Тема: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.Тема: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Мета:

Ø навчальна: Сформувати поняття комп’ютерної публікації, розглянути види публікацій та засоби їх створення.

Ø розвивальна: Розвивати вміння, навички роботи у програмі MS Publisher, пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної техніки.

Ø виховна: Виховувати почуття відповідальності, вміння об’єктивно оцінювати себе та інших, культуру користувача ПК.

Тип уроку: урок вивчення і первинного закріплення нових знань.

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютерний клас з проектором, операційна система Microsoft Windows, програма Microsoft Publisher.

Хід уроку

I. Організація початку уроку

Привітання.

Фіксація відсутніх учнів.

Перевірка готовності учнів до уроку.

Перевірка готовності до уроку кабінету.

Перевірка наявності обладнання до уроку.

II. Мотивація навчальної діяльності

Давайте пригадаємо: з якими програмами пакету Microsoft Office ви вже навчились працювати, на попередніх уроках? (очікувана відповідь: Word, Excel, PowerPoint, Access)

А які спільні елементи інтерфейсу є у цих програмах? (рядки заголовку, меню, статусу, панелі інструментів)

III. Підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань

Сьогодні ми з вами почнемо знайомство ще з однією програмою з цього пакету, яка називається Publisher.

Цим знайомством ми продовжимо вивчення розділу «Інформаційні технології персональної та колективної комунікації» і розпочнемо невеличкий підрозділ «Основи створення комп’ютерних публікацій». (слайд 2)

Отже тема сьогоднішнього уроку «Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації». (слайд 3)

І на цьому уроці ви дізнаєтесь, що називають комп’ютерною публікацією, які є шаблони публікацій та їх структура. Також, думаю, зможете наводити приклади публікацій різного виду, основних складових публікації, програмних засобів створення комп’ютерних публікацій. Ну і практично познайомитесь з інтерфейсом програми та шаблонами публікацій. (слайд 4)

IV. Вивчення нового матеріалу

1.Пояснення вчителя (Слайди 5-8)

Публікаціями(лат. publico – оголошувати публічно)називають процес видання якого-небудь твору. Сам виданий (оприлюднений) твір теж називають публікацією. (слайд 5)

Залежно від способу оприлюднення документа розрізняють друковані та електронні публікації. До друкованих публікацій належать книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До електронних публікацій належать документи, розміщені в Інтернеті,як правилона веб-сайтах,передані по радіо або телебаченню тощо. (слайд 6)

Тривалий час друковані публікації створювались виключно в типографії. І цим займалася ціла галузь виробництва – поліграфія (грец. πολὺ- –багато і γραφειν – писати). А підготовкою матеріалів до друку займалися видавництва. При промисловому багатотиражному виробництві так є і сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет і т. п., а підприємства поліграфії – друкують і за потреби зшивають їх. (слайд 7)

Разом з тим із широким розповсюдженням персональних комп’ютерів і високоякісних лазерних і струменевих принтерів, копіювальних апаратів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи. Ці системи мають апаратну і програмну складові. До апаратної складової належать персональний комп’ютер, пристрої друку (принтер, копіювальний апарат) і пристрої введення даних (сканери, графічні планшети), а до програмної – спеціальна програма підготовки макета публікації. Усе це може розміститися на столі користувача, і тому ці системи отримали назву desktop publishing(англ. desktop publishing – настільні публікації) або настільні видавничі системи. (слайд 8)

2. Результати досліджень учнів.

І. З якою метою виготовляють публікації?

а) Реклама

б) Активізація пізнавального інтересу

в) Поінформованість великої кількості людей

ІІ. Якій публікації ви віддали б перевагу?

а) Написані від руки

б) Надруковані на принтері

ІІІ. У яких випадках ви використовували публікації?

а) Запрошення на захід

б) Вітальна листівка

в) Оголошення про захід

г) Візитна картка

д) Резюме

е) Буклет

ж) Бюлетень

ІV. Чи знаєте ви про…?

