А. орын ауыстыру туралы актіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. орын ауыстыру туралы актіB. накладной

С. кіріс ордер

D. жою акті

Е. негізгі құралдарды қабылдау-тапсыру акті

 

Негізгі құралдарды жою кезінде қандай құжат қолданылады?

А. есептен шығару акті

В. накладной

С. кіріс ордер

D. негізгі құралдарды қабылдау-тапсыру акті

Е. орын ауыстыру туралы акті

 

Негізгі құралдардың талдамалық есебі қандай құжатта жүргізіледі?

А мүліктік карточка

B. накладной

С. қабылдау-тапсыру акті

D. есептен шығару акті

Е. орын ауыстыру туралы акті

 

Амортизация дегеніміз не?

А. тозуына қарай негізгі құралдардың құнын олардың көмегімен өндірілетін өнімге аударатын объективті процесс

B. негізгі құралдардың заттай және моральдық сипатын және құндарын жоғалту процесі

С. табиғи негізі жоқ, бірақ құндық бағасы бар және табыс әкелетін қасиеттері бар ұзақ мерзімді пайдаланылатын объектілер

D. тәуелсіз екі жақ арасында негізгі құралдарды айырбастау мүмкін болатын құн

Е. өнім өндіру немесе оған қызмет көрсету процесіне тікелей қатысатын негізгі құралдар

 

Амортизация нормасы деген не?

А. амортизациялық аударымдардың жылдық сомасының негізгі құралдардың орташа жылдық құнына процентпен көрсетілген қатынасы

B. негізгі құралдардың заттай және моральдық сипатын және құндарын жоғалту процесі

С. тозуына қарай негізгі құралдардың құнын олардың көмегімен өндірілетін өнімге аударатын объективті процесс

D. табиғи негізі жоқ, бірақ құндық бағасы бар және табыс әкелетін қасиеттері бар ұзақ мерзімді пайдаланылатын объектілер

Е. өнім өндіру немесе оған қызмет көрсету процесіне тікелей қатысатын негізгі құралдар

 

Жеке адамның немесе топтың, сондай-ақ заңды тұлғаның ашқан, ойлап тапқан жаңалығын мемлекеттік тұрғыдан мойындап және ол жаңалықты ашқан адамға немесе заңды тұлғаға жаңалығын қолдануға рұқсат беру қалай аталады?

A. патент
B. гудвилл
C. авторлық құқық
D. франчайзинг
E. сауда маркасы

 

Әдебиет, музыка, бейнелеу өнері және тағы басқа шығырмалардың авторларына заңмен көрсетілген қорғау формасы қалай аталады?

A. авторлық құқық
B. патент
C. гудвилл
D. франчайзинг
E. сауда маркасы

 

Кәсіпорынға материалдық емес активтерді қандай жолдармен түседі?

A. барлық жоғарыдағылар

B. кәсіпорынның қызмет процесінде сатып алу арқылы

C. басқа кәсіпорынмен қосылу жолымен
D. заңды және жеке тұлғалар тегін пайдалануға бергенде

E. жарғылық капиталға салымдар жолымен

 

Материалдық емес акивтердің амортизациясын есептеудің қандай әдістері бар?

А. түзу сызықты, өндірістік, кумулятивтік, қалдықты азайту

B. өндірістік, өндірістік емес

С. орташа құн, арнайы сәйкестендіру

D. түзу сызықты, өндірістік

Е. тура, жанама

 

Келесі баптардың қайсысы негізгі құралдарға жатпайды?

А. дайын өнім

B. ғимараттар мен құрылыстар

С. машиналар мен жабдықтар

D. көлік құралдары

Е. жер

 

Негізгі құралдар қандай белгілері бойынша топтастырылады?

А. салалар бойынша, мақсатына қарай, түрі бойынша, кімге қарайтындығына қарай, пайдалану сипатына қарай, салық салу мақсатына қарай

B. мақсатына қарай және түрі бойынша

С. мақсатына, салық салу сипатына

D. атқаратын қызметтеріне, түрлеріне қарай

Е. кімге қарайтындығына қарай және пайдалану сипатына қарай

 

Біртіндеп тозатын негізгі құралдардың құнын дайындалған өнімге немесе кезең шығындарына аудару процесі қалай аталады?

