ТОП 10:

Мости і транспортні естакадиПлан заняття

Контрольні опитування.

1. Які види сучасних металевих мостів ви знаєте?

2. Які види несучих конструкцій проїзної частини застосовуються у металевих мостах?

3. Які конструкції характерні для сучасних залізничних металевих пролітних будов?

4. Те саме, для автодорожніх і міських.

5. Що таке мостовий перехід? З яких конструктивних елементів він складається?

6. Як визначають довжину прольотів мостового переходу?

7. Як визначити будівельну висоту моста?

8. З яких елементів складаються проміжні опори балкових мостів?

9. Охарактеризуйте конструкції автодорожніх і міських пролітних будов металевих мостів.

10.Опишіть типові сталезалізобетонні пролітні будови.

11. Опишіть конструкцію консольно-рамного моста.

12. Опишіть конструкцію нерозрізної сталезалізобетонної пролітної будови моста.

13. Опишіть конструкцію моста з фермами Лангера.

14. Опишіть решітчасту автодорожну пролітну будову.

15. Охарактеризуйте великопролітну решітчасту автодорожну пролітну будову.

16. Те саме, комбіновану підпружну пролітну будову.

17. Те саме, решітчасту комбіновану підпружну будову.

18. Опишіть основні типи збірних пролітних будов мостів і транспортних естакад.

19. Що таке ребриста пролітна будова? З яких конструктивних елементів вона складається?

20. Те саме, бездіафрагмова.

21. Охарактеризуйте ребристі пролітні будови нерозрізних балкових мостів.

22. Охарактеризуйте коробчаті пролітні будови.

23. Наведіть приклади конструкцій коробчатих пролітних будов.

24. Опишіть нерозрізні пролітні будови з анкерними прольотами.

25. Те саме, балково-консольні будови.

26. Те саме, рамно-консольні будови.

27. Які типи опор балкових пролітних будов ви знаєте? Охарактеризуйте їх.

28. Як розраховують і конструюють балкові і рамні пролітні будови?

 

Розрахунок сталебетонної опори надземного пішохідного переходу.

У разі проектування стояків надземних пішохідних переходів традиційно застосовують залізобетонні колони з перерізом 50´50 см із бетону класу В20...В40 за міцністю. Використовують робочу арматуру класу А-ІІ або А-ІІІ з коефіцієнтом армування . Необхідно запроектувати переріз трубобетонного стояка, що виконаний з матеріалів з механічними характеристиками (див. табл.1 ) і може сприймати таке ж зусилля, що й залізобетонний.

Таблиця 1

Остання цифра шифру Клас арматури залізобетонної колони Клас бетону за міцністю, В Марка сталі труби
А-ІІ В20 ВСт3пс
А-ІІІ В25 Ст15
А-ІІ В30 Ст20
А-ІІІ В35 09Г2С
А-ІІ В40 16Г2АФ
А-ІІІ В20 16Г2АФ
А-ІІ В25 09Г2С
А-ІІІ В30 Ст20
А-ІІ В35 Ст15
А-ІІІ В40 ВСт3пс

 

Приклад розрахунку.

Вихідні дані:

- клас бетону В25;

- клас арматури залізобетонної колони А-ІІ;

- марка сталі труби 09Г2С.

 

Визначаємо несучу здатність залізобетонної колони. (додаток 3); (додаток 2); коефіцієнт умов роботи бетону .

.

Щоб підібрати переріз трубобетонного стояка, який би сприймав зусилля , за табл. додатку 9 залежно від класу бетону В25 і марки сталі 09Г2С знаходимо оптимальне значення коефіцієнта . Коефіцієнти . За додатком 10 коефіцієнт . Розрахунковий опір сталі (додаток 11).

Обчислюємо розрахунковий опір бетону в трубобетоні:

Внутрішній діаметр труби визначаємо з умови

.

Товщину стінки труби визначаємо за формулою

.

Розрахункове значення зовнішнього діаметра труби

.

Із таблиці сортаменту (додаток 12) добираємо гарячекатану трубу із сталі 09Г2С , , для якої , ; .

Несуча здатність трубобетонного стояка

У разі дії розрахункового зусилля , недонапруження становитиме , що менше допустимих 5%.

