Тестові завдання до теми “Художні тропи» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тестові завдання до теми “Художні тропи»ХУДОЖНІ ТРОПИ

 

У конкретно–життєвому зображенні дійсності, яке дають твори літератури, важливу роль відіграють спеціальні засоби образності мови. Вони допомагають письменнику втілити в словесну форму конкретні уявлення про предмети і вислови, своє ставлення до них. Це завдання виконують не тільки слова і словосполучення, вжиті у прямому значенні, а також слова і вислови, вжиті у переносному значенні, які називаються тропами (з гр. “зворот”).

В основі тропа лежить перенесення ознак одного предмета, явища, дії на інші. За допомогою такого перенесення мова художнього твору набуває особливого забарвлення і яскравості. Це відбуваєтьяся тому, що троп дає не те означення предмета чи явища, яке стало звичним, а підносить ознаки, які звичайно не виступають на перший план. Перенесення ознак одного предмета, явища, дії на інші відбувається у тропах за різними принципами. Відповідно до цього визначають різні види тропів.

 

Тестові завдання до теми “Художні тропи»

 

Завдання 1-4 передбачають 1 правильну відповідь і оцінюються кожне – 1 б.

Завдання номер 5 передбачає встановлення відповідності і оцінюється 2 б.

І варіант

1) Вислови у творах П. Тичини: “Ви знаєте, як липа шелестить”, “Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена”, “Заспівали скрипки у моїй душі” – це

А. Оксиморони

Б. Афоризми

В. Метафори

Г. Порівняння

Д. Гіпербола

2) Троп, яскрава виражений у рядках: “Боян же,браття, не десять соколів на стадо лебедів пускав, а свої вищії персти на живії струни накладав...” –це

А. Порівняння-заперечення

Б. Метонімія

В. Синекдоха

Г. Гіпербола

Д. Літота

3) Указати троп, яскраво вираженний у рядках “З вами, русичі, хочу голову свою покласти”.

А. Синекдоха

Б. Метонімія

В. Перифраза

Г. Метафора

Д. Епітет

4) Указати троп: “Скільки ніжності в Ваших долонях, скільки зоряних в зорі казок... ”

А. Антитеза

Б. Паралелізм

В. Уособлення

Г. Літота

Д. Тавтологія

5) Установіть відповідність між фігурами мови та уривками з творів:

1. Два кольори мої, два кольори:/ Червоне – то любов, а чорне – то журба.(“Два кольори” Д. Паличка)

2. Не поет – бо це ж до болю мало,/ Не трибун – бо це лише рупор мас...(“Шевченко” Є. Маланюк)

3. І в дорогу далеко ти мене на зорі проводжала...(“Пісня про рушник” А. Малишко)

4. Ти ще виболюєшся болем...(“Сто років, як сконала Січ” В. Стуса)

А. Інверсія

Б. Тавтологія

В. Антитеза

Г. Анафора

Д. Алітерація

6) Завдання передбачає власне вісловлювання на подану тему обсягом одна сторінка.

Підтримайте або спростуйте думку:

“Не йти вперед означає йти назад”

ІІ варіант

1) Укажіть стилістичний засіб, який використаний автором у рядках:

Де зараз ви, кати мого народу?

Де ваша велич, сила ваша де?

А. Інверсія

Б. Риторичні запитання

В. Анафора

Г. Гіпербола

Д. Оксиморон

2) Указати троп, що використаний у рядках:

І засміється-заридає серце,

Коли, далекий, станеш ти близьким.

А. Оксиморон

Б. Тавтологія

В. Протиставлення

Г. Гіпербола

Д. Метафора

3) Визначити використаний у рядках троп:

Око бачить – тож я знаю, де мила гуляє...

А. Метафора

Б. Метонімія

В. Персоніфікація

Г. Синекдоха

Д. Перифраза

4) Визначити, троп використаний у рядках:

Крізь порання:

печуть, варять,

вимітають, миють...

А. Асонанс

Б. Асиндетон

В. Полісиндетон

Г. Тавтологія

Д. Риторичні фігури

5) Установіть відповідність між фігурами мови та уривками з творів:

1. Два кольори мої, два кольори:/ Червоне – то любов, а чорне – то журба.(“Два кольори” Д. Паличка)

2. Не поет – бо це ж до болю мало,/ Не трибун – бо це лише рупор мас...(“Шевченко” Є. Маланюк)

3. І в дорогу далеко ти мене на зорі проводжала...(“Пісня про рушник” А. Малишко)

4. Ти ще виболюєшся болем...(“Сто років, як сконала Січ” В. Стуса)

А. Інверсія

Б. Тавтологія

В. Антитеза

Г. Анафора

Д. Алітерація

6) Підтримайте або спростуйте думку:

“Хто з мудрим спілкується, той сам стає мудрим”.

