ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВНаказ Укрзалізниці

Від 01.09.2003 № 234-Ц

(зміни і доповнення:

Наказ Укрзалізниці

від 26.09.2003 № 308-Ц

від 20.11.2008 № 510-Ц)

І Н С Т Р У К Ц І Я

Провіднику пасажирських вагонів

№ ЦЛ – 0011

Київ 2003

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ОБОРОТУ

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ФОРМУВАННЯ

 

6. ДОДАТКОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ХВОСТОВОГО ВАГОНА

 

7. ПОРЯДОК ДІЙ ПРОВІДНИКА ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИКА ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Інструкція провіднику пасажирських вагонів (далі-Інструкція) регулює основні обов'язки, права та відповідальність провідника па­сажирського вагона (далі - провідник) у пункті формування при прийманні та підготовці вагона в рейс, під час посадки пасажирів, на шляху прямування, у пункті обороту і після прибуття поїзда до пункту формування, а також додаткові обов’язки провідника швидкісного поїзда та хвостового вагона.

Провідники, що обслуговують вагони поїздів міжнародного сполучення, крім даної Інструкції, керуються вимогами “Інструкції для провідника пасажирського вагона міжнародного сполучення”.

Провідники, що обслуговують вагони швидкісних поїздів, крім вимог документів, викладених в п.1.5. даної Інструкції, керуються вимогами “Інструкції з організації швидкісного руху пасажирських поїздів”.

Провідники, що обслуговують пасажирські вагони приміських поїздів, крім вимог даної Інструкції, керуються місцевими інструкціями, розробленими відповідно до місцевих умов, та затвердженими наказами начальників залізниць.

1.2. На посаду провідника призначаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли навчання з відривом від виробництва в професійно-технічному навчальному закладі (професійно-технічному училищі, технічній школі залізничного транспорту, навчально-курсовому комбінаті, тощо) і отримали кваліфікацію „провідник пасажирського вагона”, пройшли перевірку знань з питань охорони праці, пожежно – технічного та санітарного мінімумів та склали іспити із знання нормативних документів, зазначених у п. 1.5. цієї Інструкції.

Особи, що призна­чаються на посаду провідника, проходять медичний огляд для встановлення професійної придатності. Порядок та черговість періодичних медичних оглядів, які проходять провідники, регламентується документами Міністерства транспорту України та Міністерства охорони здоров'я України.

1.3. Періодичне навчання та перевірку знань з питань санітарного мінімуму провідники всіх поїздів проходять за навчально-тематичним планом, затвердженим Укрзалізницею, з періодичністю 1 раз на рік.

Періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, включаючи електробезпеку, провідники проходять 1 раз на рік і повинні мати 3 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. Для обслуговування вагонів міжнародних, фірмових, швидкісних поїздів, вагонів СВ, штабних та хвостових вагонів призначаються найбільш досвідчені про­відники зі стажем роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66.

1.5.Провідник при виконанні своїх службових обов’язків повинен знати і виконувати вимоги, в частині обов’язків, що пов’язані з роботою провідника:

1.5.1. Статуту залізниць України.

1.5.2. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом.

1.5.3. Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти заліз­ничним транспортом України.

1.5.4. Правил технічної експлуатації залізниць України по колу своїх питань.

1.5.5. Інструкції з сигналізації на залізницях України.

1.5.6. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України по колу своїх питань.

1.5.7. Положення про дисципліну працівників залізнич­ного транспорту.

1.5.8. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66, розділ 2.

1.5.9. Інструкції про термін служби та порядок списання окремих предметів постільних речей та м’якого з’ємного інвентаря пасажирських вагонів.

1.5.10. Інструкції про порядок обліку перевезених пасажирів і витрат постільної білизни в пасажирських поїздах та причіпних групах вагонів залізниць України у внутрішньому та міжнародному сполученні.

1.5.11. Інструкції про трансляцію аудіо- та відеопрограм в пасажирських поїздах та на вокзалах залізниць України.

 

1.5.12. Правил обліку та передачі відомостей про вільні та ті, що звільняються, місця у пасажирських поїз­дах.

1.5.13. Керівництва з технічного обслуговування обладнан­ня пасажирських вагонів.

1.5.14. Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських ва­гонів, розділ 7.2.

1.5.15. Інструкцій із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів.

1.5.16. Інструкції по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона.

