VII. Орієнтовний перелік питань до іспитуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VII. Орієнтовний перелік питань до іспиту1. Загальні відомості про поляків.

2. Опис етнічної історії поляків.

3. Особливості господарської діяльності поляків

4. Поселення і житло, їжа. Одяг поляків.

5. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість поляків.

6. Релігійні вірування. Народна творчість поляків.

7. Загальні відомості про чехів.

8. Опис етнічної історії чехів.

9. Особливості господарської діяльності чехів

10. Поселення і житло, їжа. Одяг чехів.

11. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість чехів.

12. Релігійні вірування. Народна творчість чехів.

13. Загальні відомості про словаків.

14. Опис етнічної історії словаків.

15. Особливості господарської діяльності словаків

16. Поселення і житло, їжа. Одяг словаків.

17. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість словаків.

18. Релігійні вірування. Народна творчість словаків.

19. Загальні відомості про лужичан.

20. Опис етнічної історії лужичан.

21. Особливості господарської діяльності лужичан

22. Поселення і житло, їжа. Одяг лужичан.

23. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість лужичан.

24. Релігійні вірування. Народна творчість лужичан.

25. Загальні відомості про білорусів.

26. Опис етнічної історії білорусів.

27. Особливості господарської діяльності білорусів

28. Поселення і житло, їжа. Одяг білорусів.

29. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість білорусів.

30. Релігійні вірування. Народна творчість білорусів.

31. Загальні відомості про росіян.

32. Опис етнічної історії росіян.

33. Особливості господарської діяльності росіян

34. Поселення і житло, їжа. Одяг росіян.

35. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість росіян.

36. Релігійні вірування. Народна творчість росіян.

37. Загальні відомості про болгар.

38. Опис етнічної історії болгар.

39. Особливості господарської діяльності болгар

40. Поселення і житло, їжа. Одяг болгар.

41. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість болгар.

42. Релігійні вірування. Народна творчість болгар.

43. Загальні відомості про сербів.

44. Опис етнічної історії сербів.

45. Особливості господарської діяльності сербів

46. Поселення і житло, їжа. Одяг сербів.

47. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість сербів.

48. Релігійні вірування. Народна творчість сербів.

49. Загальні відомості про хорватів.

50. Опис етнічної історії хорватів.

51. Особливості господарської діяльності хорватів

52. Поселення і житло, їжа. Одяг хорватів.

53. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість хорватів.

54. Релігійні вірування. Народна творчість хорватів.

55. Загальні відомості про чорногорців.

56. Опис етнічної історії чорногорців.

57. Особливості господарської діяльності чорногорців

58. Поселення і житло, їжа. Одяг чорногорців.

59. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість чорногорців.

60. Релігійні вірування. Народна творчість чорногорців.

61. Загальні відомості про македонців.

62. Опис етнічної історії чорногорців.

63. Особливості господарської діяльності чорногорців

64. Поселення і житло, їжа. Одяг чорногорців.

65. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість чорногорців.

66. Релігійні вірування. Народна творчість чорногорців.

67. Загальні відомості про боснійців.

68. Опис етнічної історії боснійців.

69. Особливості господарської діяльності боснійців

70. Поселення і житло, їжа. Одяг боснійців.

71. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість боснійців.

72. Релігійні вірування. Народна творчість боснійців.

73. Загальні відомості про словенців.

74. Опис етнічної історії словенців.

75. Особливості господарської діяльності словенців

76. Поселення і житло, їжа. Одяг словенців.

77. Громадське і сімейне життя. Весільна, родильна, поховальна, календарна обрядовість словенців.

78. Релігійні вірування. Народна творчість словенців.

VIII. Список рекомендованої літератури

1.Основна:

1.Абетка етнополітолога.- Словник- довідник. К., 1997. Т.1-2.

2.Алексєєв Ю., Наулко В., Руденко Н. Країнознавство. Частина І. Культура народів слов’янських країн. Навчальний посібник.-К., 2002.

3. Алексеева Т.Этногенез восточных славян по данным антропологии – М.,1973.

5. Брак у народов Центральной и Юго-Восточной Европы. -М, 1988.

6.Брук С. Население мира.- Этнодемографический справочник. М., 1986.

7. Восточнославянский этнографический сборник.-М.,1956

8.Восточная Европа. –Туристич. Справочник.-М.,1997.

9.Все страны мира. Энциклопедический справочник.-М., 2001.

10. Ганцкая 0., Грацианская Н. Крестьянское жилище западных славян // Типы сельского жилища зарубежной Европы.- М. , 1978.

11. Зеленин Д. Восточнославянская этнография.-М.,1991.

12.История западных и южных славян.- М., 1997.

13.История литературы Восточной Европы после Второй мировой войны.- М.,2001.Т.2.

14. Історія і культура слов’ян.- К., 1993.

15. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Зимние праздники - М., 1973.

16. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Весенние праздники.- М., 1977.

17. Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Осенние и летние праздники.- М. , 1978.

