Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати.7. У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.

1. Розгляд справи відбувається в судовому засіданні, яке провадиться в приміщенні Верховного Суду України. В судове засідання ні скаржник, ні особи, які брали участь у справі, не викликаються. Ця норма суперечить п. 4 ст. 6 Закону “Про судоустрій” , відповідно до якого ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня.

Фактично Верховний Суд України, який був ініціатором появи такої норми, істотно обмежив права осіб, які беруть участь у справі, передбачені іншим законодавством і на його думку касаційний розгляд справи краще проводити таємно, без участі зацікавлених осіб. На нашу думку, така позиція є неправильною і не сприяє досягненню завдань цивільного судочинства. Якщо в залі не має осіб, які беруть участь у справі, то судовий розгляд фактично зводиться до обговорення рішення суду між суддями, які входять до складу колегії.

Однак якщо скаржник бажає взяти участь у касаційному розгляді справи, він може клопотати про це перед Верховним Судом України, додатково покликаючись при цьому на згадану вище норму Закону “Про судоустрій”.

2. Склад суду, при розгляді справи в касаційному порядку регламентовано п. 4 ст. 19 ЦПК, передбачено, що розгляд здійснюється судовою колегією у складі 5 суддів.

3. У призначений час головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення якого суду розгля­дається. Після цього з'ясовує, хто з осіб, які брали участь у справі, з‘явився, перевіряє їх особу, а також повноваження представників, потім оголо­шує склад суду, а також прізвище перекладача і роз'яснює особам, які бе­руть участь у справі, їх право заявляти відводи та інші процесуальні права і обов'язки.

У разі заявлення відводів, клопотань і заяв особами, які беруть участь у справі, з усіх питань, пов'язаних з розглядом справи в касаційній інстанції, вони вирішуються судом після заслуховування думки інших осіб, які беруть участь у справі, в порядку, встановленому ЦПК.

Суддя-доповідач в необхідному обсязі доповідає зміст рішення суду, що оскаржується та доводи касаційної скарги, подання. Особи, які беруть участь у справі, дають свої пояснення. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.

В своїх поясненнях сторони, прокурор, інші особи, які беруть участь у спра­ві, вправі наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи.

Судових дебатів в касаційному провадженні не передбачено.

Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати.

У разі потреби, яка визначається на розсуд суду, під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено

Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення

Сторонами мирової угоди

 1. Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з додержанням правил цього Кодексу, що регулюють порядок і наслідки вчинення цих процесуальних дій.

 

1. Позивач і відповідач на даній стадії наділені правами як учасники процесуальних відносин внаслідок касаційного оскарження рішення суду, так і правами, які випливають з їхнього статусу як цивільного позивача та відповідача, тобто вони мають права двоякого характеру. Даними правами вони розпоряджаються на власний розсуд.

Дія принципу диспозитивності в цій стадії цивільного процесу прояв­ляється також у праві позивача на відмову від позову, а сторін — у праві на укладення між собою мирової угоди і ці їх права не залежать від того, за ка­саційною скаргою кого з осіб було порушено касаційне провадження.

2. До прийняття відмови від позову або визнання миро­вої угоди суд роз'яснює позивачеві або сторонам наслідки їх про­цесуальних дій. Про відмову від позову та визнання мирової угоди суд постановляє ухвалу, якою скасовує ухвалені судом першої та апеляційної інстанції рішення і закриває провадження у справі.

Суд, вирішуючи дані питання має перевірити, чи дана відмова від позову або мирова угода не порушує законні права інших. Суд не вправі прийняти відмову від позову або не визнати мирову угоду сторін, коли встановить, що вони порушують чиї-небудь права або охоронювані законом інтереси. В такому разі суд постановляє відповідну мотивовану ухвалу і роз­глядає справу в касаційному порядку.

В разі відхилення відмови від позову або відхилення мирової угоди сторін, суд розглядає справу в касаційному порядку.

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 63; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.018 с.)