КЛЮЧ:

І варіант ІІ варіант

1) В 1) Б

1) А 2) А

2) В 3) Г

3) Д 4) Б

4) 1-В 5) 1-В

2-Г 2-Г

3-А 3-А

4-Б 4-Б

 

ЛІТЕРАТУРНІ ІГРИ

 

Одним із улюблених видів активного відпочинку людини завжди виступала гра, тому що вона сприяє формуванню загальнонавчальних умінь та навичок, сприйняттю інформації різної модальності.

Сутність же інтелектуальних ігор полягає в переборюванні розумових труднощів. Зовні їх результатом є правильна відповідь або перемога у змаганні, а внутрішньо, і це головне – ті емоції й стани, які супроводжують інтелектуальний процес, набуття особистістю досвіду плідної розумової діяльності, інтелектуального самоствердження. В інтелектуальних іграх необхідність виконання навіть досить складних завдань супроводжується емоційним задоволенням від самого процесу обдумування ігрових операцій. Інтелектуальні ігри учать багатьом необхідним у житті речам: вдумливості, рішучості, умінню будувати плани, які враховують всі істотні моменти, загартовують характер, є в один і той же час школою мужності і необхідної обережності. Інтелектуальні ігри учать міркувати не тільки над позицією, яка виникла, але і переносити потім цю логіку в життя. Також інтелектуальні ігри навчають раціональним діям, що необхідні для людей усіх професій. Поза сумнівом залишається той факт, що інтелектуальні ігри привчають до відчуття відповідальності, підвищують допитливість, виховують самостійність думок.

Гра потребує винахідливості, кмітливості, знання текстів та матеріалів про життя і творчість письменника. Перевірка знань виконує контролюючу, навчальну й розвивальну функції.

Літературні ігри, що подані у нашому посібнику, допоможуть не тільки закріпити набуті знання, а й значно розширити їх. Вони стимулюють і заохочують до самостійної роботи, потребують винахідливості, уважності, змушують міркувати та застосовувати свої знання на практиці.

 

Розділ 1.

«Нетлінні імена»

Дібраний матеріал дозволяє повторити не тільки хрестоматійні відомості про письменників, але й розрізнити деякі їх особистісні риси, особливості бачення довкілля чи творчої манери.

Візитна картка письменника

1. Привести у відповідність імена письменників та висловлювання про них

1). «…був з гарним високим чолом, з трохи кучерявим рудавим волоссям, з рудавими невеликими вусами і сірими очима. На його обличчі малювалися розум і енергія. Очі й уста показували на впертість і завзяття».

2). «Справжній запорожець – вдачею, темпераментом, свободолюбними ідеями. Те…поєднане дивним дивом із нахилами інтелігента, чулого на духовні потреби».

3). «Він був …виключно українським письменником тоді, коли многі його ровесники твердо вірили, що свобода і соціалізм знищать швидко всі національні різниці».

4). «Ця людина свого часу здавалася для декого дивною, навіть загадковою: як, мовляв, співіснують в одній особі затягнутий у мундир чиновник і…пристрасний викривач соціальної несправедливості…»

5). «Він був поліційним комісаром, та ось у його домі викрито таємну революційну друкарню, його вигнано з місця…Росія стратила поліцейського пристава, а Україна зискала…»

А І. Карпенко –Карий;

Б І.Франко;

В М. Старицький; Г І. Нечуй – Левицький

Д М. Коцюбинський: Е П. Мирний

.

2. Привести у відповідність імена письменників та висловлювання про них

1). «…Був не лише національним поетом, а й універсальним духом, світочем людства…»

2). «прикрасив би будь – яку літературу за вірністю живописання з натури і глибиною сердечного почуття»

3. Будеш, батьку, панувати,

Поки живуть люди:

Поки сонце з неба сяє,

Тебе не забудуть.

4). «…він твердо поклав на своєму серці, що присвятить своє життя стриманості, задоволенню малим…працелюбності…облишить всі турботи надбання майна».

5). Господь послав

Тебе нам, кроткого пророка

І обличителя жестоких

Людей неситих.

А М. Вовчок Б Т. Шевченко

В І Котляревський Г М. Петренко

Д Г. Квітка _ Основ’яненко; Е Г. Сковорода

3. Привести у відповідність імена письменників та висловлювання про них

1). «раптом виринуло щось таке дуже, рішучe,мускулисте,…щось таке, що не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками…І відкіля ти взявся в нас такий?»