А. негізгі құралдардың амортизациясы

B. негізгі құралдардың есебі

С. негізгі құралдардың тозуы

D. негізгі құралдарды бағалау

Е. негізгі құралдарды тіркеу

 

Амортизацияны есептеудің қай әдісі объектінің пайдалы қызметі оны пайдалану мерзіміне тәуелділігін және пайдалы қызмет мерзімінде өзгермейтінін сипаттайды, яғни амортизация объектінің пайдалы қызмет мерзімі ағымында тең үлеспен таратылады?

А. түзу сызықты әдіс

B. өндірістік әдіс

С. қалдықты азайту әдісі

D. сандар сомасы бойынша қажетсіздендіру әдісі

Е. кумулятивтік әдіс

 

Біртіндеп тозатын негізгі құралдардың құнын дайындалған өнімге немесе кезең шығындарына аудару процесі қалай аталады?

А. негізгі құралдардың амортизациясы

B. негізгі құралдардың есебі

С. негізгі құралдардың тозуы

D. негізгі құралдарды бағалау

Е. негізгі құралдарды тіркеу

 

Амортизацияны есептеудің қай әдісі объектінің пайдалы қызметі оны пайдалану мерзіміне тәуелділігін және пайдалы қызмет мерзімінде өзгермейтінін сипаттайды, яғни амортизация объектінің пайдалы қызмет мерзімі ағымында тең үлеспен таратылады?

А. түзу сызықты әдіс

B. өндірістік әдіс

С. қалдықты азайту әдісі

D. сандар сомасы бойынша қажетсіздендіру әдісі

Е. кумулятивтік әдіс

 

Негізгі құралдар қай шотта есептеледі?

A. 2410

B. 2420
C. 2510

D. 2610

E. 2710

 

Активтерді салуға, сатып алуға, әкеліп жеткізуге, орнатуға кеткен шығындардан және сатып алу барысында төленген салық сомаларынан, құрылысты салу кезінде алынған несие үшін төленетін пайыз сомалары мен жұмыс жағдайына келтірумен байланысты шығындар жиынтығынан құралатын құн қалай аталады?

A. бастапқы құн

B. жою құны
C. сату құны
D. ағымдағы құн
E. баланстық құн

 

 

Бухгалтерлік баланста жинақталған амортизация сомасы шегеріліп көрсетілетін құн қалай аталады?

A. баланстық құн

B. жою құны
C. амортизациялық құн
D. ағымдағы құн
E. бастапқы құн

 

Ұйымның белгілі бір уақыттағы, яғни бүгінгі күнгі негізгі құралдардың нарықтық бағасы қалай аталады?

A. ағымдағы құн
B. жою құны
C. амортизациялық құн
D. баланстық құн

E. бастапқы құн

 

Кімге қарайтынына қарай негізгі құралдар қандай түрлерге болып бөлінеді?

A. меншікті, жалға алынған

B. өндірістік және өндірістік емес
C. жұмыс істеп тұрған, жұмыс істемейтін (консервациядағы) және қосалқыдағы
D. жұмыс істеп тұрған, жұмыс істемейтін, өндірістік, өндірістік емес
E. мүліктік және мүліктік емес

 

Басқа да негізгі құралдар тобына не жатпайды?

A. компьютерлік техника
B. жұмыс өнім малы
C. бұйымдар
D. көпжылдық ағаштар
E. әкімшілік және шаруашылық белгілеудегі заттар

 

Негізгі құралдар – бұл:

А. материалдық өндіріс, сондай-ақ өндірістік емес сферада ұзақ уақыт ағымында пайдаланылатын материалдық активтер

В. материалдық емес сферада пайдаланылатын активтер

С. табиғи негізі жоқ, бірақ құндық бағасы бар және табыс әкелетін қасиеттері бар ұзақ мерзімді пайдаланылатын объектілер

D. ары қарай сату үшін алынған заттар

Е. кассадағы және шоттардағы ақшалар

 

Пайдалы қызмет мерзімінің аяғында негізгі құралдарды жою кезінде пайда болатын, шығу бойынша күтілген шығындары шегерілген қалдықтардың, заттардың, қосалқы бөлшектердің болжамды құны қалай аталады?

