ТОП 10:

Класифікація пожеж і рекомендовані вогнегасні речовини за ГОСТ 27331-87Клас пожежі Характеристика горючого середовища або палаючого об'єкта Рекомендовані вогнегасні речовини
А Звичайні тверді горючі матеріали (дерево, вугілля, папір, гума, текстильні матеріали тощо), горіння яких супроводжується (підклас А1) або не супроводжується (підклас А2) тлінням Всі види вогнегасних речовин (насамперед вода)
В Горючі рідини й матеріали, що плавляться при нагріванні (мазут, бензин, лаки, масла, спирт, стеарин, каучук, деякі синтетичні матеріали тощо) і не розчиняються у воді (підклас В2) Розпилена вода, всі види пін, склади на основі галоген-алкидів, порошки
С Горючі гази (водень, ацетилен, вуглеводні тощо) Газові складові: інертні розріджувачі (азот, вуглекислий газ), галогено-вуглеводводні, порошки, вода (для охолодження)
Д Горіння легких металів, за винятком лужних (підклас Д1), лужних (підклас Д2) і металовмісних сполук (підклас Д3) Порошки (при спокійній подачі на палаючу поверхню)
Е Електроустаткування під напругою Порошки, вуглекислота, хладони

 

Рекомендації до оснащення об’єктів первинними засобами пожежога-сіння наведені згідно з Типовими нормами належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004.

Норми належності порошкових вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п   Гранична захищувана площа, м3 Клас імовірної поже- жі Мінімальна кількість порошкових вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорії А, Б, а також В з наявністю горючих газів та рідин
1.1 До 25 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А, В, С, (Е) - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А, В, С, (Е) - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А, В, С, (Е) - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А, В, С, (Е) -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А, В, С, (Е)
1.7 Більше А, В, С, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих газів і рідин
2.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А, (Е) - - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А,(Е) - - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А,(Е) - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А,(Е) -
2.6 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В, С - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В, С - - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В, С - - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В, С - -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В, С -
3.6 Більше В, С На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г і Д
4.1 До 50 включно А, (Е) - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А, (Е) - - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А, (Е) - - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А, (Е) - -
4.5 Більше А, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.
                         

Примітки :

1.Знаком "-" позначені порошкові вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Порошкові вогнегасники слід застосовувати після евакуації людей із приміщення.

 

Норми належності водяних та водопінних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

№ з/п Гранична захищувана площа, м3 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість водяних або водопінних вогнегасників
Переносний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник (з газом-витискувачем у балоні або закачаний) із зарядом вогнегасної речовини, кг
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно А В - - - - - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно А В - - - - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно А В - - - -
1.4 Більше 150 до 250 включно А В - - - - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно А В - - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно А В   - - - - - -
1.7 Більше А В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.
2. Приміщення категорії В за відсутності горючих рідин
2.1 До 50 включно А - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно А - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно А - -
2.4 Більше 300 до 500 включно А - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно А - -
2.6 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.
3. Приміщення категорії Г
3.1 До 50 включно В - - - -
3.2 Більше 50 до100 включно В - - -
3.3 Більше 100 до 300 включно В - -
3.4 Більше 300 до 500 включно В -
3.5 Більше 500 до 1000 включно В - -
3.6 Більше В На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.3.5 табл, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.3.1; 100 м2 – згідно з п.3.2; 300 м2 – згідно з п.3.3; 500 м2 – згідно з п.3.4; 1000 м2 – згідно з п.3.5 табл.
4. Приміщення категорій Г, Д
4.1 До 50 включно А - - - -
4.2 Більше 50 до150 включно А - - -
4.3 Більше 150 до 500 включно А - -
4.4 Більше 500 до 1000 включно А -
4.5 Більше А На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.4.4 табл.5.5, на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.4.1; 150 м2 – згідно з п.4.2; 500 м2 – згідно з п.4.3; 1000 м2 – згідно з п.4.4 табл.5.5.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені водяні та водопінні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Для гасіння пожеж класу В слід застосовувати водяні вогнегасники із зарядом води з добавками, що забезпечують гасіння пожеж класу В.

 

Норми належності вуглекислотних вогнегасників для виробничих і складських будівель та приміщень промислових підприємств

 

№ з/п Гранична захищувана площа, м3 Клас імовір-ної поже- жі Мінімальна кількість вуглекислотних вогнегасників
Переносний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг Пересувний вогнегасник із зарядом вогнегасної речовини, кг
3,5
1. Приміщення категорій А, Б, а також В з наявністю горючих рідин
1.1 До 25 включно В, (Е) - - - -
1.2. Більше 25 до 50 включно В, (Е) - - -
1.3 Більше 50 до 150 включно В, (Е) - -
1.4 Більше 150 до 250 включно В, (Е) - - -
1.5 Більше 250 до 500 включно В, (Е) - - -
1.6 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - - -
1.7 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.1.6 табл. на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.1.2; 150 м2 – згідно з п.1.3; 250 м2 – згідно з п.1.4; 500 м2 – згідно з п.1.5; 1000 м2 – згідно з п.1.6 табл.  
2.Приміщення категорії Г
2.1 До 50 включно В, (Е) - - - -
2.2 Більше 50 до100 включно В, (Е) - - -
2.3 Більше 100 до 300 включно В, (Е) - -
2.4 Більше 300 до 500 включно В, (Е) - - -
2.5 Більше 500 до 1000 включно В, (Е) - - -
2.6 Більше В, (Е) На першу 1000 м2 площі числові значення кількості вогнегасників згідно з п.2.5 табл., на кожні наступні: 50 м2 – згідно з п.2.1; 100 м2 – згідно з п.2.2; 300 м2 – згідно з п.2.3; 500 м2 – згідно з п.2.4; 1000 м2 – згідно з п.2.5 табл.

Примітки :

1.Знаком "-" позначені вуглекислотні вогнегасники, які не допускаються для оснащення зазначених приміщень.

2. За наявності в приміщенні ймовірності виникнення пожеж різних класів кількість вогнегасників вибирається за одним із класів, для якого ця кількість більша.

3. Застереження щодо застосування вуглекислотних вогнегасників: при гасінні пожежі в приміщенні необхідно враховувати ймовірність зниження вмісту кисню в повітрі приміщення нижче граничнодопустимого значення.

 

Додаток М
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.190.237