РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТАМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТАРЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

 

« ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ »

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

6.020302  Історія

7.01010401 Професійна освіта (Економіка)

7.01010401 Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

 


РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 1

1. Конституційне право — провідна галузь національного права України.

2. Принципи організації та діяльності органів державної влади.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 2

1. . Порядок внесення змін до Конституції України.

2. Місце і роль глави держави у системі органів державної влади.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________


РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 3

1. Конституційно-правові норми: поняття, види, особливості.

2. Виборчий процес. Порядок організації і проведення виборів.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 4

1. Порядок призначення на посаду та дострокове припинення повноважень Прем’єр-міністра, інших членів Кабінету Міністрів України.

2. Повноваження Президента України у сфері законодавчої, вико­навчої та судової влади.

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 5

1. Особливості реалізації конституційно-правових норм.

2. Основні функції та повноваження Верховної Ради України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 6

1. Джерела конституційного права, їх види.

2. Система судів загальної юрисдикції, її елементна характеристка.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від  «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 7

1. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

2. Органи, створювані Президентом України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 8

1. Основні функції Прокуратури України, їх розвиток у контексті конституційної реформи.

2. Особливості конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 9

1. Основні ознаки України як суверенної держави.

2. Основи конституційно-правового статусу народного депутата України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Основи Конституційного права України»

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

_________________________________________

 

Варіант 10

1. Характеристика України як унітарної децентралізованої держави.

2. Органи місцевого самоврядування, що представляють тери­торіальні громади сіл, селищ, міст.

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


Варіант 11

1. Природне право як джерело конституційного права України.

2. Громадянські права та свободи людини і громадянина.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 12

1. Конституційний Суд — єдиний орган конституційної юрисдикції України.

2. Поняття і конституційні принципи виборчого права.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


Варіант 13

1. Конституційно-правові відносини: поняття, види, особливості.

2. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумах.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 14

1. Поняття, сутність та юридичні властивості Конституції України.

2. Акти Кабінету Міністрів України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


Варіант 15

1. Сучасна концепція прав людини, її втілення в Конституцію України.

2. Поняття й основні функції виконавчої влади.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 16

1. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

2. Виконавчі органи місцевого самоврядування.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


Варіант 17

1. Поняття, предмет і метод конституційного права як галузі права.

2. Основні функції та повноваження Президента України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 18

1. Основні принципи конституційного ладу.

2. Організація роботи Конституційного Суду України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


Варіант 19

1. Правовий статус людини і громадянина: поняття, система.

2. Повноваження Президента України у сфері міжнародних відно­син, оборони та охорони правопорядку.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 20

1. Міністерства та інші центральні органи у системі виконавчої влади.

2. Структура Конституції України, її загальна характеристика.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 


Варіант 21

1. Верховна Рада — єдиний орган законодавчої влади в Україні.

2. Імпічмент Президенту України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 22

1. Органи державної влади: поняття, основні риси, система.

2. Кабінет Міністрів України — вищий орган у системі органів ви­конавчої влади України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________


Варіант 23

1. Форми безпосереднього народовладдя: поняття, система.

2. Принципи місцевого самоврядування та його органів.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

Варіант 24

1. Громадянство України.

2. Особливості конституційно-правового статусу Генерального прокурора України.

 

Розглянуто на засіданні кафедри політології та правознавства

пр. № ______ від «______» _________________ 2011 р.

Завідувач кафедри ________________________________

 

РЕКТОРСЬКА КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

 

« ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ »

для студентів спеціальності, напряму підготовки :

6.020302  Історія

7.01010401 Професійна освіта (Економіка)

7.01010401 Професійна освіта. (Комп’ютерні технології)

 Последнее изменение этой страницы: 2021-04-04; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.044 с.)