а) Бланки

б) Паперові моделі

в) Робочі календарі

г) Каталоги

д) Конверти

е) Меню наліпки

ж) Плакати

з) Програмки

 

3. Колективна робота (слайди 9-10). Розповідь вчителя, ячні записують назви програм.

Програми, призначені для створення макетів поліграфічних видань і підготовки їх до друку, також називаються видавничими системами. До таких програм належать QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe PageMaker, Adobe InDesignтощо. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масовим (від кількох сотень до кількох сотень тисяч) тиражем. Як видавничі системи для малих підприємств і організацій, навчальних закладів, а також для створення публікацій вдома використовують текстові процесори і спеціалізовані програми настільних видавничих систем зі спрощеним інтерфейсом і набором функцій – Microsoft Publisher, Page Plus, Avery DesignPro, Paraben’s Label Builder, Publish-It!тощо. (слайд 9)

На відміну від текстових процесорів видавничі системи орієнтовані не на введення та редагування тексту та інших об’єктів, а на верстку.

Для прикладу можна відкрити кожен підручник в кінці та подивитись пререлік людей що його створювали, серед інших професій є і комп’ютерний верстальник.

4. Робота в групах з навчальним текстом (Професіограма Верстальник, додаток).

Група 1: Історія виникнення професії.

Група 2: Зміст діяльності.

Група 3: Кваліфікаційні вимоги.

Група 4: Сфери застосування.

Верстка – це процес компонування текстових і графічних об’єктів для створення сторінок (полос) видання відповідно до принципів дизайну і технічних вимог.

За призначенням розрізняють книжково-журнальну верстку, газетну і акцидентну (лат. accidentia – випадок, випадковість). Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як правило, невеликих за кількістю сторінок та тиражем об’єктів: оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо.

Публікації, що здійснені з використанням комп’ютерних технологій, ще називають комп’ютерними публікаціями. (слайд 10)

5. Розповідь вчителя з демонстрацією. (слайди 11-12)

Основні можливості настільних видавничих систем

Настільні видавничі системи забезпечують:

Ø автоматизацію процесів розміщення блоків тексту та графічних зображень відповідно до типу публікації (макетування);

Ø імпортування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах;

Ø опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилі та розширені можливості зі встановлення відстані між символами та між рядками;

Ø автоматизацію створення списків змісту та посилань;

Ø використання розширеного набору шрифтів і їх використання відповідно до вимог поліграфії;

Ø відтворення публікації на екрані монітора з урахуванням особливостей пристрою, на якому буде здійснено друк публікації;

Ø збереження файлів публікації у форматах, що використовуються в поліграфії;

Ø можливість друку публікацій кожним кольором окремо (кольороподіл);

Ø забезпечення високоякісного друку на пристроях різного типу.

Звичайно, що набір можливостей може змінюватися залежно від призначення програми, поліграфічної бази, на яку зорієнтована програма.

6. Демонстрація учнем (слайд 13)

Елементи публікації

У видавничій системі, на відміну від текстового процесора, окремі фрагменти тексту можна опрацьовувати як незалежні об'єкти. Усі тексти містяться в об'єктах-контейнерах, які називають написами (інші терміни — текстові блоки, текстові поля, поля). Саме ця властивість дає змогу комбінувати і зручно розташовувати на сторінці головні об'єкти публікації — графічні зображення і текстові фрагменти.

Текстові поля(написи) – будь-який текст, розміщений у текстовій рамці, відображеній на екрані за допомогою пунктирних ліній.

Елементи оформлення документа– векторні об’єкти, використовувані для оформлення комп’ютерної публікації: різноманітні візерунки, узори тощо.

Малюнки (зображення, фотографії) – це підготовлені або відредаговані за допомогою графічного редактора растрові зображення, якість яких суттєво змінюється внаслідок масштабування. (слайд 16)

· Для створення нової публікації виконують команду Файл → Створити → Тип публікації.

· Для форматування напису призначене вікно Формат напису, яке можна викликати командою Формат напису із контекстного меню.

· Щоб змінити шрифт текстових полів публікації, в області завдань Параметри слід обрати посилання Шрифтові схеми. У наведеному списку потрібно вибрати потрібну шрифтову схему.