2). «Бард національного відродження».

3). «Батько» української прози.

4). «Дочка Прометея»

5). «Пишна троянда в саду української літератури»

А О. Кобилянська Б Леся Українка

В Л. Костенко Г О. Олесь Д.Г. Квітка – Основ’яненко Е В. Винниченко. Є Т. Шевченко

 

4. Привести у відповідність імена письменників та висловлювання про них

1). «Бетховен українського села»

2). «Сонцепоклонник»

3). «Імператор залізних строф»

4). «Друг людини, друг природи й праці, грізний ворог нечисті і зла»

5). «…В сучасній йому радянській драматургії він не мав собі рівних…»

А. М. Куліш Б. В. Стефаник. В. М. Коцюбинський. Г. Є. Маланюк. Д. О. Вишня Е. В. Підмогильний

5. Привести у відповідність імена письменників та висловлювання про них

1). «Серце нашого цвіту»

2). «…був звичайною людиною, в якій жив,бунтував, сумнівався, боровся і утверджувався великий талант, що тягнувся до зір»

3). «Хліборобський Орфей»

4). «Сонячний поет»

5). «Більше працював, ніж жив»

А. Б. Грінченко Б. Г. Косинка В. І. Драч Г. М. Хвильовий Д. О.Олесь Е. П. Тичина

6. Привести у відповідність імена письменників та їх висловлювання

1). «Я син народу, що вгору йде».

2). «Сцена – мій кумир, театр – священний храм для мене».

3). «А я додам: любити можна поезію в добу ракет, Бо дивна річ: людина кожна якоюсь мірою поет».

4). «Тільки правда була поводирем у моєму житті. Я ніколи не зрадив правди».

5). «Возвеличу малих отих рабів німих. Я на сторожі коло їх Поставлю слово».

А. Т. Шевченко Б. І Франко В. М. Рильський Г. П. Тичина Д М. Рильський Е. О. Вишня Є. І. Карпенко – Карий

7. Привести у відповідність імена письменників та їх висловлювання

1). «Без чистоти творити трудно, Без творчості _ нема життя».

2). «Ми є. Були. І будем Ми. Й Вітчизна наша з нами!»

3). «Він забув, що то є темрява, бо й ночі освітлював блиском своєї душі».

4). «Моя душа запрагла наба».

5). «Упаду я зорею, мій вічний народе, На трагічний і довгий Чумацький твій шлях».

А В. Симоненко Б. П. Тичина В В. Стус Г. В. Підмогильний Д І. Багряний Е. О. Вишня

8. Привести у відповідність імена письменників та їх висловлювання

1). «Як в нації вождя нема,

Тоді вожді її – поети!»

2). «Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була».

3). «Історії ж бо пишуть на столі.

Ми ж пишем кров’ю на своїй землі».

4). «Світ ловив мене, та не спіймав».

5). «Буду світ різьбить, як камінь».

А Г. Сковорода Б Л. Костенко В Є Маланюк Г П. Тичина Д Є. Плужник Е В. Стефаник

 

Розділ 2.

«Четверте - зайве»

Розділ 3.

«Упізнай твір»

Для системної підготовки до розв’язання тестових завдань на віднайдення персонажів того самого твору ми розробили колективну гру - аукціон «Я впізнаю цей твір за одним (2,3,4…) його героєм». Чим більше героїв називається, тим нижчий бал виставляється. І навпаки – найвища оцінка ставиться команді, яка визначає назву твору за другорядними персонажами.

1. Евандр, Анхіз, Цібелла, Паллант, Лавінія, Дідона, Низ, Евріал, Турн, Юнона, Амата, Латин, Дідона, Еол, Нептун, Зевс, Венера, Іул, Турн, Еней

2. Петро, Микола Макогоненко, Тетерваковський, Микола, Горпина Терпилиха, Наталка

3. Наум Дрот, Настя, Василь Семенович Свитник, о. Бенедикт, Денис Деканенко. Маруся.

4. Олена Йосипівна, студент Дем’ян Халявський, Микита Уласович Забрьоха, Прокіп Ригорович Пістряк, Явдоха Зубиха

5. Титар, конфедерати, Ярема Галайда, Оксана, Іван Гонта, Максим Залізняк

6. Івась, Іван, пані з дітьми у берлині, москалики, сліпий кобзар, Катерина

7. Тарас Сурмач, князь Гагін, Матвій Гвинтовка, Меланія Черевань, Василь Невольник, «Божий чоловік», Пугач, Яким Сомко, Кирило Тур, Іван Чепурний (Шрам), Іван Мартинович Брюховецький.

