ТОП 10:

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Новокаховський гуманітарний інститу т )

Напрям підготовки: 6030402 « Правознавство», 6030508 « Фінанси і кредит», 6030509 « Облік і аудит»

Навчальний предмет « Українська мова» (за професійним спрямуванням

 Екзаменаційний білет №1

1.Українська мова – національна мова українського народу.

2. Орфографія, орфограмма, орфографічне правило..

 

Затверджено на засіданні Кафедри «Соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін »

Протокол № _____________ від “_____” ______________________20___р.

Зав. кафедрою _____________________                    _Екзаменатор ______________________

                         (підпис, прізвище, ініціали)                                         (підпис, прізвище, ініціали )

 

 


Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Новокаховський гуманітарний інститут

 

Напрям підготовки: 6030402 « Правознавство», 6030508 « Фінанси і кредит», 6030509 « Облік і аудит»

Навчальний предмет « Українська мова» (за професійним спрямуванням

Екзаменаційний білет №2

1. Поняття літературної мови.

2. правопис знака пом’якшення.

 

Затверджено на засіданні Кафедри «Соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін »

Протокол № _____________ від “_____” ______________________20___р.

Зав. кафедрою _____________________                    _Екзаменатор ______________________

 

                         (підпис, прізвище, ініціали)                                         (підпис, прізвище, ініціали )


Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Новокаховський гуманітарний інститут

Напрям підготовки: 6030402 « Правознавство», 6030508 « Фінанси і кредит», 6030509 « Облік і аудит»

Навчальний предмет « Українська мова» (за професійним спрямуванням)

 Екзаменаційний білет №3

1. Мовна норма.

2. Вживання апострофа.

 

Затверджено на засіданні Кафедри «Соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін »

Протокол № _____________ від “_____” ______________________20___р.

Зав. кафедрою _____________________                    _Екзаменатор ______________________

                         (підпис, прізвище, ініціали)                                         (підпис, прізвище, ініціали )

 


Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Новокаховський гуманітарний інститут

Напрям підготовки: 6030402 « Правознавство», 6030508 « Фінанси і кредит», 6030509 « Облік і аудит»

Навчальний предмет « Українська мова» (за професійним спрямуванням)

 

Екзаменаційний білет №4

1. Поняття стилю та жанру української літературної мови.

2. Правопис префіксів.

 

Затверджено на засіданні Кафедри «Соціально-гуманітарних та природничо-наукових дисциплін »

Протокол № _____________ від “_____” ______________________20___р.

Зав. кафедрою _____________________                    _Екзаменатор ______________________

                         (підпис, прізвище, ініціали)                                         (підпис, прізвище, ініціали )

 


Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Новокаховський гуманітарний інститут

Напрям підготовки: 6030402 « Правознавство», 6030508 « Фінанси і кредит», 6030509 « Облік і аудит»

Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Екзаменаційний білет №6

1. Класифікація документів.

2. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних на межі значущих частин слова.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №7

1. Основні правила оформлювання документів.

2. Спрощення в групах приголосних.

 

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №10

1. Оформлювання сторінки.

2. Зміни приголосних звуків за словостворення.

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №11

1.Заява. Її реквізити та оформлювання.

2. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №12

1. Характеристика.

2. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни.

 

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №14

1. Автобіографія.

2. Правопис складних іменників.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №15

1. Трудова книжка.

2. Основні орфограми в прикметниках.

 

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №18

1. Прес-реліз, стаття.

2. Правопис особових закінчень дієслів.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №19

1. Рецензія, відгук, висновок.

2. Правопис прислівників.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №20

1. Реферат, тези.

2. Правопис прийменників.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №21

1. Адреса, телеграма, телефонограма, факс.

2. Правопис сполучників.

 

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №24

1. Звіт, план.

2. Правопис вигуків і звуконаслідувальних слів.

 

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №28

1. Трудова угода, розписка.

2. Однорідні члени речення.

 

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №29

1. Таблиця, список, перелік.

2. Тире між підметом і присудком.

 

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Вищий Навчальний Заклад

Екзаменаційний білет №35

1. Анотація.

2. Правопис прізвищ і географічних назв іншомовного походження.

 

Вищий Навчальний Заклад

Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.108.191 (0.01 с.)