

Розвиток навичок монологічного мовлення.

Üb 3 s6

- Was kann man der Freizeit machen?

Граматика.

Дієслово в перфект

SEIN B PRÄSENS

Практичний довідник, Німецька мова В.В.Бережна

S 32

Розвиток навичок читання.

Учні знають: як вживати дієслова в презенс, як обґрунтувати власну думку.

Учні уміють: відмінювати дієслова в презенс, говорити про те, як люди проводять свій вільний час.

 

Заключна частина.

Підведення підсумків уроку.

Ihr habt heute gut gearbeіtet

Подача домашнього завдання.

Üb 4 , 5, 6 s 7

Üb5 s 64 чит

Виставлення оцінок та їх мотивація.

• Du hast die Hausaufgabe gut (schlecht) ausgeführt.

• Du machst Fortschritte.

• Du bist ein fleißiger Schüler (eine fleißige Schülerin).

• Ich gebe dir für deine Leistung elf (zehn, zwölf).


Урок 4 КЛАС _________ _______________

Тема: відпочинок і дозвілля. _________ _______________

Підтема: Пропозиція, як проводити вільний час

Мета:

Практична

- продовжувати активізувати лексику до теми;

- вдосконалювати навички усного мовлення, читання і аудіювання;

Розвиваюча

- Розвивати мовленнєву реакцію учнів;

- Прищеплювати любов до читання;

Виховна

- Виховувати зацікавленість у розширенні своїх знань;

- Виховувати інтерес до іноземної мови.

Тип уроку:

Обладнання: підручник Сотнікова С 8 клас Hallo, Freunde, дошка, роздатковий матеріал

Хід уроку:

Організаційний момент

- Перевірка присутності

- Перевірка готовності до уроку

- Steht auf! Guten Tag

- Nehmt Platz bitte!

- Wer hat heute Gruppendienst?

- Welches Datum ist heute?

- Welche Wochentag ist heute?

- Wer fehlt heute?

- Schreibt das Datum an die Tafel!

- Schreibt das Datum in die Hefte!

- Повідомлення теми та мети уроку.

Учні по черзі відповідають на питання.

L.Was ist hier geschrieben?

Фонетична розминка

Einfach nur

Einfach nur den Tag erleben
ohne Hetze, ohne Streben
ohne Ärger, ohne Streit
da bist du im Leben weit

Einfach nur hast du dein Glück
wenn ins Leben du zurück
Gerne um dich Freunde haben
in guten aber auch in schlechten Tagen

Einfach nur für dich zu sein
ob in den Bergen, ob am Rhein
kannst du dort die Ruhe finden
ohne plagen, ohne schinden

Einfach nur “deinen” Tag erleben
ist das Schönste in deinem Leben

Мовленнєва зарядка.

Freizeit
Welche Assoziationen habt ihr mit dem Wort „Freizeit“

Surfen joggen simsen

 

Fernsehen reiten

 

 

Das Inline-Skaten jonglieren

Основна частина

Перевірка домашнього завдання

Розвиток навичок монологічного мовлення.

Üb 5 s67

Граматика.

Дієслово в перфект

Практичний довідник, Німецька мова В.В.Бережна

Ст 50-56

Perfekt

Перфект (das Perfekt) — минулий час — утворюється з презенса допоміжних дієслів haben або sein і дієприкметника ІІ відмінюваного дієслова.

Допоміжні дієслова змінюються за особами і числами, а дієприкметник ІІ не змінюється. Наприклад:

ich habe gelobt, du hast gelobt, er hat gelobt;

ich bin gefahren, du bist gefahren, er ist gefahren.

З допоміжним дієсловом haben перфект (і плюсквамперфект) утворюють:

а) перехідні дієслова (дієслова, що потребують додатка в знахідному відмінку): ich habe gelobt, ich habe gemalt, ich habe getragen, ich habe geworfen, ich habe repariert;

б) зворотні дієслова: er hat sich gekдmmt, ich habe mich angezogen, sie haben sich vorgestellt;

в) безособові дієслова, що означають явища природи: es hat geregnet, es hat gedonnert, es hat geblitzt, es hat geschneit;

г) безособові дієслова, що означають відчуття людини: es hat mich gedьrstet, es hat mich gefrцstelt, es hat mich (mir) geekelt;

д) неперехідні дієслова, що означають стан або почуття: ich habe gelebt, ich habe geschlafen, ich habe gelacht;

е) допоміжне дієслово haben: ich habe gehabt.

З допоміжним дієсловом sein перфект (і плюсквамперфект) утворюють:

а) неперехідні дієслова, що означають переміщення в просторі, коли вказується вихідна точка, мета або напрям руху: ich bin in den Garten gelaufen, er ist aus der Stadt gekommen, sie sind tаlwдrts gegangen;

б) неперехідні дієслова, що означають перехід з одного стану в інший: ich bin erkrankt, er ist gestorben, sie sind eingeschlafen, das Wasser ist gefroren.

в) дієслова begegnen, bleiben, (er)folgen, gelingen, geschehen, glьcken, miЯlingen, passieren, scheitern: ich bin zu Hause geblieben, ein Unglьck ist geschehen, der Versuch ist gelungen;

г) допоміжні дієслова sein i werden: ich bin gewesen, ich bin geworden.

Деякі неперехідні дієслова, наприклад, laufen, fahren, fliegen, schwimmen, reiten, які утворюють перфект з допоміжним дієсловом sein, можуть уживатись як перехідні. Тоді вони потребують прямого додатка і утворюють перфект з допоміжним дієсловом haben. Наприклад:

fliegenEr ist gestern nach Berlin geflogen.

Er hat gestern eine Sportmaschine geflogen.

Перфект модальних дієслів утворюється за загальними правилами:

wollen — gewolltich habe gewolltwir haben gewollt

du hast gewolltihr habt gewollt

er hat gewolltsie haben gewollt

Якщо модальне дієслово вживається в реченні з інфінітивом іншого дієслова, то замість дієприкметника ІІ вживається його застаріла форма, яка збігається з інфінітивом:

Ich habe die Ausstellung besuchen wollen.

Hast du den Text ьbersetzen kцnnen?

Оскільки перфект може виражати закінчену чи незакінчену в минулому дію, на українську він перекладається дієсловом доконаного або недоконаного виду. Контекст, словотворча форма або семантичне значення дієслова звичайно вказують на те, яку дію означає перфект.

Розвиток навичок читання.

В 3 ст66.

Gruppenarbeit

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.190.82 (0.007 с.)