А. Дебет шот 1250 Кредит шот1010Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А. Дебет шот 1250 Кредит шот1010B. Дебет шот 1220 Кредит шот 1210

С. Дебет шот 1210 Кредит шот 1290

D. Дебет шот 1210 Кредит шот 1030

Е. Дебет шот 1210 Кредит шот 1220

 

Әкімшілік басқару персоналдарының іс-сапар шығындарын қажетсіздендіргенде қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дебет шот7210 Кредит шот 1250, 2150

B. Дебет шот 7110 Кредит шот 1250, 2150

С. Дебет шот 2930 Кредит шот1250, 2150

D. Дебет шот 2730 Кредит шот1250, 2150

Е. Дебет шот 1310 Кредит шот1250, 2150

 

Өнімдерді сату сферасы жұмысшыларының іс-сапар шығындарын қажетсіздендіргенде қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дебет шот 7110 Кредит шот 1250, 2150

B. Дебет шот7210 Кредит шот 1250, 2150

С. Дебет шот 2930 Кредит шот1250, 2150

D. Дебет шот 2730 Кредит шот1250, 2150

Е. Дебет шот 1310 Кредит шот1250, 2150

 

Құрылыс жұмысшыларының іс-сапар шығындарын қажетсіздендіргенде қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дебет шот 2930 Кредит шот1250, 2150

В. Дебет шот 7110 Кредит шот 1250, 2150

С. Дебет шот7210 Кредит шот 1250, 2150

D. Дебет шот 2730 Кредит шот1250, 2150

Е. Дебет шот 1310 Кредит шот1250, 2150

 

Есепті сомалар есебінен материалдық емес активтер алынғанда шоттардың корреспонденциясы қандай түрде болады?

А. Дебет шот 2730 Кредит шот1250, 2150

B. Дебет шот 7110 Кредит шот 1250, 2150

С. Дебет шот 2930 Кредит шот1250, 2150

D. Дебет шот7210 Кредит шот 1250, 2150

Е. Дебет шот 1310 Кредит шот1250, 2150

 

Есепті сомалар есебінен материалдар алынғанда шоттардың корреспонденциясы қандай түрде болады?

А. Дебет шот 1310 Кредит шот1250, 2150

B. Дебет шот 7110 Кредит шот 1250, 2150

С. Дебет шот 2930 Кредит шот1250, 2150

D. Дебет шот 2730 Кредит шот1250, 2150

Е. Дебет шот7210 Кредит шот 1250, 2150

 

Мына шаруашылық операцияның мазмұны қандай: Дебет шот 1010 Кредит шот 1250

А. кассаға ақшаның қалдығы өткізілді

B. кассаға шаруашылық шығындарына алынды

С. материалдық зиян сомасы ұсталды

D. есеп айырысу шотына табыс түсті

Е. еңбек ақы берілді

 

Алдағы кезең шығындары дегеніміз не?

А. есеп беру кезеңінде шығарылған, бірақ келесі есеп беру кезеңінің шығындарына жатқызылатын шығындар

B. негізгі емес қызметтен алынған кірістер

С. есепті кезең ішінде алынған сомалар

D. негізгі қызметтен түскен табыстар

Е. жабдықтаушылар мен мердігерлердің қарыздары

 

Келесі баптардың қайсысы алдағы кезең шығындарына жатқызылады?

А. алдын-ала төленген сақтандыру сомалары, келесі кезеңге жазылған газет-журналдар және басқа ақпараттардың құны, жал төлемдері, алдын ала төленген коммуналдық төлемдер, телефон төлемдері

B. келесі кезеңге жазылған басылымдардың құны

С. сақтандыру шығындары, жал төлемдері

D. дебиторлық және кредиторлық қарыздар

Е. коммуналдық төлемдер, іс-сапар шығындары

 

1620 «Алдағы кезең шығындары» шотының кредиттік айналымдары қай журнал-ордерге тіркеледі?

А. журнал-ордер №10

B. журнал-ордер №11

С. журнал-ордер №8

D. журнал-ордер №7

Е. журнал-ордер №6

 

Ұзақ мерзімді берілген аванстар қай шотта есепке алынады?

А. 2910 шотта

B. 1620 шотта

С. 3510 шотта

D. 1610 шотта

Е. 3310 шотта

 

Күдікті дебиторлық қарыз дегеніміз не?

