Тема 7. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів (ЛЗ), що впливають на функції травного каналуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів (ЛЗ), що впливають на функції травного каналуМета: оволодіти навичками індивідуалізації лікування пацієнтів із хворобами органів травлення.

 

Студент повинен знати:

 

- Загальну семіотику порушень секреторно-моторної функції шлунково-кишкового тракту (ШКТ), захворювань гепатобіліарної системи і підшлункової залози;

- Етіологію, патогенез, класифікацію та діагностичні критерії цих захворювань;

- Принципи фармакотерапії захворювань ШКТ;

- Клінічну фармакологію ЛЗ, які застосовуються при цій патології, класифікацію, особливості фармакокінетики, фармакодинаміки, побічну дію, особливості взаємодії з іншими ЛЗ, вікові особливості застосування ЛЗ.

 

Студент повинен вміти:

 

- Вибирати необхідні ЛЗ, адекватну лікарську форму та дозовий режим введення при призначенні пацієнтам з кислотозалежними захворюваннями, з порушеннями гастроінтестинальної моторики, з патологією гепатобіліарної системи та підшлункової залози;

- Визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності та безпеки призначення гепатопротекторів, ферментних препаратів, засобів, що знижують інтерагастральну кислотність, та аналізувати їх результати;

- Використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального призначення вказаних груп препаратів;

- Інтерпретувати і враховувати у клінічній практиці особливості клінічної фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії гепатопротекторів, ферментних препаратів, засобів, що знижують інтрагастральну кислотність, мукопротекторів, препаратів, що стимулюють гастроінтестинальну моторику;

- Передбачати наслідки взаємодії гепатопротекторів, ферментних препаратів, препаратів, що знижують інтрагастральну кислотність, мукопротекторів, препаратів, що стимулюють гастроінтестинальну моторику, з препаратами інших фармакологічних груп та володіти навичками профілактики і корекції небажаних ефектів ЛЗ;

- Проводити опитування пацієнтів з метою збору лікарського анамнезу і передбачати можливість виникнення ускладнень фармакотерапії при клінічному застосуванні гепатопротекторів і ферментних ЛЗ, препаратів, що знижують інтрагастральну кислотність, мукопротекторів, препаратів, що стимулюють гастроінтестинальну моторику.

Основні поняття теми:

Противиразкові ЛЗ – це …

Гепатопротектори – це …

Ферментні препарати – це ….

Препарати, що стимулюють гастроінтестинальну моторику – це …

Проносні засоби – це …

Протидіарейні засоби – це …

Препарати жовчних кислот – це …

Пробіотики та пребіотики – це ….

Питання, що виносяться на ПМК

  1. Фармакодинаміка антацидних ЛЗ. Вплив їх на основні фактори захисту та агресії слизової оболонки шлунку. Ускладнення терапії.

2. Класифікація ЛЗ, що пригнічують секрецію соляної кислоти. Клінічна фармакологія блокаторів протонової помпи: фармакодинаміка, фармакокінетика, ускладнення терапії (омепразол, езомепразол).

3. Клінічна фармакологія Н2-гістаміноблокаторів: класифікація, фармакодинаміка, ускладнення терапії.

4. Клінічна фармакологія гепатопротекторів: класифікація, фармакодинаміка, фармакокінетика ессенціальних фосфоліпідів, ускладнення терапії.

5. Клініко-фармакологічна характеристика ферментних препаратів: фармакодинаміка протеази, ліпази, амілази, ускладнення терапії, показання для застосування.

6. Клініко-фармакологічна характеристика холеретиків та холекінетиків: класифікація, фармакодинаміка, ускладнення терапії.

Рекомендована література

1. Клінічна фармакологія: підручник / Кол.авторів: за ред.. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Медицина, 2010. – 776 с. (с. 257-354)

  1. Клиническая фармакология / под ред. В.Г. Кукеса, - 3-е изд., – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 944 с. (с.406-444).