A. жою құны

B. баланстық құн
C. амортизациялық құн
D. ағымдағы құн
E. бастапқы құн

Міндеттемелер дегеніміз не?

А. өткен кезең жағдайларында пайда болған субъектінің қарызы және оларды реттеу экономикалық пайдасы бар ресурстардың ұйымнан кетуіне әкеледі

B. осы ұйымға басқа тұлғалардың қарызы

С. кассадағы және банктік шоттардағы ақшалар

D. табиғи негізі жоқ, бірақ бірақ құндық бағасы бар және ұйымға табыс әкелетін қасиеттері бар активтер

Е. материалдық өндіріс және өндірістік емес сферада ұзақ уақыт қызмет ететін активтер

 

Ұйымның міндеттемесі деген не?

А. өткен кезеңдердегі жағдайлардан пайда болған ұйымның басқа ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға қарызы

B. ұйымның өз иелігіне қалған таза табысы

С. өзін-өзі ақтау және өзін-өзі қаржыландырудың қайнар көзі

D. табыстан шығындардың артуы сомасы

Е. жеке тұлғалардың, ұйымдардың немесе басқа дебиторлардың осы ұйым алдындағы міндеттемесі

 

Міндеттемелер жою мерзімі бойынша қалай жіктеледі?

А. ұзақ және қысқа мерзімді

B. төленген және төленбеген

С. меншікті және жалға алынған

D. меншікті және сырттан тартылған

Е. орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

 

Кәсіпорынның есепті айда алған, бірақ кейінгі есепті кезеңдерге жататын табыстары қалай аталады?

А. алдағы кезең табыстары

B. еңбекақы

С. сыйақы

D. алдағы кезең шығындары

Е. дивиденд

 

Келесідей еңбек ақы түрлері бар

A.негізгі және қосымша

B.негізгі және келісімді

C.келісімді және уақтылы

D.аккордты және сыйақылы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Келесідей еңбек ақы формалары бар

A. келісімді және уақтылы

B.негізгі және келісімді

C. негізгі және қосымша

D.аккордты және сыйақылы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Жұмысшылардың құрамының тізімі – бұл:

A. кәсіпорын жұмысшылары, ұдайы келісімнің негізіндегі

B. кәсіпорынның барлық жұмысшылары құрамының тізімі

C.кәсіпорынның барлық жұмысшылары құрамының тізімі, аппаратты басқару жұмысшыларын қоспағанда

D.өндіріс қызметкерлері құрамының тізімі

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Жұмыс күнінің есебі жүргізіледі

A. табельде

B. есеп – төлем тізімінде

C.маршруттық парақта

D.келісім жұмысының нарядында

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Төлемақының есебі синтетикалық есеп бойынша жүргізіледі:

A. № 10 журнал - ордерінде

B. есеп – төлем тізімінде

C.маршруттық парақта

D.келісім жұмысының нарядында

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Төлемақының аналитикалық есебі жүргізіледі:

A.есеп – төлем тізімінде

B.№ 10 журнал - ордерінде

C.маршруттық парақта

D.келісім жұмысының нарядында

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Түнгі уақытта және жұмыстан тыс уақытта істеген жұмыстарының төлемі беріледі:

A.жұмысшының 1,5 өлшемдік сағаттық тарифтік ставкасынан кем емес

B.жұмысшының 1,5 өлшемдік сағаттық тарифтік ставкасынан көп емес

C.төленбейді

D.2 есе мөлшерінде

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Жұмысшының өтініші бойынша жалақыдан ұсталымдарға жатады:

A.жеке табыс салығы

B.коммуналдық қызметтерге төлем

C.аванстың ұсталынбаған қалдығы

D.өндірістегі ақау жібергені бойынша

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Есеп – төлем ведомосінің кредиттік айналымы көрсетеді:

A.барлығы: есептелінген

B.барлығы: ұсталынған

C.барлық жұмысшылар

D.төлеуге сома

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Демалыс уақытын есептеу кезінде қай уақыт аралығындағы есептелінген еңбек ақы сомасы алынады:

A. алдыңғы 12 ай

B.алдыңғы 4 ай

C. алдыңғы 2 ай

D.алдыңғы 6 ай

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақыны есептеу кезінде қай уақыт аралығындағы есептелінген еңбек ақы сомасы алынады:

