заробітної плати на ручному догляді за лісовими культурами 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

заробітної плати на ручному догляді за лісовими культурамиПлоща лісових культур – 207 га

Ширина обробітку - 0,4 га

Ширина міжрядь - 2,5 м

 

 

№ п/п Операція Об’єм Норма виробітку Потрібно людино-днів Тариф ний розряд Денна тариф на ставка, грн Тарифний фонд заробітної плати, грн
1. Розпушування грунту сапою, м² 853,6 64,32 54903,55

 

 

Середня норма виробітку 0,24 м3

 

Середня тарифна ставка 64,32 грн

 

Середня відрядна розцінка 265,23 грн/га

 

 

Примітка Площу обробітку лісових культур переводимо в метри квадратні за формулою

 

S = , (3)

 

де Р – площа лісових культур , м2;

ш – ширина обробітку, м;

в – ширина міжрядь , м.

 

S =

 

 

Додаток до ф. № 3 ЛГ

 

Таблиця 13. Розрахунок трудовитрат та фонду заробітної плати

На механізованому догляді за лісовими культурами.

 

 

Площа обробітку – 828 га

 

Довжина гону - 300 м

 

№пп Назва роботи Об сяг робо ти Норма виро бітку Тариф ний розряд Денна тарифна ставка, грн Потрібно Тариф ний фонд заробіт ної плати, грн
люди но-днів тракторо- змін
Догляд за лісовими культурами трактором в агрегаті з культиватором на площі , га 7,0 140,44 117,43 117,43 16491,87
Всього 117,43 117,43 16491,87

 

Середня норма виробітку 7,05 га

 

 

Середня тарифна ставка 140,44 грн.

 

 

Середння відрядна розцінка 20,06 грн/га

 

 

Додаток до ф. № 3 ЛГ

 

Таблиця 14. Розрахунок трудовитрат та фонду

Заробітної плати на заготівлі насіння

Об’єм - 720 кг

З стоячих дерев - 400 кг

З звалених дерев – 320 кг

Порода -

 

 

№ п/п Операція Об’єм Норма виробітку Потріб но людино-днів Тариф ний розряд Денна тарифна ставка, грн Тарифний фонд заробітної плати, грн
1. Збирання шишок з стоячих дерев 14,5 27,58 91,72 2529,63
2. Збирання шишок з звалених дерев 43,9 7,29 71,47 521,06
Всього 34,87 3041,7

 

 

Середня норма виробітку 20,64 м3

 

Середня тарифна ставка 87,22 грн

 

Середня відрядна розцінка 4,22 грн/кг

 

 

Розрахунок балансу робочого часу одного робітника

 

Таблиця 15. Баланс робочого часу одного робітника

Показник По плану на 20 р.
Календарний фонд часу, днів Кількість не робочих днів, всього Номінальний фонд робочого часу Невиходи на роботу, всього В тому числі: відпустка по хворобі декретні навчання Виконання громадських доручень прогули Ефективний фонд робочого часу одного робітника   365 114 251 30 24 4 1 0,5 0,5 221 днів

 

Процент додаткової заробітної плати розраховується за формулою

 

 

% Д = HP:Tеф*100 , ( 4 )

 

де НР пл. – платні невиходи на роботудні;

 

Т еф. – ефективний фонд робочого часу,дні.

 

% Д = 25:221·100=11,3%

 

 

