Нормативні акти та література 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативні акти та література1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38.

3. Декларація про державний суверенітет України вiд 16.07.1990 № 55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. -№ 3. – Ст. 429.

4. Бюджетний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI

5. Водний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР

6. Господарський кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV

7. Господарський процесуальний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII

8. Житловий Кодекс Української РСР Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 30.06.1983 № 5464-X

9. Земельний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 25.10.2001 № 2768-III

10. Кодекс адміністративного судочинства України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 06.07.2005 № 2747-IV

11. Кодекс законів про працю України Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

12. Кодекс торговельного мореплавства України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 23.05.1995 № 176/95-ВР


13. Кодекс України про адміністративні правопорушення Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X

14. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI

15. Кримінальний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 № 2341-III

16. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI

17. Кримінально-виконавчий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 11.07.2003 № 1129-IV

18. Лісовий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон від 21.01.1994 № 3852-XII

19. Митний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI

20. Повітряний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 19.05.2011 № 3393-VI

21. Податковий кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI

22. Про надра Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 27.07.1994 № 132/94-ВР

23. Сімейний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 10.01.2002 № 2947-III

24. Цивільний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

25. Цивільний процесуальний кодекс України Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV


26. Про Автономну Республіку Крим: Закон України 17.03.1995 № 95/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 11. – Ст. 251.

27. Про адвокатуру та адвокатську діяльність Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5076-VI

28. Про адміністративні послуги Верховна Рада України; Закон від 06.09.2012 № 5203-VI

29. Про безоплатну правову допомогу Верховна Рада України; Закон від 02.06.2011 № 3460-VI

30. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України вiд 08.07.2011 № 3671-VI // Голос України вiд 03.08.2011 - № 142.

31. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України вiд 10.07.2010 № 2487-VI // Голос України вiд 31.07.2010 - № 141.

32. Про вибори народних депутатів України Верховна Рада України; Закон від 17.11.2011 № 4061-VI

33. Про вибори Президента України. Закон України від 5 березня 1999 р. у редакції Закону України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. -2004.-№14.-Ст. 959.

34. Про Вищу раду юстиції: Закон України від вiд 15.01.1998 № 22/98-ВР // Голос України вiд 17.02.1998.

35. Про відпустки. Закон України від 15.11.96. —- ВВРУ — 1997. — № 2. — Ст. 4.

36. Про громадські об'єднання Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4572-VI

37. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001 № 2235-III // Голос України вiд 06.03.2001 - № 42.

38. Про Державний комітет України з нагляду за охороною праці. Указ Президента України від 18.09.2002 № 834/2002.—УК. — 25.09.2002.

39. Про державні лотереї в Україні Верховна Рада України; Закон від 06.09.2012 № 5204-VI

40. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 05.10.2000. — ОВУ. — 2000. — № 44. — Ст.1876

41. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України в ред. Від 22.03.2001. —ОВУ. -2001. —№ 15. — Ст. 641.

42. Про державну службу в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490.

43. Про доступ до публічної інформації Верховна Рада України; Закон від 13.01.2011 № 2939-VI

44. Про екстрену медичну допомогу Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5081-VI

45. Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки Верховна Рада України; Закон, Програма, Паспорт, Заходи від 07.06.2012 № 4909-VI

46. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99.—ОВУ. — 1999.—№42. —Ст. 2080.

47. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000. — ОВУ — 2000. —№ 13.- Ст. 505.

48. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’яз­ку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України від 18.01.2001. — ОВУ. — 2001.— № 8. — Ст. 310.

49. Про зайнятість населення Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5067-VI

50. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012. – № 5067-VI (набирає чинності з 01.01.2013 р.)

51. Про засади державної мовної політики Верховна Рада України; Закон від 03.07.2012 № 5029-VI

52. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України вiд 07.04.2011 № 3206-VI // Голос України вiд 15.06.2011 - № 107.

53. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні Верховна Рада України; Закон від 06.09.2012 № 5207-VI

54. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 01.10.96 р., № 392/96-ВР, в редакції від 19.12.96 р. // Голос України вiд 19.11.1996 - № 216.

55. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуд­дя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.96 № 9 — Право України. — 1996. — № 12. —С. 91.

56. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України вiд 23.12.1998 № 350-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 5. – Ст. 43.

57. Про затвердження Порядку оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.11.99 № 2028.—ОВУ. — 1999. —№ 44. - Ст.2188. — Із змін, від 17.05.2002; 12-99.2005.

58. Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 36.-ОВУ.-2003.-№4.-Ст. 102.

59. Про затвердження Списку сезонних робіт і сезонних галузей. По­станова Кабінету Міністрів України від 28.03.97 № 278. — ОВУ. — 1997-число 14.— С. 18.

60. Про захист персональних даних: закон України від 01.06.2010 № 2297-VI . – ВВР. – 2010. – № 34. –Ст. 481.

61. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України. Указ Президента України від 16.03.95 № 227/95. — УК —18.03.95

62. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів. Указ Президен­та України від 23.01.96 № 77/96. — УК. — 25.01.96.

63. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97.-ОВУ.- 1997.-№30.-С. 8.

64. Про звернення громадян: Закон України від 02.10.96 р. - № 393/ 96-ВР// Урядовий кур'єр вiд 17.10.1996

65. Про Кабінет Міністрів України. Закон України вiд 07.10.2010 № 2591-VI // Голос України вiд 13.10.2010 - № 191

66. Про комітети Верховної Ради України: Закон України вiд 04.04.1995 № 116/95-ВР в редакції від від 22.12.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 17. – Ст. 146.

67. Про Конституційний Суд України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 49. – Ст. 272.

68. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23.06.2005.- ОВУ. - 2005. - № 29. - Ст. 48.

69. Про міжнародні договори України: Закон України вiд 29.06.2004 № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2004.-№ 50. - Ст 540.

70. Про міліцію: Закон України від 20.12.90 р., № 565-12 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4. - Ст. 20

71. Про місцеве самоврядування в Україні: Закони України вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР // Голос України. – 1999. – 12 червня.

72. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 № 586-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 20-21. – Ст. 190.

73. Про національні меншини в Україні: Закон України вiд 25.06.1992 № 2494-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. – Ст. 529.

74. Про об’єднання громадян: Закон України вiд 16.06.1992 № 2460-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. - Ст. 504.

75. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95. —ВВРУ. — 1995. - № 17. — Ст. 121.

76. Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності: Закон України від 22.06.2012. – № 5026-VI.

77. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21.03.91. — Зібрання законодавства України.—т. 1,1(3)16.

78. Про охоронну діяльність Верховна Рада України; Закон від 22.03.2012 № 4616-VI

79. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92. – ОВУ. - 2002. - № 50. - Ст. 2234.

80. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.91. — Зібрання законодавства України. — т. 3,3(3)5

81. Про податок з доходів фізичних осіб. Закон України від 22.05.03. - ОВУ. - 2003. - № 28. - Ст. 1361.

82. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. - Ст. 118.

83. Про Положення про Адміністрацію Президента України: Указ Президента України вiд 02.04.2010 // Офіційний вісник України вiд 16.04.2010 - 2010. - № 25.- стор. 21.

84. Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України вiд 16.09.2010 № 902/2010 // Урядовий кур'єр вiд 21.09.2010 - № 174.

85. Про Положення про Представника Президента України у Верховній Раді України: Указ Президента України вiд 15.02.2008 № 133/2008 // Урядовий кур'єр вiд 20.02.2008 - № 33.

86. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 03.03.98. — ОВУ—1998.— № 12. —Ст. 435.

87. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набуття ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997.

88. Про правила етичної поведінки Верховна Рада України; Закон від 17.05.2012 № 4722-VI

89. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України вiд 16.03.2000 № 1550-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. - Ст. 176.

90. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства Верховна Рада України; Закон від 22.09.2011 № 3773-VI

91. Про правонаступництво: Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 46. – Ст. 617.

