ТОП 10:

Взірець редагування професійного тексуВідредагувати текст

 

Формування собівартості готової продукції

 

   

Класифікація витрат виробництва за елементами використовується на пітприємствах для розрахунків різного роду економічних покажчиків діяльності. Інформація в розрізі елементів витрат дає відповіді на загальні питання (що витрачено на процес виробництва в загалі), залишаючи без відповіді питаня, на які конкретні цілі і в яких покажчиках здійснені витрати. Досить детальну інформацію і відповіді на поставлині питаня одержують за допомогою класифікації витрат за статтями калькуляції.

 

Відповідно П(С)БО 16 Витрати перелік статей калькуляції встановлюється підприємством самостійно.

 

 Стаття калькуляції – це певний вид витрат, які становлять собівартість.

 

 Собівартість– це грошове вираженя загальної сумми витрат підприємства на вироблення та реалізацію продукції.

 

 Калькуляція – це розрахунок, обчислення у грошовому вимірі певних економічних показників: собівартості продукції, робіт, послуг.

 

 Калькуляція собівартості – обчислення у грошовому вимірі витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції (робіт, послуг).

Пояснити значення термінів

Класифікація –

Стаття –

Продукція –

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

4. Пояснити пунктуаційні норми в реченні:

Калькуляція – це розрахунок, обчислення у грошовому вимірі певних економічних показників: собівартості продукції, робіт, послуг.

Зразок письмової відповіді

Відредагувати текст

Формування собівартості готової продукції

      Класифікація витрат виробництва за елементами використовується на підприємствах для розрахунків різного роду економічних показників діяльності. Інформація в розрізі елементів витрат дає відповіді на загальні питання (що витрачено на процес виробництва взагалі), залишаючи без відповіді питання, на які конкретні цілі і в яких показниках здійснені витрати. Досить детальну інформацію і відповіді на поставлені питання одержують за допомогою класифікації витрат за статтями калькуляції.

 Відповідно до П(С)БО 16 „Витрати” перелік статей калькуляції встановлюється підприємством самостійно.

 Стаття калькуляції – це певний вид витрат , які становлять собівартість.

  Собівартість– це грошове вираження загальної суми витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції.

 Калькуляція – це розрахунок, обчислення у грошовому вимірі певних економічних показників: собівартості продукції, робіт, послуг.

 Калькуляція собівартості – обчислення у грошовому вимірі витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції (робіт, послуг).

Пояснити значення термінів

Класифікація – система розподілу предметів або понять якої-небудь галузі на класи, відділи, розділи та ін. За певними спільними ознаками.

Стаття – розділ фінансового документа, бюджету з вказівкою на джерело прибутку або підставу витрат.

Продукція – сукупність продуктів, що є результатом виробництва окремого підприємства, галузі промисловості тощо.

Пояснити правопис підкреслених слів у тексті

Розрахунків – в українській мові лише використовується префікс роз-.

Здійснені -  у дієприкметниках використовується лише суфікс –ен.

Грошовому – суфікс –ов, тому що перед ним стоїть шипляча приголосна і наголос падає на закінчення.

4. Пояснити пунктуаційні норми в реченні:

Калькуляція – це розрахунок, обчислення у грошовому вимірі певних економічних показників: собівартості продукції, робіт, послуг.

Тире – підмет і присудок іменники називного відмінку; кома – між однорідними присудками; дві крапки – перелік після узагальнюючого слова; кома – однорідні додатки.

Варіант 1

Відредагувати текст

Торгове обслуговуваня покупців – єдність опирацій, що виконують працівники магазина під час продажі товарів.

Будь-яке пітприємство, що здійснює свою торгову дію перибуває в правовому полі чинногозаконодавства тої країни, в якій воно здійснює свою дію згідно відомого вислову: “Не знання закону – незвільняє від відповідальності ”- всі суб’єкти пітприємницької діяльності мають певні права і обовязки, які вони повині дотримуватися.

Основні законодавчі і нормативні документи, що регулюють процес торгового обслуговуваня:

v Закон України Про захист прав споживальників.

v ПМКУ Про порядок заняття торговою дією та правила торгового обслуговуваня.

v Правила торгівлі продовольчими товарами

v Правила торгівлі не продовольчими товарами.

v Правила торгівлі на базарах.

 

Пояснити значення термінів

Правове поле –

Суб’єкт підприємницької діяльності –

Продовольчі товари –

 Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.220.21 (0.004 с.)