8. Катря, Тетяна, Семен, Максим Гримач

9. Баба Параска, баба Палажка, волосний, проскурниця, чумак, Балаші, Довбиші, Мелашка, Мотря, Лаврін, Карпо, Омелько, Маруся.

10. Дмитренко, Шавкун, полковник Кряжов,Чижик, Василь Порох, Мотря Жуківна, москаль Сидір, Уляна, Остап Хрущ,, Притика, козак Бородай, козак Лоза, кривоногий Терьоха, косоока Меланія, дід Улас, баба Оришка, сім*я Хоменків, Петро Пацюк, Яким Матня, Тимофій Лушня, Христя, Григорій Чупруненко, пани Польські. Совинські; Марина Зайцівна, Мотря Кабанець, Мирін, Іван, Онисько, Василь, Максим Гудзь; Нечипор Варениченко,

11. Протасій Пеньожка, Матвій Дульський, Трандалєв, Гервасій та Микола Гуляницькі, Націєвський, Омелько. Степан, Марися, Палажка, Мартин Боруля.

12. Оріон, Азазель, Єгошуа, Авірон, Датан, терен, пальма, кедр, сосна,Єгова, Мойсей.

13.Анеля Армашевська, граф Кшивотульський, отець Зварич, маршалок Брикальський, бургомістр Рессельберг, Шнадельський, Шварц, Вагман, Валер*ян Стальський, Регіна Твардовська, Баран, Євген Рафалович.

14. Шльома, війт, Олекса Бабич, Настя, Михайло Гурман, Микола Задорожний, Анна.

15. Микола Федорович, Зигмунт Замбецький, Ніканор Ферапонтович Свтєлов, Володимир Семенович, Сашка, капітан- ісправник Серебряков, Марія Карлівна, Хома – Массіно.

16. Семен, Докія, батько, мачуха, Санька

17. Зозуля, жайворонок, сонце. людське го ре моя утома, ниви в червні, 3 бІлІ вівчарки Залізна рука города, кононівські поля.

18. Тодорика Жемчук, Василь Чоп’як, Онуфрій, Домніка, Ілія, Докія, Петро, Анна, Григорій Чункач, Михайло, РахІра, Тетяна, МарІйка, Сава, Івоніка Федорчук.

19.Анничка, спузар, щезник, чугайстир, нявка, Юра – мольфар, ватаг, Іван Палійчук, Марічка Гутенюк.

20.Катерина, сини, односельці, горб, Іван Дідух

21. Хлопець, Юрба, Він, Дівчина, ліс

22. Куць, Перелесник, потерчата, Пропасниця, Доля, злидні, Лісовик, «Той, що греблі рве»,Водяник, «Той, що в скалі сидить» (Марище) русалки, Килина, дядько Лев, Лукаш, Мавка.

23. Семен, Муся, жандарми, оповідач

24.Ригор, Данило, Мусій, Марія, Андрій, Сашко, Панас, Оверко, Чубенко, Герт, «Ластівка».

25. Дід Панько, пан, Христя, собака Джой, переляканий дідок – рибалка.

26.Матвій Киянчук, куркуль Дзюба, отаман Гострий, Уляна, Корній Дізік.

27. Андрюша, дегенерат, доктор Тагабат, «загірна комуна», мати Марія

28.Андрій Венедович, «козир - бабуся», Надійка (Семенівна), Ганна, Нюся, Лука Демидович, Тамара Василівна та Максим Гніді, Михайло Демидович Світозаров, Вигорський (Ланський), Левко, Борис Задорожній, Зоська Голубовська, Рита, Степан (Софочка) Павлович Радченко

29. Іван Губа, Микита Тертика, Уля Розсоха, селянин Авив, чумак Василь, Оля Семихатова, Каленик Митрофанович Вороненко, Баронова – Козино, Аренський, Мотрона Розторгуєва, дядько Тарас, Мокій, Килина (Лина) Трохимівна, Мокрина (Рина), Мина Маркович Мазайло

30. Інокентій Петрович, Мокієнко, Тищенко Макар, Судаков, Вася Потаюк, Кім – Гі – Сун, Пятро Дядоров, Фійона, брати Кирпиченки, Ганна, Марійка, Морози; Микола, Грицько, Наталка, Денис Сірко; Медвин, Григорій і Дем*ян Многогрішні

31. Богдан Холод, бандурист Кулик, отець Кирило, паламар Лука, дяк Яким, діди: Семен, Тарас, Захарко, поліцай Макар, Бобир – мисливець, коні Мурай і Тягнибіда, бичок Мина, два Пірати, прабабуся Марусина, Оврам, Сашко, Сергій, Василь, іван, Лаврін, Одарка Єрмолаївна, Петро Семенович, «фамільна ворона»

