Возбудитель какого заболевания имеет данную морфологию?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Возбудитель какого заболевания имеет данную морфологию?А. Стрептодермии

В. Карбункула кожи

С. *Сибирской язвы

D. Фурункулёза

Е. Стафилодермии

Тест 800

При постановці біологічної проби і знаходженні в мазках-відбитках з органів тварини стрептобактерій, оточених капсулою, дозволяє беззаперечно поставити діагноз:

A. * Сибірка

B. Туляремія

C. Чума

D. Бруцельоз

Е. Крупозна пневмонія

Тест 801

У лабораторію поступив матеріал /витяжка тваринницької сировини/ з району, де відмічені випадки на сибірку серед тварин. Яку серологічну реакцію необхідно застосувати для виявлення антигенів збудника в досліджуваному матеріалі?

A. *Реакцію термопреципітації

B. Реакцію зв’язування комплементу

C. Реакцію непрямої гемаглютинації

D. Радіоімунний аналіз

Е. Реакцію преципітації в агарі

Тест 802

Хворий звернувся з приводу карбункула на обличчі. Під час огляду : нещільний, без болю набряк підшкірної клітковини, у центрі карбункула чорний струп, по периферії везикулярні висипання навколо карбункула. Мікробіологічне дослідження з’ясувало наявність нерухомих стрептобацил, які здатні утворювати капсули. Які мікроорганізми є збудниками даної хвороби.

A. * Bacillus antracis

B. Staptylococcus aureus

C. Bacillus anthracoides

D. Bacillus subtilis

Е. Bacillus megaterium

Тест 803

У лабораторії при експертизі шкір тварин була використана реакція преципітації Асколі. При обліку результатів через декілька хвилин після поєднання імунної сироватки та екстракту шкіри було відмічено утворення білуватого кільця. Про що свідчить даний результат?

A. *Наявність антигенів сибірки

B. Наявність токсину анаеробної інфекції

C. Наявність збудника бруцельозу

D. Наявність поверхневого антигену ешеріхій

Е. Наявність антигену сальмонел                                                                                                                                                                            Тест 804

У ветеринарного лікаря після огляду вимушено забитої корови через певний час на щоці з’явився карбункул чорного кольору. При мікроскопічному дослідженні його вмісту виявлені грампозитивні, крупні, розташовані ланцюжками палички з обрубаними кінцями, що нагадують бамбукову палицю. Якому збуднику притаманні вказані морфологічні та тинкторіальні властивості?

A. * B.anthracis

B. C.perfringens

C. Y.pestis

D. P.vulgaris

E. F. tularensis

Тест 805

Обследуя больного врач поставил предварительный диагноз “Сибирская язва. Кожная форма”. В случае если предполагаемый диагноз верный в мазках из экссудата карбункула, окрашенных по Граму можно обнаружить:

A. *Крупные фиолетового цвета палочки с обрубленными концами, располагающиеся цепочками

B. Фиолетовые палочки, располагающиеся под углом друг к другу

C. Розовые палочки, располагающиеся в мазках беспорядочно

D. Палочки розового цвета биполярно окрашивающиеся

E. Розовые, слегка изогнутые палочки

Тест 806

З метою перевірки тваринницької сировини (шкіри, шерсті) на наявність збудника сибірки, виявляють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті із сировини. Яку реакцію застосовують для цієї мети?

A. *Кільцепреципітації

B. Преципітації в агарі

C. Аглютинації

D. Пасивної гемаглютинації

E. Нейтралізації

Тест 807

У приймальний покій інфекційної лікарні звернувся чоловік, який, за його словами, одержав поштою конверт з підозрілим порошком. Чоловіка госпіталізували в ізолятор, а порошок з конверта скерували в лабораторію з метою дослідити на наявність спор збудника сибірки. Який метод дослідження дає можливість якнайшвидше виявити можливого збудника?

