Надання повної цивільної дієздатностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Надання повної цивільної дієздатності-фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.

- провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди повна цивільна дієздатність може бути надана за рішенням суду(з моменту набрання законної сили рішенням суду)

3. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

- надана фізичній особі, поширюється на усі цивільні права та обов'язки.

-у разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності-зберігається.

 

 

Часткова і неповна цивільна дієздатність.

Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років,має право:

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (якщо він задовольняє побутові потреби особи, відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосується предмета, який має невисоку вартість; 2) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду. Шкода підлягає відшкодуванню батьками (усиновлювачами), опікуном, іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітнього, а за деяких умов - навчальним закладом, закладом охорони здоров'я або закладом, що здійснює щодо малолітнього функції опікуна

Правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, може бути згодом схвалений(протягом одного місяця не заявили претензії другій стороні) ЇЇ батьками або одним із них, з ким вона проживає, або опікуном.

Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.Крім правочинів, передбачених частковою, має право: 1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; 2) самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; 3) бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; 4) самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом,внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку) -, за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна повинна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування.

Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від батьків (усиновлювачів) або піклувальника та органу опіки та піклування.

За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Суд скасовує своє рішення про - якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.

перелік правочинів, які неповнолітня особа має право укладати самостійно, може бути доповнений

Цивільна відповідальність неповнолітньої особи-особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею самостійно відповідно до закону, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.

 

Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи: підстави, порядок, правові наслідки.

Суд може обмежити цив діїзд ф о(підстави):

- якщо вона страждає на психічний розлад(не є стійким або хронічним), який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

- якщо вона зловживає(систематичного та (або) надмірного їх використання) спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Порядок обмеження встановлюється Цивільним процесуальним кодексом України.

- є обмеженою з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

- встановлюється піклування.

- може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини (інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових-за згодою піклувальника. Відмова піклувальника дати згоду - може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду)

Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів цієй особи, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може письмово дозволити цій особі самостійно одержувати заробіток..

- самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі.

Підставами для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи визнаються: а) наявність у особи психічного розладу, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними; б) зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо, якщо фізична особа цими діями ставить себе чи свою сім'ю, інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Справа про обмеження дієздатності фізичної особи розглядається судом в порядку окремого провадження на підставі заяви членів її сім'ї, органу опіки та піклування, наркологічного або психіатричного закладу .Поновлення:1)у разі видужання 2)припинення зловживання…На підставі суду про поновлення ц д.

 

Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок, правові наслідки.

- якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

-порядок визнання - Цивільним процесуальним кодексом України.

Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави, фізична особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від заявника її відшкодування.

Момент визнання фізичної особи недієздатною

- з моменту набрання законної сили рішенням суду про це.

- Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.

Правові наслідки

- встановлюється опіка.

- не має права вчиняти будь-якого правочину, від її імені вчиняє опікун.

-відповідальність за шкоду, несе її опікун

За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.

Заява-членами її сім'ї, близькими родичами, незалежно від їх спільного проживання, органом опіки та піклування, психіатричними закладом. Одним з основних доказів для прийняття судового рішення є висновок судово-психіатричної експертизи, яка призначається судом за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи. Визнання особи недієздатною не є перешкодою для здійснення цивільних прав та обов'язків її опікуном від її імені, стороною правочину буде вважатися недієздатна особа, права та обов'язки якої представляє її опікун.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.01 с.)