32. Володимир Таранов, Головацький, Джума Урсулаєв, Муравин Степан, Степан Чумаков, Ковтун Данило – кулеметники, Якимаха – комбат, Мусій Неборак, Левко Підтиченко – командир гармати, Самійло Косарик - наводчик, Іван Лобода – бронебійник, Овчаренко Гнат, Теліга Захарко, Іван Гавриш, Паляничка Трохим, Косарик Самійло, глєбов роман, Джума Галієв, Андрій Затуливітер; Мусій Загнибіда, Борщ, Остап Горобець – на всіх -3 руки; Недригайло, Орлюк, Вовк Микита; Лобода Іван, Драгун Петро, Романенко – мінометники; Сіроштан, Мура (Марія) Григорівна, Джек, Ріхард, Тимур; Левко Цар, Нехода, Журавель, Чубенко, Демид Бесараб; Устим, Мина та Одарка Товченик; Микола, Павло, Христина, Купріян Михайлович Хутірні; Василь Кравчина, Мотря Левчиха, Грицько Гулак, Іван Гаркавенко; Людвіг, Ернст фон Крауз, фрау Емма Крауз, Курт Ріхтер,Еріх Кох, Антоніо Пальма, Штігліц, Густав Шмуцке, Н. Лиманчук; Григорій Заброда, Роман, Іван, Савка, Григорій, Трохим, Олеся, Лаврін і Тетяна Остапівна Запорожці, дід Демид

33. Параска Демидиха, Ящиха Бакалійська, Горбань, Яким Шибилист, Лесько Черкес, Мартин Пушкар, дід Галерник, мандрівний дяк, Орихна та Григорій Бобренки, Галя Вишняк, Іван Іскра, Яків Остряниця; Маруся, Гордій і Ганна Чурай

34. Поштар однорукий дядько Левко, оповідач; Марфа та Карпо Яркові; Софія, Михайло

35. Шадура – комбат, Лариса (Лорі), її чоловік, Сашко Діденко, старий священик

! Для найбільш обізнаних випускників ми пропонуємо гру «Я впізнаю цей твір за однією (2,3,) деталлю», за умови, якщо вибір буде обґрунтовано, що стимулює до аргументації та розвитку мовлення.

Розділ 4.

Відновити родинні зв’язки

Назвіть батька – матір літературного героя (героїні)

Дібраний матеріал надає можливість повторити систему образів твору, встановити причину відсутності імен батька чи матері у деяких героїв, їх генеалогію, а отже, визначити їх спадкові чи набуті риси, напрям розвитку характеру, зробити світоглядні висновки.

1. Еней – Анхіз, Венера

2. Іул - Еней, …

3. Лавінія – Латин, Амата

4. Паллант – Евандр, …

5. Наталка – Терпило, Горпина Терпилиха

6. Маруся – Наум і Настя Дрот

7. Улас Микитович – сотник Микита Забрьоха, …

8. Оксана – титар із Вільшаної, …

9. Івась – Іван (офіцер) і Катерина

10. Марко - …, Ганна.

11..Петро Чепурний – Іван Шрам (Чепурний), туркеня

12.. Леся Черевань – Михайло та Меланія Черевань

 

13. Катерина, Тетяна – Максим Гримач, …

14. Карпо, Лаврін – Омелян і Маруся Кайдаші

15.Мотря – Довбиші

16.Мелашка - Балаші

17. Нечипор Варениченко _- Іван Вареник (Остап Хрущ, Притика, Хрущов) і Мотря Жуківна

18.Іван Вареник – Василь Польський і покоївка Уляна

19. Уляна – «хрещеник»,…

20.Василь Польський – Семен Польський «із голопузої шляхти» і пані Дерюгіна

21. Мотря Жуківна - …, Оришка

22.Максим Гудзь –Іван, Мотря Гудзі

23. Іван Гудзь – Мирін Гудзь і Марина Зайцівна

24. Галя Гудзь – Максим Гудзь і Явдоха

25.Явдоха – кривоногий Терьоха та косоока Меланія

26. Тимофій Лушня – старий пан Совинський і його покоївка – кріпачка

27. Орися – сотник Завісний, …

28.Марина (Марися), Степан – Мартин і Палажка Борулі

29. Микола Гуляницький – Гервасій Гуляницький,…

30..Михайло та Сава – Івоніка та Марійка Федорчук

31. Рахіра – Григорій і Тетяна Ч ункач

32. Парасинка – Василь і Докія Чоп*як

33. Сини Дідухів – Іван і Катерина Дідух

34. Мавка – Лісовик (дідусь), верба

35. Андрій, Оверко, Панас, Сашко, Іван – Мусій і Марія Половці

36.Максим – Лука Демидович і Тамара Василівна Гніді

37. Мокій і Мокрина (Рина) – Мина Маркович і Килина (Лина) Трохимівна Мазайло

38. Микола, Грицько, Наталка – Денис і … Сірки

39. Ганна, Марійка, брат у таборі - Морози

40. Сашко,Оврам,Сергій, Лаврін, Василь, Іван,Тетяна – Петро Семенович та Одарка Єрмолаївна Довженки

