ТОП 10:

Инфопедия — категория Компьютеризация: 46 Страница

Материала по категории - Компьютеризация на сайте Инфопедия всего: 13503 страниц.

Компьютеризация - 46 Страница

Файлова система ПК. Маска (шаблон) імені файлу або папки Пуск – Программы – Стандартные – Проводник Стандартні програми операційної системи Windows Призначення кнопок калькулятора і дублюючі їх клавіші Модуль 2: Програми опрацювання текстів Копіювання, переміщення фрагментів тексту Приклад виконання практичного завдання Оброблення текстової інформації із застосуванням списків, Малюнок, який створено за допомогою графічного редактору (наприклад, редактору Paint), у документ можна помістити також за допомогою буферу обміну. Модуль 3: «Розв’язання задач у табличному процесорі Указания по сдаче зачета преподавателю Средства разработки Web-приложений CSS (Cascading Style Sheets, каскадные таблицы стилей) Текст занимает ширину окна браузера При выполнении лабораторных заданий разрешается данный тег не использовать. Физический хостинг (colocation) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230111 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ Понятие персонального компьютера. Схема фон Неймана. Понятие центрального процессора, памяти, устройств ввода и вывода информации. Четвертое поколение ЭВМ (1974 — 1982 гг.) Назначение центрального процессора ПК. Основные характеристики ЦП (разрядность, рабочая тактовая частота, коэффициент внутреннего умножения тактовой частоты). Понятие кэш-памяти процессора. Монитор, его назначение и основные характеристики (размер, шаг маски, разрешительная способность экрана, частота регенерации, класс защиты). Понятие и основные характеристики видеоадаптеров. Краткая характеристика периферийных устройств ввода информации (клавиатура, манипулятор мышь, сканер), их назначение. Основные характеристики сканеров. Состав и назначение клавиш стандартной американской клавиатуры по группам. Операционная система Windows ее версии. Технология Plug and Play. Элементы интерфейса: рабочий стол, панель задач, кнопка Пуск. Понятие файла и папки. Имя файла. Понятие пути к файлу. Полное имя файла. Стандартные приложения ОС Windows (Калькулятор, Блокнот, WordPad, Paint). Текстовый процессор Microsoft Word. Назначение и функции текстовых процессоров. Способы запуска и завершения работы с Microsoft Word. Работа со справочной системой Microsoft Word 2000. Работа с командами строки меню. Вызов команд меню с помощью клавиатуры и мыши. Назначение панелей инструментов в Microsoft Word. Их индивидуальная настройка пользователем Добавление номера страницы из коллекции Добавление различных колонтитулов или номеров страниц в разных частях документа Табличный процессор Microsoft Exсel: разрешение вопросов, возникающих при появлении ошибок в формулах. Наиболее распространенные причины появления ошибок при вводе формул на рабочий лист. использование статистических функций Математичні основи векторної графіки Тема 8. Основи систем управління базами даних Синтаксис і мовні конструкції Оператори управління виконанням програми Знайомство з фірмою. Структура фірми. Типи взаємин на фірмі Замовлення номеру в готелі. Купівля квитка на потяг, літак Read and translate the dialogue Ділова кореспонденція. Структура ділового листа. Лист-запит Fill in the missing pronouns: somebody, anybody, nobody, everybody, anything, something, nothing, everything Види комерційних ділових листів Електронні засоби зв’язку. Факс. Телекс Read and translate the text. Write out the unknown words Поняття презентації та її призначення The hydrodynamics of dolphin drafting ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА Микропроцессорный блок на базе микропроцессора КР580ВМ80 Микропроцессорный блок на базе микроконтроллера AT89C51 Индикация на семисегментных индикаторах Индикация на матричных светодиодных индикаторах Связь по параллельному интерфейсу Связь по последовательному интерфейсу Блок автоматического выбора предела измерений Аналоговая часть измерительного прибора Подключение памяти и внешних устройств к микропроцессору (микроконтроллеру). Распределение адресного пространства микроконтроллера. Типы выходных каскадов логических элементов Измерение параметров электрических цепей Метод электронно-счетного частотомера Позиционное обозначение элементов в схемах Обозначение цепей в электрических схемах Условно-графические обозначения элементов цифровой техники Условно-графические обозначения катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов Условно-графические обозначения полупроводниковых приборов Условно-графические обозначения коммутационных устройств и контактных соединений Условно-графические обозначения электрических связей, проводов, кабелей Що встановлюють норми якими визначаэться правовий режим інфор.ресурсів Що передбачає процес інформатизації суспільства Що таке нац..інформаційнаструктура Які 3 рівні управлінських рішень складають політику безпеки організації Які три рівні повинна мати система захисту інформації. Характеристика комп ютерного злочину незаконний доступ у комп ю систем Запобігання комп'ютерним злочинам Компю.інфор.як придмет злочину Які функції виконує програма outlook характеристика правових експертних систем,приклади е.