1.5.17. Інструкції з охорони праці провідника пасажирського вагону.

1.5.18. Даної Інструкції.

Крім цього, провідник повинен знати:

- всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі без­коштовних, та правила проїзду за цими документами;

- правила користування реєстратором розрахункових операцій (РРО), порядок обліку коштів, отриманих за надання платних послуг;

- документи, які дають пра­во на проведення ревізії пасажирського поїзда;

- розклад руху даного поїзда;

- накази та вказівки Мі­ністерства транспорту України, Укрзалізниці щодо пасажирських переве­зень, права та обов'язки начальника поїзда та поїзного електромеханіка, обумовлені у відповідних Інст­рукціях.

1.6. З метою забезпечення зберігання вагонного парку та підвищення якості обслуговування пасажирів, вагони поїз­дів постійного обертання закріплюються за провідниками.

ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ОБОРОТУ

 

Після прибуття до пункту обороту та висадки пасажирів із вагона провідник зобов'язаний:

4.1. Перевірити, чи не забули пасажири будь-які речі. При виявленні здати їх до камери зберігання забутих речей із складанням акту згідно з вимогами Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та поштизалізничним транспортом України.

4.2. Оглянути внутрішнє обладнання вагона та у ви­падку виявлення будь-яких недоліків або несправностей заявити про це начальнику поїзда або поїзному електро­механіку.

4.3. Підготувати вагон до нового рейсу у відповідності з установленим порядком.

4.4. Упакувати використану постільну білизну в мішки та підготувати її до опломбування.

4.5. У пункті обороту черговому провіднику забороняється відлучатись з вагону, а вільний від чергування провідник має право покинути вагон у особистих справах з відміткою в рейсовому журналі про час відходу та повернення

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Особливості роботи та додаткові обов’язки провідників пасажирських вагонів у швидкісних, приміських поїздах і пасажирських вагонах спеціального призначення, які не передбачені цією Інструкцією, визначаються місцевими інструкціями, що затверджуються наказами начальників залізниць.

 

Начальник Головного

пасажирського управління Л.М.Лобойко

 

Наказ Укрзалізниці

Від 01.09.2003 № 234-Ц

(зміни і доповнення:

Наказ Укрзалізниці

від 26.09.2003 № 308-Ц

від 20.11.2008 № 510-Ц)

І Н С Т Р У К Ц І Я

Провіднику пасажирських вагонів

№ ЦЛ – 0011

Київ 2003

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА НА ШЛЯХУ ПРЯМУВАННЯ

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ОБОРОТУ

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПІСЛЯ ПРИБУТТЯ ПОЇЗДА В ПУНКТ ФОРМУВАННЯ

 

6. ДОДАТКОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ХВОСТОВОГО ВАГОНА

 

7. ПОРЯДОК ДІЙ ПРОВІДНИКА ПРИ ВИНИКНЕННІ НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЙ

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОВІДНИКА ПАСАЖИРСЬКОГО ВАГОНА

 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Інструкція провіднику пасажирських вагонів (далі-Інструкція) регулює основні обов'язки, права та відповідальність провідника па­сажирського вагона (далі - провідник) у пункті формування при прийманні та підготовці вагона в рейс, під час посадки пасажирів, на шляху прямування, у пункті обороту і після прибуття поїзда до пункту формування, а також додаткові обов’язки провідника швидкісного поїзда та хвостового вагона.

Провідники, що обслуговують вагони поїздів міжнародного сполучення, крім даної Інструкції, керуються вимогами “Інструкції для провідника пасажирського вагона міжнародного сполучення”.

Провідники, що обслуговують вагони швидкісних поїздів, крім вимог документів, викладених в п.1.5. даної Інструкції, керуються вимогами “Інструкції з організації швидкісного руху пасажирських поїздів”.

Провідники, що обслуговують пасажирські вагони приміських поїздів, крім вимог даної Інструкції, керуються місцевими інструкціями, розробленими відповідно до місцевих умов, та затвердженими наказами начальників залізниць.

1.2. На посаду провідника призначаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли навчання з відривом від виробництва в професійно-технічному навчальному закладі (професійно-технічному училищі, технічній школі залізничного транспорту, навчально-курсовому комбінаті, тощо) і отримали кваліфікацію „провідник пасажирського вагона”, пройшли перевірку знань з питань охорони праці, пожежно – технічного та санітарного мінімумів та склали іспити із знання нормативних документів, зазначених у п. 1.5. цієї Інструкції.

