Що відкривається на верхівці трикутника сечового міхура?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що відкривається на верхівці трикутника сечового міхура? 1. Отвори сечоводів
 2. Ductus choledochus
 3. Внутрішній отвір сечівника ( уретри)
 4. Зовнішній отвір сечівника
 5. Ductus deferens

 

45. Сім'явиносна протока входить до складу сімяного канатика, який через пахвинний канал проникає в порожнину малого тазу і зєднується із:

 1. Funiculus spermaticus
 2. Ductus choledochus
 3. Ductus deferens
 4. Ductus ejaculatoris
 5. Epididymis

 

46. Основною структурно-функціональною одиницею легені є:

 1. Бронхо-легеневий сегмент
 2. Альвеолярне дерево
 3. Ацинус
 4. Альвеола
 5. Головний бронх

 

Де розташоване шишкоподібне тіло?

 1. В ямці турецького сідла
 2. На рівні II-III хрящів трахеї
 3. В ділянці чотиригорбикової плавтинки середнього мозкунад мозолистим тілом кінцевого мозку
 4. В потиличній ділянці мозку
 5. В довгастому мозку

 

 

Який гормон виділяють glandualae parathyroideae?

 1. Тироксин
 2. Трийодтиронін
 3. Паратгормон
 4. Кортизол
 5. Серотонін

 

Які групи гормонів синтезує кіркова речовина glandulae suprarenales ?

 1. Андрогени, естрогени
 2. Адреналін
 3. Норадреналін
 4. Мінералокортикоїди
 5. Глюкагон

 

Як розташовані нирки одна відносно другої?

 1. На одному рівні
 2. Права нирка дещо нижче від лівої
 3. Ліва нирка дещо нижче від правої
 4. На рівні V – VII грудних хребців
 5. На рівні X – XII грудних хребців

 

 

51. До непарних хрящів гортані відноситься:

 1. cartilago thyroidea
 2. cartilagines arytenoideae
 3. cartilagines corniculatae
 4. cartilagines cuneiformes
 5. cartilagines corniculatae

 

 

52. До мязів які розширюють голосову щілину належать:

 1. m. thyroarytenoideus
 2. m. cricoarytenoideus lateralis
 3. m. thyroarytenoideus
 4. m. arytenoideus transversus
 5. mm. arytenoidei obliqui

 

 

Трахея – це трубка, яка складається з

 1. 16-20 трахейних хрящів
 2. 30 -40 трахейних хрящів
 3. 5-10 трахейних хрящів
 4. 50-60 трахейних хрящів
 5. Не містить хрящів

 

54. Головні бронхи (bronchi principales) відходять від трахеї (trachea) на рівні

 1. верхнього краю V грудного хребця
 2. верхнього краю ІІІ грудного хребця
 3. верхнього краю ІV грудного хребця
 4. верхнього краю VІ грудного хребця
 5. верхнього краю VІІ грудного хребця

 

55. Ліва легеня відрізняється від правої наявністю:

 1. incisura cardiaca pulmonis
 2. apex pulmonis
 3. basis pulmonis
 4. hilus pulmonis
 5. facies costalis

 

56. Ліва легеня відрізняється від правої наявністю:

 1. lingula pulmonis
 2. apex pulmonis
 3. basis pulmonis
 4. hilus pulmonis
 5. facies costalis

 

 

57. Корінь легені сформований з:

 1. Всіх перерахованих елементів
 2. arteria pulmonalis
 3. bronchus
 4. venae pulmonales
 5. vasa lymphatica

 

Рівень верхівок обох легень і верхівок куполів пристінкової плеври розташовані

 1. на 2–3 см вище від ключиці
 2. на 5-6 см вище від ключиці
 3. на 2–3 см нижче від ключиці
 4. на 5-6 см вище від ключиці
 5. на 7-8 см вище від ключиці

 

Скільки часток має права легеня?

 1. 3
 2. 1
 3. 2
 4. 4
 5. 5

 

Скільки часток має ліва легеня?

 1. 2
 2. 1
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 

Скільки сегментів має ліва легеня?

 1. 10
 2. 9
 3. 8
 4. 7
 5. 6

 

Скільки сегментів має права легеня?

 1. 10
 2. 9
 3. 8
 4. 7
 5. 6

 

63. Легеневий ацинус складається із таких частин:

 1. всіх перерахованих
 2. альвеолярних бронхіол I, II, порядків
 3. альвеолярних бронхіол III порядків
 4. альвеолярних ходів
 5. альвеолярних мішечків

 

До складу легеневого ацинуса не входить

 1. часточкові бронхи
 2. альвеолярні бронхіоли I, II, порядку
 3. альвеолярні бронхіоли III порядку
 4. альвеолярні ходи
 5. альвеолярні мішечки

 

 

Яка пазуха відкривається в верхній носовий хід?

A. Клиноподібна пазуха

B. Верхньощелепна пазуха

C. Носо-слізна протока

D. Хоани

E. Трахея

 

 1. Яка пазуха відкривається в нижній носовий хід?

A. Клиноподібна пазуха

B. Верхньощелепна пазуха

C. Носо-слізна протока

D. Хоани

E. Трахея

 1. Яка пазуха відкривається в середній носовий хід?

