Основні положення раціонального використання і нормування взуттєвих матеріалів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні положення раціонального використання і нормування взуттєвих матеріалів.Основні положення раціонального використання і нормування взуттєвих матеріалів.

Значення раціонального використання взуттєвих матеріалів.

Економне використання матеріалів, підвищення продуктивності праці і як наслідок – зниження собівартості продукції – є одним з важливих завдань виробництва.

Тепер виробництво взуття відбувається у такій послідовності: розкроювання матеріалів верху і низу на деталі, обробка їх, виготовлення заготовок, формування верху і підготовка його до з’єднання з низом, скріплення верху з низом, оздоблення взуття.

Розкрій матеріалів – це складний технологічний процес, від якого залежить якість деталей крою, кінцевий результат використання матеріалу за основним призначенням і його економія.

Економія і якісне використання взуттєвих матеріалів у процесі розкроювання дає можливість знизити собівартість взуття. Відомо, що витрати на матеріали в собівартості взуття становлять 40….85%, тому необхідно проводити розкрій з максимальною ощадливістю. Наприклад, якщо на одному комплекті деталей верху збережено 0,15…0,25 кв.дм, або 1%, то загалом підприємство, що випускає 1 млн. пар взуття протягом року, зекономить 150…250 тис. кв.дм шкіри, тобто може виготовити додатково більш як 20 тис. пар взуття.

Раціональне використання матеріалу досягається шляхом детального вивчення й розуміння чинників, що спричинюють появу відходів, та застосування способів їх зменшення.

Класифікація відходів, що виникають під час

Поняття відсотка використання й норми витрат матеріалу.

Відсоток використання характеризує кінцевий результат розкрою матеріалу і є економічним показником корисного використання матеріалу за призначенням.

Відсоток використання може бути: галузевий (плановий), теоретичний, фактичний, розрахунковий.

Відсоток використання галузевий (плановий) наводять у галузевих нормах використання матеріалів з урахуванням різних умов у примітках. Використовують під час планування потреби в матеріалах.

Відсоток використання теоретичний визначають у разі необхідності для умовно бездефектних шкір під час розрахунку економічності нової моделі порівняно до старої.

Відсоток використання матеріалу фактичний визначають як відношення сумарної площі («нетто») викроєних деталей чи комплектів крою до площі («брутто») цього матеріалу, помножене на 100. Розраховують для визначення результатів розкрою.

Площа комплекту («нетто») деталей верху дорівнює сумарній площі всіх деталей, що входять до комплекту, з урахуванням їхньої кількості в комплекті.

Для практичних розрахунків при визначенні відсотка використання настилу тканини рекомендують наступну формулу:

Відсоток використання розрахунковий визначають як різницю між укладуваністю середньозваженою та сумарною величиною всіх відходів, крім міжшаблонних нормальних.

Знаючи, що У = 100 – Вм.н. та підставити значення окремих видів відходів у формулу, одержимо показник використання:

 

- шкір для верху взуття: ,

- шкір для низу взуття: – 1,5% (чепрак),

– 1,5% (ворот),

– 1,5% (пола),

Одним із важливих показників є норма витрат матеріалу на деталь, комплект. Норма витрат є змінною величиною, залежною від виду матеріалу, сорту та відсотка його використання. Величина норми витрат матеріалу нормується галузевими нормами, завжди більша за чисту площу пари деталей або комплекту на величину відходів.

Норма витрат на пару або комплект – це потреба («брутто») площі матеріалу відповідно на пару деталей або комплект. Визначають як відношення чистої площі («нетто») пари деталей або комплекту до відсотка використання (галузевого чи фактичного), помножене на 100, і виражають у дм.кв.

Норму витрат фактичну на пару деталей або комплект за результатами розкрою можна визначити як відношення площі («брутто») матеріалу до кількості пар деталей або комплектів, викроєних з цього матеріалу.

Тема 2. Обробка деталей взуття.

2.1. Обробка деталей верху взуття.

Клеймування товарного знаку

Клеймування товарного знаку виконується на деталях, перерахованих в вимогах нормативно-технічної документації (НТД). Технологічні нормативи виконання операції таю самі, як і для операції "Клеймування реквізитів". Операція виконується на машинах для клеймування товарного знаку: модель 6 BUUR-6 фірми БУСМК (Великобританія), PR-9 фірми Вагнер (Німеччина) та ін.

 

Основні положення раціонального використання і нормування взуттєвих матеріалів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.009 с.)