A. *Імунолюмінесцентний метод

B. Реакція зв’язування комплементу

C. Реакція преципітації в гелі

D. Виділення чистої культури

E. Біопроба на мишах

Тест 808

Кровь лихорадящего больного посеяли на мясо-пептонный агар. После инкубации в термостате на питательной среде выросли крупные колонии матовые, серо-белого цвета с неровными краями, которые при микроскопии выглядели в виде «локонов». Такие культуральные свойства характерны для возбудителей:

A. Бруцеллеза

B. *Сибирской язвы

C. Туляремии

D. Чумы

E. Возвратного тифа

Тест 809

В бактериологическую лабораторию поступил материал для исследования (кусочки меха), который вероятно стал причиной возникновения нескольких случаев заболеваний сибирской язвой. Какую серологическую реакцию по автору необходимо использовать в данном случае для выявления бацилл в мехе?

A. Хеддльсона

B. Видаля

C. Грубера

D. Райта

E. *Асколи

Тест 810

При микроскопии мазка из органов погибшей после экспериментального заражения мыши обнаружили неокрашенную кайму вокруг окрашенных бактерий, что является характерным признаком для B. anthracis . Назовите этот признак.

A. Включение

B. Спора

C. *Капсула

D. Клеточная стенка

E. Слизистый слой

Тест 811

             В 1849 году в крови больного животного Поллендер увидел микробов в виде крупных палочек, располагающихся преимущественно парами и цепочками, которые как выяснилось позднее способны образовывать капсулы и споры, Гр+, неподвижны. Этими микробами оказались возбудители

A. *Сибирской язвы

B. Туляремии

C. Бруцеллеза

D. Сапа

E. Лептоспироза

Возбудител ь столбняка

 

Тест 812

Фермер, работая в поле, поранил лопатой ногу и через 2 недели у него развились клинические симптомы, характерные для столбняка (тоническое сокращение затылочной мускулатуры и мышц спины – opistotonus).Какая из фракций столбнячного экзотоксина может вызвать такие клинические симптомы?

A. *Тетаноспазмин

B. Тетанолизин

C. Энтеротоксин

D. Лейкоцидин

E. Спрептолизин

Тест 813

Пострадавшему в автомобильной катастрофе С. после оказания экстренной хирургической помощи было введено 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки. Спустя 2 месяца этот больной был доставлен в инфекционное отделение с приступами тонических судорог (тризм, сардоническая улыбка, опистотонус). Какой диагноз и на основании чего можно поставить больному?

A. Раневая инфекция; на основании клинической картины и введения противостолбнячной сыворотки

B. Столбняк; на основании наличия травмы в анамнезе и введения противостолбнячной сыворотки

C. *Столбняк; на основании наличия травмы в анамнезе и клинической картины

D. Столбняк; на основании срока после введения противостолбнячной сыворотки и клинической картины

E. Столбняк; на основании срока после травмы и введения противостолбнячной сыворотки

Тест 814

Пострадавшему в автомобильной катастрофе С. после оказания экстренной хирургической помощи было введено 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки. Спустя 2 месяца этот больной был доставлен в инфекционное отделение с приступами тонических судорог (тризм, сардоническая улыбка, опистотонус). С чем может быть связано развитие столбняка у данного пациента?

A. С наличием пассивного антитоксического иммунитета

B. *С кратковременностью пассивного антитоксического иммунитета

C. С отсутствием антибактериального иммунитета

D. С недостаточной дозой введенной сыворотки

E. С наличием антибактериального иммунитета

 

Тест 815

Пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии после первичной хирургической обработки раны было введено 3000 МЕ противостолбнячной выворотки. Через 10 минут у больного появилась одышка, резко упало артериальное кровяное давление. С чем связано это осложнение у данного больного?

A. *С развитием аллергической реакции

B. С развитием иммунного ответа

C. С нейтрализацией токсина антитоксином

D. С развитием антитоксического иммунитета

E. С развитием антибактериального иммунитета

Тест 816

Возбудитель столбняка продуцирует экзотоксин с разными эффектами биологического действия. Какие клинические проявления может вызвать у людей этот токсин?