18. Лужицькі серби. Навч. посібник для вузів.- Львів, 1997.

19. Народы Европейской части СССР.-М. ,1964. Т.I.

20. Народы зарубежной Европы /под ред. Токарева С./- М., 1964. Т.І

21. Народы мира. Историко-этнографический справочник.- М., 1988.

22. Нидерле Л. Славянские древности. -М., 2000.

23. Очерки общей этнографии.- М. , 1966.

24.Седов В. Происхождение и ранняя история славян.- М., 1979.

25.Тиводар М. Етнологія.- Ужгород, 1998

26. Токарев С. Основы этнографии-М. , 1968.

27. Формирование национальных культур в странах Центральной и Юго-Восточной Европы.- М., 1977.

28. Этнография / под ред Бромлея Ю./ - М., 1982.

29.Этнография восточных славян.-М.,1987.

30. Этнографическая энциклопедия Белоруси. -Минск ,1985.

31.Этнология. Учебник для высших учебных заведений. – М., 1994.

32. Яровой В. Історія західних та південних слов’ян з давніх часів до ХХ ст.- К., 2001.

Додаткова:

1. Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу.-М.,1996 .Т.І-3.

2. Виноградова Л. Зимняя календарная поэзия западных и восточных славян: Генезис и типология колядования.-М.,1982

3.Водовозова Е. Как люди на белом свете живут.-Чехи-поляки-русины.--Санкт-Петербург, 1905.

4. Вульфсон Э. Черногория и Черногорин.-М.,1909.

5. Ганцкая 0. Польская семья.- М. , 1986.

6. Ганцкая 0. Народное искусство Польши. -М., 1970.

7. Гопчевич С. Старая Сербия и Македония. Историко-этнографические исследования. Спб.,- 1899.

8. Грацианская Н. Чешское крестьянское жилище XIX-XX вв. //Культура и быт зарубежной Европы.- М.,1968.

9. Грацианская Н. Жилища и хозяйственные постройки словацкого крестьянства в XIX – нач. ХХв.//Труды института этнографии АН СССР-Т.62.-М.,1960.

10. Гринблат М. Белорусы: Очерки происхождения и этнической истории. -Минск ,1968.

11. Доманицький В. Словаки.-К.,1909.

12. Закржевский Д. Польша. Статистико-этнографический очерк. -К., 1916.

13.История Македонского народа. Скопье, 1986.

14. История Югославии. - М., 1963.

15.Календарни празници и обычаи на Българите. Енциклопедія.-София,1998.

16. Кашуба М. Типы народного жилища в Югославии в XIX в.//Типы сельского жилища стран зарубежной Европы.- М., 1968.

17. Кулаковский П. Праздник "Слава" у сербов.- вырезка из ж. "Русский вестник. - № 17.

18. Курогло С.О. Семейная обрядность гагаузов в ХІХ - н.ХХ в. Кишинев, 1980.

І9.Маринова Г. Календарни празници, обычаи в ярвания от Асеновград. - Асеновград; 1996.

20. Мартынова . Хорваты. Этническая история 18-19 вв. М., 1988..

21. Микитенко 0. Сербські голосіння.- К., 1992.

22. Молчанова Л. Материальная культура белоруссов. -Минск, 1966.

23.Молчанова Л. Їжа та домашне начиння білоруського селянства// НТЕ.-І960.-№І.

24.Николов У. Сватбите на Когурбите в България. - София,1994.

25.Попов Р. О сербах. Чтение для народа. - Спб., 1877.

26. Пуцыкович Ф.Чтение для народа /хорваты/. - Спб., 1898.

27. Пуцыкович Ф. Чтение для народа. Черногория. -М.,1909.

28. Пуцыкович Ф. Сербы. Чтение для народа. - Спб, б/г.

29. Пушкаревич К. Чехи. Историко-этнографический очерк. –М.-Л.,1942.

30. Работнова И. Русская народная одежда.-М.,1964.

32. Русские. Ист.-этн. атлас.- М. ,1970.

31. Рыбаков Б. Язычество древних славян.-М.,1981

32. Семиряга Н. Лужичане.-М. ,1955.

33. Сербский эпос. /ред. Кравцов Н. -М., 1960.-Т.1-2.

34. Сержпутовский А. К. Земледельческие орудия Белорусского Полесья// Материалы по этнографии России. -С-Пб., І9І0.-Т.І.

35. Соколова В. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев, белорусов Х1Х~нач. XX в.-М.,1979.

36. Терещенко А. Быт русского народа.-С-Пб.,1848.- Т.1-4,ч.1-8.

37. Хаджиниколов В. Болгары. Очерк традиционной народной культуры. София,1984.

38. Шейн П. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края.-С-Пб,І887-Т.І,ч.І; І890-Т.І,ч.2;І893-Т.2

39. Этнография на България - в 3 т. -София, 1985.

40.Этнография на Македония.-в 2-х т.-София.-І992.

41. Этнографическая энциклопедия Белоруси. -Минск ,1985.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.96.184 (0.012 с.)