А. қайтарылу мерзімі белгісіз, тиісті кепілдіктермен қамтамасыз етілмеген дебиторлық қарыздар

B. осы ұйымның басқа тұлғаларға қарызы

С. берілген ұйымның басқа ұйым алдындағы міндеттері

D. осы ұйымға басқа заңды және жеке тұлғалардың қарызы

Е. есеп беру кезеңінде шығарылған, бірақ келесі есеп беру кезеңінің шығындарына жатқызылатын шығындар

 

Мына шаруашылық операцияның мазмұны қандай: Дебет шот 1210, 2110 Кредит шот 6010

А. сатылған өнімдер үшін сатып алушыларға шот көрсетілді

B. ағымдағы банктік шотқа алынды

С. материалдық зиян сомасы ұсталды

D. сатылған өнімдердің іс жүзіндегі өзіндік құны қажетсіздендірілді

Е. вексельдік пайыз есептелді

 

Мына шаруашылық операцияның мазмұны қандай: Дебет шот 7010 Кредит шот 1320

А. сатылған өнімдердің іс жүзіндегі өзіндік құны қажетсіздендірілді

В. ағымдағы банктік шотқа алынды

С. материалдық зиян сомасы ұсталды

D. вексельдік пайыз есептелді

Е. сатылған өнімдер үшін сатып алушыларға шот көрсетілді

 

1220 «Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық қарыздары» шотының кредиттік айналымдары қай журнал-ордерге тіркеледі?

А. журнал-ордер №11

B. журнал-ордер №10

С. журнал-ордер №8

D. журнал-ордер №7

Е. журнал-ордер №6

 

Қай күдікті карыздарды бағалау әдісінің мақсаты, күдікті қарыздардың нәтижесінде шығындарды нақты бағалау болып табылады?

А. орындалған қызмет пен сатылған тауар көлемінің пайыз әдісі

B. Шоттарды төлеу мерзімі бойынша әдіс

С. Тікелей шығарып тастау әдісі

D. қор әдісі

Е. әкімшілік әдіс

 

Дебиторлық қарыздардың қандай түрлері бар?

А. саудалық және саудалық емес

B. ағымдағы, бастапқы

С. нақты және номиналдық

D. меншікті және жалға алынған

Е. негізгі және қосалқы

Есепті сомаларды шығыстауда жалпылау үшін арналған құжат қалай аталады?

А. дебиторлық хабарлама

B. кіріс кассалық ордер

С. аванстық есеп

D. №7 журнал-ордер Е. №8 журнал-ордер

 

Күдікті қарыздар бойынша резервті құруда қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дебет шот 7440 Кредит шот 1290

B. Дебет шот 1220 Кредит шот 1210

С. Дебет шот 1210 Кредит шот 1290

D. Дебет шот 1210 Кредит шот 1030

Е. Дебет шот 1210 Кредит шот 1220

 

Іс-сапар шығындарына немесе шаруашылық шығындарға ақшалай аванстар алған кәсіпорын жұмыскерлерін қалай атайды?

А. есеп беруге тиісті тұлғалар

B. қызметкерлер

С. жұмысшылар

D. мамандар

Е. тізімдік жұмысшылар

 

Ұйыммен ары қарай қайта сату үшін сатылып алынған бұйымдар – бұл:

А. тауарлар

B. материалдар

С. шикізат

D. сатылып алынған жартылай фабрикаттар

Е. қалдықтар

 

 

Дайын өнімдердің есебі бойынша жинақтаушы тізімдеменің мәліметтерін салыстырады:

А. дайын өнімнің қалдығы кітабының мәліметтерімен

B. №14 журнал – ордермен

С. құжаттарды қабылдау-тапсыру актімен

D. №7 журнал-ордермен

Е. №4 тізімдемемен

 

Негізгі өндірістен дайын өнім кірістелгенде шоттардың корреспонденциясы қандай түрде болады?

А. Дебет шот 1320 Кредит шот 8110

B. Дебет шот 1330 Кредит шот 8130

С. Дебет шот 8110 Кредит шот 1320

D. Дебет шот 8130 Кредит шот 1330

Е. Дебет шот 1320 Кредит шот 8140.

 

Материалдық қорлар жалпы шаруашылық мақсаттарға жұмсалғанда қандай бухгалтерлік жазба жасалады?

А. Дт шот 7210 Ктшот 1310

B. Дт шот 7110 Ктшот 1310

С. Дт шот 7010 Ктшот 1310

D. Дт шот 1310 Ктшот 7210

Е. Дт шот 1310 Ктшот 7010

 

Тауарлық-материалдық қорларды қабылдау кезінде ұйымның сенімді тұлғасы ретінде қызмет тұлғасының құқығын рәсімдеу үшін қолданылатын құжат қалай аталады?

А. сенімхат

B. талап

С. кіріс ордер

D. материалдарды қабылдау туралы акт

Е. негізгі құралдарды қабылдау-тапсыру акті

 

Дайын өнімдер қандай құнмен бағаланады?

А. өндірістік өзіндік құнмен, толық өзіндік құнмен, келісім және бөлшек баға бойынша

B. келісім және бөлшек баға бойынша

С. көтерме, келісім және бөлшек баға бойынша

D. өндірістік өзіндік құнмен, толық өзіндік құнмен

Е. іс жүзіндегі өзіндік құнмен

 

Есептік құжаттармен сатып алушыларға көрсетілген жөнелтілген өнімдердің құнына қандай жазба жасалады?