А. Диарею

В. Расстройство зрения

С. Тошноту

Д. Запоры

Е. *Сардоническую улыбку

Тест 817

В отделение хирургической стоматологии доставлен пострадавший с переломом нижней челюсти и глубокими ранами в области шеи. Была проведена хирургическая обработка и введена антитоксическая противостолбнячная сыворотка (3000 МЕ). Через 3 недели у данного больного развился столбняк. Каким образом необходимо было провести профилактику столбняка у данного больного?

А. *Провести активно-пассивную иммунизацию

В. Сделать переливание крови

С. Ввести человеческий антитоксический иммуноглобулин

D. Ввести большую дозу антитоксической сыворотки

Е. Провести аутогемотерапию и лечение антибиотиками

Тест 818

Новонароджений, 20 днів, помер від правцю. Де з найбільшою імовірністю може бути знайдений збудник?

A. * Пупкова ранка

B. Спинний мозок

C. Кров

D. Шлунково-кишковий тракт

E. М‘язи

Тест 819

У лабораторії проводились дослідження з приводу діагностики правця. Яким методом стерилізації треба знищити виділенні культури правця?

A. *Автоклавуванням

B. Кип’ятінням

C. Тіндалізацієй

D. Сухим жаром

E. Пастерізацієй

Тест 820

При обстеженні хворого лікар-стоматолог виявив напруження жувальних м’язів та обмежене відкривання роту. Для якого інфекційного захворювання характерні такі симптоми?

A. * Правець

B. Грип

C. Дифтерія

D. Лептоспіроз

E. Холера

Тест 821

У відділення хірургічної стоматології поступив пацієнт з відкритим переломом нижньої щелепи. Який препарат слід застосувати з метою активної імунізації проти правцю?

A. *Правцевий анатоксин

B. Протирпавцевий імуноглобулін

C. Протиправцеву сироватку

D. Коклюшно-дифтерійну-правцеву вакцину

E. Гама-глобулін з крові донорів, імунізованих проти правцю

Тест 822

Через 7 дней после пластической операции, выполненной врачом-стоматологом, у пациента развился столбняк. Возникло подозрение, что причиной был контаминированный возбудителем столбняка шовный материал, который был доставлен в бактериологическую лабораторию. Какую питательную среду необходимо использовать для первичного посева?

A. *Китт-Тароцци

B. Леффлера

C. Левенштейна-Иенсена

D. Эндо

E. Плоскирева

Тест 823

У больного, поступившего в инфекционное отделение с жалобами на судорожное сокращение мышц лица, из ссадины нижней конечности были выделены бактерии с терминально расположенными спорами, придающими им вид «барабанных палочек». Каким бактериям присущи данные свойства?

A. Clostridium botulinum

B. Clostridium perfringens

C. *Clostridium tetani

D. Bacillus anthracis

E. Bacillus cereus

Тест 8 2 4

После посева уколом выделенной культуры бактерий в столбик агара и инкубации в термостате появились нежные колонии, напоминающие комочки ваты. Для микроорганизмов какого рода характерны такие культуральные свойства?

A. *Clostridium

B. Salmonella

C. Proteus

D. Staphylococcus

E. Escherichia

Тест 825

После инкубации посева отделяемого из пупочного канатика новорожденного с подозрением на столбняк обнаружили диффузный рост микроорганизмов в питательной среде с образованием газа и запахом «выгребной ямы». Назовите эту питательную среду.

А. Среда Рапопорт

В. Среда Кауфмана

С. *Среда Китта-Тароцци

D. Сахарный бульон

Е. Среда для контроля стерильности (СКС)

Тест 826

Для определения наличия столбнячного токсина в фильтрате выделенной культуры клостридий применяют реакцию in vitro с использованием эритроцитов.

Назовите эту реакцию.

А. Реакция гемагглютинации

В. Реакция пассивной гемагглютинации

С.*Реакция обратной пассивной гемагглютинации

D. Реакция торможения пассивной гемагглютинации

Е. Реакция гемолиза

Тест 827

После подкожного введения белой мыши фильтрата эмульсии пораженных тканей раны у животного через 2 суток обнаружили характерные признаки столбняка – «хвост трубой», взъерошивание шерсти и мышечные контрактуры. Какой метод микробиологической диагностики использован в данном случае?