41. Роман,Іван, Савка, Григорій, Трохим, Олеся – Лаврін і Тетяна Остапівна Запорожці

42. Микола, Павло, Христина - Купріян Михайлович і … Хутірні

43. Устим – Мина та Одарка Товченик

44. Людвіг – Ернст фон Крауз, фрау Емма Крауз

45. Джек,Ріхард,Тимур – Сіроштан і Мура (Марія) Григорівна

46. Маруся – Гордій і Ганна Чурай

47. Іван Іскра – Яків Остряниця, …

48.Гриць Бобренко - …, Орихна

49.Оповідач («Три зозулі з поклоном») – Михайло, Софія

 

! У літературному творі, як і в людському житті, соціальний статус часто залежить від родинного, або не залежить, якщо сильна характером особистість відповідним чином поводиться в суспільстві. Роздуми про ставлення оточення до сиріт чи одинаків (одиначок) викликає ділова гра.

У батька – матері?

1. Евріал («Енеїда»)

2. Наталка – Полтавка

3. Микита Забрьоха («Конотопська відьма»)

4.Маруся Дрот («Маруся»)

5. Оксана («Гайдамаки»)

6. Катерина, Івась («Катерина»)

7. Марко («Наймичка»)

8. Леся Черевань («Чорна рада»)

9. Чіпка, Тимофій Лушня, Галя («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

10. Марія («Сойчине крило»)

11. Докія («Каторжна»)

12. Парасинка, Рахіра («Земля»)

13. «Главковерх революції» («Я (Романтика)»)

14. «Мусінька», Максим («Місто»)

15. Маруся Чурай, Гриць Бобренко, Іван Іскра («Маруся Чурай»)

16. Оповідач («Три зозулі з поклоном»)

 

Розділ 6.

«Любить – не любить»

Не секрет, що в коханні, як в екстремальній ситуації, розкривається будь – яка людина. Ділова гра про любовні «трикутники», «чотирикутники» і навіть «п’ятикутник»

нікого не залишить байдужим, вона стає поштовхом до роздумів, висловлювань власної точки зору, узагальнень.

Пригадаймо любовні «трикутники» у творах:

1. «Енеїда»: Еней – Лавінія – Турн

2. «Наталка Полтавка»: Тетерваковський – Наталка – Петро

3. ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: Мотря – Іван Вареник – Хівря

4. «Мартин Боруля»: Націєвський – Марина – Микола

5. «Перехресні стежки»: Рафалович – Регіна – Стальський

6. «Украдене щастя»: Микола Задорожний – Анна – Михайло Гурман

7. «Сойчине крило»: Хома – Массіно – Марія – Генрись

8. «Тіні забутих предків»: Іван Палійчук - Палагна – мольфар Юра

9. «В житах»: Корній Дізік – Уляна – Дзюба

10. «Місто»: Зоська – Степан – Рита

11. «За мить щастя»: Сашко Діденко – Лариса – її чоловік

12. «Три зозулі з поклоном»: Софія – Михайло – Марфа

 

любовні «чотирикутники»:

1. «Конотопська відьма»: Халявський – Олена Йосипівна – Микита Забрьоха - Солоха

2. «Лісова пісня»: Перелесник – Мавка – Лукаш – Килина

3. «Маруся Чурай»: Іван Іскра – Маруся – Гриць Бобренко – Галя Вишняк

 

любовний «п’ятикутник»:

«Чорна рада»: Яким Сомко, Кирило Тур

Леся Черевань

Петро Шраменко (Чепурний), Вуяхевич

 

Розділ 7.

«Що в імені тобі моїм?»

! Відомо, що для кожної людини найсолодшою музикою промовляє її власне ім.*я. Які ж чоловічі та жіночі імена найпоширеніші у класичній українській літературі і чому саме? До таких роздумів спонукає аукціон – рейтинг найбільш маркованих імен.

