ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ 

3.1. На шляху прямування провідник зобов'язаний:

3.1.1. Поводитись коректно, тактовно, вирішувати, при необхідності з залученням начальника поїзда, будь-яку конфліктну ситуацію. Розмовляти з пасажирами спокійно, стримано, не підвищуючи голосу, висловлювати свої думки коротко і зрозуміло. При розміщенні пасажирів у вагоні необхідно показати їм місце, згідно з проїзним документом, та побажати їм доброї поїздки. Пасажирам похилого віку, інвалідам та пасажи­рам з дітьми допомогти влаштуватися на своїх місцях.

Перш, ніж увійти в купе до пасажирів, необхідно постукати у двері і попросити дозволу. Уночі будити пасажирів, які закінчу­ють свою поїздку, не пізніше, ніж за 30 хв. до прибуття на станцію призначення, не турбуючи при цьому їх сусідів.

3.1.2. Після отримання від пасажира проїзних документів після посадки у вагон, провідник повинен погасити його шля­хом надриву (п.2.13 Правил перевезень пасажирів, багажу…) та зберігати їх у спеціальній теці до кінця поїздки.

3.1.3. Утримувати вагон відповідно до санітарни­х вимог. У вагонах з комбінованим опаленням дозволяється проводити вологе прибирання підлог, крім котлового відділення, не відключаючи ланцюги електронагрівачів високовольт­ного комбінованого котла опалення.

3.1.4. Слідкувати за станом внутрішнього обладнання вагона та правильним положенням міжвагонних перехід­них площадок.

3.1.5. Забезпечити накопичення сміття та побутових відходів у спеціаль­ні целофанові пакети і ємності для сміття та видалення його із вагонів тільки в передбачених для цього місцях на станціях, зазначених у розкладі руху поїз­дів і в пунктах формування та обороту.

3.1.6. У вагонах фірмових поїздів, вагонах СВ та вагонах міжнародного сполучення на прохання пасажирів забезпечувати їх чаєм, кавою та кондитерською продукцією (печиво, вафлі тощо) цілодобово, у вагонах пасажирських поїздів – не менше 3-х разів на добу, а при наявності технічних можливостей – цілодобово.

Надавати пасажирам можливість скористатися платними послугами.

Надавати пасажирам можливість скористатися платними послугами

3.1.7. Забезпечити наявність кип’яченої води.

3.1.8. У вагонах зі спальними місцями (крім СВ) за окрему плату забезпечувати па­сажирів комплектом постільних речей, який складається із матраца з чохлом, по­душки, ковдри літньої (покривала) або ковдри зимової і окремо у запломбованому чохлі комплекту постільної білизни (2 простирадла, 1 наволочка, 1рушник); в альтернативний комплект включаються додаткові предмети – мило з мильницею, ароматизовані серветки тощо.

У вагонах СВ поїздів усіх категорій забезпечити попереднє застилання полиць постільною білизною.

3.1.9. За бажанням надавати допомогу у застиланні постільної білизни пасажирам фірмових поїздів та інвалідам, учасникам Великої Вітчизняної війни і дітям у поїздах усіх категорій.

Прибирання постільних речей та постільної білизни здійснюється провідником за 30 хвилин до прибуття поїзда на станцію призначення пасажира

3.1.10. Вести облік заселеності вагона, витрат постіль­них речей, наявності вільних місць та таких, що звільняються, згідно з порядком, встановленим чинними нормативними документами.

3.1.11. У разі виходу із ладу радіоустановки вдень, а вночі за проханням пасажирів, опо­віщати пасажирам назви зупинкових пунктів, оповіщати про межі санітарних зон та тривалість стоянок поїзда; при під’їзді до прикордонно- контрольного пункту не менше ніж за 30 хвилин попереджати пасажирів про проходження митного та прикордонного контролю.

3.1.12. Слідкувати, щоб вікна вагона, при необхідності, відкривалися тільки з однієї - коридорної сторони (на двоколійних дільницях - із польової сторони), а у вагонах із повним кондиціонуванням повітря при дії кондиціо­нера усі вікна були зачинені.

3.1.13. Забезпечувати безперешкодне ко­ристування двома санвузлами (крім санітарних зон та стоянок поїзда на станціях). Користуватися вакуумтуалетами дозволяється без обмежень.

3.1.14. Контролювати виконання пасажирами вимог по­жежної безпеки, не допускати підключення пасажирами до електромережі вагону електроприладів не передба­чених електричною схемою вагона.

3.1.15. Контролювати показання електровимірювальних приладів, сигналізації контролю нагрівання букс і іншого електрообладнання на пульті управління вагона. На станціях під час стоянки поїзда більше 5 хви­лин перевіряти стан клинових пасів приводу генератора, а при несправності СКНБ перевірити на дотик температуру букс.

3.1.16. Видавати на про­хання пасажирів культінвентар (шашки, шахи та ін.) при необхідності надавати пасажирам першу долікарняну медичну допомогу.

