Аналіз цінової еластичності попиту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Аналіз цінової еластичності попитуТа обґрунтування ціни, яка максимізує виручку

 

Фірма проводить ринковий експеримент з метою визначити ціну товару, яка максимізує загальну виручку від реалізації. Невеликі партії товару реалізують в 10 різних магазинах за різними цінами. В минулому товарооборот в усіх магазинах був майже однаковим; забезпечується однаковий характер реклами, викладення товару та інших умов. Після завершення експерименту отримані дані, що подаються в таблиці 3.1.

Завдання:

1. Знайти параметри та лінійної функції залежності обсягу попиту від ціни

за допомогою методу найменших квадратів.

2. Для кожного рівня ціни визначити розрахунковий обсяг попиту, цінову еластичність попиту та загальну виручку.

3. Знайти ціну, яка максимізує загальну виручку.

4. Побудувати графіки фактичного та розрахункового попиту, а також загальної виручки.

 

Таблиця 3.1.Вихідні дані до задачі № 1

 

№ ма-га-зи-ну Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Варіант 4 Варіант 5
Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,5

  

Продовження таблиці 3.1

№ ма-га-зи-ну Варіант 6 Варіант 7 Варіант 8 Варіант 9 Варіант 10
Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од Ціна, Р, грн По-пит, Q, од
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0

 

Задача № 2

Аналіз ринкової рівноваги

Та наслідків державного регулювання ринку

 

Відомі рівняння кривих попиту ( ) та пропозиції ( ) для певного товару. На стан ринку цього товару може впливати держава, встановлюючи податки, дотації або фіксовані ціни. Вихідні дані подаються у таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2. Вихідні дані до задачі № 2

Ва-рі-ант Функція попиту, , млн.од Функція пропозиції, , млн.од Пода-ток, , грн Дота-ція, , грн Фіксована ціна, грн
вище рівно-важної, нижче рівно-важної,
750-50 Р -500+200 Р 2,5
1200-100 Р -150+50 Р 1,5
170-2 Р -30+8 Р 12,5 12,5
500-25 Р -100+50 Р
140-2 Р -60+2 Р
900-75 Р -150+100 Р 3,5 3,5
900-50 Р -300+25 Р
160-4 Р -50 +2 Р 7,5 37,5
180-2 Р -60+ Р
700-50 Р -300+50 Р

Завдання:


1. Знайти параметри ринкової рівноваги (рівноважну ціну та рівноважний обсяг продажів), а також надлишки споживачів та виробників.

2. Проаналізувати наслідки встановлення державою акцизного податку (з розглядом розподілу податкового тягаря, тобто зміни надлишків споживачів та виробників).

3. Проаналізувати наслідки введення дотації (скорочено).

4. Проаналізувати наслідки введення фіксованої ціни вище рівноважної та нижче рівноважної (скорочено).

 

Задача № 3

Аналіз поведінки споживача

 

А) Кількісний підхід до аналізу поведінки споживача

Споживач має деякий бюджет , який планує витратити на придбання двох товарів та . Кожна гривня цього бюджету має для споживача корисність . Функції граничної корисності товарів – та , ціни товарів – та . Вихідні дані подаються в таблиці 3.3.

 

Таблиця 3.3. Вихідні дані до задачі № 3-А

Варіант Бюджет, , грн Гранич-на ко-рисність грошей, , ютил / грн Ціна товару , , грн Ціна товару , , грн Функції граничної корисності
Товару , , ютил Товару , , ютил
40/ 40/
50/ 25/
315/ 120/
240/ 240/
240/ 320/
50/ 60/
96/ 135/
144/ 216/
500/ 60/
72/ 48/

 

Завдання:

1. Визначити, скільки одиниць кожного з товарів та придбає споживач.

2. Розрахувати, скільки грошей витратить споживач. Чи повністю він використає свій бюджет?

3. Розрахувати загальну корисність придбаного набору товарів та порівняти її з корисністю витрачених грошей.

 

Б) Порядковий підхід до аналізу поведінки споживача

Споживач має деякий бюджет , який планує витратити на придбання двох товарів та . Ціна товару дорівнює . На рис. 3.1. подається одна з кривих байдужості даного споживача та його бюджетна лінія. Бюджетна лінія перетинає вісь абсцис в точці , вісь ординат – в точці . Оптимальний вибір споживача досягається в точці Е.

Вихідні дані подаються в таблиці 3.4.


 

 

 

 

Е

 

0

 

Рис.3.1. Модель рівноваги споживача

 

Таблиця 3.4. Вихідні дані до задачі № 3-Б

Варіант
, од
, од
, грн

 

Завдання:

1. Визначити розмір бюджету споживача , ціну товару та записати рівняння бюджетної лінії.

2. Чому дорівнює гранична норма заміщення в точці рівноваги?

3. Покажіть на окремому рисунку, як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

· ціна товару знизиться в 2 рази;

· ціна товару зросте в 1,5 рази;

· ціни обох товарів зростуть в 4 рази, а бюджет – в 2 рази.

Як зміниться загальний рівень задоволення (корисність) споживача в кожному з цих випадків?

Задача № 4
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 118; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.90.95 (0.019 с.)