А. Дтшот 1210 Ктшот 6010

B. Дтшот 1210 Ктшот 7010

С. Дтшот 1210 Ктшот 1320

D. Дтшот 7010 Ктшот 1320

Е. Дтшот 1320 Ктшот 8110

 

Қорлардың есебі қаржылық есептіліктің қай халықаралық стандартына сәйкес жүргізіледі?

А. №2

B. №7

С. №1

D. №16

Е. № 38

 

Қоймадан шикізат пен материалдарды өндіріске босатуда қандай құжат қолданылады?

А. лимитті-заборлы карта

B. сенімхат

С. кіріс ордер

D. материалдарды қабылдау туралы акт

Е. шығыс ордер

 

Жұмысты орындауға жұмсалған ықтимал шығындар мен өткізуге арналған ықтимал шығындарды шегеріп тастағандандағы әдеттегі іс барысындағы болжамды құн қалай аталады?

А. өткізудің таза ықтимал құны

B. әділ құн

С. өзіндік құн

D. сату құны

Е. сатып алу құны

 

Тауарлы-материалдық құндылықтар – бұл …

A. дайын өнім, аяқталмаған өндіріс, шикізат пен материалдар, сатып алынған жартылай фабрикаттар.

B.ақша қаражаттары және дайын өнім

C.аяқталмаған өндіріс, машиналар мен жабдықтар, шикізат пен материалдар, көлік құралдары.

D. негізгі және көмекші материалдар

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Тауарлы-материалдық құндылықтар пайдаланады

A.бір өндіріс процесінде

B.ұзақ уақыт бойы

C.5 жыл

D.16 жыл

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Материалдық ресурстар есебінің принциптері көрсетілген бухгалтерлік есеп стандарты.

A. № 7

B.№ 6

C. 8

D.№ 18

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Материалдардың қоймадағы есебі жүргізіледі:

A.есеп бағасымен

B.сатып алған өзіндік құны бойынша

C.бастапқы бағасымен

D.қалдық сомасымен

E.дұрыс жауабы жоқ

 

 

Алынған материалдық ресурстардың өзіндік құнына қосылады:

A. сату бағасы және көлік – жабдықтау шығыстары

B. сату бағасы

C.сату бағасы, көлік – жабдықтау шығыстарын алып тастағанда

D.келісім құнынан және сату бағасынан

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қоймадағы материалдардың есебі жүргізіледі:

A.карточкаларда немесе қойма есебінің кітабында

B.карточкаларда немесе аналитикалық есептің кітабында

C.түгендеу карточкаларында

D.кассалық кітапта

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Ай соңында қойма меңгерушісі есеп құрайды:

A. материалдық

B.аванстық

C. кассалық

D.тауарлық

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Бухгалтериядағы материалдардың есебі жүргізіледі:

A. сатып алған өзіндік құны бойынша

B. есеп бағасымен

C.бастапқы бағасымен

D.қалдық сомасымен

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Тауарлы – материалдық құндылықтардың өзіндік құнының бағалануы келесі әдістермен жүргізіледі:

A. бәрі жауаптар дұрыс

B.ФИФО;

C.арнайы идентификация

D.. орташа өзіндік құн бойынша

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Босалқыларды алғашқы сатып алу бағалары бойынша сатып алу әдісі

A. ФИФО әдісі

B. барлық жауаптар дұрыс

C.орташа өлшенген құн әдісі

D.қалдық әдісі

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қолданылмайтын әдіс

A.ЛИФО әдісі

B.ФИФО әдісі

C.орташа өлшенген құн әдісі

D.қалдық әдісі

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 1310 шотына есептік – экономикалық мінездеме беріңіз:

A. активті, негізгі, түгендеу

B.пассивті, негізгі, есепті

C. активті, негізгі, есептік

D.активті, жинақтау-таратушы, бағыттаушы

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Қоймадан материалдың шығуы көрсетіледі

A.Кт 1310

B.Дт 8111

C.Кт 1312

D.Дт 2410

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Өндіріске қоймадан материалдардың жіберілуі құжатталады:

A. лимиттік-жинақтама картасымен

B.қабылдау – тапсыру актісімен

C. накладноймен

D.кіріс ордерімен

E.дұрыс жауабы жоқ

 

Материалдақ құндылықтар шоттарының айналым ведомосі құрылады:

A. сандық – сомалық білдірумен

B.сандық білдірумен

C. ақшалай білдірумен

D.заттай

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 1312 шотының кредитінің әрекеттерінің жазбасы жүргізіледі:

A. № 10 журнал – ордерінде

B.№ 3 журнал – ордерінде

C.№ 12 журнал – ордерінде

D.№ 2 журнал – ордерінде

E.дұрыс жауабы жоқ

 

№ 3310 шотына есептік – экономикалық мінездеме беріңіз:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.56.184 (0.021 с.)