А. Обернену залежність між Y та r 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Обернену залежність між Y та rБ. Пряму залежнысть між Y та r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.10. Якщо інфляція збільшиться від 10 до 15%, а номінальна відсоткова ставка зросте від 20 до 22%, то попит інвестицій:

А. Збільшиться Б. Не зміниться В. Зменшиться

1.11. Прихильники теорії економіки пропозиції пропонують:

А. Впливати податками на попит

Б. Знизити податки на прибуток

В. Впливати податками на пропозицію

Г. Підвищити податки на прибуток

1.12. В процесі економічного кругообігу підприємства виконують таку функцію:

А. Постачають ресурси Б. Отримують податки

В. Купують ресурси Г. Отримують субсидії

1.13. Мультиплікатор збалансованого бюджету визначається за формулою:

1.14. З метою забезпечення цільового приросту доходу найменш збитковим варіантом для державного бюджету є:

А. Зменшення Т Б. Збільшення G В. Збільшення Т Г. Зменшення G

1.15. Крива сукупного попиту на інвестиції зміщується вліво внаслідок:

А. Підвищення податку на прибуток

Б. Зниження відсоткової ставки

В. Зниження податку на прибуток

Г. Зростання відсоткової ставки.

1.16. В умовах рецесійного розриву:

А. Yp < Y Б. Виникає дефіцит сукупних видатків

В. Yp >Y Г. Виникає надлишок сукупних видатків

1.17. Монетариській теорії відповідає наступне положення:

А. Швидкість обертання грошей є нестабільною

Б. Фіскальна політика є ефективною

В. Швидкість обертання грошей є стабільною

1.18. Бюджетний дефіцит може фінансуватися за рахунок:

А. Підвищення податків

Б. Державного запозичення

В. Зменшення державних закупівель

Г. Зменшення трансфертів.

1.19. Крива LМ відображає:

А. Обернену залежність між Y i r

Б. Пряму залежність між Y i r

В. Умови рівноваги на грошовому ринку

Г. Умови рівноваги на товарному ринку

1.20. Чисті податки визначаються за формулою:

А. T = TR - TA Б. T = TR + TA В. T = Y. t’ - TRТестовий модуль №2

2.1. Рахунок поточних операцій включає такі величини:

А. Чисті поточні трансферти

Б. Чисті доходи

В. Чистий імпорт капіталу

Г. Чисті капітальні трансферти

2.2. Якщо на грошовому ринку попит збільшився при сталій пропозиції, то це викличе наступне::

А. Зросте відсоткова ставка

Б. Зростуть ціни на облігації

В. Знизиться відсоткова ставка

Г. Знизяться ціни на облігації

2.3. Згідно з кейнсіанською теорією причиною циклічного безробіття є:

А. Надмірна зарплата

Б. Негнучкість ринку праці

В. Надмірна пропозиція

Г. Недостатність сукупного попиту

2.4. Якщо виробництво впало внаслідок скорочення сукупного попиту, то:

А. Структурне безробіття більше фактичного

Б. Фактичне безробіття більше природнього

В. Циклічне безробіття дорівнює нулю

Г. Циклічне безробіття більше нуля

2.5. Рівноважний ВВП визначається наступним методом:

А. Виробничим Б. Методом видатків

В. Методом "видатки-випуск" Г. Розподільчим методом

2.6. В умовах повної зайнятості збільшення сукупного попиту в короткостроковому періоді супроводжується:

А. Збільшенням реального Y

Б. Зростанням цін

В. Зменшенням безробіття

Г. Збільшенням номінального Y

2.7. Нерівність в доходах домогосподарств обумовлюється наступною причиною:

А. Економічною нестабільністю

Б. Порушенням економічної рівноваги

В. Здібностями до праці

Г. Спадщиною від попередніх поколінь.

2.8. До грошового агрегату М1 входять:

А. Поточні рахунки

Б. Строкові депозити

В. Розрахункові рахунки

2.9. В основі моделі Солоу лежить наступна передумова:

А. Амортизація = нулю

Б. Норми заощаджень є стабільною

В. Інвестиції < заощаджень

Г. Інвестиції = заощадженням

2.10. Щоб збільшити грошову пропозицію, Нацбанк повинен:

А. Продати державні облігації

Б. Підвищити резервну норму

В. Зменшити резервну норму

Г. Купити державні облігації

2.11. Із перелічених величин до складу ВВП входить:

А. Змішаний дохід Б. Чисті неприбуткові податки

В. Чисті податки Г. Трансферти

2.12. Інфляція витрат виникає в умовах, коли:

А. Збільшуються сукупні видатки Б. Зростає сукупний попит

В. Збільшуються середні витратиГ. Зростає зарплата

2.13. Якщо короткострокова рівновага порушилася внаслідок паління сукупного попиту, то її відновлення здійснюється за рахунок:

А. Зниження лише цін Б. Зниження лише цін і зарплати

В. Зниження лише зарплати Г. Всі відповіді помилкові

2.14. Цільовою функцією моделі Солоу є:

А. Зростання обсягів виробництва

Б. Зростання ефективності праці

В. Зростання капіталоозброєності праці

Г. Зростання продуктивності праці

2.15. Нацбанк може впливати на грошову пропозицію за допомогою:

А. Зміни коефіцієнта готівки

Б. Зміни норми обов’язкових резервів

В. Зміни норми додаткових резервів

Г. Зміни облікової ставки.

2.16. Рівновага в економіці досягається за умов, коли:

А. І +І’ = S Б. І = S В. І’= S Г. І’= 0

2.17. Крива споживання зміщується вправо внаслідок:

А. Зростання післяподаткового доходу

Б. Зниження цін

В. Зростання відсоткової ставки

Г. Зростання цін

2.18. Автоматична фіскальна політика забезпечує наступне:

А. Збільшення бюджетного дефіциту

Б. Повну економічну стабілізацію

В. Зменшення бюджетного дефіциту

Г. Часткову економічну стабілізацію

2.19. В умовах змішаної економіки закритого типу національні заощадження визначаються за формулою:

А. S = Y – C – G Б. S = Y – C В. S = Y – T - C

2.20. Концепція функціональних фінансів віддає перевагу:

А. Зменшенню бюджетного дефіциту

Б. Збалансуванню бюджету

В. Економічній стабілізації

Г. Зменшенню державного боргу

Тестовий модуль №3

3.1. Предметом макроекономіки є:

А. Економічні закони Б. Продуктивні сили

В. Механізм функціонування економіки Г. Економічні ресурси

3.2. До нецінових чинників сукупного попиту відноситься наступний:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 121; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.005 с.)