Провадження та стадії адміністративного процесу 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Провадження та стадії адміністративного процесу        Адміністративний процес як різновид юридичного процесу, складається з проваджень та стадій.

       Розгляд та вирішення публічно-правових спорів у адміністративних судах здійснюється за правилами таких проваджень:

1) провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень;

2) провадження у справах, пов'язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму;

3) провадження у справах за зверненнями суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

  Провадження адміністративного процесу послідовно здійснюються через сукупність стадій, які залежно від волевиявлення сторін адміністративної справи та процесуальних дій, що виконуються у межах кожної із них, поділяються на два основні види: обов'язкові (конститутивні) та необов'язкові (факультативні) стадії.

   Обов'язкові (конститутивні) стадії адміністративного процесу є неодмінними частинами такого процесу, без них його виникнення, існування та розвиток взагалі неможливий. Сутність цієї групи стадій адміністративного процесу полягає у тому, що вони здійснюються по кожній адміністративній справі, яка закінчується остаточним юридичним вирішенням і тому мають розглядатись як обов'язкові, за винятком випадків, коли справа припиняється в попередній стадії.

     Необов'язкові (факультативні) стадії адміністративного процесу, на відміну від обов'язкових, виникають виключно за волевиявленням учасників такого процесу й за відсутності такого волевиявлення взагалі можуть і не виникнути. Такі стадії здійснюються лише у випадках необхідності, обумовленої обставинами конкретної адміністративної справи.

         Отже, стадіями адміністративного процесу є:

1) порушення адміністративної справи в адміністративному суді (звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі);

2) підготовка адміністративної справи до судового розгляду (підготовче провадження);

3) судовий розгляд адміністративної справи.

     Наведені три стадії адміністративного процесу є обов'язковими (конститутивними), оскільки після звернення фізичної або юридичної особи до адміністративного суду адміністративна справа неминуче проходить усі ці стадії. їх виникнення після подання адміністративного позову, з якого власне і розпочинається адміністративний процес, вже не залежить від волі заявника чи інших учасників такого процесу.

     Наступні п'ять стадій адміністративного процесу прийнято іменувати необов'язковими (факультативними), оскільки їх виникнення в адміністративному процесі повною мірою залежить від волевиявлення учасників цього процессу.

      У разі ж, якщо ці особи не порушили питання про необхідність перегляду адміністративної справи чи про примусове виконання рішення адміністративного суду, адміністративний процес завершується судовим розглядом адміністративної справи.

       До необов'язкових (факультативних) стадій адміністративного процесу належать:

4) апеляційне оскарження рішень адміністративних судів першої інстанції (апеляційне провадження).

5) касаційне оскарження рішень адміністративних судів першої та апеляційної інстанції.

6) провадження за винятковими обставинами.

7) провадження за нововиявленими обставинами.

8) виконавче провадження (виконання судових рішень в адміністративних справах).

        Кожна стадія здійснюється виключно однією відповідною судовою інстанцією або органом державної влади.

            Так, перші три стадії адміністративного процесу реалізуються, як правило, у суді першої інстанції — окружному адміністративному суді. Стадії апеляційного оскарження рішень адміністративних судів першої інстанції відповідає суд апеляційної (другої) інстанції — апеляційний адміністративний суд. Стадія касаційного оскарження рішень адміністративних судів першої та апеляційної інстанції здійснюється відповідно Вищим адміністративним судом України.Судові рішення за винятковими обставинами переглядає Верховний Суд України; провадження за нововиявленими обставинами здійснюється судом тієї інстанції, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про Існування цієї обставини. Виконавче провадження здійснюється виключно Державною виконавчою службою Міністерства юстиції України.

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 72; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.008 с.)