Учасники цивільних правовідносин: їх правовий статус.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Учасники цивільних правовідносин: їх правовий статус.До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

За народною ініціативою із дотриманням вимог ст. 72 Конституції України стосовно збору трьох млн. підписів громадян України, які мають право голосу не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області, проголошено Всеукраїнський референдум. До бюлетеня для голосування внесено два питання:

1) чи погоджуєтеся ви з тим, щоб надати російській мові статус другої державної мови в Україні?

2) чи погоджуєтеся ви з тим, щоб на фінансування освіти витрачалося не менше 10 % Державного бюджету України? Прокоментуйте внесені до бюлетеня питання.

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №7

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Майнові та особисті (немайнові) права громадян: концептуальні засади правового регулювання.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Батько восьмирічного Миколи уклав від його імені правочин, за яким він став власником житлового будинку, який раніше належав громадянинові П. Через деякий час було підписано угоду про дарування громадянинові Н. автомобіля, що раніше отримав Микола у спадщину від своєї бабусі. Чи відповідають угоди вимогам законодавства?

 

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №8

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Поняття і види правочинів. Поняття і класифікація цивільних договорів.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

У подружжя Роберта й Корнелії, які постійно проживають у Дніпропетровську, але є апатридами, народився син. Громадянином якої держави він є?

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

 

 

Варіант №9

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Форми та види власності за законодавством України, їх правовий режим.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність:

(А + Б) : В + Г = Ґ – (Д + Ж) : З, де

А, Б - особа, яка досягла А - річного віку має право вільно самостійно пересуватися територією України і відповідно вибирати місце перебування, а з Б – річного віку – самостійно виїздити за межі нашої держави. (Цивільний кодекс, ст. 313).

В - кількість черг спадкування за законом (Цивільний кодекс, глава 86).

Г - для прийняття спадщини встановлюється строк у Г місяців, який починається з часу відкриття спадщини. (Цивільний кодекс, ст 1270).

Ґ - з Ґ- річного віку особа, яка потребує медичної допомоги, має право на вибір лікаря та методів лікування відповідно до його рекомендацій (Цивільний кодекс, ст. 284).

Д - покупець має право протягом Д днів з моменту передачі йому непродовольчого товару неналежної якості, якщо триваліший строк не оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях, оголошених продавцем, на аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону, комплектації тощо. (Цивільний кодекс, ст. 707)

Ж - вік з якого особа може бути засновником (учасником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами (Цивільний кодекс, ст 32.)

З - особа, яка досягла З років, має право подати заяву про прийняття спадщини без згоди своїх батьків або піклувальника. (Цивільний кодекс, ст. 1269).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №10

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Контракт - як нова модель регулювання трудових відносин.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Доведіть рівність:

(А + Б) : В + Г = Ґ : Д – (Ж + З), де

А, Б – неповну цивільну дієздатність має фізична особа у віці від А до Б років (Цивільний кодекс, ст 32).

В – вік з якого особа може самостійно займатися підприємницькою діяльністю. (Цивільний кодекс, ст. 35).

Г – правочин, який вчинено малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності, вважається схваленим, якщо її батьки (особи що їх замінюють) дізнавшись про його вчинення, протягом Г (місяців) не заявили претензії другій стороні. (Цивільний кодекс, ст. 221).

Ґ – правочини фізичних осіб між собою на суму, що не перевищує у Ґ разів розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян можуть укладати в усній формі (Цивільний кодекс, ст. 208).

Д – кількість видів спадкування (Цивільний кодекс, ст. 1217).

Ж – кредиторові спадкодавця належить протягом Ж (місяців) від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. (Цивільний кодекс, ст. 1281)

З – батьки спадкодавця належать до З черги спадкування за законом (Цивільний кодекс, ст. 1261).

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №11

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:

Становлення та розвиток права соціального забезпечення України.

До теоретичної частини додається папка із фотокопіями літератури та нормативно - правових актів по темі.

Завдання 2 (практичне).

Фірма „Варіант” спеціалізувалася на наданні посередницьких послуг у сфері нерухомості. Офіс фірми був розташований в орендованому приміщенні. Власністю фірми були тільки оргтехніка, автомобіль та грошові внески на банківських рахунках. Студент-юрист Петро стверджував, що фірма „Варіант” не є юридичною особою, оскільки вона, по-перше, не має відокремленого майна, а по-друге, оскільки її офіс розташований в орендованому приміщенні, то неможливо визначити місцезнаходження юридичної особи, бо кімнати, які займає фірма „Варіант”, є місцезнаходженням тієї юридичної особи, якій вони належать на праві власності, а дві юридичні особи не можуть мати одне місцезнаходження. Заперечуючи йому, студент-юрист Константин твердив, що у ст. 80 ЦК, де дано поняття юридичної особи, взагалі не йдеться про те, що юридична особа повинна мати відокремлене майно і чітко визначене місцезнаходження. Тому фірму „Варіант” можна вважати юридичною особою. З ким із студентів ви згодні? Свою відповідь обґрунтуйте.

При розв’язанні задачі студент повинен повно та всебічно проаналізувати обставини викладені в задачі та дати відповіді на всі поставлені запитання.

 

КПІЗ у оформленому робочому зошиті у письмовій формі передається викладачу, який проводить практичні заняття з дисципліни «Правознавство» за тиждень до початку залікової сесії.

Варіант №12

Завдання 1 (теоретичне). На основі публікацій в періодичних виданнях (за 2006-2012 р.) дослідити та обґрунтувати наукові погляди сучасних вчених, юристів-практиків з наступної проблематики:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.027 с.)