Підйомні машини зі шківом тертя 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підйомні машини зі шківом тертяПідйомні машини зі шківом тертя, що веде, зазвичай застосовують для обладнання клітьових установок при великій глибині ствола (800–1200 м).

 
 

Підйомні машини з одноканатним шківом тертя в теперішній час зняті з виробництва й виготовляються тільки за індивідуальними замовленнями шахт для заміни тих, що вже знаходяться в експлуатації, причому тільки один типорозмір – ШТ-7,2, де 7,2 – діаметр шківа в м.

У машинах ШТ-7,2 замість барабанів для навивки підйомних канатів застосований одножолобчастий приводний шків тертя. Підйомний канат на приводному шківі не має витків, а тільки охоплює його приблизно на половині кола. Обидва кінці підйомного каната прикріплюються до клітей. Пересування клітей по стовбуру здійснюється за рахунок сили тертя, що виникає між підйомним канатом і приводним шківом тертя, що обертаються від електродвигуна.

 

Застосування гальм з кутовим переміщенням гальмових колодок, що мають ряд переваг перед гальмами з паралельним переміщенням гальмових колодок (що встановлюються на всі великі підйомні машини), можливо завдяки незначній різниці натягів канатів, що викликає невеликі крутні моменти на корінному валу машини.

Приводом підйомної машини ШТ-7,2 може слугувати асинхронний електродвигун змінного струму, обертання якого передається корінному валу через одноступінчатий редуктор, або тихохідний двигун постійного струму. Вал двигуна постійного струму з'єднується з корінним валом машини через зубчасту муфту. Вал асинхронного двигуна з'єднується з валом редуктора пружинною муфтою.


Багатоканатні підйомні машини

Підйомні машини з багатоканатними шківами тертя призначаються для обладнання скіпових і клітьових підйомних установок вертикальних стволів шахт. У звичайних підйомних установках кожна підйомна посудина підвішується на одному канаті. При застосуванні багатоканатної підйомної машини кожна підйомна посудина підвішується на кількох канатах – двох, чотирьох, шести й т.д. Кожний з канатів не навивається на приводний шків тертя, а тільки огинає його, розташовуючись у кільцевій канавці. Рух від циліндричного приводного шківа з нарізаними на ньому паралельними одна одній канавці передається підйомним канатам за допомогою сил тертя, величина яких залежить від кута охвата шківа канатом, натягу каната та матеріалу футеровки шківа. Багатоканатні підйомні машини встановлюють над стволом шахти безпосередньо на баштовому залізобетонному копрі. Багатоканатний підйом дозволяє застосовувати більше тонкі підйомні канати, при яких потрібні органи навивки меншого діаметра.


Багатоканатна підйомна машина (рис. 1.9) складається з наступних основних вузлів: корінної частини 1, редуктора 2, відхиляючих шківів 3, панелі гальма 4, апарата завдання й контролю ходу 5, пульта керування 6, електродвигуна 7 і установки повітрозбірника з компресором.

Багатоканатна підйомна машина залежно від типу електропривода може бути редукторною (привод від швидкохідного асинхронного електродвигуна) і безредукторною (привод від тихохідного електродвигуна постійного струму). Залежно від схеми підйому багатоканатна підйомна машина може бути зі шківами, що відхиляють, або без них.

Багатоканатними підйомними машинами можна піднімати скіпи вантажопідйомністю до 50 т на шахтах глибиною до 1500 м. Створення барабанних машин з такою вантажопідйомністю для більших глибин практично неможливо. Тягова здатність багатоканатних підйомних машин залежить від схеми обведення каната (тобто кута охвату приводного шківа тертя підйомним канатом) і коефіцієнта тертя каната об футеровку шків. Схеми обводу каната для багатоканатних підйомних машин можуть мати кути охвату 180°, 190° – 200°, 270° і 360°.

 

 
 

 

Від запобігання ковзання канатів по жолобках приводного шківа необхідно, щоб менший з натягів обох гілок каната був значно більшим за різницю натягів цих канатів. Тому при багатоканатному двокінцевому підйомі обов'язкове застосування хвостових канатів.

 

Засоби для виконання роботи

1. Крейдові схеми, плакатні посібники, презентації.

2. Макети підйомних установок.

 

Порядок виконання роботи

1. За демонстраційними плакатами, презентаційними матеріалами та макетами підйомних установок вивчити їх конструкцію та принцип роботи.

2. Для різних видів підйомних машин, що вивчається, навести конструктивні схеми та викласти принцип їх дії.

 

Зміст звіту

У звіті навести: призначення, область застосування, основні технічні характеристики, загальні схеми і принцип дії підйомних машин, що вивчалися на лабораторній роботі.

 

Контрольні питання

1. Визначте загальне призначення підйомних установок.

2. З яких елементів складається армировка шахтного ствола з підйомною установкою?

3. Відзначте переваги однобарабанної підйомної машини з розрізним барабаном над двобарабанною підйомною машиною.

4. Від чого залежить необхідність застосування редуктора на підйомних машинах?

5. Розшифруйте позначення: Ц-3,5х2А; ЦР-бх3,4/0,6; ШТ-7,2.

6. З якою метою на багатокантних підйомних установках застосовують відхиляючі шківи?

7. Визначте область застосування багатоканатних підйомних машин.

8. Які елементи відносять до підйомного устаткування?

 

 

Лабораторна робота №2
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 494; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.006 с.)