Як називаються професійні учасники ринку цінних паперів, які займаються посередницькою діяльністю щодо випуску та обігу цінних паперів? 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як називаються професійні учасники ринку цінних паперів, які займаються посередницькою діяльністю щодо випуску та обігу цінних паперів?1. Фондові брокери.

2. Торгівці цінними паперами.

3. Інвестиційні фонди та компанії.

4. Фондові біржі та організовані позабіржові торговельно-інформаційні системи.

Яка умова є характерною для діяльності торгівців цінними паперами?

1. Діяльність торгівців цінними паперами може здійснюватись виключно на організованому ринку цінних паперів.

2. Діяльність торгівців цінними паперами може здійснюватись виключно на національному ринку цінних паперів.

3. Діяльність торгівців цінними паперами може здійснюватись виключно на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

4. Діяльність торгівців цінними паперами може здійснюватись виключно на некомерційних засадах.

Який орган ліцензує діяльність торгівців цінними паперами в Україні?

1. Міністерство фінансів України та Національний банк України.

2. Ліцензійна палата.

3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

4.Спеціальні органи фондових бірж та саморегулівних організацій, в яких торгівці цінними паперами мають членство.

Які суб'єкти, з наведених у варіантах відповіді можуть стати торгівцями цінними паперами в Україні?

1. Громадяни.

2. Комерційні банки.

3. Потужні виробничі підприємства та їх об'єднання; фінансово-промислові групи.


4. Підприємства торгівлі та сфери послуг.

6. Відповідно до вітчизняного законодавства у статутному капіталі торговця цінними паперами частка іншого торговця не може перевищувати ?

1. 5%.

2. 10%.

3. 25%.

4. 50%.

7. Професійні учасники фондового ринку – це:1. Юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

2. Юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

3. Юридичні та фізичні особи, утворені , які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України.

4. Будь-які.

Яка організаційно-правова форма суб'єкта не дозволить йому одержати статус торгівця цінними паперами?

1.Приватне підприємство.

2. Акціонерне товариство.


3. Товариство з обмеженою відповідальністю.

4. Усі відповіді правильні.

Яким терміном визначають торгівців цінними паперами, які суміщають декілька видів посередницької діяльності, а також можуть виконувати окремі функції суб'єктів ринкової інфраструктури?

1. Спеціалізовані посередники.

2. Маркет-мейкери.

3. Інфраструктури посередники.

4.Універсальні торгівці.

10. Торговець цінними паперами може провадити дилерську діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як

1. 100 тис. грн.

2. 500 тис. грн.

3. 1 млн. грн.

4. Не має правильної відповіді.

11. Торговець цінними паперами може провадити брокерську діяльність, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як

1. 100 тис. грн.

2. 500 тис. грн.

3. 1 млн. грн.

4. Не має правильної відповіді.

Якими цінними паперами не можуть торгувати посередники на ринку цінних паперів в Україні?

1. Державними цінними паперами.

2. Цінними паперами іноземних емітентів.

3. Бездокументарними цінними паперами.

4. Цінними паперами власних випусків.

Якими видами діяльності, крім діяльності з випуску та обігу цінних паперів, має право займатися торговець цінними паперами?

1.Наданням консультаційних послуг та іншими подібними видами діяльності, пов'язаними з обігом цінних паперів.

2. Може займатись виключно торгівлею цінними паперами.

3. Будь-якими.

4. Торгівлею нерухомістю.

14. Торговець цінними паперами може провадити андеррайтинг, якщо має сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як

1. 100 тис. грн.

2. 500 тис. грн.

3. 1 млн. грн.

4. 7 млн. грн.

 

В якому випадку суб'єкт не може отримати дозвіл на здійснення будь-якого виду діяльності з випуску та обігу цінних паперів?

1. якщо частка будь-якого торговця цінними паперами (у тому числі й банку) у його статутному фонді безпосередньо або побічно перевищує 10 відсотків, у тому числі безпосередньо - 5 відсотків його статутного фонду.

2. який безпосередньо або побічно володіє майном іншого торговця цінними паперами вартістю понад 10 відсотків статутного фонду, у тому числі безпосередньо - вартістю
понад 5 відсотків статутного фонду іншого торговця.

3. які не мають унесений статутний фонд у розмірі не менше як 1000
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на здійснення комісійної діяльності щодо цінних паперів - не менше як 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

4. В усіх зазначених випадках.

16. Яким терміном в Україні визначають чоловіка або дружину, прямих родичів особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямих родичів чоловіка чи дружини особи, чоловіка або дружини прямого родича?1. Асоційована особа.

2. Інсайдер.

3. Трасат.

4. Не має правильної відповіді.

Яким терміном на розвинених фінансових ринках називають посередників, що займаються гарантуванням розміщення нових випусків цінних паперів на первинному ринку шляхом їх повного або часткового викупу в емітента з подальшим перепродажем зацікавленим особам?

1. Брокери (або маклери) первинного ринку

2. Андерайтери.

3. Маркет-мейкери.

4. Емісійні трасти.

Хто такі андерайтери?

1. Емітенти, які проводять розміщення цінних паперів власного випуску без допомоги посередників.

2. Торгівці, які займаються гарантуванням розміщення нових випусків цінних паперів на первинному ринку.

3. Інвестори, що скуповують цінні папери нових випусків на первинному ринку.

4. Брокери, які виконують доручення клієнтів щодо купівлі-продажу цінних паперів на первинному ринку.

На якому ринку діють андерайтери?

1. На первинному ринку.

2. На вторинному касовому ринку.

3. На біржовому ринку.

4. На строковому ринку.

Що передбачає дилерська діяльність на фінансовому ринку?

1. Виконання замовлень (наказів) своїх клієнтів на купівлю та продаж фінансових активів.

2. Публічне оголошення курсів купівлі та продажу фінансових активів і прийняття на себе зобов'язань укладати угоди за цими курсами.

3. Управління фінансовими активами та коштами, які передаються за дорученням клієнтів.

4. Організацію торгівлі фінансовими активами, у тому числі організацію їх котирування.

Як формуються доходи фінансового посередника, який спеціалізується на дилерській діяльності?

1. За рахунок комісійних винагород, що сплачують його клієнти.

2. За рахунок різниці між ціною продажу та ціною купівлі фінансових активів, що виступають об'єктом його операцій.

3. За рахунок коштів, які залучені від розміщення торгівцем цінних паперів власних випусків.

4. За рахунок винагород, що сплачує торговцю за виконання його обов'язків фондова або валютна біржа.

22. Банки, що функціонують у вузькому секторі ринку, називаються:

1. універсальні;

2. новостворені;

3. аутсайдери;

4. спеціалізовані.

23. Головна функція фінансових посередниківце:

1. залучення коштів інших суб’єктів для розвитку своєї діяльності;

2. вкладання коштів у об’єкти інвестування;

3. допомога в передачі коштів від потенційних інвесторів до потенційних залучальників і навпаки;

4. всі відповіді правильні.

Як називають торгівців цінними паперами, які здійснюють двостороннє котирування цінних паперів на довгостроковій основі у поєднанні з наданням ряду інформаційних та консалтингових послуг щодо цих паперів?

1. Брокерські контори.

2. Маркет-мейкери.

3. Маклери.

4. Інвестиційні банки (андерайтери).

Який вид діяльності фінансових посередників полягає виключно у виконанні замовлень клієнтів на підставі письмових договорів комісії або доручення?

1. Брокерська діяльність.

2. Дилерська діяльність.

3. Андерайтерська діяльність.

4. Всі зазначені види діяльності.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 271; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.237.158 (0.014 с.)