A. Микроскопический

B. Бактериологический

C. *Биологический

D. Серологический

E. Аллергологический

Тест 828

Трехсуточную бактериальную культуру в среде накопления прогрели 1,5 часа при t= 60°С и пересеяли в конденсационную воду свернутой сыворотки. После инкубации посева в анаэробных условиях через 2 суток обнаружили «ползучий рост» Cl. tetani. Назовите указанный выше метод выделения бактериальной культуры клостридий по автору.

A. Аристовского

B. *Файлдса

C. Виньяля-Вейона

D. Перетца

E. Фортнера

 

Возбудители ботулизма

 

Тест 829

Семья Т. из 4 человек госпитализирована в инфекционное отделение с симптомами затрудненного глотания, афонией, понижением слуха, расстройством аккомодации, двоением в глазах. Для выяснения этиологии заболевания было проведено исследование овощных консервов домашнего изготовления, употреблявшихся перед заболеванием членами семьи. Какое заболевание и чем оно было вызвано у данных больных?

A. Столбняк, употреблением в пищу овощных консервов

B. *Ботулизм, ботулиническим токсином при употреблении овощных консервов

C. Сальмонеллезная токсикоинфекция, употреблением в пищу инфицированных консервов

D. Стафилококковая токсикоинфекция, употреблением в пищу инфицированных овощных консервов

E. Ботулиническая токсикоинфекция, употреблением инфицированных спорами клостридий овощных консервов

Тест 830

Семья Т. из 4 человек госпитализирована в инфекционное отделение с симптомами затрудненного глотания, афонией, понижением слуха, расстройством аккомодации, двоением в глазах. Для выяснения этиологии заболевания было проведено исследование овощных консервов домашнего изготовления, употреблявшихся перед заболеванием членами семьи. Какими исследованиями, какого материала необходимо подтвердить предполагаемый диагноз и какие лечебные препараты необходимо использовать в первую очередь?

A. Бактериологическим исследованием овощных консервов, промывных вод желудка, противостолбнячная антитоксическая сыворотка

B. Бактериологическое исследование консервов, промывных вод желудка, антибиотики широкого спектра действия

C. Бактериологическое исследование, биопроба на токсин остатков консервов, промывных вод желудка, противостафилококковая антитоксическая сыворотка

D. *Бактериологическое исследование, реакция нейтрализации на животных с остатками консервов, промывных вод желудка, противоботулиническая поливалентная сыворотка

E. Бактериологическое исследование, биопроба на токсин остатков консервов, промывных вод желудка, противоботулиническая типовая сыворотка

Тест 831

Через 2 недели после введения больному с лечебной целью большой дозы противоботулинической сыворотки у него возникло осложнение в виде лихорадки, сыпи по всему телу, зуда. К какому типу реакции относится данное осложнение?

A. *Аллергия, иммунокомплексный тип

B. Аллергия, анафилаксия

C. Аллергия, атопия

D. Аллергия, контактный дерматит

E. Аллергия, цитотоксический тип

 

Тест 832

До приймального відділення лікарні потрапив пацієнт з симптомами харчової інтоксікації. Лабораторні дослідження дозволили встановити діагноз “ботулізм”. Проба на чутливість до протиботулінічної сироватки виявилася різко позитивною. Ваша тактика щодо введення сироватки хворому.

A. *Призначити уведення сироватки дрібно (за Безредко) на фоні глюкокортикоїдів

B. Відмінити уведення сироватки

C. Обмежитися промиванням шлунку

D. Призначити тільки дезінтоксикаційні препарати

E. Не брати до уваги наявність позитивної проби до сироватки

Тест 833

После употребления в пищу грибов домашнего консервирования в семье отмечены отравления с неврологическими симптомами (затрудненное глотание, двоение в глазах, афония…). Для какого заболевания характерны указанные симптомы?