Марія (Марися)

1. Дума «Маруся Богуславка»

2. Повість Г. Квітки – Основ’яненка «Маруся»

3. Поема Т Шевченка «Марія»

4. Повість «Кайдашева сім’я» І. Нечуя - Левицького - Маруся Кайдашиха

5. Новела І. Франка «Сойчине крило» - Марія Карлівна («Сойка»)

6. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» - Марічка Гутенюк

7. Повість О. Кобилянської «Земля» - Марійка Федорчук

8. Новела В. Винниченка «Момент» - Муся

9. Роман Ю. Яновського «Вершники» - Марія Половець

10. Новела М. Хвильового «Я (Романтика)» - мати «главковерха» Марія

11. Роман І. Багряного «Тигролови» - Марійка Мороз

12. Роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай»

13. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Мура (Марія) Григорівна Сіроштан

14. Кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» - прабабуся Марусина

15. Трагікомедія І. Карпенка – Карого «Мартин Боруля» - Марися

Ганна (Анна, Галя):

1. Поема Т. Шевченка «Наймичка» - Ганна

2. Драма І. Франка «Украдене щастя» - Анна

3. Роман П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Галя Гудзь

4. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» - Анничка, сестра Івана

5. Роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» - Галя Вишняк

6. Роман В. Підмогильного «Місто» - Ганна та Нюся, співмешканки Надійки

7. Роман І. Багряного «Тигролови» - Ганна, «Мадонна з дитям»

Мотрона (Мотря):

1. Повість «Кайдашева сім*я» І. Нечуя - Левицького - Мотря Довбиш

2 - 3. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Мотря Жуківна та Мотря Кабанець

4. Трагікомедія М. Куліша «Мина Мазайло» - Мотрона Розторгуєва

5. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Мотря Левчиха

Катерина:

1. Поема Т. Шевченка «Катерина»

2. Поема Т. Шевченка «Наймичка» - дружина Марка

3. Оповідання М. Вовчка «Максим Гримач» - Катря Гримач

4. Новела В. Стефаника «Камінний хрест» - Катерина, дружина І. Дідуха

Анастасія (Настя):

1. Повість Г. Квітки – Основ’яненка «Маруся» - Настя Дрот

2. Поема Т. Шевченка «Наймичка» - Настя, названа мати Марка

3. Драма І. Франка «Украдене щастя» - Настя, сусідка Задорожних

4. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Настуня, дружина Матвія Гвинтовки

 

Меланія:

1. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Меланія Черевань

2. Повість І. Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я» - Мелашка Балаш

3. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - косоока Меланія, мати Явдохи

Орина:

1. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Оришка, бабуся Чіпчина

2. Повість М. Старицького «Оборона Буші» - Ория Завісна

3. Роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» - Орихна Бобренко

Параскева:

1. Повість І. Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я» - баба Параска Гришиха

2. Повість О. Кобилянської «Земля» - Парасинка, дочка Докії Чоп’як

3. Роман у віршах Л. Костенко «Маруся Чурай» - Параска Демидиха, сусідка Леська Черкеса

Христина

1. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» -Христя, дружина Грицька

2. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Христина Хутірна

3. Усмішка О. Вишні «Сом» - Христя, наймичка

Уляна:

1. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Уляна, мати Івана Вареника

2. Новела Г. Косинки «В житах» - Уляна, кохана Корнія Дізіка

3. Трагікомедія М. Куліша «Мина Мазайло» - Уля Розсоха

Наталка:

1. П*єса І. Котляревського «Наталка Полтавка»

2. Роман І. Багряного «Тигролови» - -Наталка Сірківна

3. Роман І. Багряного «Тигролови» - Наталка, сестра Григорія Многогрішного

Пелагея (Палажка):

1. Повість І. Нечуя – Левицького «Кайдашева сім’я» - баба Палажка Солов’їха

2. Трагікомедія І. Карпенка – Карого «Мартин Боруля» - Палажка, дружина Борулі

3. Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» - Палагна

Докія:

1. Оповідання Б. Грінченка «Каторжна»

2. Повість О. Кобилянської «Земля» - Докія Чоп*як, сусідка Федорчуків

Євдокія (Явдоха):

1. Сатирична повість Г. Квітки – Основ’яненка «Конотопська відьма» - Явдоха Зубиха

2. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Явдоха Гудзь

Килина:

1. Драма – феєрія Лесі Українки «Лісова пісня» - Килина, дружина Лукаша

2. Трагікомедія М. Куліша «Мина Мазайло» Лина (Килина) Трохимівна Мазайло

Леся (Олеся):

1. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Леся Черевань

2. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Олеся Запорожець

Тетяна:

1. Оповідання М. Вовчка «Максим Гримач» -Тетяна, сестра Катрі

2. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Тетяна Запорожець

Микола

1. П*єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» - Микола, побратим Петра