Особи, що призна­чаються на посаду провідника, проходять медичний огляд для встановлення професійної придатності. Порядок та черговість періодичних медичних оглядів, які проходять провідники, регламентується документами Міністерства транспорту України та Міністерства охорони здоров'я України.

1.3. Періодичне навчання та перевірку знань з питань санітарного мінімуму провідники всіх поїздів проходять за навчально-тематичним планом, затвердженим Укрзалізницею, з періодичністю 1 раз на рік.

Періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці, включаючи електробезпеку, провідники проходять 1 раз на рік і повинні мати 3 кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.4. Для обслуговування вагонів міжнародних, фірмових, швидкісних поїздів, вагонів СВ, штабних та хвостових вагонів призначаються найбільш досвідчені про­відники зі стажем роботи відповідно до вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66.

1.5.Провідник при виконанні своїх службових обов’язків повинен знати і виконувати вимоги, в частині обов’язків, що пов’язані з роботою провідника:

1.5.1. Статуту залізниць України.

1.5.2. Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом.

1.5.3. Правил перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти заліз­ничним транспортом України.

1.5.4. Правил технічної експлуатації залізниць України по колу своїх питань.

1.5.5. Інструкції з сигналізації на залізницях України.

1.5.6. Інструкції з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України по колу своїх питань.

1.5.7. Положення про дисципліну працівників залізнич­ного транспорту.

1.5.8. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 66, розділ 2.

1.5.9. Інструкції про термін служби та порядок списання окремих предметів постільних речей та м’якого з’ємного інвентаря пасажирських вагонів.

1.5.10. Інструкції про порядок обліку перевезених пасажирів і витрат постільної білизни в пасажирських поїздах та причіпних групах вагонів залізниць України у внутрішньому та міжнародному сполученні.

1.5.11. Інструкції про трансляцію аудіо- та відеопрограм в пасажирських поїздах та на вокзалах залізниць України.

 

1.5.12. Правил обліку та передачі відомостей про вільні та ті, що звільняються, місця у пасажирських поїз­дах.

1.5.13. Керівництва з технічного обслуговування обладнан­ня пасажирських вагонів.

1.5.14. Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських ва­гонів, розділ 7.2.

1.5.15. Інструкцій із забезпечення пожежної безпеки у вагонах пасажирських поїздів.

1.5.16. Інструкції по технічному обслуговуванню опалювальної установки пасажирського вагона.

1.5.17. Інструкції з охорони праці провідника пасажирського вагону.

1.5.18. Даної Інструкції.

Крім цього, провідник повинен знати:

- всі види проїзних та перевізних документів, у тому числі без­коштовних, та правила проїзду за цими документами;

- правила користування реєстратором розрахункових операцій (РРО), порядок обліку коштів, отриманих за надання платних послуг;

- документи, які дають пра­во на проведення ревізії пасажирського поїзда;

- розклад руху даного поїзда;

- накази та вказівки Мі­ністерства транспорту України, Укрзалізниці щодо пасажирських переве­зень, права та обов'язки начальника поїзда та поїзного електромеханіка, обумовлені у відповідних Інст­рукціях.

1.6. З метою забезпечення зберігання вагонного парку та підвищення якості обслуговування пасажирів, вагони поїз­дів постійного обертання закріплюються за провідниками.

ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВІДНИКА ПРИ ЯВЦІ НА РОБОТУ, ПРИЙОМІ ТА ПІДГОТОВЦІ ВАГОНА ДО РЕЙСУ, ПРИ ПОСАДЦІ ПАСАЖИРІВ

2.1. Перед початком роботи провідники повинні пройти інструктаж з охорони праці, інструктаж з безпеки руху, пожежної безпеки, позапланові інструктажі.

Провідник вважається таким, що приступив до роботи, після отримання маршрутного листа, графіка чергування та проходження усіх, що потребують, видів інструктажу з охорони праці, безпеки руху, пожежної безпеки.

Провідник підпорядковується безпосередньо начальнику поїзда, а з технічних питань - також і поїзному електромеханіку та несе відповідальність згідно з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту України.