A. алдыңғы 12 ай

B.алдыңғы 4 ай

C. алдыңғы 2 ай

D.алдыңғы 6 ай

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Қандай нысанда өндіріс кәсіпорыны бухгалтерінің еңбекақысы есептелінеді

A. уақытша түрде

B. келісімді түрде

C.аккордты – сыйақылы түрде

D.жай түрде

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақыны беру қай құжат негізінде хатталады:

A. жұмысқа жарамсыздық парағы

B.жұмыс уақыты есебінің табелі

C. өтініш

D.бұйрық

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақы мөлшері шектеледі:

A. 10 минималдық есептік көрсеткішпен

B.төлемақысымен

C. жұмысшының өтілімен

D.15 минималдық есептік көрсеткішпен

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақы төленеді:

A.шаруашылық субъектінің есебінен

B.әлеуметтік салықтан

C.жеке табыс салығынан

D.резервтік капиталдан

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Кәсіпорынның аппаратын басқару жұмысшыларына еңбек ақы есептелінді

A. 7210 3350

B. 8110 3350

C.3350 1010

D.3350 3140

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Алынған көлікті айдап әкелгені үшін жүргізушіге еңбек ақы есептелінді

A.2414 3350

B.2425 2414

C.1020 3350

D.7210 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Ұжымның басшысына уақытша жұмысқа жарамсыздығы бойынша жәрдемақы есептелді:

A.7210 3350

B.3350 4240

C.7110 3350

D.8312 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Шикізаттар мен материалдарды дайындайтын жұмысшыларға еңбекақы есептелді.

A.1310 3350

B.7110 3350

C.3350 3140

D.1315 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Маркетинг бөлімінің қызметкерлеріне еңбекақы есептелді

A. 7110 3350

B.3350 4240

C.4240 1030

D. 8112 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Айдың бірінші жартысына еңбекақы (аванс) берілді

A. 3350 1010

B. 8112 3350

C.1010 1030

D.1030 1010

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Уақытында берілмеген еңбекақы бойынша қандай құжат толтырылады:

A. берілмеген еңбекақының реестрі

B. төлем тізімі

C.есеп – төлем тізімі

D.шығыс кассалық ордері

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Жұмысшылардың еңбекақысынан жеке табыс салығы ұсталынды:

A. 3350 3190

B.8312 3350

C.8412 3350

D. 3110 1030

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

ТМҚ жетіспеушілігінен еңбекақыдан ұсталынды

A.3350 1250

B.7470 1310

C.3350 3150

D.2413 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Жаңадан жұмысқа алынған жұмысшыға демалысақы төленеді:

A. 1 жылдан кейін

B.төленбейді

C. 11 айдан кейін

D.2 жылдан соң

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Жеке тұлғаның табысынан табыс салығын қандай мөлшерде ұстайды:

A. 1 минималдық есептік көрсеткіш

B. 1 минималдық еңбекақы

C.2 минималдық есептік көрсеткіш

D.0,5 минималдық еңбекақы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Шаруашылық субъектіні басқарушы Төрайымына еңбекақы есептелінді:

A. 7210 3350

B.8112 3350

C. 8113 3350

D.7220 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Акционерлік қоғамның лауазымды тұлғаларының жалақысынан жеке табыс салығы ұсталынды:

A. 3350 3190

B.3140 1030

C. 3350 3140

D.3350 1030

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Лауазымды тұлғалардың еңбекақысы кассадан берілді

A. 3350 1010

B.1010 3350

C.7210 3350

D. 7220 3350

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Өтеу парағы бойынша еңбекақыдан алимент ұсталынды:

A. 3350 4240

B.3350 8110

C. 3350 8112

D.3350 3310

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Болашақ кезеңдердің табыстарына не жатады?

А. жал төлемі немесе пәтерақы төлемі

B. коммуналдық қызметтер үшін төлемдер

С. жол билеттерін сатудан алынған табыстар

D. баспалық жазылымдарға жазылу құны, байланыс қызметтерін пайдаланғаны үшін абоненттік төлемдер

Е. барлық жоғарыдағылар

 

 

Еңбек ақыны есептеу сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставкалар немесе оклад бойынша қай жүйеде жүргізіледі?

