Мета: засвоїти сутність суспільного виробництва. Навчитись розраховувати величину ВНП, НД, кінцевого продукту та величину повторного рахунку. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мета: засвоїти сутність суспільного виробництва. Навчитись розраховувати величину ВНП, НД, кінцевого продукту та величину повторного рахунку.Хід роботи:

Розв’язати задачи, побудувати графік порівняння отриманих величин.

1 . Господарства Полісся продали льону-трісти льонозаводам на суму 150 млн. грн. Заводи, переробивши льон-трісту, одержали волокна на 175 млн. грн., яке продали прядильній фабриці. З цього волокна було виготовлено пряжі на суму 205 млн. грн. Пряжу, у свою чергу, продали ткацькій фабриці, де з неї виготовили полотно на суму 245 млн. грн.

Визначте:

а) величину валової льонопродукції й кінцевого продукту;

б) величину повторного рахунку.

 

2. Національний дохід України у 1990 р. становив 136 млрд. крб. У 1996 р. його виробництво знизилося на 55%. У 1990 р. в економіці України було зайнято 25 млн.осіб, а в 1996 р. — 23 млн.

Визначте:

а) величину отриманого в 1996 р. національного доходу;

б) продуктивність праці в 1990 і 1996 роках.

 

3. У країні в 1995 р. виготовлено продукції на суму 250 млрд. дол., фондовіддача —1,3 дол.

 

Визначте:

величину основних фондів.

 

4. У країні за рік вироблено засобів виробництва, предметів споживання, інших матеріальних благ на загальну суму 250 млрд. дол., витрачено на це матеріалів, сировини, палива та інших засобів виробництва на суму 150 млрд. дол. Крім того, населенню, підприємствам було надано послуг на 55 млрд. дол. При наданні послуг використовувалися засоби праці, які частково були зношені й для поновлення їх вартості було нараховано 15 млрд. дол. в амортизаційний фонд.


Визначте обсяги:

а) ВВП;

б) НД.

5. Зробити висновки по виконаній роботі.

 

Лабораторна робота №2

Тема: Визначення вартості виробництва та тенденцій його розвитку.

Мета: розв’язати задачи, додержуючись базових знань з основ економічної

Теорії, обґрунтувати отримані значення.

Хід роботи:

У цій і наступних темах в усіх запропонованих задачах передбачається, по-перше, що фактори, про які не йдеться у завданні, залишаються незмінними. По-друге, вплив дії досліджуваного фактора (факторів) відбувається в умовах конкурентного ринкового середовища, якщо інше не обумовлено умовами задачі.

 

1. Швець пошив 10 пар чобіт. На пошиття однієї пари він витратив в середньому 20 год. праці. На ринку кожну пару чобіт швець зміг обміняти в середньому на вартість у 17 год. праці.

Визначте:

а) рівень ефективності праці шевця (суспільно нормальний, вищий за суспільний, нижчий за суспільний);

б) вартість виробництва 10 пар чобіт;

в) ринкову (реальну) вартість 10 пар чобіт;

г) скільки "заплатив" швець за розв'язання протиріччя, втіленого в його товарі?

ґ) на скільки більшими були б сумарні втрати шевця у разі його відмови від обміну в пропорції, що склалася на ринку?


 

2. Працюючи на суспільно нормальному рівні, столяр виготовляв за 8-годинний робочий день 4 стільці. Після застосування деревообробного обладнання кількість вироблених за робочий день стільців збільшилась у 2 рази.

Визначте:

а) вартість, яку одержував столяр в обміні за один стілець; за всю продукцію до застосування нового обладнання;

б) індивідуальну вартість, яку створює столяр за робочу годину; за цілий робочий день після застосування нового обладнання;

в) індивідуальну вартість виробництва 1 стільця після застосування нового обладнання;

г) вартість, яку одержує столяр в обміні за один стілець; за всю продукцію після застосування нового обладнання.

 

3. Працюючи на суспільно нормальному рівні, столяр виготовляв за 8-годинний робочий день 4 стільці. З часом, краще організувавши працю, зменшивши кількість перерв, він почав виробляти за робочий день 8 стільців.

Визначте:

а) вартість, яку одержував столяр в обміні за один стілець; за всю продукцію до реорганізації праці;

б) індивідуальну вартість, яку створює столяр за робочу годину; за цілий робочий день після реорганізації праці;

в) індивідуальну вартість виробництва 1 стільця після реорганізації праці;

г) вартість, яку одержує столяр в обміні за один стілець; за всю продукцію після реорганізації праці.

