Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуютьсяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуютьсяЗагальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний для органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі - органи внутрішніх справ) порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також визначає порядок відомчого контролю за його дотриманням.

1.2. До заяв і повідомлень, які є приводами і підставами до порушення кримінальної справи, є:

а) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину;

в) явка з повинною;

г) повідомлення, опубліковані в пресі;

ґ) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

1.3. Для роз'яснення населенню порядку приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, в органах внутрішніх справ у спеціальних кімнатах для приймання громадян або у вестибюлях вивішуються примірні правила приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (додаток 1 до цієї Інструкції). У них зазначаються номери телефонів (адреси) керівників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, на яких покладено контроль за додержанням законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, та прокуратури, що здійснює нагляд.

Під термінами "приймання", "реєстрація", "розгляд" заяв і повідомлень про злочини, які застосовані у цій Інструкції, слід розуміти:

приймання - дії посадових осіб органів внутрішніх справ при одержанні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються;

реєстрація - присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про злочин порядкового номера і фіксація в передбачених Інструкцією облікових документах (ЖРЗПЗ, ЖРІЗ) стислих даних про заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються;

розгляд - здійснення перевірки відомостей про злочини, що вчинені або готуються, про які йдеться в заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з вимогами КПК України.

Приймання заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

2.1. Приймання заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, незалежно від місця і часу їх вчинення, повноти отриманих даних, а також особистості заявника, здійснюється тим органом внутрішніх справ, до якого надійшло звернення чи повідомлення, цілодобово оперативним черговим (оперативний черговий МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, помічник начальника міськрайліноргану - оперативний черговий, помічник начальника чергової частини - оперативний черговий, старший оперуповноважений (оперуповноважений) - черговий, старший інспектор (інспектор) - черговий, помічник оперативного чергового, а також працівники інших служб, призначені підмінними черговими в установленому порядку).

При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ, який обслуговує республіканські, обласні центри та інші міста з територіальним поділом, крім спеціальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю, із заявою чи повідомленням про злочин, у період з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв., протокол усної заяви приймається виключно спеціально виділеним працівником у кімнаті для приймання громадян і відразу передається під підпис у журналі реєстрації заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, оперативному черговому для реєстрації.

2.2. Оперативний черговий, прийнявши заяву чи повідомлення про злочин, зобов'язаний діяти згідно з Інструкцією з організації реагування ОВС на повідомлення про злочини, затвердженою наказом МВС України від 04.10.2003 N 1155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 259/8858, негайно направити на місце події слідчо-оперативну групу чи оперативну групу та вжити всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або припинити його, організувати невідкладні дії з розкриття злочину у короткий термін.

2.3. За межами дислокації органу внутрішніх справ працівник міліції на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про злочин, або у разі безпосереднього виявлення такого, зобов'язаний вжити заходів щодо його припинення, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили злочин, охорони місця події і повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

Чергові підрозділів (управлінь, відділів) Державтоінспекції, пунктів централізованого спостереження підрозділів Державної служби охорони, ізоляторів тимчасового тримання, приймальників-розподільників для осіб, затриманих за бродяжництво, спецприймальників для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, приймальників-розподільників для неповнолітніх інформацію про злочини передають до чергових частин органів внутрішніх справ за територіальністю, про що в облікових документах учиняють відмітки.

2.4. Заяви або повідомлення представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадськості чи окремих громадян про злочини можуть бути усними або письмовими. Усні заявизаносяться до протоколу усної заяви (повідомлення) про злочин (додаток 2 до цієї Інструкції), який підписують заявник та посадова особа, що прийняла заяву.

При цьому заявник попереджується про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, про що відмічається у протоколі.

У протоколі усної заяви (повідомлення) про злочин, де йдеться мова про вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, в обов'язковому порядку зазначається інформація про те, ким вчинено насильство в сім'ї, час і місце його вчинення, умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування, інші обставини вчинення насильства в сім'ї або реальної загрози його вчинення.

Письмова заява повинна бути підписана особою, від якої вона подається. До порушення кримінальної справи слід пересвідчитися в особі заявника, попередити його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину і відібрати від нього відповідний підпис.

Повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб повинні бути викладені в письмовій формі.

Повідомлення представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину, можуть бути усними або письмовими.

У разі явки з повинною встановлюється особа того, хто з'явився, після чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява. Протокол підписують особа, що з'явилася з повинною, і посадова особа, що склала протокол.

Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

Наказ Міністерства внутрішніх справ України
від 14 квітня 2004 року N 400

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 травня 2004 р. за N 571/9170

З метою зміцнення законності в органах і підрозділах внутрішніх справ України при прийманні, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, удосконалення координації діяльності структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України з цих питань, а також з урахуванням змін, унесених до Закону України "Про міліцію", кримінального та кримінально-процесуального законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (далі - Інструкція), що додається.

1.2. Типове положення про комісію головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, УМВСТ) з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в галузевих службах та підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах внутрішніх справ, що додається.

1.3. Типове положення про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві, Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті (далі - міськ-, рай-, лінорган) з контролю за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, що додається.