При явці на роботу провідник повинен мати при собі службове посвідчення (провідники, що обслуговують вагони поїздів міжнародного сполучення, крім того, – внутрішній чи міжнародний паспорт залежно від маршруту), посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, санітарну книжку; провідники хвостового вагона та швидкісного поїзда повинні додатково мати відповідні посвідчення.

У разі відсутності або закінчення терміну дії зазначених документів провідники у рейс не допускаються.

Провідники причіпних вагонів/групи вагонів на шляху прямування підпорядковуються безпосередньо начальнику поїзда, до складу якого включається вагон. Старший провідник, який призначається начальником структурного підрозділу з числа провідників групи причіпних вагонів (незвільнений бригадир), доповідає йому про виникнення технічних несправностей, конфліктів з пасажирами, надання їм долікарняної допомоги та інші нестандартні ситуації, що стались на шляху прямування; надає для перевірки та відповідного запису рейсовий журнал, бланки обліку пасажирів форми ЛУ-72/УЗ

2.2.Перед початком рейсу провідник отримує відповідні бланки документів, переносну радіостанцію, продук­ти чайної торгівлі, мішки для сміття, мило, миючі засоби, засоби для дезинфекції, туа­летний папір, постільну білизну для обслуговування пасажирів та один комплект службової постільної білизни для особистого користування при слідуванні поїзної бригади до п’яти діб. Провідник хвостового вагона крім цього повинен отримати сумку головного кондуктора(6 петард, акт останнього іспиту петард, одну пару сигнальних прапорців, свисток та витяг з Інструкції з сигналізації на залізницях України ЦШ-0001, п 3.5), додатковий сигнальний ліхтар.

2.3. При прийманні вагона, а також перед відправленням у рейс провідник зобов'язаний перевірити:

2.3.1. Справність поручнів, перехідних та там­бурних відкидних вхідних площадок, дверей і двер­них замків у всьому вагоні та наявність пломб на стоп-кранах, вогнегасниках та рукоятках привода вікон аварійних виходів; справність пожежних кранів у котельному відді­ленні та туалеті негальмівного кінця вагона; наявність справних ін­вентарних шлангів до них; наявність, справність та термін придатності вогнегасників згідно з вимогами Норм оснащення об’єктів і рухомого складу залізничного транспорту пожежною технікою та інвентарем.

2.3.2. Трафарети про виконання планових видів ремонту.

2.3.3. Дію ручного гальма поворотом штурвала спільно з оглядачем вагонів, а в пункті обороту самостійно, пере­конавшись, що колодки прижаті, повернути штурвал назад, переконатись, що гальма відпущені.

2.3.4. Наявність деревного вугілля або тирсових брикетів для функціонування титану.

2.3.5. Стан розподільчих щитів, панелей автоматики, працездатність споживачів електроенергії на функціону­вання включенням та виключенням із пульта або щита уп­равління, стан акумуляторної батареї по рівню її зарядки.

2.3.6. Справність та працездатність систем: сигналіза­ції контролю нагрівання букс, пожежної сигналізації, внутрішнього поїзного зв’язку, кондиціювання повітря, справність кип'ятильника (візуально по пока­занням приладів) та наявність полум'явідсікача у топці ти­тана, справність хвостових сигналів та ручних сигнальних ліх­тарів.

2.3.7.Наявність води у системі опалення та водопостачання.

2.3.8. Санітарний стан вагона відповідно до Державних санітарних правил та норм, гігієнічних нормативів щодо утримання пасажирських ва­гонів.

2.3.9. Наявність та термін придатності використання з’ємного обладнання та майна, медичної аптечки для надання першої медичної допомоги.

Провідник штабного вагона додатково перевіряє наявність: епідукладки, протигазів, опломбованої аптечки на випадок нещасного випадку, санітарних носилок, мобілізуючих шин та куточка побуту.

Провідник хвостового вагона додатково перевіряє наявність, справність і чистоту скла врізних хвостових сигнальних ліхтарів, наяв­ність в них електроламп, а на шляху прямування забезпечує кон­троль за їх справністю.

2.3.10. У опалювальний період провідник повинен додатково перевірити справність системи опалення, наявність колосників у топці, справність руч­ного та електричного циркуляційного насосів, відсутність повітряних пробок, забезпеченість вагона інвентарем для опалювання та твердим паливом відповідно до встановленого на підприємстві порядку за нормами, передбаченими Інструкцією з технічного обслуговування опалювальної установки пасажирського вагона. Не допускати зберігання у котловому приміщенні і біля титану - дров та інших легкозаймистих матеріалів, самовільного вибігу води під вагон на гальмівну важільну передачу, пружини центрального підвішування.

