Третя умова подовжньої стійкості навантажувачаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Третя умова подовжньої стійкості навантажувача
 

 

(19)

 

(20)


 

Навантажувач з вантажем на 10% більше номінального, піднятим від зем-лі на висоту h = 0,3 м, і повністю відхиленим назад вантажопідйомником рухається з максимальною швидкістю і загальмовується з уповільненням j = 1,5 м/с2 (Рис. 5).

 

Рис. 5. Розрахункова схема до третьої умови стійкості

 

Координата центру ваги вантажу з урахуванням нахилу вантажопідйом-ника назад визначається через відомі параметри навантажувача

  a   c    
L'= x +   - h +   sinb , м, (21)  
   
       

 

де h – висота піднімання вантажу від землі; за умовами перевірки h = 0,3м; b – найбільший кут нахилу вантажопідйомника назад (Додаток 3), град.

 

Сили інерції навантажувача і вантажу

JН = mН × j , кН; (22)
JВ = mВ × j , кН, (23)

де mН, mВ – маси навантажувача і вантажу, т; слід мати на увазі, що за умовами перевірки маса вантажу має бути на 10% більше номінальної;


 

 


j = 1,5 м/с2 – уповільнення навантажувача при гальмуванні. Коефіцієнт запасу стійкості

          c      
    GН × LЦ.В. - JН × hЦ.В. - JВ × h +   cosb      
         
k3 =       ³1,1 . (24)  
  1,1QН × L'      
               

 

Четверта умова подовжньої стійкості навантажувача

 

Навантажувач з номінальним вантажем, піднятим на висоту h = 0,3 м, і повністю відхиленим назад вантажопідйомником стоїть на майданчику з ухи-

 

лом 18% (a = 10°12’) ( Рис. 6).

 

 

Рис. 6. Розрахункова схема до четвертої умови стійкості

 

Координата центру ваги вантажу з урахуванням нахилу вантажопідйом-ника назад визначається за формулою (21).

Коефіцієнт запасу стійкості

k 4 = G Н × (LЦ.В. - h Ц.В. × tga )   ³ 1,1, (25)  
      c      
           
  QН × L'+ h +       × cosb × tga      
           
                 

де a = 10°12’– ухил робочого майданчика.

 

П’ ята умова подовжньої стійкості навантажувача

 

Навантажувач без вантажу з вилами на висоті h = 0,3 м, і повністю відхи-леним назад вантажопідйомником з'їжджає зі схилу на максимальній швидкос-ті і з різким поворотом. Перевірка цієї умови в статичному режимі випробуван-ня ведеться таким чином: вектор сили ваги навантажувача, розміщеного на майданчику з ухилом (15+1,09VН)%, не повинен вийти за опорний контур на-вантажувача. Таким чином ухил майданчика залежить від номінальної швидко-


 


сті руху навантажувача VН, км/г. Значення коефіцієнту запасу стійкості випли-ває з розрахункової схеми (Рис. 7).

 

 

Рис. 7. Розрахункова схема до п’ ятої умови стійкості

 

Коефіцієнт запасу стійкості

k5 = bОП ³1,1 , (26)  
hЦ.В. × tga  
           

де bОП – відстань від вісі симетрії до опорного контуру на рівні центу ваги на-вантажувача;

 

a – ухил робочого майданчика, град.


 

 


        b - b        
  b   (Y - LЦ.В. )        
           
               
bОП = +         , м, (27)  
Y        
               

де b10, b11 – відстань між крайніми передніми та задніми колесами відповідно (Додаток 3), м;

 

Y – колісна база навантажувача, м.

 

Перевірка поперечної стійкості навантажувача

 

Навантажувач з піднятим на повну висоту номінальним вантажем і пов-ністю відхиленим назад вантажопідйомником стоїть на похилому майданчику з ухилом 6% (a = 3°26’). Вектор загальної сили ваги навантажувача з вантажем не повинен вийти за його опорний контур. Значення коефіцієнту запасу стій-кості випливає з розрахункової схеми (Рис. 8).

 

Попередньо необхідно знайти координати загального центру ваги наван-тажувача з вантажем піднятим на максимальну висоту. Це можливо зробити склавши рівняння моментів сил.

 

Координата центру ваги вантажу з урахуванням нахилу вантажопідйом-ника назад на кут b

 

  a       c    
L'= x +   - h +   sinb , м, (28)  
   
           

Координати загального центру ваги

            c × cosb    
  GН × h Ц.В. + QН × h3 +        
     
h Ц.В.заг =               , м; (29)  
      GН + QН            
                       
      G Н × LЦ.В. - QН × L'    
LЦ.В.заг =               , м. (30)  
    G Н + QН        
                     

Відстань від вісі симетрії до опорного контуру на рівні загального центу ваги навантажувача з вантажем

        b - b        
      (Y - LЦ.В.заг )        
  b          
               
bОП = +         , м. (31)  
Y        
               

Коефіцієнт запасу стійкості

k6 = bОП ³1,1. (32)  
hЦ.В.заг × tga  
       

 

 


 

 

Рис. 8. Розрахункова схема до шостої умови стійкості

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Веремеенко Е.И., Сверчков А.А. Современный портовый безрельсовый транспорт: Учебное пособие. – М.: Мортехинформреклама, 1992. – 108 с.