с Обнаружение неисправного шлюза Занятие3. Динамическая IP-маршрутизация Занятие4. Реализация маршрутизатора Windows NT Выбор наиболее эффективного маршрута Статическая и динамическая маршрутизация Сетевой кабель. Физическая среда передачи. Оборудование для подключения коаксиального кабеля Простейший случай связи 2 компьютеров Коммутация пакетов и каналов Особенности функционирования беспроводных сетей Средства обеспечения диаметров сети в 200 метров на разделяемой среде Програмований послідовний інтерфейс Контролер прямого доступу до пам’яті Дайте загальну характеристику ОЗП Загальна х-ка процесорів та мікропроцесорів Дайте загальну характеристику мінімізації булевих функцій Дайте загальну характеристику інформаційних основ КС Устройство компьютера. Из чего состоит компьютер Ориентация в среде операционной системы –Microsoft Windows Файлы и папки как внутри операционной системы, так и со съёмных носителей (Создание, перемещение, копирование и удаление) Работа со встроенными программами – проводником, калькулятором, блокнотом, Paint, WordPad Вопрос. Понятие компьютерной графики Вопрос. Базовые элементы и Технологии обработки графической информации Вопрос. Кодирование информации На тему «Нахождение значения многочлена по схеме Горнера» Теоретическое описание схемы Горнера Отделение изолированных корней уравнения с помощью компьютерной программы Уточнение значения изолированного корня методом простых итераций Механизмы обеспечения информационной безопасности Предприятия Фиктивные элементы (фантомы). Множество адресов, которые могут использоваться в командах процессора, составляют его адресное пространство. Задачи классификации, регрессии, поиска ассоциативных правил, кластеризации Методы поддержки параллельной работы в СУБД. Преимущества и недостатки фрагментации отношений в распределенных БД. Особенности распределенных транзакций. Роль контрольных точек в восстановлении после мягкого сбоя Различия между распределенной и локальной транзакциями. РАСКРОЙТЕ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ В УМСТВЕННОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА. ВЫДЕЛИТЕ СУЩНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ДВ ВЫДЕЛИТЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И РАСКРОЙТЕ ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ РАСКРОЙТЕ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ НАЧАТКОВ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ УРОВНИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПРЕДЛОЖИТЕ ДИАГНОСТИКУ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЖИССЕРСКИХ ИГР В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. ПОКАЖИТЕ ИХ МЕСТО В РАЗВИТИИ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА, ВЫДЕЛИТЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ РАЗВИТИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И РАСКРОЙТЕ МЕТОДИКУ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ С ДДВ РАСКРОЙТЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДДВ. ВЫДЕЛИТЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ СВОЕОБРАЗИЕ ТРУДА ДОШКОЛЬНИКА. Содержательный подход к измерению информации. Представление(кодирование) чисел Двоичное кодирование текстовой информации Аналоговый и дискретный способ кодирования Глобальная вычислительная сеть F) Арифметико-логическое устройство G) Память, внешние устройства E) Однозадачностью операционной системы F) Совокупность смежных ячеек таблицы Роль информационной деятельности в современном обществе. Информаионные технологии в быту,в бизнесе в управлении. Первая информационная революция в истории развития цивилизация. Понятие информации, единицы измерения, свойства. Понятие системы? Информационные процессы в естественных и искусственных системах? Что такое модем, виды модемов, что необходимо для подключения к сети интернет. От чего зависит производительность работы компьтера. Что понимают под магистрально-модульным принципом построения компьютера. Защита информации. Антивирусная защита информации? Что такое поле? Основные свойства поля, основные типы полей. Что такое компьютерная сеть? Сетевое оборудование и сетевое программноне обеспечение. Электронная почта, её достоинства. Почтовый адрес. Общение в сети интернет: ЧАТ? I. Текст по общему профилю вуза Личные, притяжательные и возвратные местоимения Exercise 14. Fill in the gaps with “anybody, anything, anywhere, somebody, something, somewhere, nobody, nothing and nowhere”. Смысл жизни - 1 (секс, война, Linux) Вот тогда-то я и понял, что нужно писать книгу Важно, потому что только так можно узнать, в чем беда. Столько времени ходил по улицам, что обгорел, и мне пришлось потом целый В чем соль открытого программирования Тираспольский техникум информатики и права Тема: Изучение работы BIOS, распознавание проблем. Интерфейс UEFI BIOS. Изучение POST кодов звуковых сигналов BIOS. Тема: Организация IP видеонаблюдения. Подключение и настройка различных видов IP камер (Китайская P2P 720n). Тема: Создание мультипрограммного комплекса по средством конструктора WPI. Тема: Установка ролей сервера. Сервер DHCP. Сервер DNS. Сервер NAT. Роль и значение вычислительной техники. Автоматизированные системы Автоматизированная обработка информации: понятие состав, виды. Строковые переменные-последовательность символов,заключенная в апострофы. Действия со строками в Паскале Назначение и основные характеристики устройств компьютера. Средства мультимедиа. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Этот текст можно прочитать на экране Раздел 1 ознакомление с предприятием Раздел 2 изучение технологического процесса обработки информации на предприятии После соединения 2-х компьютеров посредством кабеля, надо настроить их программно. Настройка Wi-Fi и установка пароля (смена пароля) беспроводной сети на D-Link DIR-615 Возможные проблемы при подключении устройств после смены пароля или имя сети РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАТОРЫ РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ТИПЫ ДАННЫХ РАЗДЕЛ 6. ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Виды профессиональной информационной деятельности человека Комментариях, вышлю информацию Утра,полная занятость в течении 8 часов,бухтеж начальника и маленькая Работа на результат ,целеустремленность,желание работать , зарабатывать и развиваться. От Вас выход в интернет на 3-4 часа в день, СЕТИ VPN и их характеристики Конфигурирование компьютера для приема удаленных вызовов Соединения перемещаемого компьютера Что такое виртуальные частные сети Протокол L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) Конфигурирование VPN-сервера Решение проблем, связанных с VPN-соединениями Рецензенты: кандидат филологических наук, заведующий кафедрой ЯПиМК«СГУГиТ» Жданов С.С. Кандидат филологических наук, заведующий кафедрой ИЯ ТФ ФГБОУ ВО «НГТУ» А.И. Бочкарев Ex.9. Translate the following text. Risk environment and context Ex.1. Read and translate the text. Part 2: Virus attacks and antivirus development Ex.11.Make a presentation on one of the following topics. Computer Crime: New Kind of Professional Crime Ex.11. Find the information about a computer crime and make a presentation about it. Ex.2.Find English equivalents in the text. Tips for personal information protection Hackers as social phenomenon in modern digital world Computer hacking - high-tech crime Top 10 Awesomely Impressive Computer Hackers Future authentication device. Социально значимые свойства информации Результативность (конечность) Основные информационные процессы и их реализация с помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска информации. Комбинации условия поиска. Поисковые машины (search engines) Система поиска в конференциях Usenet News Кто или что является источником и приемником информации в следующей ситуации: Аня слушает прогноз погоды по радио? Может ли передаваться информация от человека к человеку и от поколения к поколению без использования моделей? Использование системы помощи Работа в командной строке MSDOS Статические универсальные архиваторы Вирусу раммы раммы вируса вируса Работа с электронной почтой в среде Microsoft Exchange Общие сведения о командной оболочке Использование операторов перенаправления команд Использование переменных среды в Cmd.exe Ответ: A – ЛОЖЬ, B – ЛОЖЬ, C – ЛОЖЬ Добавление пустого слайда без имени Для вычисления энтропии системы носит имя Ответ: количество точек (пикселей) изображения по горизонтали и вертикали экрана Значение переменной d после выполнения фрагмента алгоритма Ответ: устройство, выполняющее арифметические и логические операции, устройство управления, память для хранения программ и данных, устройства для ввода/вывода информации Как пеpевести пpавильную десятичную дpобь в любую другую позиционную систему счисления? Сложение в шестнадцатиричной системе Диапазоны значений целых чисел со знаком V1 Тема 2.1.03 Системы счисления Способность системы работать в условиях отказа некоторых ее элементов Оптический диск, информация с которого считывается лазерным лучом. Управления файловой структурой Разных функций с одним и тем же именем в разных классах Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества информации, формы представления информации. Системы передачи информации Меры и единицы представления, измерения и хранения информации История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ Состав и назначение основных элементов персонального компьютера, их характеристики Запоминающие устройства: классификация, принцип работы, основные характеристики Устройства ввода/вывода данных, данных, их разновидности и основные характеристики Сцена 1 «Как король покупал неведому зверушку». Старушка ставит корзину, открывает Появляется старик с бородой. Глава 1. Назначение и устройство BIOS 21 Глава 31. Охлаждение компьютера 304 Назначение и устройство BIOS Физическое расположение BIOS Что происходит при включении питания? Управление в программе установки Configuration With Power-On Default, Load Perfomance Defaults. И первоначального тестирования Я Display Mode at Add-On ROM Init Команда DBLSPACE /MAXFILEFRAGMENTS Раздел 1. Архитектура и принципы построения персонального компьютера (ПК) 4 Тема 1.1. Основные характеристики ПК 4 Стандартные элементы структур современных ЭВМ. Тема 2.2. Центральный процессор ПК Тема 2.3. Взаимодействие элементов при работе микропроцессора Генератор тактовых импульсов Тема 2.4.Формы представления информации в ПК Тема 2.5.1. Оперативная память. Назначение, типы, характеристики Тема 2.7. Устройства ввода информации Тема 2.8. Устройства вывода информации Раздел 3. Архитектура вычислительных сетей и сетей Тема 3.2. Аппаратное и программное обеспечение компьютерных сетей Протоколы передачи данных IPX/SPX и NETBIOS Что из ниже перечисленного не является информационной технологией У большой группы людей измеряют рост с точностью до миллиметра. Какой объем данных (в байтах) потребуется для записи значения роста каждого человека Чем определяется максимально возможное разрешение экрана монитора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.202.194 (0.033 с.)