ТОП 10:

O організація боротьби з корупцією на всіх її рівняхO звуження поля умов та обставин, що сприяють корупції

O зменшення вигод для обох сторін, що беруть участь у корупційній угоді, від укладення останньої

o ефективне використання державних бюджетних коштів

o забезпечення соціальних гарантій населенню

152. Оберіть правильні відповіді

ЗА СТУПЕНЕМ ПРИПУСТИМОСТІ РИЗИК БУВАЄ

O знехтуваний

O прийнятний

O гранично допустимий

O надмірний

o неврахований

o особистий

153. Оберіть правильну відповідь

СМЕРТЬ ЛЮДИНИ В ДТП ВІДНОСИТЬСЯ ДО

O катастрофічної небезпеки

o незначної небезпеки

o граничної небезпеки

154. Уведіть правильну відповідь у називному відмінку (усі літери маленькі) НАУКА , ЩО ВИВЧАЄ ДОПУСТИМІ ФІЗИЧНІ, НЕРВОВІ ТА ПСИХІЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ В ПРОЦЕСІ ПРАЦІ, НАЗИВАЄТЬСЯ __ергономіка_____

155. Допишіть правильну відповідь (усі літери маленькі)

ХРОНІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЩО ЗУМОВЛЕНЕ СИСТЕМАТИЧНИМ ВЖИВАННЯМ СПИРТНИХ НАПОЇВ, ЯКЕ ПРИЗВОДИТЬ ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДЕГРАДАЦІЇ, ПАТОЛОГІЇ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ, ОБМІНУ РЕЧОВИН, ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПЕРИФЕРИЧНОЇ НЕРВОВИХ СИСТЕМ, ЦЕ: _алкоголізм______

156. Оберіть правильну відповідь

ЗА ГОРЮЧИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

o поганогорючі

O важкогорючі

o легкозаймисті

O горючі

o вогнестійкі

157. Оберіть правильні відповіді

ФАКТОРИ, ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО БІОТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

O мікроорганізми

o вода

o кліматичні умови

O рослини

O тварини

158. Оберіть правильні відповіді

ПРИЧИНИ СХОДУ СНІГОВИХ ЛАВИН

O звукова хвиля

O перенапруження снігового покриву

o масовий похід туристів

O різкий порив вітру

159. Оберіть правильну відповідь

ОСНОВНИМ МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВЧИМ АКТОМ, НА ЯКОМУ ҐРУНТУЄТЬСЯ БЖД, Є:

o декларація прав людини

o конвенції про заборону та нерозповсюдження різних видів зброї масового знищення

o женевські конвенції

O концепція ООН про сталий розвиток людства

160. Оберіть правильні відповіді

ВКАЖІТЬ ВИДИ ПОЖЕЖНИХ ДАТЧИКІВ:

O світлові

o звукові

o сенсорні

O димові

o електричні

O теплові

161. Оберіть правильні відповіді

МЕХАНІЧНЕ ВИДАЛЕННЯ КРАПЛИНОК РТУТІ ПРОВОДЯТЬ:

O скотчем

O лейкопластиром

o мітлою

o пилосос

162. Оберіть правильну відповідь

В ЯКИЙ СПОСІБ ЗАЛИШИТИ БУДІВЛЮ ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ:

o сходами

o на ліфті, облившись водою

o на ліфті

O сходами, облившись водою

163. Оберіть правильні відповіді

ВКАЖІТЬ МОЖЛИВІ НЕГАТИВНІ МОМЕНТИ ВІД УПРОВАДЖЕННЯ В ЖИТТЯ ЛЮДИНИ ГЕНЕТИЧНОГО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ (ГМО):