 

2. Мачульский И.И., Алепин Е.А. Машины напольного безрельсового транспорта. – М.: Машиностроение,1982. – 232 с.

3. Базанов О.Ф., Забегалов Г.В. Самоходные погрузчики. – М.: Машино-

 

строение, 1979. – 406 с.

 


Додаток 1

Зразок титульного листа

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра «Підйомно-транспортні машини та механізація перевантажувальних робот»

 

 

Розрахунково-графічне завдання з дисципліни «Машини малої механізації»

«Визначення основних параметрів портових машин малої механізації»

 

Варіант № *-** (* номер групи; ** – номер прізвища студента за списком групи)

 

 

Виконав студ. _____ групи III курса ФМП

 

_____________________

 

Прийняв _______________

 

 

Одеса – 20__


 

 


Додаток 2

 

Вихідні дані до розрахунково-графічного завдання

Група 1

 

 


Продовження Д 2

 

Група 2

 

 


Продовження Д 2

 

Група 3

 

 


Додаток 3

Довідкові матеріали

 

В довідкових матеріалах прийняті такі скорочення та позначення:

 

Привід – тип тягового приводу (від електродвигуна/від двигуна внутрішнього згоряння);

 

Q – вантажопідйомність навантажувача, т;

 

с – відстань до центру ваги номінального вантажу, мм; х – відстань від вісі передніх коліс до спинки вил (спредеру), мм; Y – колісна база, мм;

GН – маса навантажувача, кг;

 

G1В/G2В – навантаження на вісь (передню/задню) з вантажем, кг; G1/G2 – навантаження на вісь (передню/задню) без вантажу, кг; nК1/nК2 – кількість коліс передніх/задніх (* = привідні);

 

b10/b11 – відстань між крайніми передніми/задніми колесами, мм; a / b – кут нахилу вантажопідйомника вперед/назад, град;

h1/h4 – висота по складеному/розкладеному вантажопідйомнику, мм; h3 – найбільша висота підйому вантажного захвату, мм;

h6 – висота по кабіні, мм;

h7 – висота по сидінню оператора, мм;

hЦ.В. – висота центру ваги навантажувача, мм;

l2 – довжина навантажувача до спинки вил (спредеру), мм; b1/b2 – загальна ширина (передня/задня), мм;

s/e/l – розміри вил, мм;

m1/m2 – дорожній просвіт під вантажопідйомником/по центру колісної бази, мм; SП – ширина проїзду, необхідна для розвороту в ньому навантажувача на 90° з піддоном 1000х1200мм поперек вил, мм;

 

SВ – ширина проїзду, необхідна для розвороту в ньому навантажувача на 90° з піддоном 800х1200мм вздовж вил, мм;

 

S20’/S40’ – ширина проїзду, необхідна для розвороту в ньому навантажувача на 90° з контейнером 1С/1А.

RК – найменший можливий зовнішній радіус повороту корпусу навантажувача, мм;

RC – найменший можливий середній радіус повороту навантажувача, мм; VВ/V – швидкість пересування з вантажем/без вантажу, км/г;

lВ / l – максимальний ухил підйому шляху з вантажем/без вантажу, %;

 

tВ/t – час розгону з вантажем/без вантажу, c; P – потужність тягового двигуна, кВт


 


Продовження Д 3

 

 


Продовження Д 3

 

 

Рис. 9. Схема вилочних електронавантажувачів LINDE E12 – Е48


 


Продовження Д 3

 

 


Продовження Д 3

 

Рис. 10. Схема вилочних автонавантажувачів LINDE Н14 – Н50


 

 


Продовження Д 3

 

 


Продовження Д 3

 

Рис. 11. Схема вилочних автонавантажувачів LINDE Н50/600 – Н80/1000


 


Продовження Д 3

 

 


Продовження Д 3

 

Рис. 12. Схема вилочних автонавантажувачів LINDE Н100 – Н180


 


Продовження Д 3

 

 


Продовження Д 3

 

 

Рис. 13. Схема вилочних автонавантажувачів LINDE Н180/1200 – Н520


 

 


Продовження Д 3

 

 


Продовження Д 3

 

 

Рис. 14. Схема контейнерних автонавантажувачів LINDE С360/3 – С400/5


 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.027 с.)