Динамометр. Амперметр. Вольтметр. Осцилограф. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Динамометр. Амперметр. Вольтметр. Осцилограф.Визначення ціни поділки шкали засобу вимірювання…………………….………..11

Приклад оформлення лабораторної роботи з фізики……………….………………12

 

Лабораторні роботи

 

1. Вивчення руху тіла по колу під дією декількох сил ……………………………13

2. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою

математичного маятника………………………………….…….……………...….17

3. Вимірювання жорсткості пружини ……………………...………..………….…..20

4. Визначення густини деяких речовин…………………………..…….……….…..23

5. Визначення питомої теплоємності плюмбуму на підставах

вимірювання роботи виконаної при її нагріванні ………………….………..…..27

6. Дослідження послідовного та паралельного з’єднання провідників ………..…30

7. Дослідження сили струму і напруги в колах постійного струму …….….……..33

8. Дослідження роздільної здатності ока ………………………………...…………37

9. Спостереження інтерференції та дифракції світла ………………………..…….41

Література………………………………………………………….…………………..45

 


ПЕРЕДМОВА

 

Невід’ємною частиною навчання студентів є лабораторні роботи.

Ці методичні вказівки призначені для використання студентами при підготовці до лабораторних робіт вдома і в період їх безпосереднього виконання.


Головне завдання лабораторних робіт – це вдосконалення і закріплення одержаних знань, вдосконалення практичних навичок, набуття досвіду аналізу результатів досліджень. При правильній організації лабораторні роботи допомагають усвідомити фізичний зміст матеріалу, що вивчається, прищеплюють практичні навички, виховують охайність, відповідальне відношення до справи, ретельне дотримання правил техніки безпеки. Навички та вміння, одержані в процесі виконання лабораторних робіт, допомагають швидше адаптуватися в умовах виробничої діяльності.

При виконанні лабораторних дослідів студенти мають можливість глибше вивчити специфіку різних процесів, наочно переконатись у результатах дослідів, ознайомитися із особливостями перебігу процесів, дати їм теоретичне обґрунтування, одержати навички у проведенні фізичних дослідів. Такий підхід до вивчення теми розвиває логічне мислення, дає можливість самостійно робити висновки, застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, оскільки робота в лабораторії сприяє набуттю практичних вмінь та навичок.

Щоб перевірити свої знання з теми, набуті під час вивчення матеріалу основного курсу, студент для самоконтролю повинен відповісти на контрольні запитання і виконати завдання, наведені до кожної лабораторної роботи. Результатом є допуск до виконання лабораторної роботи.


Приступаючи до виконання лабораторних робіт, студент повинен вивчити правила техніки безпеки (що підтверджує його підпис в журналі техніки безпеки), методику роботи з лабораторним обладнанням, особливо з електричними схемами.

Результати спостережень необхідно занести у звіт, який складає кожен студент після виконання роботи.

При складанні звітів кожен студент повинен вести записи у такій послідовності:

- дата виконання роботи;

- тема лабораторної роботи і її номер;

- мета лабораторної роботи;

- відповіді на запитання і завдання для самоконтролю;

- перелік необхідного обладнання для проведення роботи;

- схема установки;

- виконання роботи (запис проведених дослідів);

- таблиця результатів вимірювань та обчислень (заповнюється в ході роботи);

- обробка результатів вимірювань;

- визначення абсолютної та відносної похибки вимірювань;

- відповіді на контрольні запитання;

- висновки (теоретичне обґрунтування виконаної роботи).


Основні правила технікИ безпеки при роботі

В лабораторії фізики.

Інструкція має сферу застосування для студентів, які виконують лабораторні роботи з предмету “Фізика та астрономія”.

Завідувач лабораторією і лаборант повинні добре знати інструкції з пожежної безпеки.

У лабораторії не дозволяється зберігати запаси пального і вибухонебезпечних речовин (гас, бензин), користатися відкритим полум'ям поблизу судин, що містять (чи містили) вибухонебезпечні речовини, поблизу акумуляторів, що заряджаються.

Під електроплитки при роботі з ними варто підкладати азбестові кола; розпечені після роботи плитки не можна відразу ставити в шафу.

Необхідно стежити за тим, щоб силове й освітлювальне навантаження не перевищували нормального. Перед подачею напруги на робочі місця варто перевірити штепсельні розетки (для попередження короткого замикання).

