Житомирський державний технологічний університет 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Житомирський державний технологічний університет 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для проведення лабораторних робіт

З навчальної дисципліни

 

ЕЛЕМЕНТНА БАЗА РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ

 

(для студентів спеціальностей 6.05090204 «Біотехнічні та медичні апарати і системи», 6.05090303 «Технології та засоби телекомунікацій»)

 

 

 

Житомир – 2012

 

Затверджено на засіданні кафедри радіотехніка та телекомунікації Житомирського державного технологічного університету (протокол № від 2012 року).

 

Методичні рекомендації для проведення лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Елементна база РЕА". – Житомир: ЖДТУ, 2012. – 49 с.

 

Методичні рекомендації розробили: доц. Р. О. Коломієць, ст. викл. Ж. М. Хоменко.

 

Відповідальний редактор: д.т.н., проф. В.П. Манойлов.

 

 

Правила роботи в лабораторії

1. Перед початком першого заняття студенти зобов'язані ознайомитись з правилами техніки безпеки для даної лабораторії і розписатися у відповідному журналі.

2. Для ведення протоколів і оформлення звітів по лабораторних роботах коженстудент повинен мати особистий робочий зошит (достатньо звичайного шкільного зошита). Оформлення звіту можна проводити з використанням комп'ютера або писати від руки.

3. Напередодні дня виконання лабораторної роботи студент винен:

· ознайомитися з метою і змістом роботи;

· заготовити в робочому зошиті або з використанням комп'ютера бланк протоколу з необхідними таблицями відповідно до вимог, викладених в описі кожної роботи;

· виконати домашнє завдання;

· підготуватися до відповідей на контрольні питання, перелік яких приведено в кінці кожної роботи.

Виконане домашнє завдання і успішні відповіді на питання є необхідною умовою допуску студента до роботи.

4. Виконувати лабораторну роботу потрібно в порядку, викладеному в даних методичних вказівках. Розрахунки і отримані експериментальні результати по кожному пункту кожен студент фіксує у власному бланку протоколу і пред'являє викладачеві для перевірки. Виконання роботи затверджується в протоколі кожного студента підписом викладача і датою. Протоколи на окремих листах до розгляду не приймаються.

5. За результатами виконання всіх пунктів роботи потрібно оформити і захистити звіт, приклавши до нього протокол. Захист звіту затверджується підписом викладача і супроводжується виставлянням оцінки.

6. Перед виходом з лабораторії студент повинен привести робоче місце в порядок: вимкнути прилади, прибрати сполучні дроти, поставити на місце стільці, здати методички викладачу!

 

Лабораторна робота №1

ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

Мета роботи: ознайомитися з основними вимірювальними приладами, які будуть в подальшому використовуватися в лабораторних роботах.

Обладнання: мультиметри, генератор синусоїдальних сигналів, джерело постійної напруги, електронно-променевий осцилограф, резистори.

Порядок виконання лабораторної роботи

Мультиметр

Ознайомитися з мультиметром (рис. 1.1). Визначити, які фізичні величини, в яких межах та з якою точністю можливо вимірювати за його допомогою.

Рис. 1.1 – Цифрові мультиметри

Виміряти за допомогою мультиметра опори виданих викладачем резисторів, записати їх до протоколу виконання лабораторної роботи. Звірити виміряні значення з тими, які написані на резисторах, зробити відповідні висновки.

Поміряти напругу в електричній мережі, записати результат.

Джерело постійної напруги

Ознайомитися з джерелом постійної напруги ВИП-009 (рис. 1.2). Визначити елементи керування та межі напруг, які можливо отримати за їх допомогою.

За допомогою ручок «Грубо» і «Плавно» виставити на лівій частині джерела по черзі напруги 2 В, 4 В, 7 В, 9 В і 13 В. Контролювати напругу за допомогою мультиметру. Записати положення стрілки на індикаторі джерела живлення. Зробити відповідні висновки.

 

  Рис. 1.2 – Кероване джерело постійної напруги ВИП-009

 

Генератор синусоїдальних сигналів

Ознайомитися з генератором синусоїдальних сигналів Г3-35 (рис. 1.3). Визначити елементи керування, а також діапазон його вихідних частот і напруг.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 251; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.008 с.)