A. Клиноподібна пазуха

B. Верхньощелепна пазуха

C. Носо-слізна протока

D. Хоани

E. Трахея

 

 1. Де розташована гортань?

A. По довжині ІІІ – V шийних хребців у передній ділянці шиї

B. IV – VI шийних хребців у передній ділянці шиї

C. I – II поперекових хребців

D. IV шийного – II поперекового хребців

E. III – IV шийних хребців

Який анатомічний орган прилягає до гортані ззаду?

A. Стравохід

B. Глотка

C. Щитовидна залоза

D. Надгортанник

E. Хребет

 

На якому рівні гортань переходить в трахею?

A. На рівні І поперекового хребця

B. На рівні IV шийного хребця

C. На рівні VI шийного хребця

D. На рівні ІІІ шийного хребця

E. На рівні ІІІ поперекового хребця

 

Що складає основу трахеї?

A. 10-14 хрящових на півкілець

B. 18-20 хрящових на півкілець

C. 10-14 хрящових кілець

D. 18-20 хрящових кілець

E. Кісткова тканини

 

Що таке біфуркація трахеї?

A. Поділ трахеї на лівий і правий бронхи ІІІ порядку

B. Поділ трахеї на верхню і нижню частини

C. Поділ трахеї на лівий і правий головний бронхи

D. Поділ трахеї на лівий і правий бронхи ІІ порядку

E. Поділ трахеї на медіальну і латеральну частини

 

 

Що таке бронхіальне дерево?

A. Система розгалуження бронхів, починаючи від головних бронхів і закінчуючи бронхіолами

B. Система розгалуження бронхів, починаючи від бронхів ІІ порядку і закінчуючи бронхіолами

C. Система розгалуження бронхів, починаючи від бронхів ІІІ порядку і закінчуючи бронхіолами

D. Дихальна система, починаючи від порожнини рота і закінчуючи бронхами 10 порядку

E. Дихальна система, починаючи від порожнини рота і закінчуючи бронхіолами

 

Скільки часток виділяють в правій леґені?

A. 2 частки

B. 10 часток

C. 16 часток

D. 3 частки

E. 1 частка

 

 

Скільки часток виділяють в лівій леґені?

A. 2 частки

B. 10 часток

C. 16 часток

D. 3 частки

E. 1 частка

 

Місце розташування кореня легені?

A. Верхньозадній квадрант на середостінній поверхні легені

B. Верхньозадній квадрант на діафрагмальній поверхні легені

C. Нижньозадній квадрант на середостінній поверхні легені

D. Верхньозадній квадрант на реберній поверхні легені

E. Нижньозадній квадрант на реберній поверхні легені

 

Що входить в ворота легені?

A. Легенева артерія, легенева вена

B. Легеневі вени, нерви

C. Головний бронх, легенева артерія, лімфатичні судини

D. Головний бронх, легенева артерія, нерви

E. Легеневі вени, лімфатичні судини

 

Що виходить з воріт легені?

A. Легенева артерія, легенева вена

B. Легеневі вени, нерви

C. Головний бронх, легенева артерія, лімфатичні судини

D. Головний бронх, легенева артерія, нерви

E. Легеневі вени, лімфатичні судини

 

 

У хворої банальна ангіна ускладнилася заглотковим абсцесом, локалізованим в spatium retroviscerale. Куди найімовірніше може поширитися нагнійний процес у даному випадку?

A. В заднє середостіння.

B. В spatium interaponeuroticum suprasternale.

C. В переднє середостіння.

D. В spatium pretracheale.

E. В spatium interscalenum.

 

У хворої 45 років встановлено гнійний холецистит. Якщо жовчевий міхур знаходиться в типовому положенні то, в який відділ очеревинної порожнини попаде гній під час розриву жовчного міхура.

A. В печінкову сумку

B. В чепцеву сумку

C. В лівий бічний канал

D. В верхній дванадцятипалокишковий закуток

E. В передшлункову сумку

 

81. До уролога звернувся хворий 72 років із скаргами на біль у лівій нирці. При обстеженні встановлено, що це пов’язано з постіцним перетисканням лівого сечовода товстим кишечником, перевантаженим каловими масами. Який відділ товстоїСигмоподібна кишка

A. Висхідна ободова кишка

B. Низхідна ободова кишка

C. Поперечна ободова кишка

D. Сліпа кишка

 

При проведенні маніпуляцій в ротовій порожнині лікар-стоматолог вводить ватний тампон в просвіт між щокою і альвеолярним відростком верхньої щелепи. Що він закриває?

A. Вивідний отвір протоки привушної залози

B. Вивідний отвір протоки піднижньощелепної залози

C. Вивідний отвір протоки під’язикої залози

D. Вивідний отвір протоки щитоподібої залози

E. Вивідний отвір протоки загрудинної залози

 

У хворого діагностували ексудативний плеврит. Виникла необхідність здійснення пункції порожнини плеври. В якій частині міжребрового простору потрібно лікарю провести голку?

A. В нижній частині міжребрового простору, по верхньому краю ребра

B. Посередині міжреберного простору, на рівній віддалі від країв сусідніх ребер.

C. У задній частині міжребрового простору, по нижньому краю ребра

D. В передній частині міжребрового простору, посередині віддалі між краями сусідніх ребер.

E. У верхній частині міжребрового простору, по нижньому краю ребра

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.016 с.)