2.4 Розрахунок плану з праці та фонду заробітної плати Ф.№3 ЛГ

Таблиця 16. План з праці та фонду заробітної плати

№ п/п Назва заходу Об’єм робіт по плану   Розрахункова но рма виро бітку Потрібно Тарифний розряд
люди но-днів коне-днів машино-пило змін
Лісогосподарські роботи - - - - - -
1.1 Відведення лісосік під рубки головного користування, га 1,5 66,22     3,4
1.2 Відведення лісосік під рубки догляду, га 0,39 453,7     3,4
1.3 Догляд за молодняками,            
1.3.1 Хворост і хмиз до 2м 472,15 7,1 66,5   66,5
1.3.2 Хворост неочищений 2.1-4м 472,15 7,1 66,5   66,5
1.3.3 Хворост довж 4.1м і більше, 337,25 2,8 120,44   120,44
1.4 Прорідження ,всього , м3            
1.4.1 Ділова деревина до 3.4, м3 5,9 452,03   150,67 4,5,6
1.4.2 Дрова рубанці, м3 2,8 952,5   317,50 4,5,6
1.4.3 Дрова, м3 5,2 170,33   56,77 4,5,6
1.5 Прохідна рубка, всього , м3            
1.5.1 Ділові сортименти довжиною до 4.5 м, м3 5,9 92,71   30,90 4,5,6
1.5.2 Ділові сортименти довжиною до 2 м,м3 5,2 104,78   34,83 4,5,6
1.5.3 Дрова, м3 2,8 41,07   13,69 4,5,6
1.6 Трелювання деревини механізоване, м3 3384,9 16,16 203,49   203,49
1.7 Трелювання деревини гужове, м3 376,1 7,3 51,64 51,64  
  Разом    
Лісокультурні роботи            
2.1 Підготовка грунту, га 4,6  
2.2 Посадка лісу механізована, га 0,35 241,68 2,68 53,12 2,3,4,4,6
2.3 Посадка лісу ручна, га 1,2 349,4 1,72   3,4
2.4 Механізований догляд за лісовими культурами, га 7,07 117,43   117,43
2.5 Ручний догляд за лісовими культурами, га 0,24 853,6    
2.6 Заготівля насіння, кг 20,64 34,87     3,5
  Разом    
  Всього    

Продовження таблиці 16

№ п/п     Назва заходу   Середня тарифна ставка Фонд зарплати, грн
основний додатко вий загальний фонд зарп лати
тариф ний фонд за рплати доплати разом
Лісогосподарські роботи - - - - - -
1.1 Відведення лісосік під рубки головного користування, га 98,16 6500,56 2431,20 8931,76 1009,3 9941,0
1.2 Відведення лісосік під рубки догляду, га 102,00 46263,51 17302,5 63566,01 7182,96 70748,96
1.3 Догляд за молодняками            
1.3.1 Хворост хмиз до 2м 93,62 6225,73 1267,72 8093,45 914,56 9008,0
1.3.2 Хворост не очищений 2.1-4 93,62 6225,73 1867,72 8093,45 914,56 9008,0
1.3.3 Хворост довж.4.1м і більше 93,62 11275,59 3382,67 14658,26 1656,38 16314,64
1.4 Прорідження ,всього , м3            
1.4.1 Ділова деревина до 3.4м, м3 97,76 44190,45 13257,13 57447,58 6491,57 63939,15
1.4.2 Дрова рубанці, м3 97,76 93116,40 27934,9 12051,32 13678,79 134730,11
1.4.3 Дрова, м3 97,76 16651,46 4995,43 21646,89 2446,09 24092,98
1.5 Прохідна рубка, всього , м3            
1.5.1 Ділові сортименти довжиною до 4,5м, м3 97,76 9063,3 2718,99 11782,29 1331,39 13113,68
1.5.2 Ділові сортименти довжиною до 2 м,м3 97,76 1243,2 372,96 1616,16 182,62 1798,78
1.5.3 Дрова, м3 97,76 4015,0 1204,5 5219,5 589,8 5809,03
1.6 Трелювання деревини механізоване, м3 140,44 28578,13 8573,43 37151,56 4198,12 41349,68
1.7 Трелювання деревини гужове, м3 71,47 3690,71 1107,21 4797,92 542,16 5340,08
Разом   277039,77 87016,36 364056,5 41138,34 405194,36
Лісокультурні роботи            
2.1 Підготовка грунту, га 140,44 1053,3 4564,3 515,76 5080,06
2.2 Посадка лісу механізована,га 107,9 26076,94 7823,1 3830,7 37730,7
2.3 Посадка лісу ручна, га 71,51 24986,97 7496,1 32483,07 3670,58 36153,65
2.4 Механізований догляд за лісовими культурами, га 140,44 16491,87 4947,56 21439,43 2422,65 23862,08
2.5 Ручний догляд за лісовими культурами, га 64,32 54903,55 16471,06 71374,61 8065,33 79439,94
2.6 Заготівля насіння, кг 87,22 3041,7 912,51 3954,21 446,82 4401,03
  Разом   129012,03 38703,6 167715,62 18951,86 186667,46
  Всього   406051,8 125719,9 531771,77 60090,2-5 591861,82

 

Додаток до ф. № 4 ЛГ

 

2.5 Розрахунок чисельності та кошторису на утримання апарату управління лісгоспу

 

Таблиця 17. Розрахунок чисельності та фонду заробітної плати апарату управління лісгоспу.

