Кооперативний коледж ім. С. ГранатаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кооперативний коледж ім. С. Граната 

 

ЗАВДАННЯ

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

По алгоритмічних мовах програмування

 

 

Спеціальність: Програмування для ЕОМ та АТ

 

 

Івано-Франківськ,2005


Практика по Сi

 

Сi - одна з найпоширенiших мов програмування, яка поєднує в собi достоїнства мов високого i низького рiвня: широкi можливостi системного програмування, багатство використовуваних типiв, вiдносна простота i яснiсть основного ядра мови i дуже широкий набiр використовуваних бiблiотечних функцiй.

Для проведення практики студент повинен переписати дискету, на якiй записаний мiнiмальний набiр файлiв для запуску i функцiонування Turbo C.

 

Опис файлiв та директорiй:

- tc.exe - загрузочний файл;

- INCLUDE - директорiя включень;

- LIB - директорiя об'єктних бiблiотек;

- TEXT - директорiя, де мiстяться текстовi файли:

a) dovidnyk.txt - короткий довiдник по опцiях меню, ключових словах i бiблiотечних функцiях Turbo C;

b) pr1.txt, pr2.txt, pr3.txt, pr4.txt, pr5.txt, pr6.txt, pr7.txt, pr8.txt-текст завдань практичних робiт 1-8;

c) prakt.txt - пояснення до виконання завдань, приклади програм.

При виконаннi завдань практики постiйно виникає питання про вивiд на папiр результатiв роботи програми. Рекомендується 3 способи:

1. безпосереднiй вивiд на друк через використання операторiв fprintf() чи fputs() i потоку stdprn;

2. знiмання копiї екрану користувача. При цьому бажано використовувати функцiї clrscr(), gotoxy(), window(), прототипи яких мiстяться у файлі conio.h, а також функцiї введення-виведення у активному вiкнi cputs(), cgets(), cprintf(), cscanf() (аналогiчнi функцiям puts(), gets(), printf(), scanf()), описанi також у файлі conio.h.

3. вивiд у файл на диску з пiзнiшим його роздруковуванням. Пiсля набуття певного досвiду роботи з Сi найдоцiльнiше вживати цей спосiб.

 


Практичне заняття №1

Мета заняття – ознайомлення з роботою в середовищі Turbo C. Для кращого засвоєння рекомендується ввести приведені нижче програми i ознайомитися з результатами виконання:


1./*pозмipи, якi займають piзнi типи даних*/

#include <stdio.h>

main()

{int i;

printf("int %d\n",sizeof(int));

printf("float %d\n",sizeof(float));

printf("double %d\n",sizeof(double));

printf("char %d\n",sizeof(char));

printf("long %d\n",sizeof(long));

printf("short %d\n",sizeof(short));

printf("signed %d\n",sizeof(signed));

printf("unsigned %d\n",sizeof(unsigned));

}


2.# include <stdio.h>

main ()

{ int k,*u;

scanf ("%d",&k);

u=&k;

printf("число %d\n",k);

printf ("адреса %d\n",&k);

printf("адресоване %d\n",*u);

printf("u %d\n",u);

scanf("%d",&k);

}


3. #include <stdio.h>

main()

{int i,j;

printf(" АМЕРИКА ВIДКРИТА У 1492 РОЦI\n");

printf("Який зараз рiк?\n");

scanf("%d",&i);

j=i-1492;

printf("\n");

printf(" З ЧАСУ ВIДКРИТТЯ АМЕРИКИ ПРОЙШЛО %d РОКIВ\n",j);

}


4.#include <stdio.h>

main()

{ float i,j,s,h,*a;

puts(" ВВЕДIТЬ ДВА ЧИСЛА\n");

scanf("%f",&i);

scanf("%f",&j);

s=i+j;

h=i/j;

a=&h;

printf("СУМА ЧИСЕЛ %5.3f ,ЇХ ЧАСТКА %5.3f, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ ПО \

