Пошукова машина в Інтернеті – це комплекс програм, що здійснюють пошук інформації по мережі Інтернет різного типу (текстів, відео, зображень і т.д.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Пошукова машина в Інтернеті – це комплекс програм, що здійснюють пошук інформації по мережі Інтернет різного типу (текстів, відео, зображень і т.д.) 

262. Засоби розширеного пошуку не дають можливість задати: назву, фрагмент або повну адресу, заголовок, тип документу, гіперпосилання, пошук за датою, мову

 

263. Чи можна в умовах розширеного пошуку системи Yandex задати мову та формат шуканого документу? Так

 

264. Пошукова машина в Інтернеті це: Комплекс програм, що здійснюють пошук інформації по мережі Інтернет різного типу (текстів, відео, зображень і т.д.)

 

265. За допомогою якого оператора пошукової системи Google можна здійснити пошук точної фрази Подвійні лапки «слово»

 

266. Для того, щоб знайти Web-сторінку, яка містить заданий фрагмент тексту з декількох слів, цей фрагмент необхідно взяти в лапки

 

267. За допомогою якого оператора пошукової системи Google можна виключити ключове слово з результатів пошуку

Оператор виключення – мінус « - »

 

261. За допомогою якого оператора пошукової системи Google можна вказати на обов’язковість входження ключового слова в результати пошуку «+» Плюс

 

268. За допомогою якого оператора пошукової системи Google можна вказати на можливість вибору між декількома ключовими словами в результатах пошуку OR або

 

Віруси, антивіруси, безпека

 

269. Комп’ютерний макро-вірус це: Різновид комп’ютерних вірусів, розроблених на макромовах, вбудованих в пакет ПЗ (н-д, Microsoft office)

 

270. Вірус, який після інфікування комп’ютера постійно розміщується в оперативній пам’яті Резидентний - завантажувальний

 

271. Віруси-«невидимки» використовують технології стелс

 

272. Антивірусні програми, які постійно знаходяться в пам’яті комп’ютера і здійснюють автоматичну перевірку в режимі реального часу всіх використовуваних файлів Резидентні монітори або сторожі

 

273. Яким чином заражають комп’ютер резидентні віруси? Розміщуються в оперативній пам’яті, весь час активні, перехоплюють звертання ОС до об’єктів зараження і впроваджуються в них.

274. Де виконують свій код мережеві віруси? В протоколах локальних і глобальних мереж

275. Файлові віруси не заражають файли з розширенням: Заражають: сом, exe; Не заражають: jpeg, gif, mp3 і т.д.

 

276. Який з перерахованих алгоритмів не виявляє віруси? архіватор

 

277. Як часто необхідно поновлювати базу даних антивірусної програми? Регулярно

 

278. Життєво важлива інформація Інформація, що стосується питань, від яких залежить доля людини

 

279. Важлива інформація: Це інформація, яка може бути замінена або відновлена, але процес відновлення дуже важкий і пов'язаний з великими витратами;

 

280. Корисна інформація: інформація, яку важко відновити, однак, організація може ефективно функціонувати і без неї;

 

281. Неістотна інформація: інформація, яка більше не потрібна організації.

282. Захищеність інформації та інфраструктури, яка її підтримує, від випадкових або навмисних впливів природного чи штучного характеру, здатних завдати збитків власникам або користувачам інформації це: Інформаційна безпека

 

283. Доступність інформації – це: Можливість отримання інформації користувачем

 

284. Цілісність інформації – це: Її незмінність в умовах випадкових чи цілеспрямованих дій у процесі експлуатації інформаційної системи

 

285. Конфіденційність інформації – це: Властивість інформації, що полягає в неможливості отримання інформації неавторизованим користувачам

 

286. Законодавчиий рівень формування режиму інформаційної безпеки – це: Видання законів, нормативних актів, стандартів

 

287. Адміністративний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це: Дії загального характеру, що здійснюються керівництвом організації.

 

288. Процедурний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це: Конкретні міри безпеки, що повинні виконуватися людьми.

289. Технічний рівень формування режиму інформаційної безпеки – це: Конкретні технічні міри

 

290. Політика інформаційної безпеки на підприємстві Набір вимог, правил, обмежень, що регламентують порядок інформаційної діяльності (корпоративна безпека)

 

291. Механізми захисту інформації на підприємстві Міжмережеві екрани, засоби антивірусного захисту, засоби ідентифікації користувачів

 

292. Характеристиками сучасного антропогенного інформаційного простору є: інформаційна насиченість середовища нашого проживання; інтенсивність інформаційного впливу; швидкість трансформації середовища нашого проживання.