 

 

№пп Назва посади Кіль кість одиниць Місячний фонд зарплати, грн Річний фонд зарплати, грн
на оди ницю на всі одиниці
Директор
Головний лісничий
Інженер лісового господарства
Інженер з охорони праці
Інженер з лісових культур
Інженер з охорони лісу
Лісничий
Помічник лісничого
Старший майстер лісу
Майстри лісу
Бухгалтер в лісництві
Економіст
Головний бухгалтер
  Дані по всього ДЛГ      

 

 

Додаток до ф.№4 ЛГ

 

Таблиця 18. Кошторис на утримання апарату управління

 

№ пп Статі витрат Сума на рік, грн
Заробітна плата
Нарахування на заробітну плату 37,4 В т.ч. пенсійний фонд 31,8% Соціальне страхування 2,9% Фонд зайнятості 1,3% Фонд страхування від нещасних випадків 1,4 668263,2
568202,4
51817,2
23228,4
25015,2
Адміністративно-господарські витрати 25%
  Всього 1783226,4

 

Додаток до ф. № 5 ЛГ

2.5 План з собівартості робіт

План з собівартості продукції (робіт) складається із кошторису витрат на виробництво та планових калькуляцій по різних видах продукції.

Кощторис витрат на виробництво- це сукупний розрахунок витрат по всіх видах робіт на виробництво

Для визначення собівартості одиниці продукції складається планова калькуляція.

2.6 Розрахунок потреб вартості матеріалів та послуг допоміжних виробництв

Таблиця 19. Розрахунок потреб і вартості матеріалів.

 

№ пп   Назва заходів і матеріалів Об’єм роботи Норма витра чання Необ хідна кількість Ці на, грн Сума, грн
1. Відведення лісосік під РГК, га        
  Стовпчики, шт  
  Фарба, кг   0,2 17,5
  Разом        
Відведення лісосік під РД, га        
  Стовпчики, шт  
  Фарба, кг   0,2
  Разом        
Посадка лісу ручна, га        
  Сіянці, тис. шт  
  Разом          
Посадка лісу механізована, га        
  Сіянці тис. шт  
  Разом        
  Всього        

 

Додаток до ф.№ 6 ЛГ

Таблиця 20. Розрахунок вартості послуг допоміжних виробництв.

 

 

№ п/п Назва робіт Види послуг Всьо го по слуг, грн
трактор   коні бензопила
м/зм вартість м/зм,грн сума, грн к/дні вартість к/дн, грн сума, грн п/зм вартість м/зм, грн сума, грн
Догляд за молодняками, м3 - - - - - - - - - -
1.1 Хворост до 2 м - - - - - - 66,5 6317,5 6317,5
1.2 Хворост не очищений 2.1-4 м - - - - - - 66,5 6317,5 6317,5
1.3 Хворост 4.1 м і більше - - - - - - 120,44 11441,8 1441,8
Проріджування,м3 - - - - - - - - - -
2.1 Ділові деревина до 3.4, м3 - - - - - - 150,67 15820,35 15820,35
2.2 Дрова рубанці,м3 - - - - - - 317,50 33337,5 33337,5
2.3 Дрова ,м3 - - - - - - 56,77 5960,85
Прохідна рубка, м3 - - - - - - - - - -
3.1 Ділові сортименти до 4.5, м3         - - 30,90 3244,5 3244,5
3.2 Ділова деревина довж до 2 м, м3             34,83 4602,15 4602,15
3.3 Дрова, м3             13,69 1437,45 1437,45
Гужове трелювання, м3 - - - 51,64 3098,4 - - - 3098,4
Механізована посадка л/к 53,12 12217,6 2,68 160,08 - - - 12378,4
Ручна посадка лісу - - - 1,72 103,2 - - - 130,3
Механізований догляд за л/к 117,43 87008,9 - - - - - - 87008,4
Підготовка грунту - - - - - - 57,50
Механізоване трелювання, м3 203,49 46802,7 - - - - - - 46802,7
Всього: 399,04 - 91779,2 56,04 - 3362,4 733,38 - 88479,6 227951,45