АДРЕСУ %d\n",s,h,&a);

printf("АДРЕСОВАНЕ ЧИСЛО %5.3f",*a);

}


5. #include <stdio.h>

main()

{ float pl,fact,proc;

int n;

char tn[5];

scanf("%s",tn);

puts("-------------------------------------");

puts("|# п/п|табельний| план | факт | % |");

puts("| | номер | | | |");

puts("-------------------------------------");

n=1;

pl=234;

fact=220;

proc=fact/pl*100;

printf("| %d |%5s |%5.2f|%5.2f|%5.2f|",n,tn,pl,fact,proc);

}

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Робота в iнтегрованому середовищi Turbo C.

2. Головне меню Turbo C.

3. Встановлення конфiгурацiї Turbo C.

4. Компiляцiя i виконання програми.

5. Режим вiдладки.

6. Робота з вiкном Break/Watch.

7. Структура програми на мовi Сi.


Практичне заняття №2

Мета виконання завдання - ознайомлення з меню Turbo C, типами величин, операторами введення-виведення, форматами введення-виведення, а також адресами i покажчиками даних. Для кращого засвоєння рекомендується ввести приведену нижче програму i ознайомитися з результатами виконання:

 


Приклад 1

/*pозмipи, якi займають piзнi типи даних*/

#include <stdio.h>

main()

{int i;

printf("int %d\n",sizeof(int));

printf("float %d\n",sizeof(float));

printf("double %d\n",sizeof(double));

printf("char %d\n",sizeof(char));

printf("long %d\n",sizeof(long));

printf("short %d\n",sizeof(short));

printf("signed %d\n",sizeof(signed));

printf("unsigned %d\n",sizeof(unsigned));

}


Приклад 2 (Приклад програми, що працює з адресами та покажчиками)

# include <stdio.h>

main ()

{ int k,*u;

scanf ("%d",&k);

u=&k;

printf("число %d\n",k);

printf ("адреса %d\n",&k);

printf("адресоване %d\n",*u);

printf("u %d\n",u);

scanf("%d",&k);

}


 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Робота в iнтегрованому середовищi Turbo C. Встановлення конфiгурацiї. Компiляцiя i виконання програми. Режим вiдладки. Робота з вiкном Break/Watch.

2. Структура програми на мовi Сi.

3. Класифiкацiя символiв мови.

4. Знаки операцiй, прiоритет виконання операцiй.

5. Типи даних. Перетворення типiв.

6. Функцiї введення-виведення, особливостi їх роботи з рiзними типами даних.

7. Символьний тип даних, його представлення в пам'ятi машини.

 

Варіанти завдання

Варiант 1

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що Джон народився у 1940р., запитувала, який тепер рiк, i видавала вiк Джона.

2. Скласти програму, яка вводила б 2 числа в форматi f, знаходила їх суму, добуток, адресу добутку, адресоване число, i виводила б результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми

 


№ п/п Табельний Нараховано Заборгованiсть До видачi

номер

 

 

Варiант 2

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що хрещення Русi вiдбулося в 988р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло з того часу.

2. Скласти програму, яка вводила б два числа в форматi f, знаходила їх суму, частку, адресу частки, адресоване число, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виведення шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Номенклатурний Прихiд Видано Залишок

номер

 
 


Варiант 3

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що битва пiд Берестечком вiдбулася в 1649р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло з того часу.

2. Скласти програму, яка вводила б два цiлi числа, знаходила iх добуток, рiзницю, адресу рiзницi, число, записане пiд цiею адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми

 

 
 


№ п/п Дiльниця Цех Видано

 

 
 


Варiант 4

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що Лiлi народилася в 1980р., запитувала, який тепер рiк, i видавала вiк Лiлi.