 

293. Термін „інформація” в широкий науковий обіг ввів Клод Шен нон

 

294. Чи може інформація існувати поза взаємодією об’єктів? Ні

 

295. Інтерпретація інформаційних кодів є Встановлення значення інформації для об’єкта, співвідносячи її з тими цілями, що ставить перед собою об’єкт.

 

296. Коди це Система команд; форми, за допомогою яких передається інформація.

 

297. Інтерпретація кодів це: Встановлення значення інформації для об’єкта, співвідносячи її з тими цілями, що ставить перед собою об’єкт.

 

298. Чи реалізація інформації призводить до зміни параметрів, що характеризують Об’єкт? Ні

 

299. Принципами раціональності дій є Своєчасність окремих дій; об’єкт повинен відслідковувати результати дій; завершення кожного етапу дій – до початку наступного; діяльність об’єкту складається з неперервного ряду інформації, взаємодій з середовищем.

 

300. Інформаційний шум є властивістю Інформації. шум – це заважаюча інформація, що утруднює отримання потрібного повідомлення.

 

301. Авторами класичної моделі передачі інформації у інформаційній системі стали Шеннон, Вівер

 

302. Термін „Інформація” походить від Лат. – роз’яснення, виклад

 

303. До двох основних підходів до розуміння явища інформації належать: Комунікативний, функціональний, атрибутивний

304. До властивостей інформації належать: Достовірність, цілісність, значимість, старіння (адекватність), повнота, здатність впливати на психіку

 

305. До особливостей функціонування інформації належать: власне про ІНФОРМАЦІЮ можна говорити тільки коли одним з об’єктів взаємодії є живий організм: І. – оточуюча дійсність, що сприймається через органи чуттів, у вигляді розподілу матерії і енергії в часі і просторі та процесів їх перерозподілу;

a. Інформація нематеріальна, хоча її носії матеріальні;

b. Чим складніший об’єкт – тим більше інформації він несе;

c. Чим складніший організм – тим більш варіантів поведінки одній і тій же самій отриманій інформації

 

 

306. До основних параметрів інформації відноситься Кількість, зміст, цінність

 

262. Цінність інформації полягає у Її необхідності для функціонування і стабільності системи

 

309. Змістовими параметрами інформації займається Системна теорія

 

310.Достовірність інформації полягає: У відповідності дійсності

 

311. Достовірність інформації забезпечується Позначенням часу подій про які говорять; ретельним вивченням і співставленням даних; виключення спотвореної інформації

 

312. До конфіденційної інформації відносять Державні таємниці, особиста, службові таємниці, банківська, таємниця листування.

 

313. Фактором, що визначає повноту та якість забезпечення інформацією є Рівень підготовки виконавця.

 

314. Фактором, що визначає повноту та якість забезпечення інформацією є Досвід отриманий при виконанні інших завдань.

 

315.Фактором, що визначає повноту та якість забезпечення інформацією є Доступність для виконавця інформаційних ресурсів.

316. Інформація, що забезпечує максимально ефективне вирішення проблеми зазвичай Недоступна

 

317. У інформаційній роботі слід зберігати Всю інформацію.

 

318. Факт це Дійсна, невигадана подія, явище, твердо встановлене знання, отримане досвідом, що служить для висновку.

 

319. Для розуміння ситуації факти повинні В процесі роботи бути логічно пов’язаними між собою

 

320. Включення окремого факту у систему розуміння та опису оточуючого середовища Інтерпретація подій/явища

 

321.Відомості це Загальні, поверхневі знання, уявлення про щось.

 

322. Вихідним моментом включення інформації до інформаційного ресурсу є Документування (момент фіксації інформації на носії)

 

323.В якості інформаційного ресурсу розглядається (вкажіть один варіант відповіді) Документ, персонал, матеріальні об’єкти, організаційні одиниці.

 

324.Зведення поняття інформаційного ресурсу тільки до Документів\ Також треба врахувати, що часто поняття І.Р. зводять до ДОКУМЕНТІВ (одиничних, чи в масивах). Недоліки такого підходу:

1. питання цілісності ІнформаціїПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.52.11 (0.009 с.)