Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “психологія спорту” (О.М.Савиченко)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “психологія спорту” (О.М.Савиченко)Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “психологія спорту” (О.М.Савиченко)

Базові методики до курсу “психологія спорту”

Базові дані про методику

Повна назва та автор Вихідне джерело Джерела з описом та прикладами застосування
Шкала оцінки актуального психічного стану (В.Ф.Сопов) Сопов В. Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности : учеб. пособие. – М. : Академический Проект : Трикста, 2005. – 128 с. – (Психологические технологии). Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном спорте: Методическое пособие. – М., 2010. – 116с.

Історія виникнення

Шкала була розроблена в лабораторії НДІ психіатрії Чехословаччини і адаптована до комплексного вивчення психічної стійкості індивіда до факторів екстремальної діяльності в секторі психологічних проблем НДІ ПУЗП при Генпрокуратурі Російської Федерації.

 

Сфера застосування

СОПАС-8 використовується для вивчення психічного стану в умовах екстремальної професійної діяльності. Вивчаються психічні стани на різних етапах діяльності спортсменів, рятувальників, альпіністів тощо.

 

Опис методики

Теоретичні передумови та основні поняття.

В.Ф.Сопов запропонував тривимірну модель психічного стану.

Автор виходив з того, що психічний стан – це переживання особистістю свого ставлення до можливих результатів актуального відрізка діяльності. Йдеться про те, що подія усвідомлена, наближена і актуалізована. Таким чином, простір психічного стану визначається трьома вимірами: активація, регуляція рухів, мотивація. Перетинаючиь в одній точці, вони відображають короткотривалий психічний стан з досить фіксованою феноменологічною семантикою.

Крайні точки перетину відповідають восьми конкретним психічним

Станам полярної спрямованості: «стрес-втома», «моногонія-перенасичення», «втома-астенія», «тривога-психомоторна персеверація».

Дослідник дослідив та описав психічні стани на різних відрізках екстремальної діяльності.

Психічні стани у процесі навчання та тренування: деривація, моногонія, психічне перенасичення, тривога, депресія, гіперпрозекція, психомоторна персеверація, атараксія, прострація.

Психічні стани в ситуаціях реалізації (екзамени, конкурси, змагання): оптимальний бойовий стан, фрустрація, больовий фінішний синдром, психосоматичний зрив, екстаз, емоційна персеверація.

Особливі стани свідомості в напруженій професійній діяльності: сон, гіпнотичний стан, медитативний стан, транс, командно-психологічний стан.

В.Ф Сопов встановив, що професійно-важливі стани закріплюються як ідеальна форма реагування на актуальні відрізки діяльності: навчання – зосередженість, тренування – активність, відновлення – задоволення, підготовка до змагань – впевненість, змагання – бойова готовність, післязмагання – щастя).

процедура дослідження.

Бланк методики «Суб’єктивна оцінка психічного актуального стану» (СОПАС-8)

Відмітьте хрестиком оціночний бал Вашого стану в момент дослідження. «0» означає відсутність цієї ознаки, «1» і «2» відповідають проміжним оцінкам, а бал «3» свідчить про максимальну вираженість ознаки
Задоволений Свіжий Оптимальний
Енергійний Захоплений Самовпевнений
Імпульсивний Нестримний Невгамовний
Вибуховий Уїдливий Нетерпимий
Сердитий Розсерджений Незадоволений
Невпевнений Напружений Нервовий
Песимістичний Пасивний Апатичний
Пригнічений Жалюгідний Сумний
           
Щасливий Безтурботний Врівноважений
Живий Бадьорий Темпераментний
Метушливий Стриманий Бойовий
Оскаженілий Нестійкий Агресивний
Запальний Стурбований Тривожний
Зляканий Насторожений Боязкий
Втомлений Виснажений Затурканий
Нещасний Розбитий Вразливий
           
Веселий Спокійний Благодушний
Розкутий Діяльний Радісний
Непосидючий Активний Конкуруючий
Некерований Необачний Підбиваючий
Роздратований Нетерплячий Збуджений
Панікуючий Полохливий Розгублений
Зажурений Спустошений Ослаблений
Самотній Змучений Тужливий
           

Бланк для обробки результатів дослідження

  P E A O N V D S Σ балів
бали                  
P%                 100%

Бланк для побудови графіка

               
               
               
               
               
               
               
% P ++ E ++ A + O + N - V - D -- S --

Особливості інтерпретації

кількісний аналіз

1. Додати всі позначені цифри першого рядка всіх 9 стовпчиків.

2. Виконати такі ж дії для кожного наступного рядка.

3. Записати сумарні показники в таблицю.

4. Знайти суму отриманий показників.

5. Перевести отримані показники у відсотки.