 

 

Ф № 7 ЛГ

Розрахунок калькуляції собівартості робіт проводимо в таблиці 21 Таблиця 21. Калькуляція собівартості робіт

    № п/п Назва заходу Об’єм робіт Операційні витрати, грн
фонд зарплати грн Нарахував ння на за рпла ту вартість послуг допоміжних виробництв варті сть мате ріалів всьо го на одиницю робіт
ко не- днів машино змін/пи лозмін
Лісогосподарські роботи - - - - - - - -
1.1 Відведення лісосік під рубки головного користування, га 9941,0 3717,93     15594,93 155,94
1.2 Відведення лісосік під рубки догляду, га 70748,96 26460,1     101609,06  
1.3 Догляд за молодняками                
1.3.1 Хворост і хмиз до 2м 472,15 9008,0 3368,99   6317,5   18694,5 39,59
1.3.2 Хворост не очищ. 2.1-4 м 472,15 9008,0 3368,99   6317,5   18694,5 39,59
1.3.3 Хворост довж.4.1м і більше 337,25 16314,64 6101,67   11441,8   33858,11 100,39
1.4 Прорідження всього,м3                
1.4.1 Ділова деревина,до 3.4 м 63939,15 23913,2   15820,35   103672,7 38,87
1.4.2 Дрова рубанці,м3 134730,11 50389,06   33337,5   218456,67 781,91
1.4.3 Дрова, м3 24092,98 9010,77     39063,75 43,94
1.5 Прохідна рубка, всього , м3                
1.5.1 Ділові сортименти довжиною 4.5м, м3 13113,68 4904,51   3244,5      
1.5.2 Ділові сортименти до 2 м. 1798,78 672,74   4602,15      
1.5.3 Дрова, м3 5809,3 2172,67   1437,45      
1.6 Трелювання деревини механізоване, м3 3384,9 41349,68 15464,78   46802,7      
1.6.1 Трелювання деревини гужове, м3 376,1 5340,08 1997,2 3098,4        
  Разом:   405194,36 151542,7 3098,4 135281,45 701452,16  
Лісокультурні роботи              
2.1 Підготовка грунту, га 5080,06 1899,9     12729,96 110,69
2.2 Посадка лісу механізована, га 37730,7 14111,28 160,8 12217,6 177270,3 2085,5
2.3 Посадка лісу ручна, га 36153,65 13521,46 103,2   89678,3 2989,2
2.4 Механізований догляд за лісовими культурами, га 23862,08 8924,4   27008,9   59795,4 72,21
2.5 Ручний догляд за лісовими культурами, га 79439,94 29710,5       109150,4 527,29
2.6 Заготівля насіння, кг 4401,03 1645,98       8,4
  Разом   186667,46 69813,63 44976,5 4454671,36
  Всього   591861,82 221356,3 3362,4 180257,95 1156123,52

 

2.8 Розрахунок виручки від реалізації лісопродукції, отриманої внаслідок ведення лісового господарства

Таблиця 22.Розрахуноквиручки від реалізації лісопродукції,

отриманої внаслідок ведення лісового господарства

 

 

№ п/п Лісопродукція Об’єм реалізації Ціна в грн Сума виручки в грн
Догляд за молодняками   - - -
  Хворост і хмиз до 2 м 472,15
Хворост не очищений 2.1-4 м 472,15 29273,3
Хворост довжиною 4.1 м і більше 337,14
Разом:    
Прорідження   -  
  Ділова деревина до 3.4 м, м3 2667
Дрова рубанці, м3
Дрова м3
Разом:    
Прохідна рубка -
  Ділова деревина 4.5м, м3
  Ділова деревина до 2м, м3
Дрова, м3
Разом:  
Посадковий матеріал (умовно),т.шт.
Насіння (умовно),т.шт.
  Всього: - 2116097,3

 

 

2.9 Розрахунок чисельності робітників

 

 

При розрахунку чисельності робітників враховуємо ріст продуктивності праці, який складає 10 % та кількість робочих днів згідно балансу робочого часу робітника.