O негативний вплив на репродуктивну функцію людини

o негативний вплив на пам'ять людини

O негативний вплив на імунітет людини (зниження)

o викликають ожиріння у людини

164. Оберіть правильну відповідь

ВКАЖІТЬ РАДІУС ДІЇ ГАЗОВОГО БАЛОНЧИКА:

o менше 0,5 м

o 1-2 м o 0,5-1 м

O 2-3 м

165. Оберіть правильні відповіді

ДО ПРИРОДНИХ ПОЖЕЖ ВІДНОСЯТЬ

o земляні

O степові

O торф'яні

o пожежі у гірничих вирубках

166. Оберіть правильну відповідь

МАСОВІ ПОЛІТИЧНІ ЗАВОРУШЕННЯ І ТЕРОРИЗМ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО:

o комбінованої небезпеки

o економічної небезпеки

O соціальної небезпеки

o кримінальної небезпеки

167. Оберіть правильну відповідь

ЩО НЕ МОЖЕ СПРОВОКУВАТИ НАСИЛЬНИЦЬКІ ДІЇ ТЕРОРИСТІВ СТОСОВНО ЗАРУЧНИКІВ:

O тихе сидіння

o вставання без дозволу

o ходіння без дозволу

o голосні розмови;

o прямий погляд у вічі

168. Оберіть правильну відповідь

ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ВІДНОСЯТЬ:

o гідродинамічні аварії на греблях, дамбах, помилки диспетчерів

o пожежі, неспровоковані вибухи чи їх загроза, аварії на об'єктах

o пожежі, зміна стану повітряного басейну

O інфекційна захворюваність людей, с/г тварин, вигорання торфяників

O небезпечні геологічні, метеорологічні, гідрологічні явища

169. Оберіть правильну відповідь

ДО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ ВІДНОСЯТЬСЯ:

o вплив різних мікроорганізмів, рослин і тварин

o електричний струм, недопустимий рівень шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітні поля, іонізуюче випромінювання

O фізичні та емоційні перевантаження, розумова перенапруга, монотонність праці

170. Оберіть правильну відповідь

ДЛЯ БОРОТЬБИ З ШУМОМ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

O беруші

o звукопоглинаючі костюми

o захисні шлеми

o шумопоглинаючі перегородки

171. Оберіть правильну відповідь

ДЛЯ ЗНИЩЕННЯ ПАЦЮКІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ ЗАСОБИ:

o дезінсекція

O дератизація

o дезінфекція

172. Оберіть правильну відповідь

ДО ЯКОГО ВИДУ СТИХІЙНИХ ЛИХ НАЛЕЖИТЬ ПОВІНЬ?

O топологічні

o тектонічні

o метеорологічні

o водні

o біологічні

173. Оберіть правильні відповіді:

ЗАСОБИ ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ

o мікрогрупи

O політичні партії та групи

O окремі суб'єкти

o мистецтво

174. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

ПРОЦЕС РУЙНУВАННЯ ХВИЛЯМИ ПРИБОЮ БЕРЕГА ВОДОЙМИ, ЦЕ: _абразія______

175. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

ВЕЛИКА ЗА МАСШТАБАМИ АВАРІЯ ЧИ ІНША ПОДІЯ, ЩО ПРИЗВОДИТЬ ДО ТЯЖКИХ НАСЛІДКІВ, ЦЕ: _катастрофа______

176. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЕПІДЕМІЧНИМ ОСЕРЕДКОМ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ, ЩО ЗАПОБІГАЮТЬ ПОШИРЕННЮ ІНФЕКЦІЇ В ІНШІ РАЙОНИ, ЦЕ: _обсервація______

177. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

РУЙНІВНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЧИ СТИХІЙНЕ ПРИРОДНЕ ЯВИЩЕ ЧИ ПРОЦЕС ЗНАЧНОГО МАСШТАБУ, ВНАСЛІДОК ЯКОГО МОЖЕ ВИНИКНУТИ АБО ВИНИКЛА ЗАГРОЗА ЖИТТЮ І ЗДОРОВ'Ю ЛЮДЕЙ, СТАТИСЯ УШКОДЖЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ ТА КОМПОНЕНТІВ ДОВКІЛЛЯ, ЦЕ: __стихійне лихо_____

178. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

КОРОТКОЧАСНІ ГРЯЗЬО-КАМ'ЯНІ ПОТОКИ, ЩО НАЙЧАСТІШЕ ФОРМУЮТЬСЯ В РУСЛАХ ГІРСЬКИХ РІЧОК, ЦЕ: _селі______

179. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

КОЛИВАННЯ ТВЕРДИХ ТІЛ, ЧАСТИН АПАРАТІВ, МАШИН, УСТАТКУВАННЯ, СПОРУД, ЩО СПРИЙМАЮТЬСЯ ОРГАНІЗМОМ ЛЮДИНИ ЯК СТРУС, ЦЕ ___вібрація____

180. Допишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

НЕБЕЗПЕЧНА ПОДІЯ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ, ЩО ПРИЧИНИЛА ЗАГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ АБО СТВОРЮЄ НА ОБ'ЄКТІ ЗАГРОЗУ ЖИТТЮ ТА ЗДОРОВ'Ю ЛЮДЕЙ, ПРИЗВОДИТЬ ДО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ, ПОРУШЕНЬ ВИРОБНИЧОГО АБО ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ ЧИ ЗАВДАЄ ШКОДИ ДОВКІЛЛЮ, ЦЕ: _аварія______

181. Оберіть правильну відповідь

ДОСЛІДЖЕННЯ, АНАЛІЗ, ОЦІНКА ОБ'ЄКТІВ, ПРЕДМЕТІВ ТОЩО, СПРОМОЖНИХ ЗАВДАТИ ШКОДИ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

O експертиза

o стандартизація

o нормування

o сертифікація

182. Оберіть правильну відповідь

ПІНА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ:

o гасіння сірководню

o гасіння електрообладнання

o гасіння калію натрію під напругою

O ізоляції горючих предметів від атмосферного повітря

183. Оберіть правильну відповідь

КОЛІР БАЛОНА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕВЕЗЕННЯ ГОРЮЧОГО ГАЗУ:

o чорний

o голубий

O червоний

o білий

184. Оберіть правильну відповідь

ГАСІННЯ ВУГЛЕКИСЛОТОЮ ЗАСТОСОВУЮТЬ ДЛЯ:

o гасіння целулоїду

o гасіння терміту

o гасіння етилового спирту

O гасіння електроустановок

185. Оберіть правильну відповідь:

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ОСОБИСТІСТЬ

o громадські організації

o політичні партії

O засоби масової інформації

o правові організації

186. Оберіть правильну відповідь

ВІТРИ ВЕЛИКОЇ СИЛИ З ШВИДКІСТЮ ПОНАД 32 М/С (БЛИЗЬКО 120 КМ/ГОД), ЦЕ:

o землетруси

O буревії

o урагани

o смерчі

187. Оберіть правильну відповідь

КОВЗКІ ЗМІЩЕННЯ МАС ГІРСЬКИХ ПОРІД ВНИЗ ПО СХИЛУ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ РІВНОВАГИ – ЦЕ:

o землетруси

o повені

o селі

O зсуви

188. Оберіть правильну відповідь

ПОРОШКИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ГАСІННЯ:

o гасіння терміту

o целулоїду

O розжарених предметів

o електроустановок

189. Оберіть правильні відповіді

ВІД ЯКИХ ФАКТОРІВ ЗАЛЕЖИТЬ РІВЕНЬ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ?

o рівня інтелектуального розвитку людини

o фахової освіти людини

O стану природного середовища

O незбалансованого харчування

O шкідливих звичок людини

190. Впишіть правильну відповідь(усі літери маленькі)

КОМПЛЕКС ЗАХОДІВ ПО ЗНИЩЕННЮ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ЛЮДИНИ ТА ТВАРИН В ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ФІЗИЧНИМИ, ХІМІЧНИМИ І БІОЛОГІЧНИМИ: _дезинфекція______

191. Оберіть правильну відповідь

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЮНЕСКО УТВОРЕНА З МЕТОЮ:

o сприяння мирному використанню атомної енергіїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.251 (0.011 с.)