6. Побудувати графік результатів дослідження.

 

Експериментально було встановлено характерні для звичайного психічного стану людини пропорційні відношення по кожній шкалі:

  P E A O N V D S Σ балів
P% 25 ±0,10 20 ±0,06 12 ±0,05 0,1 ±0,04 12 ±0,04 0,1 ±0,04 0,1 ±0,04 0,1 ±0,04 100%

 

показники якісного аналізу

Позна­чення шкали Назва шкали Опис
P психічне благополуччя Ступінь задоволеності в даний період, бадьорість, гарний настрій, відсутність тривоги. Людина внутрішньо урівноважена і спокійна
E почуття сили й енергії Воно пов'язане з попереднім станом, але тут помітний зсув від хорошого настрою до певного сприятливого "розжарювання" з переважанням ейфорійної самовпевненості. Йдеться також про почуття свободи, жвавість і узгодженість в діях, ентузіазм, темперамент , певну життєрадісність і т.д.
A бажання дії Йдеться про готовність до активної взаємодії з ситуа­тивними змінними, помітну активацію психічного стану.
O імпульсивна реактивність Некероване вивільнення зі стану напруженості. Виникаюча активація вивільняється безконтрольно на основі домінуючих емоційних напружень. Вона може визначатися сукупністю досвіду і проявляється як зміна настроїв, яка підсилює навіть до імпульсивності, почуття свободи дій, нетерпимості, відсутності самоконтролю, нападу люті, дратівливості.
N почуття психічного занепокоєння чи обурення Йдеться про вираження такого загострення психічної енергії, що людина відчуває дуже сильне напруження і не знаходить ні полегшення, ні віддушини, тобто перебуває в поганому настрої. Психічне занепокоєння виражається в таких переживаннях і спонуках як роздратування, озлоблення, прикрість, незадоволеністб, занепокоєння щодо легковажності поведінки, тривоги, нетерпіння, нервозності, метушливості.
V почуття тривожного очікування, страху Астенічне переживання психічної напруги. Сукупність таких почуттів і проявів особистості як обережність, пильність, напруженість, страх, збудження, відчуття безпорадності, незручності, паніки, метушливості, сум'яття.
D психічна депресія і почуття виснаження Бездіяльність, зниження готовності до взаємодії з ситуа­тивними змінними до мінімуму, рівнозначного апатії (нульо­вий "накал" напруги). Сюди відносяться такі переживання і прояви, як нудьга, песимізм, апатія, відчуття безпо­радності, слабкості, внутрішнього розладу, стомленості.
S пригнічений настрій Переживання негативних наслідків дії ситуативних змінних при астенічних домінантах засмученості. Йдеться про такі суб'єктивні переживання як пригніченість, засмученість, прикрість, боязкість і надмірна чутливість, почуття самотності.

Діагностичні можливості та обмеження

Діагностичні можливості Обмеження у застосуванні
- вивчення психічного стану спортсмена в умовах тренування; - можливість оперативного дослідження психічного стану на різних відрізках професійної діяльності; - простота у проведенні та обробці результатів. - можливі семантичні відмінності у розумінні окремих назв емоційних станів; - недостатня диференційованість психічних станів; - недостатнє теоретичне обґрунтування шкал опитувальника.

Приклад виконання професійно-орієнтованого завдання з курсу “психологія спорту”

Клієнтський запит

Ви працюєте психологом у ДЮСШ (дитячо-юнацькій спортивній школі) міста. До Вас звернувся тренер з сучасного п’ятиборства: “Ми з Артемом готуємося до чергових чемпіонату. В цілому він у непоганій формі. Але під час стрільби з ним відбувається щось неймовірне. Він сам на себе несхожий. Стрільба ніколи не була «його» видом. Але він, майстер спорту, іноді стріляє гірше за новачка. Якщо ми щось не змінимо, цього року призи нам не світять. Допоможіть відновити нормальну роботу».

Опис меж компетенції

Психолог.Щоб з’ясувати, у чому проблема, і що з нею робити, необхідно провести дослідження.

Артем. А це не боляче?

Психолог. Не боляче, але потрібно буде зосередитись і попрацювати. Я тобі запропоную завдання, які ти спробуєш виконувати протягом тренування. Я проаналізую результати і тоді ми визначимо систему роботи.

Артем. То може зразу до роботи. Навіщо ці дослідження?

Психолог. Розумієш, така ситуація, як у тебе, виникає часто. Але причини можуть бути різні. Стрільба передбачає зосередженість, концентрацію, а біг пов’яфзаний з витривалістю, вибуховістю, напруженням. Йдеться про різні стани. А в кожної людини вони різні на різних етапах діяльності. Нам потрібно працювати саме з твоїм станом. Тому почнемо з дослідження.

