РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ................................................................. 4

Дослідження касових операцій................................................................................................ 4

Дослідження бухгалтерських документів, пов’язаних з операціями по безготівкових розрахунках................................................................................................................................................... 18

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ........................................................... 28

Дослідження операцій по нарахуванню і виплаті заробітної плати.................................. 28

Дослідження даних обліку виробітку продукції, обсягу виконаних робіт і нарахування заробітної плати......................................................................................................................................... 36

Дослідження розрахункових і платіжних відомостей по заробітній платі....................... 44

Дослідження кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та службовцями 51

Встановлення сум необгрунтовано виплачених премій.................................................... 54

Список використаної літератури:.............................................................................................. 62

Список рекомендованої літератури.......................................................................................... 63


Вступ

Судово-бухгалтерська експертиза досліджує фінансово-господар­ську діяльність підприємств всіх форм власності на предмет підтвердження фактів втрат, крадіжки цінностей, які встановлюють за данними бухгалтерського обліку та можуть підтвердити матеріальну відповідальність за скоєну шкоду матеріально-відповідальними та посадовими особами. Проведення судово-бухгалтерської експертизи передбачено ст. № 196 КПК України та Законом України «Про судову експертизу». Вона може призначатися слідчим, органом дізнання, прокурором або судом.

Грошові кошти є найбільше ліквідними активами, їх можна легко вилучити з обігу, сховати та витрати, тому вони найбільш частіше підлягають розкраданням як на підприємствах, так і в бюджетних установах. Якщо розглядаються справи про розкрадання грошових коштів, проведення судово-бухгалтерської експертизи є обов’язковою для встановлення міри відповідальності осіб, визначення сум розкрадання та встановлення терміну розкрадання грошей.

При дослідженні документів зі справ про розкрадання грошових коштів перед експортом-бухгалтером можуть бути поставлені , на приклад, такі питання:

– чи підтверджується документально вказана в акті інвентарізації нестача грошових коштів за вказаний період?

– в який період утворилась нестача, яку встановлено актом інвентарізації?

– в якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданної підприємством у зв’язку з нестачаю грошових коштів, цінних паперів і т.ін.?

– чи підтверджуються документально висновки ревізії в частині, що стосується встановленної шкоди?

– які порушення вимог нормативних актів, що регламентують введення бухгалтерського обліку і контролю сприяли завданню матеріальної шкоди?

– чи обгрунтовано сплачена заробітна плата?

Для відповіді на ці та деякі інші питання експерту-бухгалтеру треба розглянути цілий комплекс документів. Методика проведення цього дослідження розглядається в даному методичному посібнику.


РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

 

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ

 

Список рекомендованої літератури

1. Андреев В.Д. Практический аудит. М.: Экономика, 1994.

2. Аудит. Практическое пособие / Под ред. А.Н. Кузьминского – К.:

3. Атанесян Г.А., Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия. М.: Юрид.лит., 1989.

4. Бандурка А.М. Генерал милиции советует и предупреждает. Харьков, 1999.

5. Белобжецкий И.А. Ревизия и контроль в промышленности. – М.: Финансы и статистика, 1987.

6. Белуха Н.Т. Судебно-бухгалтерская экспертиза. М.: Дело ЛТД, 1993.

7. Голубятников С.П., Целищев А.Я. Основы бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1990.

8. Камлик М.І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія.– К.: Фірма «Синтез». 1995.

9. Козлова Е.П., Парашутин Н.В. Бухгалтерский учет в промышленности.–М.: Финансы и статистика, 1985.

10. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємстві.–К.: Техніка,1995.

 

 

ЗМІСТ

Вступ.............................................................................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ................................................................. 4

Дослідження касових операцій................................................................................................ 4

Дослідження бухгалтерських документів, пов’язаних з операціями по безготівкових розрахунках................................................................................................................................................... 18

РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ КОШТІВ ПРИЗНАЧЕНИХ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ........................................................... 28

Дослідження операцій по нарахуванню і виплаті заробітної плати.................................. 28

Дослідження даних обліку виробітку продукції, обсягу виконаних робіт і нарахування заробітної плати......................................................................................................................................... 36

Дослідження розрахункових і платіжних відомостей по заробітній платі....................... 44

Дослідження кореспонденції рахунків по розрахунках з робітниками та службовцями 51

Встановлення сум необгрунтовано виплачених премій.................................................... 54

Список використаної літератури:.............................................................................................. 62

Список рекомендованої літератури.......................................................................................... 63


Вступ

Судово-бухгалтерська експертиза досліджує фінансово-господар­ську діяльність підприємств всіх форм власності на предмет підтвердження фактів втрат, крадіжки цінностей, які встановлюють за данними бухгалтерського обліку та можуть підтвердити матеріальну відповідальність за скоєну шкоду матеріально-відповідальними та посадовими особами. Проведення судово-бухгалтерської експертизи передбачено ст. № 196 КПК України та Законом України «Про судову експертизу». Вона може призначатися слідчим, органом дізнання, прокурором або судом.

Грошові кошти є найбільше ліквідними активами, їх можна легко вилучити з обігу, сховати та витрати, тому вони найбільш частіше підлягають розкраданням як на підприємствах, так і в бюджетних установах. Якщо розглядаються справи про розкрадання грошових коштів, проведення судово-бухгалтерської експертизи є обов’язковою для встановлення міри відповідальності осіб, визначення сум розкрадання та встановлення терміну розкрадання грошей.

При дослідженні документів зі справ про розкрадання грошових коштів перед експортом-бухгалтером можуть бути поставлені , на приклад, такі питання:

– чи підтверджується документально вказана в акті інвентарізації нестача грошових коштів за вказаний період?

– в який період утворилась нестача, яку встановлено актом інвентарізації?

– в якій сумі обчислюється розмір матеріальної шкоди, завданної підприємством у зв’язку з нестачаю грошових коштів, цінних паперів і т.ін.?

– чи підтверджуються документально висновки ревізії в частині, що стосується встановленної шкоди?

– які порушення вимог нормативних актів, що регламентують введення бухгалтерського обліку і контролю сприяли завданню матеріальної шкоди?

– чи обгрунтовано сплачена заробітна плата?

Для відповіді на ці та деякі інші питання експерту-бухгалтеру треба розглянути цілий комплекс документів. Методика проведення цього дослідження розглядається в даному методичному посібнику.


РОЗДІЛ 1 ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО РОЗКРАДАННЯ ТА ЗЛОВЖИВАННЯ ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-25; просмотров: 75; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.006 с.)