Виникнення та розвиток козацтва.Запоріжська Січ як центр консолідації української національної спільноти. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виникнення та розвиток козацтва.Запоріжська Січ як центр консолідації української національної спільноти.Перші письмові згадки про українських козаків трапляються у 1492 р. Але різке зростання чисельності козацтва припадає на XVI ст.
Козацтво виникло в південноукраїнських землях - на території від середнього Подніпров'я і майже до Дністра (південні окраїни Київщини, Брацлавщини, Поділля). Центром козацтва стало Запоріжжя - степи за порогами Дніпра.
Причини виникнення
- НаявністьØ в українському суспільстві окремих прошарків вільних людей, що займали проміжне становище між незаможною шляхтою та селянством.
- Посилення соціального таØ релігійного гноблення, закріпачення селянства. Селяни та міщани тікали від феодальних по-винностей та державних податків.
- Постійна військова небезпекаØ з боку Кримського ханства та кочових татарських орд.
В окремих випадках -Ø організаторська роль місцевих, прикордонних землевласників і урядовців.
Козацтво поповнювалося вихідцями із різних верств населення: селян, міщан, шляхти.
Козаки користувалися господарськими угіддями, займалися промислами, брали участь у самоуправлінні. Для оборони від турецько-татарської агресії козаки об'єднувалися у військові загони. Вони і самі завдавали ударів татарам та туркам: спускаючись по Дніпру на своїх великих човнах -"чайках", нападали на татарські гарнізони, турецькі галери, фортеці.
Етнічний склад козацтва
Основна маса козаків поповнювалася за рахунок українців, були серед них і білоруси, росіяни, молдавани. Траплялися поляки, татари, серби, німці, французи, італійці, іспанці, представники інших етносів, проте такі випадки мали поодинокий характер
У 1552-1556 рр. канівський і черкаський староста Дмитро (Байда) І Вишневенький (?-І 1563р.) об'єднує ко-I заків, створюючи ( за порогами Дніпра ; на о. Мала Хортиця ' козацький центр -Запорізьку Січ. " Згодом Січ неодноразово змінювала місце свого розташування. Назва "Запорізька Січ" поширилася на все об'єднане навколо Січі козацтво.
Запорізька Січ стала зародком нової української (козацької) державності. Її, як державне утворення, характеризують такі ознаки:
І.Військовий устрій.-Січові козаки складали військо-кіш, кіш поділявся на військові одиниці - курені (38 куренів).
2. Територіальний устрій.-Територія, яку контролювала Січ, поділялася на паланки на чолі з полковниками. Паланкове козацтво проживало на хуторах та в містечках
3. Форма правління. -Запорізька. Січ була козацькою республікою. Верховна влада на Січі належала козацькій раді, брати участь в якій мали право всі козаки. Козацька рада обирала старшину: кошового отамана (гетьмана), писаря, обозного, суддю, осавулів. Кожен курінь обирав аналогічну курінну старшину. Козацька рада збиралася, як правило, щороку 1 січня
4. Правова система.-Вживалося звичаєве козацьке право, яке склалося в XV-сер. XVI ст. Козаки були рівними перед законом, рівними у праві користуватися землею й іншими угіддями, брати участь уродах, обирати старшину.
2.ОУН-УПА-це

Українська повстанча (повстанська) армія (УПА) — підпільна збройно-політична формація, створена на Заході України у червні 1941 року представниками Уряду Української Народної Республіки в екзилі; у жовтні 1942 року назву перейнято ОУН(б). Головне завдання УПА: оборона та звільнення українського населення як і від німецької, так і від радянської окупації.(ОУН-обьэднання українських націоналістів)

Билет №3:

Реформа 2-ї половини 19ст в рос.імперії та її вплив на розвиток укр. Земель

Невдача Російської імперії в Кримській війні 1853-1856 спричиналась до викриття смертельно загрозливих місць в режимі самодержавства. Це й змусило царизм провести низку реформ. До них належить перш за все скасування кріпацтва. Щоб запобігти революції Олександр ІІ 1861 підписав «Маніфест про скасування кріпосництва» і «положення про селян, звільнених від кріпосної залежності». Селянам і дворовим людям надавалися права. Особисту свободу селяни отримали безплатно, а за землю треба було платити викуп. Поміщикам дозволялося залишати собі близько половини землі, а решту розподіляти між колишніми кріпаками. До того ж селяни повинні були розплатитись за землю протягом 48 років. Урядом Росії в 1862 була проведена фінансова реформа, у відповідності з якою створювався Державний банк, який концентрував у своїх руках всі фінанси держави. Непрямі податки почали збирати державні акцизні заклади, а не приватні особи. Стали друкувати всі прибутки і витрати Д. Реформа впорядкувала фінанси Д., хоча основний тягар податків залишався на селянах, а поміщики від їх виплати були звільнені. В результаті воєнної реформи була введена загальна воїнська повинність для солдат. Строк служби скорочувався з 25 до 6 (в сухопутни)-7(в військово-морському флоті). Збільшено кількість навч військ закладів. Воєнне відомство реорганізоване в воєнне міністерство. Судова реформа 1864 запровадила новий публічний суд. Проголошена незалежність суду від адміністрації, тобто суддя і слідчий не залежали від розпоряджень уряду і поліції.Став загальностановим, поділявся на коронний і мировий.Став гласним:всі можуть бути присутні.Вводився змагальний процес між прокурором і адвокатом.Крим справи розглядав суд присяжних.Земська реформа 1864.В роботі земських закладів брали участь ті верстви населення, які мали у власності землю(дворянство,духовенство,міщани). Земства будували лікарні, школи, піклувалися про шляхи сполучення.Земства були органами місцевого самоврядування, але не мали політичного значення. Реформи прискорювали розклад натурального господарства і створювали риное збуту для товарів капіталістичного виробництва.Чумацький промисел.прискорення будівництва залізничного транспорту, зростання міст, розширення торгівлі

Селянська реформа 1861 року — система заходів російського уряду, спрямована на поступову ліквідацію в країні кріпосницьких відносин.

Причини реформи

Економічна відсталість Росії.

Поразка Росії в Кримській війні (1853—1856).

Розвиток ринкових відносин вимагав скасування кріпосного права.

Селянські виступи (1855 р.- «Київська Козаччина»; 1856 р. — «Рух в Таврію за волею»)

Мета реформи

Зміцнення монархічної влади за збереження панування на селі її опори — поміщиків.

Наслідки реформи

Соціальна диференціація селян.

Збереження поміщицького землеволодіння.

Тимчасово зобов'язаний стан.

Викупна операція

Зниження купівельної спроможності селян.

Обмеження самоврядування і правового статусу селян.

Безпосереднім результатом селянської реформи стало прискорення майнової диференціації населення. Так, близько 220 тисяч українських селян були обезземелені, 100 тисяч отримали до одної десятини, понад 1,6 мільйонів — від 1 до З десятин на душу.

Сутність селянської реформи

Було запроваджено загально-російську систему селянського управління: сільські громади об'єднувались у волості.

Кругова порука.

Загальна відповідальність за сплату податків.

Способи проведення реформи подекуди наражалися на значний спротив. Селяни відмовлялися вносити викупні платежі, вимагали наділення їх «дарчими ділянками». Всього у 1861 році в Україні відбулося близько 3,1 тисяч селянських виступів, в яких брали участь понад 2 мільйона мешканців 4160 сіл. Найзначнішими були Безуглівське, Бездненське повстання та Кам'янсько-Слобідське заворушення.

Також відбулася: шкільна реформа,міська реформа.

2.Кирило Розумовський-це останній гетьман Лівобережної України (1750—1764), граф, російський генерал-фельдмаршал, президент Петербурзької академії наук. Водночас одержує в підпорядкування й Запорізьку Січ. Робить спроби реформувати козацьке військо відповідно до потреб часу. Гетьман Кирило швидко привів полк до присяги і Катерину ІІ було врятовано. За це діяння Кирило Розумовський був щедро обдарований. Та мав необережність підготувати разом із українською старшиною петицію: "О восстановлении старинных прав Малороссии". Це стало останньою краплею, яка прискорила скасування Гетьманщини на Україні.
Розлючена Катерина із погрозами жорстокої розправи запропонувала Кирилові Розумовському відмовитись від гетьманства.
Кирило Розумовський був змушений підкоритись. Гетьманщину було скасовано.

Билет № 4:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.161.98.96 (0.006 с.)