Артем. А потім що, гіпноз? Чи може мені випишете щось заспокійливе?

Психолог. Артеме, я психолог, а не екстрасенс і не лікар. Я зможу запропонувати тобі систему вправ, які змінюють емоційний стан, знижують передстартову тривожність або мобілізують на старті.

Артем. О, мені все це треба.

Психолог. Завтра після дослідження знатимемо, що саме тобі треба.

 

ІІ. Планово-підготовчий етап

Консультація з фахівцями

Потреби у консультації з фахівцями-суміжниками немає, однак є необхідність бесіди зі спортивним лікарем з метою уточнення окремих аспектів проблеми.

Фахівець Обґрунтування необхідності бесіди Перелік питань
Спортивний лікар Лікар систематично спостерігає за станом здоров’я спортсмена. Окрім того, він володіє інформацією щодо фізіологічних аспектів зміни психічних станів. - Чи можуть медичні препарати, які приймає Артем, викликати таку емоційну реакцію? - Які вікові фізіологічні передумови виникнення та зниження емоційної напруги у процесі фізичних навантажень?

2.4. Складання розгорнутого плану виконання завдання, підбір методів та аналіз ресурсів

Етап роботи Методи та процедури Необхідні ресурси
Планування дослідження - Визначення методологічних засад дослідження. - Планування дослідження . Література з описом процедури проведення дослідження.
Розробка бланків та протоколу дослідження Розробка бланків та протоколу дослідження Література зі зразками бланків та протоколів дослідження.
Проведення дослідження Проведення опитування за стандартною процедурою Бланки, протокол дослідження.
Аналіз результатів дослідження Кількісний аналіз результатів дослідження Аналіз якісних показників результатів дослідження Заповнені протоколи дослідження та таблиці для обробки вихідних даних Література з проблем обробки результатів дослідження
Підготовка тексту сеансу аутогенного тренування. - Підготовка тексту аутогенного тренування. - Розробка рекомендацій щодо подальшої роботи Література з проблем аутогенного тренування, прогресивної м’язевої релаксації
Консультативна бесіда з досліджуваним - Проведення сеансу аутогенного тренування - Надання рекомендацій. Текст АТ. Проект консультативної бесіди

Бланк для побудови графіка

               
               
               
               
               
               
               
% P ++ E ++ A + O + N - V - D -- S --

ІІІ. етап практичної роботи

Збір емпіричних даних

Для проведення дослідження важливим є врахування відрізків змагання з бігу та стрільби. Після старту, через 20 метрів, спортсмени підбігають до вогневого рубежу, де їм потрібно виконати постріли по 5 мішенях. Спортсмен може бігти далі після влучення у 5 мішеней або після 70 секунд на вогневому рубежі. Через кілометр - ІІ вогневий рубіж, і ще через один кілометр – ІІІ вогневий рубіж.

Дослідження проводиться у декілька етапів:

1. На початку тренування

2. Після І етапу бігу

3. Після І вогневого рубежа

4. Після ІІ етапу бігу

5. Після ІІ вогневого рубежа

6. Після ІІІ етапу бігу

7. Після ІІІ вогневого рубежа

8. Після завершення дистанції

 

