Охарактеризувати бікарбонатну буферну систему. Механізм дії. Лужний резерв крові.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризувати бікарбонатну буферну систему. Механізм дії. Лужний резерв крові.Гідрогенкарбонатний буферний розчин (діапазон рН 6,0-8,0) є

складовою частиною буферних систем організму. Він містить суміш слабкої карбонатної кислоти Н2СО3 та її кислої солі натрій гідрогенкарбонату NaНСO3.

Хімічну рівновагу між кислотою і сіллю у цій буферній системі виражають рівнянням:

 

Характеристика:

- забезпечує швидку нейтралізацію кислот та лугів, що утворюються в ході метаболізму;

- має велику ємність;

- швидко відновлюється за рахунок діяльноості легень і нирок.

Лужний резерв крові - це сума всіх лужних речовин крові, головним чином бікарбонатів натрію і калію. Величину лужного резерву крові визначають по кількості діоксиду вуглецю, яка може виділитися з бікарбонатів при взаємодії з кислотою. В середньому лужний резерв крові складає 55...60 см\ Чим більший лужний резерв крові, тим краще вона захищена від кислих метаболітів. Тому у високопродуктивних молочних корів, у спортивних коней з інтенсивним обміном речовин лужний резерв крові знаходиться на верхній межі норми.

Охарактеризувати білкову буферну систему, механізм дії.

Склад білкових буферних систем може бути виражений таким чином РrotCООН + РгоtCOONa Завдяки білкам всі клітини і тканини організму мають певну буферну дію:

Білковий буфер діє аналогічно іншим буферним системам: сильна основа (ОН ) замінюється слабкою спряженою основою (ProtCOO-), а сильна кислота (Н+) - слабкою (РrotCООН), тому рН практично не змінюється. При рН = 7,40 білки плазми здатні зв'язати 18 ммоль основ на 1 г плазми.

Залежить від концентрації білків, вторинної, третинної структури, кількості вільних протон-акцепторних зв’язків.

Охарактеризувати фосфатну буферну систему. Механізм дії.

Фосфатна буферна система (діапазон pH 5,9-8,0) складається з розчинів двох кислих солей фосфатної кислоти - дигідрогенфосфату натрію NaН2РO4 у буферній суміші виконує роль «кислоти») та гідрогенфосфату натрію Na2НРO4 (виконує функцію «солі»).

Фосфатна буферна система представляє собою спряжену кислотно-основну пару,яка складається з йона H2PO4(-)(донор протонів) і йона HPO4 (2-)(акцептор протонів).

Фосфатна буферна система складає тільки 1% від буферної ємкості крові.

 

Буферна дія фосфатної системи основано на можливості зв’язування вуглекислих йонів йонами HPO4(2-) з утворенням H2PO4(-),ф також йонів OH(-) з йонами H2PO4.

Фосфатний буфер є головним внутрішньоклітинним буфером тканин.

 

Охарактеризувати гемоглобін та оксигемоглобін буферні системи.

Регуляторними системами,які забезпечують постійність pH крові є гемоглобінова (HHb+KHb) і оксигемоглобінова (HHbO2+KHbO2) вони володіють найбільшою дією (75%)

Буферна дія гідрокарбонатної, гемоглобінової і оксигемоглобінової системи тісно пов’язана з дихальною функцією крові.

Дихальною функцією крові називається здатність крові транспортувати кисень від легень до тканин і CO2 від тканин до легень.

За своєю силою карбонатну,оксигемоглобінові і гемоглобінові кислоти можна розмістити в ряд: ННвO2 > Н2СO3 > ННв.

 

Поняття про кислотно-основний стан системи.

Кислотно-основна рівновага є однією з найважливіших характеристик внутрішнього середовища організму. Кислотно-основною рівновагою називають співвідношенням концентрацій гідроген і гідроксил-йонів у біологічному середовищі.

Зміщення кислотно-основного стану крові в напрямку підвищення концентрацій йонів Гідрогену називають ацидозом, а в напрямку зниження її концентрації алкалозом.

Види алкалозу та ацидозу, причини виникнення.

Види алкалозу:метаболічний алкалоз,респіраторний алкалоз,екзогенний алкалоз,змішаний алкалоз,некомпенсований алкалоз.

Види ацидозу:метаболічний або негазований ацидоз,респіраторний або газовий ацидоз.

Причини виникнення:(Алкалоз)

метаболічний алкалоз з’являється з-за масивної втрати організмом іонів водню.

Екзогенний алкалоз має місце у хворих,яким дали дуже високу дозу натрію бікарбонату.

Декомпенсований алкалоз найчастіше виникає із-за втрати організмом хлору.

Змішаний алкалоз-це негазований алкалоз,що поєднується з газовим. Він з’являється при травмах мозку, при яких розвивається задишка.

Респіраторний алкалоз виникає хронічною або гострою гіпервентиляцією, із-за чого тиск CO2 істотно знижується.

Причини виникнення:(Ацидоз)

Метаболічний або негазовий ацидоз, що настає внаслідок накопичення в організмі нелетких кислот.

Респіраторний або газовий ацидоз виникає при затримці виділення вуглекислоти легенями внаслідок гіповентиляції.

Частина 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.009 с.)