2. П*єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» - Микола Макогоненко

3. Трагікомедія І. Карпенка – Карого «Мартин Боруля» - Микола Гуляницький

4. Новела І. Франка «Сойчине крило» - Микола Федорович, чоловік «Сойки»

5. Драма І. Франка «Украдене щастя» - Микола Задорожний

6. Роман І. Багряного «Тигролови» - Микола Сірко

7. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Микола Хутірний

Василь:

1. Повість Г. Квітки – Основ’яненка «Маруся» - Василь Свитник (о. Бенедикт)

2. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Василь Невольник

3.. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Василь Порох

4. Повість О. Кобилянської «Земля» - Василь Чоп*як, сусід Федорчуків

5. Кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» - Василь Довженко

6. Роман І. Багряного «Тигролови» - Вася Потаюк, старший охотінспектор Амурського краю

Михайло:

1.. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Михайло Черевань

2. Драма І. Франка «Украдене щастя» - Михайло Гурман

3. Повість О. Кобилянської «Земля» - Михайло Федорчук

4. Роман В. Підмогильного «Місто» - Михайло Світозаров, критик

5. Новела Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном» - Михайло, батько оповідача

Петро:

1. П*єса І. Котляревського «Наталка Полтавка» - Петро

2. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Петро Чепурний (Шраменко)

3. Повість О. Кобилянської «Земля» - Петро, чоловік Анни

4. Роман І. Багряного «Тигролови» тунгуз Пятро Дядоров

5. Кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» - Петро Довженко

Максим:

1. Поема Т. Шевченка «Гайдамаки» - Максим Залізняк

2. Оповідання М. Вовчка «Максим Гримач»

3. Роман П. Мирного Та І. Білика ««Хіба ревуть воли, як ясла повні?» - Максим Гудзь

4. Роман В. Підмогильного «Місто» - Максим Гнідий

Олександр (Сашко):

1. Новела І. Франка «Сойчине крило» - Сашка, залицяльник «Сойки»

2. Роман Ю. Яновського «Вершники» - Сашко Половець

3. Кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» - Сашко Довженко

4. Новела О. Гончара «За мить щастя» - Сашко Діденко

Андрій:

1. Новела М. Хвильового «Я (Романтика)» - Андрюша

2. Роман Ю. Яновського «Вершники» - Андрій Половець

3. Роман В. Підмогильного «Місто» - Андрій Венедович, сусід Левка

Лаврін:

1. Повість «Кайдашева сім’я» І. Нечуя – Левицького – Лаврін Кайдашенко

2. Кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» - Лаврін Довженко

3. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Лаврін Запорожець

Матвій:

1. Роман П. Куліша «Чорна рада» - Матвій Гвинтовка

2. Трагікомедія І. Карпенка – Карого «Мартин Боруля» - Матвій Дульський

3. Новела Г. Косинки «В житах» - Матвій Киянчук, комуніст

Мина:

1. Трагікомедія М. Куліша «Мина Мазайло»

2. Кіноповість О. Довженка «Україна в огні» - Мина Товченик

3. Кіноповість О. Довженка «Зачарована Десна» - бичок Мина

! «Без їх облич наш колективний портрет був би неповний», - скажуть усі зазначені та й й призабуті нами персонажі, маючи на увазі носіїв народноі моралі, національних обрядів, традицій –усього унікального, українського менталітету – волелюбного, людяного, закоріненого в рідну природу, мову та красу. Приводом для бесіди про їх авторитет має стати

Розділ 8.

«А вони ще хочуть співати!»

Як один із найбільш музикальних етносів, український народ подарував світові одну з найспівучиших літератур. Доведемо цю тезу аргументами – запитаннями:

ХУДОЖНІ ТРОПИ

 

У конкретно–життєвому зображенні дійсності, яке дають твори літератури, важливу роль відіграють спеціальні засоби образності мови. Вони допомагають письменнику втілити в словесну форму конкретні уявлення про предмети і вислови, своє ставлення до них. Це завдання виконують не тільки слова і словосполучення, вжиті у прямому значенні, а також слова і вислови, вжиті у переносному значенні, які називаються тропами (з гр. “зворот”).

В основі тропа лежить перенесення ознак одного предмета, явища, дії на інші. За допомогою такого перенесення мова художнього твору набуває особливого забарвлення і яскравості. Це відбуваєтьяся тому, що троп дає не те означення предмета чи явища, яке стало звичним, а підносить ознаки, які звичайно не виступають на перший план. Перенесення ознак одного предмета, явища, дії на інші відбувається у тропах за різними принципами. Відповідно до цього визначають різні види тропів.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 4708; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.376 с.)