2.4. Перед поїздкою з початкового пункту відправлення провідник зобов’язаний здійснити огляд усіх місць вагона, де можуть бути заховані предмети або переховуватися люди (вугільні ящики, котельні відділення, конструктивні порожнини і т.п.), накласти на них засоби контролю (пломби, липкі стрічки, саморуйнівні голографічні етикетки, тощо).

При виявленні під час огляду в пункті відправлення або на шляху прямування поїзда сторонніх предметів, нелегальних мігрантів терміново інформувати начальника поїзда. Під час приймання - здавання чергування та на шляху прямування поїзда періодично перевіряти зазначені місця.

2.5. Про всі несправності або недоліки, виявлені у про­цесі приймання вагона, провідник зобов'язаний доповісти начальнику поїзда або поїзному електромеханіку для вжи­ття необхідних заходів, приймати вагон тільки після усунення виявлених недоліків.

2.6. В зимовий період, перед відправленням з пункту формування та обороту, при необхідності оббивати кригу з шарнірних з’єднань гальмової важільної передачі, пружинних комплектів візків та частину рами візка від фанової труби до кронштейна кріплення поводка.

2.7. До подачі поїзда для посадки пасажирів провідник повинен підтримувати температуру у вагоні взимку та в перехідний період року у межах 18 – 22 0 С, влітку — 22 – 26 0С. Температура повітря у вагоні взимку та у перехідний період року нормується для усіх типів пасажирських вагонів, а влітку — тільки для вагонів з повним кондиціюванням повітря.

2.8. Навісити на вагон з обох боків маршрутні дошки, а з внутрішньої сторони вікна – порядковий номер вагона згідно зі схемою формування состава.

2.9. Розпочати посадку пасажирів не пізніше, ніж за 30 хв. до відправлення поїзда, після оголошення про посадку на поїзд по гучно мовному зв’язку станції (вокзалу).

2.10. Під час чергування провідник повинен бути одягнений по формі і мати на лацкані піджака естетично оформлений друкованим способом бейдж з кольоровою фотокарткою із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові, назвою залізниці, структурного підрозділу.

2.11. Під час посадки пасажирів у поїзд провідник зобов’язаний знаходитись біля відкритих дверей вагона (решта дверей вагона, крім тор­цевих, повинні бути замкнені на внутрішні замки) та перевіряти у пасажирів наявність правиль­но оформлених проїзних документів, згідно з посвідченням особи пасажира, слідкувати за дотриманням правил перевезень руч­ної поклажі. Якщо посадкуздійснюють пасажири по груповому проїзному документу, прізвище, вказане в посвідченні пасажирів, перевіряється на відповідність зі списком пасажирів, завіреним підписом квиткового касира та печаткою каси наданим керівником групи.

2.12. У випадку, коли залізницею надається послуга перевезення окремих відправлень пасажирськими поїздами, провідник зобов’язаний забезпечити надання цієї послуги всім бажаючим відправникам згідно з Інструкцією по наданню такої послуги.

2.13. За 5 хвилин до відправлення поїзда провід­ник зобов’язаний попередити, щоб проводжаючі особи звільнили вагон, пасажири перевірили наявність проїзних документів, при цьому забезпечити перебування пасажирів у вагоні, а не в тамбурі, та опустити площадку.

2.14. Після подачі машиністом сповіщального сигналу про відправлення поїзда всі провідники вагонів повинні продублювати сигнал відправлення (вдень – згорнутим жовтим прапорцем, вночі – прозоро - білим ліхтарем), при початку руху закрити двері вагона, знаходячись при цьому в тамбурі, проводжати станцію до кінця платформи, крім провідників хвостового та штабного вагонів, що проводжають станцію з відкритими дверима до поста безпеки чи чергового по станції, а при їх відсутності до кінця платформи.

При відправленні поїзда з зупинкових пунктів, де відсутні працівники служби перевезень, які подають сигнал відправлення машиністу локомотива, провідники подають сигнал відправлення (благополучного прямування) після закінчення проведення посадки пасажирів до вагонів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.012 с.)