Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стаття 327. Порядок подання касаційної скаргиКасаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам, встановленим статтею 326 цього Кодексу. (Частина перша статті 327 в редакції Закону № 3570-IV від 16.03.2006 р. )

У разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог, встановлених статтею 326 цього Кодексу, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються положення статті 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала.

 

1. Передбачене законом обов'язкове правило про подачу ка­саційної скарги безпосередньо в касаційний суд має на меті прискорити розгляд справи. Суддя, одержавши скаргу, перевіряє її оформлення, вживає заходів до усунення можливих недоліків.

2. Касаційна скарга на рішення суду повинна бути оформлена відповідно до вимог, передбачених ст. 326 ЦПК, й оплачена судовим збором та витратами на інформаційно-технічне забезпечення у встановленому розмірі. Якщо касаційна скарга оформлена з порушенням вимог ст. 326 ЦПК або не оплачена судовим збором, суддя постановляє ухвалу про залишення її без руху (ст. 121 ЦПК). Про це повідомляють особу, яка подала скаргу, і на­дають їй певний строк для виправлення недоліків. Якщо особа відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначені статтями 119 і 120 цього Кодексу, сплатить суму судового збору, а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, касаційна скарга вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше касаційна скарга вважається неподаною і повертається особі, яка її подавала .

Про повернення касаційної скарги суддя постановляє ухвалу. Повернення касаційної скарги не перешкоджає повторному зверненню до суду, якщо перестануть існувати обставини, що стали підставою для повернення.

 

 

Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі

1. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно до вимог статті 326 цього Кодексу, суддя-доповідач протягом десятиденного строку вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу, витребовує справу, надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу. За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду.

2. Суддя-доповідач повертає касаційну скаргу, подану після закінчення строку на касаційне оскарження, особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку.

3. Суддя-доповідач відмовляє у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;

4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

Касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

Неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права є підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної скарги.

Копія ухвали про повернення касаційної скарги або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається в суді касаційної інстанції. (Стаття 328 в редакції Закону № 3570-IV від 16.03.2006 р. )

 

1. Касаційна скарга надходить до судді без справи. Суддя-доповідач на протязі 10 днів вирішує питання про відкрття касаційного провадження або про повернення касаційної скарги скаржнику (залишення касаційної скарги без руху). Це питання вирішується ухвалою судді-доповідача. За наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у разі необхідності (у разі обгрунтованості клопотання) ухвалою про відкриття касаційного провадження вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду.

Одночасно з постановлення ухвали, суддя-доповідач витребовує справу із суду першої інстанції (звертається до цього суду з відповідним листом), а також надсидає рекомендованим листом копії касаційних скарг та доданих до неї документів особам, які беруть участь у справі (крім скаржника) з супровідним листом, в якому зазначається строк для подання заперечень на касаційну скаргу.

2. Суддя-доповідач одноособово постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження у справі, якщо:

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;

4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи. Ця підстава буде найбільш поширеною.

Оцінюючи обгрунтованість касаційної скарги суддя-доповідач фактично одноособово може не допустити до касаційного розгляду будь-яку справу. Оскаржити його ухвалу не можливо. Тому коментована норма, яка введена Законом № 3570-IV від 16.03.2006р., є дискусійною і може призвести до зростання корупції у Верховному Суді України.

3. Якщо суддя-доповідач встановив факти, що свідчать про неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, навіть якщо про це не покликається скаржник, то касаційне провадження повинно бути відкрите незалежно від обґрунтованості касаційної скарги.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2019-12-15; просмотров: 84; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 23.20.20.52 (0.006 с.)