А. мерзімді жүйеде

B. кесімді жүйеде

С. аккордты жүйеде

D. негізгі еңбек ақыда

Е. қосымша еңбек ақыда

 

 

Өндірістік қызметке жұмысшылардың қатысуына байланысты персоналдар қандай түрлерге бөлінеді?

А. өнеркәсіптік өндірістік және өндірістік емес

B. тізімдік және тізімдік емес құрамға

С. жұмысшылар және қызметкерлер

D. негізгі және қосымша

Е. мамандар және қызметкерлерге жататын басқа да мамандар

 

 

Ұзақ мерзімді банк қарыздары туралы ақпараттар қай шотта есепке алынады?

А. 4010 шот

B. 1620 шот

С. 3510 шот

D. 3520 шот

Е. 3110 шот

 

 

Төленуге жататын корпоративтік табыс салығы туралы ақпараттарды бейнелеу үшін қай шот арналған?

А. 3110 шот

В. 1620 шот

С. 4010 шот

D. 3520 шот

Е. 3510 шот

 

 

Мерзімді еңбекақыны есептеудің қандай жүйелері бар?

А. жай мерзімді, мерзімді-сыйақылы

B. негізгі және қосымша

С. мерзімді және кесімді

D. тікелей кесімді, кесімді-сыйақылы, кесімді – үдемелі, аккордты

Е. тікелей кесімді, кесімді-сыйақылы

 

 

Кесімді еңбекақыны есептеудің қандай жүйелері бар?

А. тікелей кесімді, кесімді-сыйақылы, кесімді – үдемелі, аккордты

B. негізгі және қосымша

С. жай мерзімді, мерзімді-сыйақылы

D. мерзімді және кесімді

Е. тікелей кесімді, кесімді-сыйақылы

 

 

Еңбекті төлеудің мерзімді - сыйақылық жүйесі бойынша еңбекақы қалай есептеледі?

А. тариф бойынша есептелген еңбек ақы сомасына тарифтік ставкаға белгілі бір процент мөлшеріндегі сыйақыны қосады

B. қажетті біліктілікті ескере отырып, тағайындалған тұрақты кесімді баға негізінде өндірілген өнім бірлігінің саны үшін жүргізіледі

С. төлеу норма шегіндегісі тұрақты баға бойынша,ал нормадан артығы прогрессивті өспелі баға бойынша жүргізіледі

D. еңбекақы төлеуді алдын-ала нормаланған тапсырма және бағасы анықталған жұмыс көлемінің орындалуы бойынша анықтайды

Е. жалақы сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставкалар бойынша немесе нақты атқарған уақыты үшін оклад бойынша есептеледі

 

 

Жай мерзімді еңбек ақы жүйесі бойынша еңбекақы қалай есептеледі?

А. жалақы сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставкалар бойынша немесе нақты атқарған уақыты үшін оклад бойынша есептеледі

B. қажетті біліктілікті ескере отырып, тағайындалған тұрақты кесімді баға негізінде өндірілген өнім бірлігінің саны үшін жүргізіледі

С. төлеу норма шегіндегісі тұрақты баға бойынша,ал нормадан артығы прогрессивті өспелі баға бойынша жүргізіледі

D. еңбекақы төлеуді алдын-ала нормаланған тапсырма және бағасы анықталған жұмыс көлемінің орындалуы бойынша анықтайды

Е. тариф бойынша есептелген еңбек ақы сомасына тарифтік ставкаға белгілі бір процент мөлшеріндегі сыйақыны қосады

 

Кесімді – прогрессивті жүйебойынша еңбекақы қалай есептеледі?

А. төлеу норма шегіндегісі тұрақты баға бойынша,ал нормадан артығы прогрессивті өспелі баға бойынша жүргізіледі

B. қажетті біліктілікті ескере отырып, тағайындалған тұрақты кесімді баға негізінде өндірілген өнім бірлігінің саны үшін жүргізіледі

С. жалақы сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставкалар бойынша немесе нақты атқарған уақыты үшін оклад бойынша есептеледі

D. еңбекақы төлеуді алдын-ала нормаланған тапсырма және бағасы анықталған жұмыс көлемінің орындалуы бойынша анықтайды

Е. тариф бойынша есептелген еңбек ақы сомасына тарифтік ставкаға белгілі бір процент мөлшеріндегі сыйақыны қосады

 

 

Аккордты жүйебойынша еңбекақы қалай есептеледі?

