ТОП 10:

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____1____

1. Документ – основний вид офіційно-ділового стилю. Критерії класифікації документів.

2. Основні типи мовних помилок.

3. Практична частина (додаток)

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від «27» березня 2014 року

Голова педагогічної ради ______________ Л.Т. Обідняк

                                                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали)

                Екзаменатор ______________ _______________

                                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____2____

1. Сутність спілкування. Спілкування і комунікація.

2. Документація з кадрово-контрактних питань.

3. Практична частина (додаток).

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від «27» березня 2013 року

Голова педагогічної ради ______________ Л.Т. Обідняк

                                                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали)

                Екзаменатор ______________ _______________

                                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___3_____

1. Функції спілкування.

2. Довідково-інформаційні документи.

3. Практична частина (додаток)

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від «27» березня 2014 року

Голова педагогічної ради ______________ Л.Т. Обідняк

                                                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали)

                Екзаменатор ______________ _______________

                                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __4______

1. Види, типи і форми професійного спілкування.

2. Національний стандарт України. Склад реквізитів документів.

3. Практична частина (додаток)

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від «27» березня 2014 року

Голова педагогічної ради ______________ Л.Т. Обідняк

                                                                                  (підпис)                      (прізвище, ініціали)

                Екзаменатор ______________ _______________

                                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___5_____

1. Основні закони спілкування.

2. Вимоги до змісту та розташування реквізитів.

3. Практична частина (додаток)

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від «27» березня 2014 року

Голова педагогічної ради ______________ Л.Т. Обідняк

                                                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали)

                Екзаменатор ______________   _______________

                                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ___6_____

1. Невербальні компоненти спілкування.

2. Класифікація документів.

3. Практична частина (додаток)

Затверджено на засіданні педагогічної ради

Протокол № 4 від «27» березня 2014 року

Голова педагогічної ради ______________ Л.Т. Обідняк

                                                                                  (підпис)                     (прізвище, ініціали)

                Екзаменатор ______________ _______________

                                                   (підпис)                     (прізвище, ініціали)

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

ВСП ,,Чернівецький юридичний коледж НУ «ОЮА’’

Освітньо-кваліфікаційний рівень ____молодший спеціаліст___

Напрям підготовки _0304 «Право»__

Спеціальність __5.03040101 «Правознавство»__  Семестр _____

Навчальна дисципліна _____________________________________________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ____7____

Гендерні аспекти спілкування.

2. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 

3. Практична частина (додаток)Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.008 с.)