Як при електромонтажних роботах, так і при проведенні аудиторних і лабораторних занять варто звертати особливу увагу на сполучення проводів. Будь-яке електричне коло, складене учнями, перед приєднанням його до мережі перемінного чи постійного струму повинне бути перевірено викладачем чи лаборантом.

Не дозволяється ставити саморобні запобіжники («жучки») на щитки освітлювальної і силової електропроводок, користатися електрошнурами з ушкодженою ізоляцією.

Категорично забороняється торкатися руками ізольованих проводів і затисків, коли електричне коло знаходиться під напругою.

Хімічні реактиви і різні хімікати варто зберігати в товстостінних скляних банках з добре притертими пробками і написами, зробленими на склі, чи на надійно приклеєних етикетках.

Через украй шкідливу дію ртутних парів на організм людини досліди з ртуттю в середніх спеціальних навчальних закладах не проводяться. Прилади, у яких використовується ртуть, заміняються іншими. Збереження ртуті в навчальних і підсобних приміщеннях лабораторії не повинне допускатися.

Не ставляться також досліди з катодними променями (світіння мінералів під впливом електронних пучків і ін.).

Щоб працююча рентгенівська трубка була безпечною для навколишніх, її потрібно оточити стіною зі свинцевого бариту, а всім оточуючим варто надягти спеціальні захисні костюми і шоломи. Так як технікуми навряд чи можуть забезпечити настільки високий ступінь захисту, демонстрації і лабораторні роботи з рентгенівськими променями в цих навчальних закладах заборонені.

Робота з газом вимагає ряду запобіжних заходів. Найголовніші
з них: а) забезпечити надійну вентиляцію лабораторії і препараторської; б) попередити можливість витоку газу з кранів і труб, що підводять; в) стежити за справністю газових пальників і особливо кранів на робочих столах.

 


ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УЧНІВ

Інструктаж на робочому місці перед виконанням кожної лабораторної роботи проводить викладач.

1. Будьте уважні і дисципліновані, точно виконуйте указівки викладача.

2. Не приступайте до виконання роботи без дозволу викладача.

3. Розміщайте прилади, матеріали, устаткування на своєму робочому місці таким чином, щоб виключити їхнє падіння чи перекидання.

4. Перед виконанням роботи необхідно уважно вивчити її зміст і хід виконання.

5. Для запобігання падіння при проведенні дослідів скляні судини (пробірки, колби) обережно закріплюйте в лапці штатива.

6. При проведенні дослідів не допускайте граничних навантажень вимірювальних приладів. При роботі з приладами зі скла дотримуйтесь особливої обережності. Не виймайте термометри з пробірок із затверділою речовиною.

7. Слідкуйте за справністю всіх кріплень у приладах і пристосуваннях.

8. При використанні мідного купоросу треба бути уважними, щоб не розлити розчин і не зіпсувати одяг та звіт.

9. При зборці експериментальних установок використовуйте провідники (із наконечниками і запобіжними чохлами) з міцною ізоляцією без видимих пошкоджень.

10. Збирання (розбирання) електричного кола можливе лише при вимкненій напрузі.

11. При зборці електричного кола уникайте перетинання проводів; забороняється користуватися провідниками зі зношеною ізоляцією і вимикачами відкритого типу (при напрузі вище 42 В).

12. Джерело струму до електричного кола підключайте в останню чергу. Зібране коло включайте тільки після перевірки і з дозволу викладача. Наявність напруги в колі можна перевіряти тільки приладами чи покажчиками напруги.

13. Не доторкайтеся до елементів кола, що знаходяться під напругою, позбавлених ізоляції. Не виконуйте перез’єднань у колах і зміну запобіжників до відключення джерела електроживлення.

14. Не доторкайтеся до корпусів стаціонарного електроустаткування, до затисків відключених конденсаторів.

15. Користуйтеся інструментами з ізолюючими ручками.

16. По закінченні роботи відключите джерело електроживлення,
після чого розберіть електричне коло.

17. Не залишайте робочого місця без дозволу викладача.

18. Знайшовши несправність в електричних пристроях, що
знаходяться під напругою, негайно відключіть джерело
електроживлення і сповістите про це викладачу.

19. Для приєднання споживачів до мережі користайтеся штепсельними сполуками.

20. При ремонті і роботі електроприладів користуйтеся розетками, гніздами, затисками, вимикачами з невиступаючими контактними поверхнями.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 280; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.009 с.)