А. еңбекақы төлеуді алдын-ала нормаланған тапсырма және бағасы анықталған жұмыс көлемінің орындалуы бойынша анықтайды

B. қажетті біліктілікті ескере отырып, тағайындалған тұрақты кесімді баға негізінде өндірілген өнім бірлігінің саны үшін жүргізіледі

С. төлеу норма шегіндегісі тұрақты баға бойынша,ал нормадан артығы прогрессивті өспелі баға бойынша жүргізіледі

D. жалақы сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставкалар бойынша немесе нақты атқарған уақыты үшін оклад бойынша есептеледі

Е. тариф бойынша есептелген еңбек ақы сомасына тарифтік ставкаға белгілі бір процент мөлшеріндегі сыйақыны қосады

 

Тікелей кесімді еңбек ақы жүйесібойынша еңбекақы қалай есептеледі?

А. қажетті біліктілікті ескере отырып, тағайындалған тұрақты кесімді баға негізінде өндірілген өнім бірлігінің саны үшін жүргізіледі

B. жалақы сағаттық, күндік, айлық тарифтік ставкалар бойынша немесе нақты атқарған уақыты үшін оклад бойынша есептеледі

С. төлеу норма шегіндегісі тұрақты баға бойынша,ал нормадан артығы прогрессивті өспелі баға бойынша жүргізіледі

D. еңбекақы төлеуді алдын-ала нормаланған тапсырма және бағасы анықталған жұмыс көлемінің орындалуы бойынша анықтайды

Е. тариф бойынша есептелген еңбек ақы сомасына тарифтік ставкаға белгілі бір процент мөлшеріндегі сыйақыны қосады

 

 

3350 “Еңбек ақы бойынша қысқа мерзімді қарыздар’’ шотының кредиттік айналымдары қай журнал – ордерде бейнеленеді?

А. №10 журнал-ордерде

B. №11 журнал-ордерде

С. №5 журнал-ордерде

D. №4 журнал-ордерде

Е. №2 журнал-ордерде

 

 

Ұйымның міндеттемесі деген не?

А. өткен кезеңдердегі жағдайлардан пайда болған ұйымның басқа ұйымдарға немесе жеке тұлғаларға қарызы

В. ұйымның өз иелігіне қалған таза табысы

С. өзін-өзі ақтау және өзін-өзі қаржыландырудың қайнар көзі

D. табыстан шығындардың артуы сомасы

Е. жеке тұлғалардың, ұйымдардың немесе басқа дебиторлардың осы ұйым алдындағы міндеттемесі

 

 

Міндеттемелер жою мерзімі бойынша қалай жіктеледі?

А. ұзақ және қысқа мерзімді

B. төленген және төленбеген

С. меншікті және жалға алынған

D. меншікті және сырттан тартылған

Е. орталықтандырылған және орталықтандырылмаған

 

Ақшалай міндеттеме есебінен алдын-ала төленетін сома – бұл:

А. аванс

B. пайыздық ставка

С. қайта қаржыландыру ставкасы

D. төленуге тиісті шоттар

Е. келісім

 

 

Несиелер ағымдағы банктік шоттан қайтарылғанда қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дтшот3010Ктшот1030

B. Дтшот1010Ктшот1030

С. Дтшот1030Ктшот4010

D. Дтшот3310 Ктшот3010

Е. Дтшот1030Ктшот3010

 

Салықтар бойынша міндеттемелер шоттарының кредиттік айналымдары қай журнал – ордерде бейнеленеді?

А. №5 журнал-ордерде

B. №1 журнал-ордерде

С. №11 журнал-ордерде

D. №4 журнал-ордерде

Е. №2 журнал-ордерде

 

 

Дебет шот 3140 Кредит шот 1030 бухгалтерлік жазбасының мазмұны қандай?