Розрахунок чисельності робітників (N) проводимо за формулою

 

 

N = ТВ:К*Теф , ( 5 )

 

де ТВ – трудовитрати, лдн;

К – коефіцієнт росту продуктивності праці, К = 1,05-1,1;

Теф-ефективний фонд робочого часу

 

 

N =

 

2.10 Розрахунок продуктивності праці ( ПП ) проводимо за формулою

 

ПП = , ( 6 )

 

де ТП – товарна продукція, грн.

 

ПП =

 

2.11 Розрахунок середньорічної заробітної плати ( ЗПр ) проводимо за формулою

 

ЗПр = , ( 7 )

 

де ЗФЗП – загальний фонд заробітної плати, грн.

 

ЗПр =

 

2.12 Розрахунок середньомісячної заробітної плати ЗПм проводимо за формулою

 

ЗПм = ( 8 )

 

 

ЗПм =

 

 

Ф № 8 ЛГ

 

2.10 Розрахунок виробничо фінансового плану лісгоспу, та потреб в робітниках

 

Таблиця 23. План фінансування лісгоспу

Показник План на рік, грн В тому числі по кварталах, грн
І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1.1Операційні витрати, всього          
в т.ч. лісогоспо дарські роботи          
Лісокультурні роботи          
1.2 Витрати на утримання лісгоспу          
1.3 Загально-виробничі витрати (25 % від операційних витрат)          
  ВСЬОГО
2.1 Власні кошти          
2.2 Асигнування з бюджету          
ВСЬОГО

 

2.11 Розрахунок потреб в робітниках

 

 

Таблиця 24 РОЗРАРАХУНОК ПОТРЕБИ В РОБІТНИКАХ

 

№ № п/п Назва заходів Одиниці виміру Розрахункова норма виробітку 1 кв.
об’єм потрібно людино-днів
Відвод лісосік під рубки головного користування га      
Відведення лісосік під рубки догляду га      
Догляд за молодняками м3      
Рубка прорідження м3      
Прохідна рубка м3      
Трелювання деревини механізоване м3      
Трелювання деревини гужове м3      
Підготовка грунту га      
Садіння лісу механізоване га      
Садіння лісу ручне га      
Догляд за лісовими культурами ручний га      
Догляд за лісовими культурами механізований га      
Заготівля насіння кг      
РАЗОМ людино-днів    
Кількість робітників чол      

 

Продовження таблиці 24

 

№ № п/п Назва заходу Одиниці виміру 2 кв. 3 кв. 4 кв.
об’єм потріб но людино-днів об’єм потрібно лю дино-днів об’єм потрібно лю дино-днів
Відвод лісосік під рубки головного користування га            
Відведення лісосік під рубки догляду га            
Догляд за молодняками м3            
Рубка прорідження м3            
Прохідна рубка м3            
Трелювання деревини механізоване м3            
Трелювання деревини гужове м3            
Підготовка грунту га            
Садіння лісу механізоване га            
Садіння лісу ручне га            
Догляд за лісовими культурами ручний га            
Догляд за лісовими культурами механізований га            
Заготівля насіння кг            
РАЗОМ людино-днів
Кількість робітників чол            

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1.Бойчик І.М,Харків П.С,Хончак М.І,Піча Ю.В.Економіка підприємства : Навчальний посібник другий видання,К.Каравела,Львів,Новий світ 2001р.

2.Бойчик І.М економіка підприємства навчальний посібник видання друге,доповнене і перероблене К.Атіка 2007р.

3.Коваль Я.В. Планування виробництва в лісовому господарстві Житомир 2011р.

4.Лісовий кодекс України.2006.

5.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,послуг) на підприємстві лісового господарства України.Затверджане наказом Держкомлісгосп України від 8.11.2002 №146.

6.Синякевич І.М Економіка галузей лісового комплексу.Навчальний посібник Львів «Світ»1996.

7.Шегда А.В Економіка підприємства навчальний посібник Київ

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 82; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.013 с.)