A. *Ботулизма

B. Брюшного тифа

C. Столбняка

D. Гриппа

E. Дизентерии

Тест 834

Хворий Н. поступив у лікарню зі скаргами на блювоту, запаморочення, двоїння в очах, важкість при ковтанні. Лікар запідозрив ботулізм. Які методи діагностики доцільно використати для підтвердження діагнозу?

A. *Біологічна проба, бактеріологічний

B. Алергічна проба, серологічний

C. Бактеріологічний, мікологічний

D. Протозоологічний, мікроскопічний

E. Серологічний, мікроскопічний

Тест 835

У хворого після вжитку в їжу консервованих грибів з’явилися симптоми бульбарного паралічу: птоз, двоїння в очах, афонія, порушення ковтання. Попередній діагноз: ботулізм. За допомогою якої реакції можна визначити тип токсину?

A. * Реакції нейтралізації

B. Реакції аглютинації

C. Реакції преципітації

D. Реакції зв’язування комплементу

E. Реакції імуннофлюоресценції

Тест 836

После употребления мясных консервов у больного Н. Появилось двоение в глазах, сильная головная боль, нарушение глотания, затрудненное дыхание, мышечная слабость. Поставлен диагноз ботулизм. С каким фактором патогенности связаны клинические проявления этого заболевания?

A. *Экзотоксин.

B. Гемолизин.

C. Эндотоксин.

D. Плазмокоагулаза.

E. Фибринолизин.

Тест 837

У студента К. після вживання м’яса, консервованого в домашніх умовах, з’явились симптоми харчового отруєння Clostridium botulinum: диплопія, порушення мови та параліч дихання. Чим обумовлені такі симптоми ботулізму?

A. * Дією нейротоксину

B. Інвазією Cl. вotulinum в епітелій кишківника

C. Секрецією ентеротоксина

D. Ендотоксичним шоком

E. Активацією аденілатциклази

Тест 838

Людині після вживання інфікованого продукту необхідно провести екстренну профілактику ботулізму. Вкажіть, який з перелічених препаратів слід використати ?

A. *Полівалентна антитоксична сироватка.

B. Інтерферон.

C. Моновалентна антитоксична сироватка.

D. Анатоксин.

E. Плацентарний гама-глобулін.

Тест 839

Хворого доставлено у лікарню із попереднім діагнозом “ботулізм”. Яку серологічну реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину в досліджуваному матеріалі?

A. * Реакцію нейтралізації

B. Реакцію аглютинації

C. Реакцію зв’язування комплементу

D. Реакцію преципітації

E. Реакцію імунофлюоресценції

Тест 840

У бактеріологічній лабораторії проводиться дослідження м‘ясних консервів на вміст ботулінічного токсину. Для цього дослідній групі мишей ввели екстракт із досліджуваного матеріалу та антитоксичну протиботулінічну сироватку типів А,В,Е; контрольній групі мишей ввели екстракт без протиботулінічної сироватки. Яку серологічну реакцію було використано?

A. *Нейтралізації

B. Преципітації

C. Зв‘язування комплементу

D. Опсоно-фагоцитарна

E. Подвійної імунної дифузії

Тест 841

При микроскопии окрашенного по Граму мазка обнаружили грамположительные беспорядочно расположенные короткие палочки с закругленными концами и имеющие терминально расположенные споры овальной формы (в виде теннисной ракетки). Каким бактериям присущи такие морфологические и тинкториальные свойства?

A. Clostridium perfringens

B. *Clostridium botulinum

C. Clostridium tetani

D. Proteus vulgaris

E. Bacillus anthracis

 

Тест 842

При постановке реакции нейтрализации кровь больного с подозрением на ботулизм смешали с противоботулинической сывороткой и после инкубации в термостате в течение 30 минут этой смесью заразили белых мышей. Назовите способ заражения животных для этой цели.

A. Внутримышечный

B. *Внутрибрюшинный

C. Внутрикожный

D. Внутримозговой

E. Внутривенный

 Последнее изменение этой страницы: 2021-04-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.022 с.)