А. бюджетке акциз салығы сомасы аударылды

B. бюджетке ҚҚС сомалары аударылды

С. бюджетке мүлік салығы сомалары аударылды

D. бюджетке корпоративтік табыс салығы төленді

Е. бюджетке жер салығы сомасы аударылды

 

 

Алынған банк несиелері сомасы қандай жазбамен бейнеленеді?

А. Дтшот 1030 Ктшот 4010

B. Дтшот 1030 Ктшот 4030

С. Дтшот 4020 Ктшот 1030

D. Дтшот 4030 Ктшот 1030

Е. Дтшот 4010 Ктшот 1030

 

 

Жер салығы есептелгенде қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дтшот7210Ктшот3160

B. Дтшот7110Ктшот3150

С. Дтшот7210Ктшот3180

D. Дтшот7210Ктшот3170

Е. Дтшот1210Ктшот3140

Кәсіпорынның тізімдік құрамына кімдер кіреді?

А. тұрақты, кезеңдік, уақытша жұмысшылар

B. тұрақты және маусымдық жұмысшылар

С. тұрақты және уақытша жұмысшылар

D. маусымдық және уақытша жұмысшылар

Е. негізгі және уақытша жұмысшылар

 

 

Қызметкерлер тобынан қандай категорияларды бөлуге болады?

А. жетекшілер, мамандар және қызметкерлерге жататын басқа да мамандар

В. тұрақты, кезеңдік және уақытша жұмысшылар

С. өнеркәсіптік өндірістік және өндірістік емес

D. жұмысшылар, қызметкерлер

Е. мамандар және қызметкерлерге жататын басқа да мамандар

 

 

«Капитал және резервтер» бөліміне келесілердің қайсысы жатпайды?

А. қорлар

B. жарияланған капитал

С. эмиссиондық табыс

D. сатылып алынған меншікті үлестік бұйымдар

Е. бөлінбеген табыс

 

 

Капиталдың негізгі элементі не?

А. шығарылған капитал

B. резервтер

С. эмиссиондық табыс

D. сатылып алынған меншікті үлестік бұйымдар

Е. бөлінбеген табыс

 

 

Жарғылық капитал қай шотта есептеледі?

А. 5000

B. 5310

С. 5110

D. 5410

Е. 5210

 

 

Акционерлік қоғамның жарияланған капиталы қалай қалыптасады?

А. акцияларды шығырумен және сатумен

B. акцияларды сатумен

С. акциялар шығарумен

D. инвестициялар

Е. жарғылық капитал

 

 

Дивиденд дегеніміз не?

А. акционерлер иелігінде болатын акциялардың саны мен түрлеріне сәйкес оларға тиесілі акцияларына табыс түрінде жыл сайын акционерлер арасында бөлінетін акционерлік қоғам табысының бір бөлігі

B. өткен уақыт үшін нақты алынған еңбек ақының негізінде есептелген жұмысшының еңбек ақы мөлшері

С. еңбек туралы заңдарда қарастырылған атқарылған уақытқа төленетін төлем

D. кәсіпорынның есепті айда алған, бірақ кейінгі есепті кезеңдерге жататын табыстары болашақ кезеңдерінің табыстары

Е. есептеуде қайтарылған ақшаның артығы

 

Алынған зияндарын жабуға және ағымдағы табыс жеткіліксіз болған жағдайда, дивиденттерді төлеуге пайдаланылатын, таза табысының есебінен қалыптасатын меншік капиталының бір бөлігі қалай аталады?

А. резервтік капитал

B. жарияланған капитал

С. эмиссиондық табыс

D. сатылып алынған меншікті үлестік бұйымдар

Е. бөлінбеген табыс

 

Акционерлер дивидендтері және серіктестік қатысушылары табыс арасында бөлінбеген меншікті капиталдың бөлігі – бұл:

А. бөлінбеген табыс

B. резервтік капитал

С. эмиссиондық табыс

D. сатылып алынған меншікті үлестік бұйымдар

Е. жарияланған капитал

 

Бөлінбеген табыс (жабылмаған зиян) туралы ақпарат қай бөлімде бейнеленеді?

А. 5500

B. 5300

С. 5100

D. 5000

Е. 5200

 

Резервтік капиталды құрғанда шоттардың байланысы қандай түрде болады?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.081 с.)