2. Для забезпечення безумовного виконання вимог наказу, Інструкції та вищевказаних типових положень структурні підрозділи центрального апарату Міністерства внутрішніх справ України та підпорядковані їм підрозділи на місцях здійснюють такі контрольні функції:

2.1. Головний штаб МВС України здійснює контроль за станом обліково-реєстраційної дисципліни при прийманні, реєстрації та розгляді в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (визначає роль структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, апаратів ГУМВС, УМВС, УМВСТ в зміцненні цієї дисципліни); організацією роботи чергових частин щодо реагування на заяви і повідомлення про злочини та щодо забезпечення порядку їх приймання та реєстрації; за достовірністю і повнотою обліку заяв і повідомлень про злочини. Щокварталу аналізує стан цієї роботи та вносить керівництву МВС пропозиції щодо поліпшення реагування органів внутрішніх справ на заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються. У черговій частині МВС України ведеться журнал реєстрації інформації про злочини та інші події, що надійшла по телефонній лінії чи за допомогою інших засобів зв'язку.

2.2. Департамент внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України забезпечує контроль за здійсненням оперативно-профілактичних заходів з питань попередження та виявлення серед працівників органів внутрішніх справ випадків зради інтересів служби, зловживань службовим становищем, вимагання хабарів тощо, при прийманні, реєстрації та розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

2.3. Інспекція з особового складу ДРП МВС Україниздійснює контроль за станом проведення ГУМВС, УМВС, УМВСТ службових розслідувань за фактами порушень законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, та забезпечує облік і узагальнення таких порушень.

2.4. Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України приймає, реєструє та розглядає заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються, віднесені до його компетенції, веде журнал реєстрації заяв і повідомлень про злочини та здійснює контроль за станом цієї роботи в підпорядкованих підрозділах.

2.5. Департамент управління справами та режиму МВС України здійснює контроль за розглядом заяв і скарг громадян з питань, пов'язаних з розглядом органами внутрішніх справ заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, забезпечує приймання громадян з цих питань у центральному апараті Міністерства, щокварталу узагальнює стан цієї роботи і доповідає керівництву МВС.

2.6. Департамент інформаційних технологій при МВС України контролює та відповідає за об'єктивність формування підпорядкованими підрозділами ГУМВС, УМВС, УМВСТ статистичної звітності з питань приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

2.7. Департамент карного розшуку, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю, Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю, Департамент боротьби з незаконним обігом наркотиків, Управління кримінальної міліції у справах неповнолітніх, Головне слідче управління, Відділ організації дізнання, Департамент громадської безпеки, Департамент Державної автомобільної інспекції, Департамент Державної служби охорони, Державний департамент у справах громадянства, імміграції і реєстрації фізичних осіб:

2.7.1. Постійно здійснюють контроль за станом роботи підпорядкованих підрозділів з приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Стан цієї діяльності щомісяця заслуховують на оперативних нарадах.

2.7.2. При виїздах у відрядження з метою перевірки оперативно-службової діяльності вивчають та відображають у довідках окремим розділом стан роботи із забезпечення обліково-реєстраційної дисципліни, у тому числі обґрунтованості винесення постанов про відмову в порушенні кримінальних справ та їх закриття. Копії довідок протягом трьох діб після повернення з відряджень подають до Головного штабу для узагальнення.

2.7.3. Не менше одного разу на шість місяців узагальнюють причини та умови, що сприяли порушенням обліково-реєстраційної дисципліни при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. На підставі цих матеріалів готують і доповідають керівництву МВС України про конкретні пропозиції щодо вдосконалення цієї роботи. Щокварталу аналізують стан роботи з приймання, реєстрації і розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, у підрозділах центрального апарату, зазначених у п. 2.7., та підпорядкованих підрозділах на місцях, а також уживають заходів щодо вдосконалення цієї роботи.

3. Начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ:

3.1. Кожен факт приховання злочинів від обліку, винесення незаконної постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, у т. ч. шляхом фальсифікації, розцінювати як порушення законності. Працівників, які приховали злочин від обліку, прийняли незаконне рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, та керівників, які його затвердили, притягувати до суворої дисциплінарної відповідальності і негайно інформувати про це прокурора для прийняття рішення. Накази про покарання винних доводити до відома всього особового складу.

3.2. Доручати проведення службових розслідувань за фактами порушень обліково-реєстраційної дисципліни посадовим особам галузевих служб ГУМВС, УМВС, УМВСТ. При цьому проведення службових розслідувань не повинно заважати перевірці з цього питання прокурором.

Узгоджені зі штабами та інспекцією з особового складу висновки службових розслідувань, зокрема щодо заходів реагування та покарання винних, у п'ятиденний термін затверджувати і підписувати особисто. У разі підтвердження порушення законності з боку працівників органів внутрішніх справ копії висновків службових розслідувань та облікові картки за вказаними фактами направляти до інспекції з особового складу ДРП МВС України упродовж трьох діб після затвердження висновків.

3.3. Питання стану обліково-реєстраційної дисципліни при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, щомісяця розглядати на оперативних нарадах при керівництві ГУМВС, УМВС, УМВСТ, а вплив галузевих служб на стан цієї діяльності - щокварталу.

