В. ангіографії судинної системи нирки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В. ангіографії судинної системи нирки.82. Одним із показань до сцинтиграфії нирок є:

А. розпізнавання конкрементів, які не виявляються при УЗД, особливо в сечоводах;

Б. підозра на вогнищевий процес у нирці;

В. оцінка ступеня васкуляризації об’ємних утворів сечової системи.

83. Плідний міхур у порожнині матки визначається трансвагінальним УЗД з терміну:

А. 5-го тижня вагітності;

Б. 3-го тижня вагітності;

В. 7-го тижня вагітності.

84. При УЗД передміхурова залоза в нормі має:

А. однорідну ехоструктуру паренхіми, контури не­чіткі, рівні;

Б. однорідну ехоструктуру паренхіми, контури чіт­кі, рівні, безперервні

В. неоднорідну ехоструктуру паренхіми, контури чіткі, рівні, безперервні.

85. Термін вагітності протягом 2-3 триместру визнача­ється на підставі:

А. вимірювання тільки розмірів голівки плода;

Б. вимірювання куприко-тім’ячкового розміру емб­ріона;

В. вимірювання розмірів голівки, живота, довгих трубчастих кісток кінцівок з визначенням термі­ну за спеціальними таблицями.

86. Для дослідження судинних уражень головного моз­ку використовують:

А. мієлографію;

Б. ангіографію.

87. Лінійні переломи склепіння черепа виявляються на рентгенограмі за наявністю:

А. тонкої лінійної смути просвітлення з нечіткими, розмитими контурами;

Б. тонкої лінійної смуги затемнення з чіткими, дещо нерівними контурами;

В. тонкої лінійної смуги просвітлення з чіткими, дещо нерівними контурами.

88. Післятравматичне скупчення крові між окістям та зовнішньою поверхнею склепіння черепа у новона­родженого називають:

А. кефалогематома;

Б. забій головного мозку;

В. епідуральна гематома.

89. До додаткових проекцій краніографії відносять:

А. потиличну (аксіальну);

Б. пряму;

В. бічну.

90. Радіонуклідне дослідження центральної нервової системи проводять з використанням РФП:

А. 99mТс;

Б. 198Аu;

В. 32Р.

91. Непрямою ознакою переломів основи черепа є:

А. затемнення повітроносних пазух та комірок соскоподібного відростка скроневої кістки вна­слідок гематоми;

Б. розходження швів;

В. лінія перелому.

 

92. Радіонуклідна мієлографія використовується для:

А. визначення прохідності субарахноїдального простору;

Б. сцинтиграфії пухлин головного мозку;

В. дослідження об’ємного мозкового кровотоку;

Г. усього зазначеного.

93. Для ПЕТ-сцинтиграфії головного мозку використо­вуються:

А. 99mТс-пертехнетат;

Б. 133Хе;

В. позитронні РФП;

Г. усе зазначене.

94. У нормі на ехограмах при поперечному скануванні щитоподібна залоза має вигляд:

А. підкови;

Б. овалу;

В. метелика.

95. На КТ нормальна щитоподібна залоза має вигляд:

А. двох овалів з рівними, чітко відмежованими контурами та однорідною структурою;

Б. двох овалів з рівними, нечітко відмежованими контурами та однорідною структурою;

В. двох овалів з рівними, чітко відмежованими кон­турами та неоднорідною структурою.

96. У нормі на ехограмах щитоподібна залоза має:

А. рівні чіткі контури, її структура дрібнозерниста, однорідна, ехогенність середня;

Б. рівні чіткі контури, її структура вузлова, ехоген­ність середня;

В. рівні чіткі контури, її структура дрібнозерниста, однорідна, ехогенність висока.

97. У нормі на ехограмах частки щитоподібної залози:

А. приблизно однакові за розмірами;

Б. права частка більша від лівої;

В. ліва частка більша від правої.

98. На МРТ при дифузній формі зоба виявляють:

А. збільшення щитоподібної залози;

Б. зменшення щитоподібної залози;

В. вузлову перебудову щитоподібної залози.

99. 52 % накопичення 131І в щитоподібній залозі через 4 години вказує на:

А. еутиреоз;

Б. гіпотиреоз;

В. гіпертиреоз;

Г. норму.

100. Які з наведених гормонів використовуються для радіоімунологічного аналізу функції щитоподібної залози?

А. Т34;

Б. ТТГ;

В. кальцитонін;

Г. усе перераховане.

101. Сцинтиграфія щитоподібної залози проводиться з:

А. 131І;

Б. 132І;

В. 99мТс-пертехнетатом;

Г. усіма зазначеними.

153 . Яка рентгенологічна структура остеохондроми?

А. Однорідна губчата

Б. Неоднорідна із запненими включеннями

В. Сотиста

Г. Однорідна компактна

 

102. Який відділ довгої кістки осифікується внутрішньоутробно?

А. Діафіз

Б. Епіфіз

В. Апофіз

Г. Метафіз

 

 

103. При шлунково-стравохідному рефлексі основна рентгенологічна ознака:

А. Дилатація шлунку

Б. Дилатація стравоходу

В. Затримка евакуації контрастної речовини із шлунку

Г. Закидання контрастної речовини із шлунку в стравохід

 

 

104. Основним методом променевої діагностики металевих чужорідних тіл є:

А. рентгенологічний;

Б. УЗД;

В. КТ;

Г. всі перераховані методи.