 

4. Фабрики музичних інструментів виготовили на рік 2 тис. бандур, що відповідало суспільній потребі в них. Величина вартості виробництва бандури становила 100 год. праці. Відповідною була й ринкова вартість інструмента. З певних причин (відродження національних традицій, мода, збільшення закупівлі туристами тощо) попит на бандури зріс у 5 разів.

Визначте:

а) величину вартості виробництва;

б) величину ринкової вартості бандури після зміни попиту;

в) дією якого чинника (витрат чи рівня корисності) зумовлено зміни ринкової вартості бандури?

г) якої тенденції (до розширення чи згортання) набере виробництво бандур?

г) у чому виявиться факт участі витрат у формуванні вартості бандури? Дайте відповідь на ці ж запитання за умови зниження суспільного попиту на бандури.

5. Зробити висновки по виконаній роботі.

Лабораторна робота №3

Тема: Вплив зміни продуктивності праці.

Мета: визначити вплив факторів на величину продуктивності праці.

Хід роботи:

1. Індивідуальні вартості виробництва товарів груп А і Б відповідають суспільній вартості їх виробництва і дорівнюють відповідно 8 год. праці і 2 год. праці. Насиченість ринку товаром А перевищує суспільний попит у 2 рази, а для задоволення попиту на товар Б необхідно збільшити його виробництво в 4 рази.

Визначте:

а) якою буде пропорція обміну товару А на товар Б?

б) чи буде цей обмін еквівалентним?

в) чи одержать в обміні виробник товару А і виробник товару Б еквіваленти витрат праці?

г) чи забезпечить обмін можливості відтворення кожному виробникові?

 

2. Працюючи на суспільно нормальному рівні, підприємство за рік виготовило 40 тис. пральних машин, загальна вартість яких становила 8 млн. грн. До того як декілька фірм-конкурентів, модернізувавши своє виробництво, підвищили продуктивність суспільної праці в галузі на 20%, підприємство реалізувало 30 тис. машин.

Визначте:

а) якою стала ринкова вартість кожної нереалізованої машини, якщо водночас із зростанням продуктивності суспільної праці суспільна потреба у пральних машинах зменшилася на 10%?

б) яких сумарних втрат від реалізації 10 тис. машин зазнає підприємство?

в) якими будуть втрати підприємства, якщо воно продовжуватиме виробляти 40 тис. пральних машин на рік?

г) чи зможе підприємство в нових умовах нормально здійснювати процес відтворення?

ґ) чи доцільно підприємству проводити реконструкцію і що це йому забезпечить, якщо інші умови залишатимуться незмінними? Дайте відповіді на ці ж запитання за умови, що водночас із зростанням продуктивності суспільної праці суспільний попит на пральні машини зріс на 20 %.

3. Зробити висновки по виконаній роботі.

Лабораторна робота №4

Тема: Вплив інфляції на величину показників.

Мета: визначити величину інфляції. Обгрунтувати фактори, що забезпечують уникнення інфляційних процесів.

Хід роботи:

1. Застосування прогресивних технологій дало змогу підвищити продуктивність праці у світовій золотодобувній галузі на 10%.

Визначте:

Як це позначиться на товарних цінах за умов:

а) золотого стандарту;

б) нерозмінних грошових знаків.

 

2. Продуктивність праці в золотодобувній промисловості зросла на 10%, а потреба в золоті виробництва — на 20%.

Визначте:

Як за умов золотого стандарту це позначиться на:

а) вартості золота;

б) цінах споживчого ринку.

 

3. Продуктивність праці в золотодобувній промисловості зросла на 10%, а загальний світовий видобуток золота збільшився на 25%. При цьому сукупний попит на споживчих ринках зменшився на 25%.

Визначте:

а) як зміниться ціна на золото?

б) як зміняться ціни на споживчі товари за умов золотого стандарту?

в) як зміняться ціни на споживчі товари за умов функціонування нерозмінних грошових знаків?

 

4. У грошовій одиниці країни після проведення ревальвації вміст золота збільшився на 50%. Водночас вартість золота знизилася на 30%.

Визначте:

Як зміниться рівень товарних цін:

а) у паперових грошах;

б) у золотих монетах?

 

5. Грошова одиниця країни втратила 25% золотого вмісту. Водночас вартість золота зросла на 15%, а середній рівень продуктивності суспільної праці — на 10%.

Визначте:

Як на динаміку зазначених факторів відреагують товарні ціни:

а) у паперових грошах;

б) у золотих грошах?

6. Зробити висновки по виконаній роботі.

Лабораторна робота №5

Тема:Визначення витрат монополістів та рівня монопольної влади
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 299; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.013 с.)