 

Література

1. Сунак О.П. Міські інженерні споруди. Конспект лекцій (частина перша). Для студентів спеціальності 6.092103 “Міське будівництво і господарство”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004.

2. Сунак О.П., Ротко С.В. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів денної і заочної форм навчання, що навчаються за напрямком “Будівництво”. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2003.

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ 11-5).

4. Нагрузки и воздействия. СниП 2.01.07-85. – М., 1988.

5. Писаренко Г.С., Квітка О.Л., Уманський Е.С. Опір матеріалів. – Київ: Вища школа, 1993.

6. Клименко Ф.Є. та інш. Металеві конструкції. Підручник. – Львів: “Світ”, 2002.

 

 

Додаток 1

Коефіцієнти Т і V

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Т 0,9004 0,8024 0,7078 0,6174 0,5323 0,453 0,3798
V 0,0903 0,1627 0,2189 0,261 0,2908 0,3099 0,3199

 

0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
Т 0,313 0,2528 0,1988 0,151 0,1092 0,0729 0,0419 0,0158
V 0,3223 0,3185 0,3096 0,2967 0,2807 0,2626 0,243 0,2226

 

1,6 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3
Т -0,006 -0,024 -0,038 -0,048 -0,056 -0,062 -0,065 -0,067
V 0,2018 0,1812 0,161 0,1415 0,1231 0,1057 0,0896 0,0748

 

2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1
Т -0,067 -0,066 -0,064 -0,061 -0,057 -0,054 -0,049 -0,045
V 0,0613 0,0491 0,0383 0,0287 0,0204 0,0133 0,007 0,0019

 

3,5 4,5 5,5
Т -0,028 -0,012 -0,002 0,002 0,0029 0,0024 0,0007
V 0,0106 0,0139 0,0109 -0,0065 -0,0023 -0,0007 -0,0006

 

Додаток 2

Клас арматури Діаметр арматури, мм Розрахунковий опір арматури для граничних станів першої групи, МПа
на розтяг на стиск
поздовжньої поперечної
А-І  
А-ІІ  
А-ІІІ 6-8 285*
10-40 290*
А-ІV  
A-V  
A-VI  
ВР-І 270; 300**
265; 295**
260; 290**
В-ІІ
ВР-ІІ
К-7
К-19

* У зварних каркасах для хомутів з арматури класу А-ІІІ, діаметр якої менший за 1/3 діаметра поздовжніх стержнів, значення приймають рівним 255 МПа.

** Для випадку використання у в’язаних каркасах.

 

Клас арматури Діаметр арматури, мм Нормативний опір та розрахунковий опір для граничних станів другої групи арматури на розтяг, МПа
А-І  
А-ІІ  
А-ІІІ  
А-ІV  
A-V  
A-VI  
ВР-І
В-ІІ
ВР-ІІ
К-7
К-19

 

Додаток 3

Вид опору Розрахункові опори важкого бетону для граничних станів першої групи та , МПа при класі бетону за міцністю на стискання
В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45
6,0 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 25,0
0,57 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45

 

Вид опору Нормативні і розрахункові для граничних станів другої групи опори важкого бетону, МПа при класі бетону за міцністю на стискання
В10 В12,5 В15 В20 В25 В30 В35 В40 В45
і 7,5 9,5 11,0 15,0 18,5 22,0 25,5 29,0 32,0
і 0,85 1,00 1,15 1,40 1,60 1,80 1,95 2,10 2,20

 

Додаток 4

Нормативний тиск вітру для висоти над поверхнею землі до 10м

Район будівництва Тиск вітру в кН/м2 Район будівництва Тиск вітру в кН/м2
І 0,27 V 0,70
II 0,35 VI 0,85
IIІ 0,45 VII 1,00
IV 0,55    

 

Поправочний коефіцієнт на зростання тиску вітру

на висоті більшій за 10м

Висота в м Коефіцієнт Висота в м Коефіцієнт
До 10 1,00 2,2
1,35 3,0
1,80 і вище

Для проміжних висот значення коефіцієнта визначають за лінійною інтерполяцією

 

Додаток 5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.007 с.)