3. Циммерманн Я.С., Гастроэнтерология: руководство/Я.С.Циммерман.2-е изд., перераб.и доп.-Мю: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-816 с. (стр. 145-174, 275-321).)

4. Raymon L.P. et al. USMILE. Step 1. Lecture notes. Pharmacology. Caplan Medical 2009. 334 p. (p/221-224).

 


Завдання для самостійного опрацювання теми:

Завдання 1

 

Завдання 1. Класифікація противиразкових ЛЗ: Завдання 2. Механізм дії ЛЗ:
Група Препарат Група Механізм дії
1.а. блокатори Н2-гістамінових рецепторів б. М1-холіноблокатори в. інгібітори Н/К АТФ-ази (протонової помпи)     2.     3.     4.     5. ранітидин, фамотидин, низотидин   пірензіпин омепразол, ланзопразол, пантопразол, рабепразол                 ___________________________________ _________________________________ 1. а. інгібітори Н/К АТФ-ази (протонової помпи) 2.   3.   4.   5.    

 


 

 

Завдання 3. Клініко-фармакодинамічна характеристика противиразкових лікарських засобів
Група ЛЗ   Направленість фармокологічної корекції (НФК) Показання Протипоказання Побічні дії ЛЗ
1. Блокатори «протонної помпи» Противиразкова Виразкова хвороба шлунку (ВХШ) і 12-палої кишки, гіперацидний гастрит Порушення функції печінки, нирок, лактацій Порушення ЦНС, тромбоцитопенія, диспепсія, дисбіоз, порушення зору, бронхоспазм
         
         
         
         
         
         
         
         

 


 

 

Завдання 4. Класифікація гепатопротекторів
Містять аміноклислоти і есенціальні фосфоліпіди Синтетичні, гомеопатичні препарати Рослинного і тваринного походження
1. Глутаргін 2. Адеметіонін 3. Орнітин 4. Гепасол 5. Есенціале 6. Фосфоліп 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ 6. _______________________________________ 7. _______________________________________ 8. _______________________________________ 1. _______________________________________ 2. _______________________________________ 3. _______________________________________ 4. _______________________________________ 5. _______________________________________ 6. _______________________________________ 7. _______________________________________ 8. _______________________________________ 9. _______________________________________ 10. ______________________________________  
Завдання 5. Загальна клініко-фармакодинамічна характеристика гепатопротекторів
Вплив Механізм дії Показання Протипоказання Побічні дії
1. Гепатопротекторний 1. 1. 1. 1.
2. Антитоксичний 2. 2. 2. 2.
3. Антиоксидантний 3. 3. 3.
4. Регенеруючий 4. 4.
5. Мембраностабілізуючий 5.
6. Протизапальний 6.

 


 

 

Завдання 6. Класифікація проносних ЛЗ
Стимулятори хеморецепторів кишечнику Стимулятори механорецепторів кишечнику Комбіновані
Рослинні Синтетичні Засоби, які набухають порожнини кишечнику (осмотичні) Сольові проносні Змащують слизову оболонку і розм’якшують калові маси
1. Глаксена 1. 1. 1. 1. 1.
2. Плантекс 2. 2. 2. 2.
3. Кора крушини
4. Рицинова олія
Завдання 7. Клініко-фармакодинамічна характеристика проносних ЛЗ (кінетики)
Вплив Механізм дії Показання Протипоказання Побічні дії
1. Проносний ефект 1. 1. 1. 1.
2. 2.
3. 3. 2.
4. 4. 2.
5. 3.
6.
Завдання 8. Класифікація препаратів які регулюють моторику кишечнику (кінетики)
Засоби, що знімають спазм кишечника (спазмолітики міотропні) М-холинолітики (блокують парасимпатичні нерви) Стимулюють дії на кишечнику (блокатори дофамінових рецепторів) Знижують перистальтику, збільшують тонус анального сфінктера
1. Дротаверин (но-шпа) 1. 1. 1.
2. Папаверин 2. 2. 2.
3. Мебеверин 3. 3. 3.
                   