· Для зміни вигляду елементів оформлення всього документа, в області завдань вибрати посилання Кольорові схеми.

· Щоб змінити шаблон публікації в області завдань вибирають Шаблони публікацій.

· На останньому етапі створення публікації пунктирні лінії забирають командою Вигляд → Межі і направляючі.

На відміну від інших програм пакету Microsoft Office у Publisher є дуже багато різноманітних шаблонів. Пригадаймо, що таке шаблон.

Шаблон – це пуста форма документу з коментарями про те, як слід заповнювати кожне поле.

Інший варіант шаблону — форма документу з вже заповненими полями, які можна використовувати як приклад. (слайд 17)

Шаблон можна створити на основі будь-якої публікації, зберігши її як файл шаблону Publisher.

Можна заощадити час, створивши головну публікацію, яка містить логотип і відомості про установу, та зберігши цю публікацію як шаблон. Відтак щоразу під час створення нової версії можна використати шаблон, додавши лише унікальні для цієї версії відомості. Використання шаблону для регулярно створюваної публікації не лише заощаджує час, але й гарантує якість і узгодженість.

Усі наявні шаблони можна розділити за категоріями:

Публікації для друку - шаблони публікацій, призначених для подальшого роздрукування (бланки, буклети, візитки, календарі, плакати тощо).

Веб-вузли та електронна пошта - призначений допомогти вам створити просту веб-сторінку або публікацію, призначену для відправки у формі електронного листа.

Пусті сторінки - спробуйте створити публікацію на основі одного з порожніх бланків. (слайд 18)

Додаток

Професіограма Верстальник

Верстальник — це фахівець, що займається формуванням і компонуванням текстових і графічних елементів для створення сторінок будь-якого друкованого видання, а також веб-сторінок сайтів. У найпростішому випадку верстання — це набір тексту на комп'ютері. Але коли ми говоримо про поліграфію, видавничу справу і випуск друкарської продукції, то тут виникає необхідність саме у фахівцях — верстальниках.

Приміром, в книжкових виданнях існують приблизно декілька десятків загальноприйнятих правил розташування і оформлення тексту. Наприклад, на одній сторінці мають бути не більше трьох видів різних шрифтів, відступ першого рядка має бути не довший, ніж закінчення останньої, один фрагмент тексту може бути виділений не більше ніж одним способом і так далі. Окрім цього, в кожному виданні існують інші, обов'язкові для нього одного правила. Усі ці тонкощі і осягають верстальники, щоб зуміти створювати необхідний продукт згідно з макетом і схемою, які складають їх колеги по друкарському цеху.

Історія професіїпочалася з моменту виникнення книгодрукування. Мінялися інструменти і технологія - з'являлися нові знання в професії верстальника. У епоху металевого набору верстання включало комплектацію текстових рядків, складених руками, на лінотипі або монотипі, і ілюстраційних кліше, обкладання цих елементів пробільними матеріалами (марзанами і бабашками), лінійками і тому подібне

У міру розвитку цифрових технологій верстання стали здійснювати на комп'ютерах за допомогою спеціальних програм, найбільш популярними з яких були Adobe PageMaker, Microsoft Publisher і QuarkXPress, Adobe InDesign і тому подібне. Альтернативу візуальним програмам складають системи комп'ютерного верстання, такі як LaTeX, Lout і тому подібне

У будь-якому випадку, сучасному верстальникові вже не обійтися без знання спеціальних комп'ютерних програм, а з появою інтернету професія верстальника пережила «друге народження» у вигляді спеціалізації верстальника веб-сторінок.

Переваги професії: широка сфера застосування, можливості росту.

Обмеження професії: навантаження на органи зору, монотонність праці.

Тип і клас професії

Професія верстальника відноситься до типу «Людина - Художній образ», оскільки вона пов'язана із створенням, проектуванням, моделюванням.

Також вона відноситься до типу «Людина - Знак», оскільки вона пов'язана з роботою зі знаковою інформацією: текстами, таблицями, кресленнями, схемами.