2. Скласти програму, яка вводила б два дiйснi числа, знаходила iх суму, частку, адресу суми, число, записане пiд цiею адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми

 
 


№ п/п Табельний Нараховано Заборгованiсть До видачi

номер

Варiант 5

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що битва пiд Ватерлоо вiдбулася в 1815 р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло з того часу.

2. Скласти програму, яка вводила б два цiлi числа, знаходила їх суму, рiзницю, адресу рiзницi, число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Номенклатурний Наявнiсть Видано Залишок

номер

 

 
 


Варiант 6

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що будинок побудований у 1960р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло з того часу.

2. Скласти програму, яка б вводила дiйсне число, знаходила його квадрат, адресу квадрату, число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Табельний План Факт %

номер

 

 
 


Варiант 7

1. Скласти програму, яка повiдомляла б, що мiст побудований в 1900р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло з того часу.

2. Скласти програму, яка вводила б два дiйснi числа, обчислювала рiзницю їх квадратiв, знаходила адресу рiзницi i число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 

 


№ п/п С/г культура План Факт %

 

 
 


Варiант 8

1. Скласти програму, яка б запитувала ваше iм'я, рiк народження, i друкувала ваш вiк.

2. Скласти програму, яка вводила б цiле число, знаходила числа, вiдповiдно бiльшi i меншi на 1, Їх адреси та числа, записанi пiд цими адресами, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 

 
 


№ п/п Табельний План Факт %

номер

 
 


Варiант 9

1. Скласти програму, яка запитувала б ваше прiзвище, iм'я та вiтала вас.

2. Скласти програму, яка вводила б два цiлi числа, знаходила б iх суму, частку нацiло, адресу частки, число, записане пiд цiею адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми

 
 


 

№ п/п Номенклатурний Наявнiсть Видано Залишок

номер

 
 


Варiант 10

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що мiсто засноване в 1256р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло вiд заснування мiста.

2. Скласти програму, яка вводила б два дiйснi числа, обчислювала суму iх квадратiв, знаходила адресу суми i число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Прiзвище Зарплата Премiя Всього

 

Варiант 11

1. Скласти програму, яка запитувала б, де ви народилися, i друкувала фразу типу: "Вiтаю жителя мiста _______".

2. Скласти програму, яка вводила б два дiйснi числа, обчислювала добуток їх квадратiв, знаходила адресу добутку i число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Матерiал План Факт %

 
 


Варiант 12

1. Скласти програму, яка повiдомляла б, що Америка вiдкрита в 1492р., запитувала, який тепер рiк, i повiдомляла, скiльки рокiв пройшло з часу вiдкриття Америки.

2. Скласти програму, яка вводила б два дiйснi числа, знаходила їх суму, частку, адресу частки, число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Табельний План Факт %

номер

 
 


Варiант 13

1. Скласти програму, яка запитувала б вас про ваше iм'я, мiсце народження i вiтала вас.

2. Скласти програму, яка вводила б цiле число, знаходила числа, вiдповiдно бiльшi i меншi на 1, iх адреси та числа, записанi пiд цими адресами, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Прiзвище Зарплата Вирахувано Всього

 
 


Варiант 14

1. Скласти програму, яка б запитувала ваше iм'я, рiк народження, i друкувала ваш вiк.

2. Скласти програму, яка вводила б два цiлi числа, знаходила iх добуток, рiзницю, адресу рiзницi, число, записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п Номенклатурний Прихiд Видано Залишок

номер

 

Варiант 15

1. Скласти програму, яка б повiдомляла, що хрещення Русi вiдбулося в 988р., запитувала, який тепер рiк, i друкувала, скiльки рокiв пройшло з того часу.

2. Скласти програму, яка вводила б два цiлi числа, знаходила б їх суму, частку нацiло, адресу частки, число записане пiд цiєю адресою, i виводила результат на екран.

3. Скласти програму для виводу шапки i одного рядка машинограми:

 
 


№ п/п С/г культура План Факт %

 

 

 
 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.177.17 (0.018 с.)