3.1.17. Під час приймання - здавання зміни перевірити наявність у теці квитків та їх відповідність зайнятим паса­жирами місцям, витрати постільних речей та правильність заповнення бланків звітів, замінити табличку з прізвищем чергового провідника на дверях службового купе.

3.2. Під час руху поїзда провідники головного та хвостового вагонів зобов'язані держа­ти бокові та торцеві двері неробочого тамбура закритими на внутрішні замки. В решті вагонів тільки бокові двері робочого та неробочого тамбурів закриваються на внутрішні замки. Торцеві двері для переходу із вагона в вагон по­винні бути незамкнені.

3.3. У разі стоянки поїзда менше 5 хв. і відсутності посадки та висадки пасажирів провідник повинен відкрити двері і, знаходячись у тамбурі, не дозволяти пасажирам виходити із вагона; при відправленні пасажирського поїзда закрити двері, крім провідників хвостового та штабного вагона, які повинні провести станцію до кінця плат­форми і слідкувати за сигналами, що можуть подавати чергові по станції, переїзду, з постів безпеки.

На технічних зупинках поїзда двері не відчиняються, висадка/посадка пасажирів не здійснюється

3.4. На лінійних станціях провідник повинен проводити посадку пасажирів з проїзними документами на даний поїзд незалежно від того, у які вагони вони видані. Після закінчення посадки пасажирів подати машиністу сигнал відправлення.

3.5. На станціях, при необхідності пропускання через тамбур вагона пасажирів з інших поїздів, які знаходяться на суміжних коліях після оголошення по гучномовному зв’язку, провідник повинен тримати обоє бокових дверей робочого тамбура вагона відчиненими і слідкувати за переходом пасажирів.

Під час стоянки поїзда на станції перед проходженням по суміжній колії швидкісного пасажирського поїзда провідник повинен закрити з цієї сторони двері вагону

3.6. Ревізія у поїзді та вагонах проводиться у присутності начальника поїзда або провідника штабного вагона та чергового провідника вагона, який перевіряється.

При ревізії у вагоні, який він обслуговує, провідник зобов'язаний:

3.6.1. У спальних вагонах пред'явити ревізуючим теку з проїзними документами пасажирів, у за­гальних вагонах - супроводжувати їх під час перевірки проїзних документів у пасажирів.

3.6.2. Пред'являти на вимогу ревізуючих документи, які підтверджують правильність обліку вільних місць та місць, що звільняються, витрати комплектів постільних речей, а також наявні гроші, отримані за постільну білизну та предмети чайної торгівлі.

3.6.3. Давати необхідні пояснення з виникаючих у про­цесі ревізії питань, пов'язаних із обслуговуванням пасажирів.

3.6.4. Разом із начальником поїзда підписати акт і дати письмове пояснення з приводу виявлених порушень та недоліків: перевезення безквиткових пасажирів, надлишкової ручної поклажі, повторного використання постільної білизни тощо.

3.7. При виявленні хворого або підозрі на захворюван­ня, у першу чергу інфекційне, негайно сповістити начальника поїзда, який, у свою чергу, сповіщає по рації про цей випадок на найближчу станцію чи машиніста локомотива для виклику бригади медич­них працівників.

3.8. Перед прибуттям поїзда на станцію, де є висадка паса­жирів, провідник зобов'язаний за 30 хвилин попередити про це па­сажирів і повернути їм проїзні документи.

Після повної зупинки поїзда на станції провідник повинен відкрити двері, підняти відкидну пло­щадку (при відсутності високої платформи), зафіксувати її, протерти поручні і приступити до висадки та посадки паса­жирів.

3.9. На шляху прямування, у пунктах формування та обороту провідникам забороняється:

3.9.1. Зберігати сторонні предмети у котельних відділеннях, місцях установ­ки нагрівальних приладів, тамбурах, проходах, ящиках з електрообладнанням, конструктивних порожнинах вагону; розпалювати котел опалення, титан за допомогою легкозаймистих та горючих рідин.

3.9.2. Використовувати рундуки купе для зберігання будь-яких предметів, крім особистих речей пасажирів.

3.9.3. Надавати пасажиру постільні речі (матрац, подушку, ковдру) без комплекту постільної білизни.

3.9.4. Перевозити окремі відправлення пасажирів без відповідного оформлення.

3.9.5. Допускати у вагон сторонніх осіб, у т.ч. безквиткових пасажирів та осіб з надлишковою ручною поклажею.

3.9.6. Видавати проїзні документи особам, які не здійснювали поїздку.

3.10. Після прибуття поїзда на станцію посадки/висадки пасажирів на інвалідних візках та зупинки поїзда один провідник спеціального вагону для перевезення інвалідів сигналізує червоним прапорцем (ліхтарем) про заборону руху поїзда, другий – здійснює управління механізмом підйому площадки для інвалідного візка. Поїзна бригада дублює ручні сигнали машиністу локомотива.

Після завершення посадки/висадки інвалідів, підйому і повернення площадки для інвалідного візка у вихідне положення провідник спеціального вагону дає сигнал про готовність до відправлення поїзда. Поїзна бригада дублює ручні сигнали машиністу локомотива

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.007 с.)