92. Про практику розгляду судами трудових спорів. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 № 9. — Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Украйни (1963-1997). — Симферополь: «Таврия», 1998. — С. 711. — Із змін, від 25.05.98.

93. Про представництво Президента України в Автономній Республіці Крим: Закон України вiд 02.03.2000 № 1524-III // Голос України вiд 18.04.2000.

94. Про протидію торгівлі людьми Верховна Рада України; Закон від 20.09.2011 № 3739-VI

95. Про професійний розвиток працівників: Закон України від 12.01.2012 № 4312-VI. – ВВР, 2012. – № 39. – Ст.462.

96. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99. — ОВУ. — 1999. — № 38. — Ст. 1889.

97. Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим Верховна Рада України; Закон від 16.06.2011 № 3530-VI

98. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 05.03.98 р. № 183/98-ВР // Голос України вiд 03.04.1998.

99. Про Рахункову палату: Закон України вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР // Голос України вiд 29.10.1996 - № 204.

100. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України вiд 10.02.2010 № 1861-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. - № 14-15, № 16-17. – Ст.133.

101. Про регулювання містобудівної діяльності Верховна Рада України; Закон від 17.02.2011 № 3038-VI

102. Про свободу совісті та релігійних організацій: Закон України від 23.04.1991 № 987-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 238.

103. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України вiд 15.12.1999 № 1572/99 // Голос України. – 1999. – № 236.

104. Про службу в органах місцевого самоврядування: Закон України вiд 07.06.2001 № 2493-III // Голос України вiд 10.07.2001 - № 119.

105.Про соціальний діалог в Україні Верховна Рада України; Закон від 23.12.2010 № 2862-VI.

106. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим: Закон України 22.12.2006 № 533-V// Голос України вiд 16.01.2007 - № 6.

107. Про статус депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України вiд 11.07.2002 № 93-IV // Голос України вiд 07.08.2002 - № 142.

108. Про статус народного депутата України: Закон України вiд 17.11.1992 № 2790-XII в редвкції від 22.02.2001 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 42. – Ст. 212.

109. Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України // Урядовий кур’єр. – 1999. – 15 травня.

110. Про судовий збір Верховна Рада України; Закон від 08.07.2011 № 3674-VI

111. Про судоустрій і статус суддів: Закон України вiд 07.07.2010 № 2453-VI // Відомості Верховної ради України. – 2010. - № 41-42, № 43, № 44-45. – Ст. 529.

112. Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України: Закон України вiд 4 квітня 1995 року № 116/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995 - № 19. – Ст. 134.

113.Про трудові книжки працівників. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301. — Зібрання законодавства України. — т. 6, 6(ПКМ)46. — Із змін, від 16.05.2001.

114.Про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями: Закон від 17.06.1983 № 9500-X

115. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.97 р. № 776/97-ВР // Голос України вiд 20.01.1998.

116. Про Фонд державного майна України Верховна Рада України; Закон від 09.12.2011 № 4107-VI

117. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від вiд 17.03.2011 № 3166-VI // Голос України вiд 09.04.2011 - № 65.

118. Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004 № 1932-IV // Офіційний вісник України. - 2004. - № 27. - Ст. 1763.

 

119. Волинка К.Г. Теорія держави та права: Навч. посіб.-К.:МАУП,2003.

120. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти./ В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

121. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти./ В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2005. – 384 с.

122. Господарське право: Курс лекцій /О.М. Віннік, - К., Атіка, 2004.

123. Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003 – N 18, N 19-20, N 21-22 – ст. 144.

124. Ильин И.А. Теория права и сударства. – М.: Зерцало, 2003.

125. Карпенко Д.О. Трудове право України. - Київ, 1999 р.

126. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. - К.: Юрінком, 1997 р.

127. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – 3-е изд., переработанное и дополненное. – М.:Юрайт, 1997.

128. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – 3-є вид. – К.: Наукова думка,2002.

129. Конституційне право України: Конспект лекцій / В.Ф. Годованець. – К.: МАУП, 2000.

130. Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Упоряд. В. С. Журавський, Ю. М. Тодика. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004.

131. Котюк В.О. Теорія права: Курс лекцій: Навч. посібник для юрид. фак. вузів. – К.:Вентурі, 1996.

132. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За ред. В. К. Мамутова. - К, 2004. - 688 с.

133. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. У 2-х т. - Сімферополь: Тавріда, 1998.

134. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. У 2-х т. - Сімферополь: Тавріда, 1998.

135. Нерсесянц В.С. Общая теория государства и права: Учебник для вузов. – М.:Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА - ИНФРА . М), 2002.

136. Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В.В.Лазарева – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:Юристъ, 1996.

137. Общая теория права: Учебник для юридических вузов/Ю.А. Дмитриев, И.Ф. Казьмин, В. В. Лазарев и др.; Под общ. ред. А.С. Пиголкина. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Э. Н. Баумана, 1996. – с. 384.

138. Основи держави і права України/ Під ред. И.Н. Пахомова. - Х.: Одиссей, 2000.

139. Основи права України / За ред. В.Л. Ортинського – Львів: Світ, 2003.

140. Основы конституционного права Украины / Л.А. Касынюк. – Харьков: Одиссея, 1998.

141. Основы правоведения Украины: Учебное пособие./ С.В. Кивалов, П.П. Музыченко, Н.Н. Крестовская, А.Ф. Крыжановский. – 5-е изд. – Харьков: Одиссей, 2005.

142. Панченко М.І.Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005.— 583 с. — (Вища освіта XXI століття).

143. Правознавство: Навч. посіб / Г.О. Атамась, А.П. Шелепов, А.М. Якутка – Львів: Нац. ун-тет «Львівська політехніка», 2004.

144. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины. Учебник. – Х.: Одиссей,2005. – 800 с.

145. Семейное право Украины: Учебник / Ред. Ю.С. Червоный – Харьков: Одиссей, 2004.

146. Сімейне право України: Підручник / За заг.ред В.І. Борисової та І.В. Жилінкової – К.: Юрінком Інтер, 2004.

147. Сімейний кодекс України// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 21-22, ст.135 ) Із змінами, внесеними згідно із Законом N 257-VI ( 257-17 ) від 10.04.2008, ВВР, 2008, N 24, ст.230.

148. Скакун О.Ф. Теория государства и права. – Х.:Консум, 2002.

149. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М.: „Статус ЛТД +”, 1996.

150. Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – М.:Юристъ,1999.

151. Теория государства и права. Под ред. проф. Г.Н. Манова. Учебник для вузов. – М.: Издательство БЕК,1996.

152. Теорія держави і права: Академічний курс/ Ред. О.В.Зайчук, Н.М. Оніщенко. – 2-ге вид., перероб. і доп.– К.:Юрінком Інтер, 2006.

153. Теорія держави і права: Навч. посіб. / А. М. Колодій, В. В. Копейчиков, С. Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копейчикова – К.:Юрінком Інтер, 2003.

154. Трудове право України: Підручник / За ред. Н.Б. Болотіної, Г.І.Чанишевої. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000

155. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

156. Фурса С.Я. Спадкове право. Теорія та практика. – К.: Атіка, 2003.

157. Хозяйственное право: Учебник./ Мамутов В.К., Знаменский Г.Л., Хахулин К.С. и др.; Под ред. В.К.Мамутова. — К., 2002. — 912 с.

158. Хозяйственное право: Учебное пособие / Ред. Н.А. Саниахметова – Харків: Одиссей, 2005.

159. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. Издание второе. – Х.:ООО «Одиссей», 2005. – 896 с.

160. Цивільний кодекс України: Коментар. - X., 2003. - 856 с.

161. Цивільний кодекс України: коментар./ Під ред. Є.О. Харитонова та О.М. Калітенко. — Х., 2003. — 640 с.

162. Юридична енциклопедія: В 6 т./ Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. – Т.1: А-Г. – 672 с.: іл.

 


 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 106; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.03 с.)