Професія верстальника відноситься до класу «виконавських», оскільки пов'язана з виконанням рішень, роботою за заданим зразком, дотриманням наявних правил і нормативів, наслідуванням інструкцій.

Зміст діяльності

Верстальник - фахівець з верстання, тобто по компонуванню текстових, ілюстративних і допоміжних елементів на сторінці документу. Спочатку верстальники працювали в області поліграфії і видавничій справі, з появою інтернету з'явився новий напрям - верстальник веб-сторінок.

Робота верстальника є складанням сторінок книги, газети, журналу (чи інтернет-сторінки) з набраних текстів, заголовків, ілюстрацій відповідно до заздалегідь затвердженого макету видання на допечатной стадії на основі загальноприйнятих правил розташування і оформлення текстів. Робота верстальника також включає:

Набір і корекцію тексту, підбір шрифтів, розмірів ілюстрацій;

Компонування текстового і графічного матеріалу відповідно до ескізів;

Підготовку макету до друку.

У разі верстальника веб-сторінок :

Створення або оформлення інтернет - сторінок за допомогою спеціальної мови розмітки (наприклад, HTML);

Оформлення інтернет - сторінок за допомогою каскадних таблиць стилів (CSS) і тому подібне

Умови праці

Верстальник може працювати як самостійно, так і в колективі, який може складатися з декількох фахівців. Найчастіше представники цієї професії працюють в приміщеннях. Це можуть бути офіси компаній і організацій, або навіть домашні умови. Робота відбувається переважно сидячи, з використанням комп'ютера. Як правило, це тиха і спокійна діяльність, мало пов'язана з відрядженнями, роз'їздами або зустрічами з клієнтами-замовниками.

Верстальник рідко самостійний у своїй діяльності. З одного боку, він може приймати власні рішення у рамках поставлених завдань. З іншого боку, він часто обмежений вимогами макетників, дизайнерів і побажаннями керівництва до кінцевого результату роботи. Робота верстальника може носити відрядний і видалений характер, протікаючи в режимі «фриланса».

Медичні протипоказання

Медичні обмеження для верстальника:

захворювання опорно-рухового апарату;

нервової системи;

серцево-судинної системи;

органів зору;

психічні розлади.

За наявності цих захворювань робота по професії верстальника може призводити до погіршення здоров'я, а також створювати непереборні перешкоди для освоєння і росту у рамках цієї професії.

Базова освіта

Базові знання по професії верстальника можна отримати в установах середнього і вищого професійної освіти.

Шляхи отримання професії

Професія верстальника є досить спеціалізованою. З одного боку, верстанням може займатися будь-яка людина, що має базові знання по роботі з комп'ютером і додатками по роботі з текстами і картинками. З іншого боку, робота верстальника пов'язана із застосуванням багатьох професійних знань з області поліграфії і видавничої справи, отримати які можна лише на спеціалізованих курсах і у відповідних установах середнього і вищого професійної освіти.

Професію верстальника веб-сторінок також можна освоїти, починаючи із спеціальних комп'ютерних курсів, і закінчуючи учбовими закладами відповідного профілю.

Сфери застосування професії

Верстальники можуть працювати в таких організаціях і сферах, як:

Видавництва, ЗМІ;

Студії дизайну і розробки;

Друкарні;

Підприємства і організації;

Учбові заклади і тому подібне

Також верстальники можуть працювати в режимі «фриланса», займаючись видаленою діяльністю.

Тема: Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації.

Мета:

Ø навчальна: Сформувати поняття комп’ютерної публікації, розглянути види публікацій та засоби їх створення.

Ø розвивальна: Розвивати вміння, навички роботи у програмі MS Publisher, пізнавальний інтерес до предмету інформатики, комп’ютерної техніки.

Ø виховна: Виховувати почуття відповідальності, вміння об’єктивно оцінювати себе та інших, культуру користувача ПК.

Тип уроку: урок вивчення і первинного закріплення нових знань.

Обладнання та програмне забезпечення: комп’ютерний клас з проектором, операційна система Microsoft Windows, програма Microsoft Publisher.

Хід урокуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.012 с.)