 

105. Рентгенонегативні засоби штучного контрастування — це:

А. повітря;

Б. хелати гадолінію;

В. барієва суспензія, йодовмісні розчини;

Г. 99mTc-DMSA (технемек) 99mTc-MAG-3 (технемаг) 99mTc-DTPA (пентатех).

 

106. Мультислайсні комп'ютерні томографи дозволяють:

А. отримати одномоментно декілька зрізів (від 2 до 64);

Б. обстежувати одномоментно декілька пацієнтів;

В. проводити одномоментно і КТ, і УЗД;

Г. справедливі всі перераховані положення.

 

 

107. Які пухлини кісток по клінічній та рентгенологічній картині нагадують остеомієліт?

А. Хондросаркома

Б. Мієлома

В. Ретикулосаркома

Г. Саркома Юїнга

Д. Остеогенна саркома

 

108. Основні показання до УЗД печінки:

А. Біль у верхніх відділах живота; гепато (сплено) мегалія

Б. Синдром жовтухи; порушення характеру стільця; блювота, нудота

В. Шкірна висипка

Г. Все перераховане

 

109. Основним методом променевої діагностики кишкової непрохідності буде:

А. Радіоізотопний

Б. Ехографічний

В. Рентгенологічний

Г. КТ і МРТ

 

110. Показання до цистографії:

А. Підозра на подвоєння нирок

Б. Підозра на гідронефротичну трансформацію нирки

В. Підозра на міхурево-сечовідний рефлюкс

Г. Підозра на кісту нирки

 

 

111. Для діагностики судинних ренальних порушень після травми у дітей доцільно використовувати:

А. екскреторну урографію;

Б. ангіографію;

В. мікційну цистографію;

Г. УЗД з доплерівською оцінкою кровотоку.

 

112. Основними рентгенологічними ознаками перелому трубчастих кісток є:

А. болючість і деформація кінцівки;

Б. вимушене положення кінцівки;

В. лінія перелому і зміщення відламків;

Г. всі перераховані ознаки.

 

113. Рентгенологічні ознаки деструкції кісткової тканини при остеомієліті виникають:

А. у продромальному періоді захворювання;

Б. у перших годинах захворювання;

В. на 2-у добу захворювання;

Г. через 2 тижні від початку захворювання.

114. Рентгенопозитивні препарати для штучного контрастування — це:

А. хелати гадолінію;

Б. барієва суспензія, йодвмісні розчини;

В. 99mTc-DMSA (технемек) 99mTc-MAG-3 (технемаг) 99mTc-DTPA (пентатех);

Г. всі перераховані препарати.

 

115. Яка з форм мієломної хвороби зустрічається частіше?

А. Вогнищево деструктивна

Б. Дифузно-поротична

В. Солітарна

Г. Склеротична

 

 

116. Рентгенологічні симптоми кишкової непрохідності

А. Рівень рідини в петлях кишківника

Б. Відсутність пасажу контрасту

В. Нерівномірна дилатація кишкових петель

Г. Сукупність перерахованих ознак

 

117. Показання до проведення екскреторної урографії:

А. Наявність або підозра на обструктивні уропатії

Б. Травматичні пошкодження нирок

В. Аномалії кількості, положення і взаєморозміщення нирок чи підозра на дану патологію

Г. Усі перераховані

 

 

118. Дефектом наповнення в рентгенології називають:

А. ділянка вищої щільності в порівнянні з навколишніми тканинами;

Б. ділянка підвищеної прозорості, яка виглядає як темніша ділянка;

В. область відсутності контрастування, коли яка-небудь тканина перешкоджає заповненню просвіту полого органу контрастною речовиною;

Г. ділянка відсутності накопичення контрастної речовини.

 

119. Основним методом променевого дослідження щитовидної залози у дітей є:

А. рентгенологічний;

Б. МРТ;

В. УЗД;

Г. КТ.

120. Який із компонентів кістки визначає інтенсивність її зображення на рентгенограмі?

А. Кістковий мінерал

Б. Вода

В. Органічні речовини кісткової тканини

Г. Кістковий мозок

 

121. Який вигляд має рання періостальна реакція при гематогенному остеомієліті?

А. Лінійний

Б. Багатошаровий

В. Спікулоподібний

Г. Кружевний

Д. У вигляді «дашка»

 

122. Основним методом дослідження стравоходу і шлунку являється:

А. УЗД

Б. Рентгенологічний

В. КТ

Г. Радіоізотопний

 

123. Протипоказання до проведення екскреторної урографії:

А. Вік дитини менше 2 тижнів

Б. Систолічний артеріальний тиск нижче 70 мм рт.ст.

В. Ниркова недостатність і алергічні реакції на контрастні препарати

Г. Усі перераховані

 

124. Для гідронефротичної трансформації на екскреторній урографії характерно:

А. дилатація ЧЛС;

Б. уповільнення щільного контрастування ЧЛС;

В. уповільнення евакуації контрасту з ЧЛС;

Г. *сукупність всіх перерахованих ознак.

 

125. Ехографічно можна візуалізувати:

А. розриви підшкірної клітковини; гематоми, розриви м'язів;

Б. ушкодження масивних сухожиль;

В. ушкодження м’ягкотканинних компонентів суглобів;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.009 с.)