3.4. Підвищити вимогливість до роботи комісій ГУМВС, УМВС, УМВСТ з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни в галузевих службах та підрозділах і міськ-, рай-, лінорганах внутрішніх справ. Щокварталу вивчати та розглядати на нарадах керівництва роботу цих комісій, націлювати їх на зміцнення законності, давати оцінку ролі голів та членів комісій.

3.5. Забезпечити вільний доступ громадян до вестибюлів органів внутрішніх справ. У кожному міськ-, рай-, ліноргані виділити та обладнати (за їх відсутності) спеціальні кімнати для приймання громадян з розміщенням стендів із зазначеної тематики та організувати їх приймання у передбачений Інструкцією термін.

3.6. Увести в чергових частинах органів внутрішніх справ журнал обліку інформації, що не містить в собі явних ознак злочину, що додається.

3.7. До 1 липня 2004 року у штабі кожного міськ-, рай-, ліноргану, де річна реєстрація перевищує 1200 заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, увести одну штатну посаду, а в штабі органу внутрішніх справ, де їх реєструється понад 3000, - дві штатні посади працівників з обліково-реєстраційної і статистичної роботи. Розробити та затвердити типові функціональні обов'язки для цієї категорії працівників.

3.8. В апаратах ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, УМВС України в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській та Луганській областях штатним розписом передбачити відділення, а в інших УМВС, УМВСТ - групи з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

4. Начальникам структурних підрозділів центрального апарату МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, міськ-, рай-, лінорганіворганізувати вивчення наказу з особовим складом і забезпечити його виконання. Прийняти від відповідних категорій працівників заліки зі знання вимог наказу та Інструкції.

5. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення МВС України, ГУМВС, УМВС, УМВСТ забезпечити виготовлення необхідної кількості бланків облікових документів, передбачених Інструкцією та Типовим положенням про комісію міськ-, рай-, ліноргану внутрішніх справ з контролю за прийманням, реєстрацією та розглядом заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються.

6. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 4.2.5 розділу 4 Інструкції з організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення про злочини, інші правопорушення та події, затвердженої наказом МВС України від 04.10.2003 N 1155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01.03.2004 за N 259/8858.

7. Скасувати накази МВС України від 26.11.91 N 500 "Про затвердження і введення в дію інструкції "Про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду в органах, підрозділах та установах внутрішніх справ України заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди", від 27.06.93 N 377 "Про внесення змін і доповнень до наказу МВС України від 26.11.91 N 500", від 24.07.96 N 503 "Про внесення змін до додатка 1 до наказу МВС України від 26.11.91 N 500", від 28.02.2001 N 174 "Про затвердження складу постійно діючої комісії МВС України з питань контролю за дотриманням законності в органах внутрішніх справ України і Положення про неї та типових положень про комісію з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни та комісію із звірення порядку приймання, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди" та від 23.10.2002 N 1080 "Про внесення змін до пунктів 1, 2 наказу МВС України від 28 лютого 2001 р. N 174 "Про затвердження складу постійно діючої комісії МВС України з питань контролю за дотриманням законності в органах внутрішніх справ України і Положення про неї та типових положень про комісію з контролю за станом обліково-реєстраційної дисципліни та комісію із звірення порядку приймання, реєстрації, обліку і розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини і пригоди".

8. Наказ подати в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Контроль за виконанням наказу покласти на перших заступників та заступників Міністра.

Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів внутрішніх справ України.

 

Міністр генерал-лейтенант міліції М. В. Білоконь


 

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2004 р. N 400 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 травня 2004 р. за N 571/9170


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються

Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює єдиний для органів і підрозділів внутрішніх справ України (далі - органи внутрішніх справ) порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, а також визначає порядок відомчого контролю за його дотриманням.

1.2. До заяв і повідомлень, які є приводами і підставами до порушення кримінальної справи, є:

а) заяви або повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян;

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину;

в) явка з повинною;

г) повідомлення, опубліковані в пресі;

ґ) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

1.3. Для роз'яснення населенню порядку приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, в органах внутрішніх справ у спеціальних кімнатах для приймання громадян або у вестибюлях вивішуються примірні правила приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (додаток 1 до цієї Інструкції). У них зазначаються номери телефонів (адреси) керівників ГУМВС, УМВС, УМВСТ, на яких покладено контроль за додержанням законності при розгляді заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються, та прокуратури, що здійснює нагляд.

Під термінами "приймання", "реєстрація", "розгляд" заяв і повідомлень про злочини, які застосовані у цій Інструкції, слід розуміти:

приймання - дії посадових осіб органів внутрішніх справ при одержанні заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються;

реєстрація - присвоєння кожній отриманій заяві і повідомленню про злочин порядкового номера і фіксація в передбачених Інструкцією облікових документах (ЖРЗПЗ, ЖРІЗ) стислих даних про заяви і повідомлення про злочини, що вчинені або готуються;

розгляд - здійснення перевірки відомостей про злочини, що вчинені або готуються, про які йдеться в заяві і повідомленні, узагальнення матеріалів та прийняття рішення згідно з вимогами КПК України.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.01 с.)