 


 

 

Завдання 9. Клініко-фармакодинамічна характеристика препаратів які регулюють моторику кишечнику (кінетики)
НФК МД Показання Протипоказання Побічні дії
1. Знімання спазму кишечнику 1. 1. 1. 1.
2. Стимулятори дії на кишечнику 2. 2. 2. 2.
3. Знижують перистальтику, збільшують тонус анального сфінктера 3. 3. 3. 3.
4. 4. 4.
Завдання 10. Класифікація препаратів травних ферментів й антиферментних ЛЗ
Ферментні препарати Антиферментні препарати
Шлунки Підшлункової залози (ПЗ)
Панкреатичні ферменти (ПФ) ПФ + жовч + геміцелюлаза ПФ + жовч + амінокислоти + HCl  
1. Пепсин 1. 1. 1. 1.
2. Сік шлунковий 2. 2. 2. 2.
3. Абомін
Завдання 11. Клініко-фармакодинамічна характеристика препаратів травних ферментів й антиферментних ЛЗ
НФК МД Показання Протипоказання Побічні дії
1. Відновлення дефіциту ферментів шлунка або ПЗ (ферментні препарати шлунку і ПЗ) 1. 1. 1. 1.
2. 2. 2. 2.
2. Усувають самоперетравлення тканин ПЗ, кроволиви і набряк у ній (антиферментні препарати) 3. 3. 3. 3.
4. 4.
5. 5.
             

 


 

 

Завдання 12. Класифікація жовчогінні ЛЗ
Холеретики Холелітики Фітопрепарати Засоби, що включають жовч Амінокислоти
1. Гімекромон (одестон) 1.   1. 1.   1.
2.
3.
2. 4. 2.
5.
6.

 

Завдання 13. Клініко-фармакодинамічна характеристика жовчогінних ЛЗ
Вплив Механізм дії Показання Протипоказання Побічні дії
1. Холелітики (пониження створень камінь, посилення відтоку жовчу) 1. 1. 1. 1.
2. Засоби, що включають жовч (посилення відтоку жовчу) 2. 2. 2. 2.
3. Фітопрепарати (жовчогінні, спазмолітичні) 3. 3. 3. 3.
4. Холеретики (збільшення тонусу жовчного міхура та пониження тонусу вихідних шляхів) 4. 4. 4.
5. Амінокислоти (нормалізація метаболічних процесів) 5. 5.Додатки

Додаток 1

 

Індивідуалізація призначення лікарських засобів та лікарський моніторинг
(6 крокова схема)

Крок 1 Проблема пацієнта   Робочий діагноз (тяжкість, причина, можливі наслідки) Додаткова інформація:
Оцінка попереднього лікування (ефективність, побічні ефекти, прихильність до лікування)
Крок 2 Мета лікування Мета (лікувальна, симптоматична, профілактична, паліативна)
Крок 3 Методи лікування Немедикаментозне лікування   Медикаментозне лікування Відповідно до даних доказової медицини визначити групу лікарських засобів, обрати одну групу, зареєстрований препарат, визначити спосіб дії   Додаткова інформація (відповідно даних доказової медицини)
Крок 4 Вибрати варіант лікування для конкретного пацієнта Переконатись, що обране лікування підходить для пацієнта (протипоказання, побічні прояви), вибрати спосіб введення, дозу і частоту, врахувати вплив на супутні захворювання) Взаємодія лікарських засобів:
Крок 5 Визначене лікування та інформація для пацієнта Немедикаментозне лікування Медикаментозне лікування (виписати рецепт)  
Крок 6 Схема контролю, візитів та спостережень Контроль (ефект, побічна дія, прихильність)   План контрольних візитів (контрольний період)- -

Додаток 2

(схема написання протоколу оцінки ефективності та безпечності застосування лікарських засобів)

 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Кафедра клінічної фармакології та клінічної фармації

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.008 с.)