ІV. звітно-підсумковий етап

Програма саморозвитку

Складові навчально-професійних умінь та професійно важливі якості, які потрібно було б розвинути В чому полягали труднощі План заходів для саморозвитку Терміни Критерії самоконтролю
спонукати клієнта до рефлексії Я завжди була переконана, що люди з високим рівнем розвитку здібностей здатні та готові до рефлексії. Яким же було здивування, коли довелося майстра спорту мало не вмовляти оцінити свій психічний стан. Як виявилося згодом, він відмовлявся, бо не розумів, навіщо це робити. Хтось мені казав, що в цьому плані корисною може бути книга І.Ялома «Дар психотерапії». Він дає досить конкретні поради, корисні як початківцям, так і практикуючим психологам. Лютий 2012 року Спробую виписати поради у свій записник, записати свою власну рефлексію щодо кожної з них.
Я почала навчання у групі з позитивної психотерапії. Ми вже говорили про активне слухання. Мені здається, що саме це допомагає, а точніше не заважає клієнту рефлексувати. 2012 рік У роботі інтервізійних груп матиму можливість обговорити використання мною технік активного слухання у груповій роботі. Сподіваюся, що оцінки колег змінюватимуться
створювати реалістичний психологічний портрет клієнта Виявилося, що для мене складно аналізувати негативні емоції такої титулованої людини. Окрім того, іноді ловила себе на тому, що моя інтерпретація (з чим пов’язаний той чи інший стан) не зовсім відповідає реальності, а точніше є моєю фантазією Відвідувати інтервізійні групи для психологів. Спілкування з більш досвідченими колегами допоможе на практиці побачити різні стилі спілкування з клієнтами. Можна буде винести свій випадок для аналізу в групі. 2012 рік, щомі­сяця Створення власної схеми створення психологічного портрету клієнта. На основі цієї схеми обов’язково проаналізую кількох «зірок спорту». Ми й раніше робили це на парах, але мені і в голову не приходило, що це аналіз, а не звеличення.
У створенні психологічного портрета спробую дотримуватися якоїсь схеми, хоча б для початку. Думаю, так зможу значною мірою уникнути власних домислів. Чер­вень-липень 2010 р.
чутливість іноді у процесі роботи мені здавалося, що мої слова недоречні. А на другій зустрічі я весело запитала у досліджуваного «Як справи?», а він відповів, що посварився з дівчиною. Незручно було… іноді я відчувала, що все роблю «як книжка пише», але не відчуваю, не співпереживаю клієнту Нещодавно була на майстер-класі з гештальттерапії. Ми працювали над почуттями та емоціями. Взяла контакти у ведучої та у представників спілки гештальттерапевтів. Думаю зв’язатися з ними та відвідати ще кілька семінарів з подібної проблематики 2012 рік Для початку – складу список. Думаю, з цим проблем не буде. Найскладніше – вибрати з нього найважливіше для мене. Якщо відвідаю за цей рік 1-2 семінари чи майстер-класи – я молодець!
Кажуть, що професійна інтуїція прямо пропорційна професійному досвіду. Тому працювати, працювати і ще раз працювати! Спробую пошукати клієнтів серед знайомих моїх друзів. 2012 рік Добре було б проводити хоча б по 1 консультації в тиждень. Але оскільки вмене досвіду ще немає, то почну з того, що знайду хоча б одного клієнта, а там як вийде.

 

Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “психологія спорту” (О.М.Савиченко)

Базові методики до курсу “психологія спорту”

Базові дані про методику

Повна назва та автор Вихідне джерело Джерела з описом та прикладами застосування
Шкала оцінки актуального психічного стану (В.Ф.Сопов) Сопов В. Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной деятельности : учеб. пособие. – М. : Академический Проект : Трикста, 2005. – 128 с. – (Психологические технологии). Сопов В.Ф. Теория и методика психологической подготовки в современном спорте: Методическое пособие. – М., 2010. – 116с.

Історія виникнення

Шкала була розроблена в лабораторії НДІ психіатрії Чехословаччини і адаптована до комплексного вивчення психічної стійкості індивіда до факторів екстремальної діяльності в секторі психологічних проблем НДІ ПУЗП при Генпрокуратурі Російської Федерації.

 

Сфера застосування

СОПАС-8 використовується для вивчення психічного стану в умовах екстремальної професійної діяльності. Вивчаються психічні стани на різних етапах діяльності спортсменів, рятувальників, альпіністів тощо.

 

Опис методики

Теоретичні передумови та основні поняття.

В.Ф.Сопов запропонував тривимірну модель психічного стану.

Автор виходив з того, що психічний стан – це переживання особистістю свого ставлення до можливих результатів актуального відрізка діяльності. Йдеться про те, що подія усвідомлена, наближена і актуалізована. Таким чином, простір психічного стану визначається трьома вимірами: активація, регуляція рухів, мотивація. Перетинаючиь в одній точці, вони відображають короткотривалий психічний стан з досить фіксованою феноменологічною семантикою.

Крайні точки перетину відповідають восьми конкретним психічним

Станам полярної спрямованості: «стрес-втома», «моногонія-перенасичення», «втома-астенія», «тривога-психомоторна персеверація».

Дослідник дослідив та описав психічні стани на різних відрізках екстремальної діяльності.

Психічні стани у процесі навчання та тренування: деривація, моногонія, психічне перенасичення, тривога, депресія, гіперпрозекція, психомоторна персеверація, атараксія, прострація.

Психічні стани в ситуаціях реалізації (екзамени, конкурси, змагання): оптимальний бойовий стан, фрустрація, больовий фінішний синдром, психосоматичний зрив, екстаз, емоційна персеверація.

Особливі стани свідомості в напруженій професійній діяльності: сон, гіпнотичний стан, медитативний стан, транс, командно-психологічний стан.

В.Ф Сопов встановив, що професійно-важливі стани закріплюються як ідеальна форма реагування на актуальні відрізки діяльності: навчання – зосередженість, тренування – активність, відновлення – задоволення, підготовка до змагань – впевненість, змагання – бойова готовність, післязмагання – щастя).

процедура дослідження.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.014 с.)