Угода про безпеку між Урядом України та Організацією Північно-Атлантичного Договору 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Угода про безпеку між Урядом України та Організацією Північно-Атлантичного Договорупідписана 13 березня 1995 р., Брюссель, ратифікована 12 вересня 2002 р.Угода регулює питання зберігання і взаємного захисту інформації обмеженого користування. Угода визначає зобов'язання сторін захищати секретну інформацію іншої сторони та вживати заходів для її збереження. Практичні питання, що стосуються процедур передачі та охорони інформації, регулюються відповідними інструктивними документами сторін, зокрема відповідною інструкцією НАТО і "Правилами поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з обмеженим доступом в Україні", розробленими СБУ.На основі Угоди здійснюється також співробітництво між Україною і НАТО в рамках Хартії про особливе партнерство, оскільки матеріали засідань Комісії Україна-НАТО і політичних консультацій у форматі "26+1" як правило мають закритий характер.

Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та НАТО щодо заснування Центру інформації та документації НАТО в Україні від 7 травня 1997 р., Київ.

Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-Атлантичного Договору (НАТО) п ідписана 9 липня 1997 р., Мадрид, не підлягає ратифікації.Хартія є основним політичним документом, який регулює відносини України з НАТО. Її положення не суперечать Конституції чи національному законодавству, а виконання не вимагає зміни чинного законодавства України або прийняття нових законодавчих актів.В Хартії міститься положення про підтримку процесу інтеграції України до всієї низки європейських та євроатлантичних структур. У Хартії визначені основні механізми двостороннього співробітництва Україна-НАТО, зокрема: Комісія Україна-НАТО (регулярні засідання на рівні послів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, глав держав у форматі "26+1"); спільні засідання з відповідними Комітетами НАТО у форматі "26+1"; спільні робочі групи; взаємні візити високого рівня та обмін експертами; кризовий консультативний механізм для проведення спільних консультацій у випадку, коли Україна вбачатиме пряму загрозу своїй територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці.


Під час Празького засідання КУН 22 листопада ц.р. на розвиток Хартії ухвалено новий політичний документ Україна-НАТО - План дій (ПД), який визначатиме модальності відносин з Альянсом на наступний період. ПД розвиває положення Хартії, конкретизує мету політики України на євроатлантичну інтеграцію та цілі, які ставить перед собою держава в різних галузях в контексті підготовки до членства в Альянсі. Водночас ПД не відміняє Хартії.


Під егідою КУН було створено спільні робочі групи для виконання подальшої роботи в окремих галузях. Особливо важливими щодо цього є Політичний комітет та Комітет з питань партнерства у форматі КУН, які відіграють провідну роль у розробленні Річних національних програм й підготовці засідань КУН високого рівня, а також Спільна робоча група з питань оборонної реформи, що сприяє процесу консультацій і практичному співробітництву у такому пріоритетному напрямі співпраці як реформування структур безпеки й оборони.

Річна національна програма, започаткована у 2009 році, замінила попередні Річні цільові плани, за допомогою яких реалізовувалися довгострокові завдання, викладені у Плані дій Україна – НАТО від 2002 року. Вона складається з п’яти розділів, присвячених політичним та економічним питанням, військово-оборонним аспектам, ресурсному забезпеченню, безпековим проблемам і правовим питанням. КУН здійснює щорічний аналіз прогресу, досягнутого у рамках РНП.

Відповідальність за її реалізацію головним чином покладено на Україну, яку спонукають до того, щоб вона енергійніше рухала вперед процес реформ задля зміцнення демократії, верховенства права, захисту прав людини і розвитку ринкової економіки. Допомога Україні у досягненні далекосяжних перетворень у секторах оборони й безпеки є ключовим пріоритетом у співробітництві між Україною і НАТО.

У 2010 році Україна започаткувала Комісію високого рівня для виконання функцій координаційного механізму у галузі співробітництва з НАТО. До складу цієї комісії увійшли Національні координатори для кожної з п’яти галузей, окреслених у РНП.

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (NAMSO), п ідписаний 6 грудня 2001 р., Брюссель, не підлягає ратифікації.Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (АМТЗО), яка є виконавчим органом Організації НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), надає посередницькі, експертні та комерційні послуги в питаннях постачання озброєнь і військової техніки, їх обслуговування і модернізації, утилізації боєприпасів та військової техніки, тилового і матеріально-технічного забезпечення контингентів миротворчих сил. Меморандум має рамковий характер і його підписання не веде до будь-яких фінансових витрат. Для започаткування будь-якого конкретного проекту необхідним є укладення окремого контракту, в якому визначаються всі зобов'язання сторін.

Першим практичним проектом Україна-НАТО, укладеним з ОМТЗО, став проект знищення протипіхотних мін (ППМ). Утилізація українських ППМ здійснюється на базі Донецького казенного заводу хімічних виробів в рамках контракту між ОМТЗО та Науково-технічним центром "Співдружність". Він передбачає надання країнами-членами НАТО українській стороні високотехнологічного обладнання для утилізації 404 тис. протипіхотних мін на суму 561 тис. доларів США. Зараз обговорюється можливість започаткування й інших проектів з NAMSO, зокрема щодо утилізації надлишкових боєприпасів та стрілецької зброї і легких озброєнь.

 

План дій Україна-НАТО ,

Цільовий план на 2003 рік , на 2004 рік , на 2005 рік, на 2006 рік - у хвалені 22 листопада 2002 р., Прага, не підлягають ратифікації.Зобов'язання України згідно з цими документами мають політичний характер.

План дій визначає стратегічні й середньострокові цілі і пріоритети України на шляху євроатлантичної інтеграції, кінцевою метою якої є членство в НАТО. Він складається зі вступу і п'яти розділів: Політичні і економічні питання, Питання безпеки і оборони та військові питання, Захист і безпека інформації, Правові питання, Механізми імплементації. В кожному з розділів (окрім розділу Механізми імплементації) визначаються основні принципи, на яких базуватиметься політика України у конкретній галузі, та цілі, що мають бути досягнуті з метою наближення держави до стандартів країн-членів Альянсу.

Річний Цільовий план містить перелік конкретних заходів як внутрішнього характеру, так і спільних Україна-НАТО, запланованих на поточний рік для досягнення визначених в ПД цілей. Виконання цих заходів повинно продемонструвати готовність України вийти на якісно новий рівень відносин з НАТО. Більшість внутрішніх заходів, внесених до ЦП, вже входять до існуючих державних програм і нормативно-правових актів України.

Угода між Національним координаційним центром соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, Кабінету Міністрів України та Організацією Північно-Атлантичного Договору "Про практичну реалізацію ініціативи НАТО щодо перепідготовки українських військовослужбовців, звільнених в запас або відставку",підписана 11 жовтня 1999 р., Київ, не підлягає ратифікації.

З 1999 року в Україні здійснюється спільний проект Україна-НАТО з мовної перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку. В рамках цього проекту близько 300 українських військовослужбовців пройшли курси англійської, французької та німецької мов, а також отримали допомогу у подальшому працевлаштуванні у цивільному секторі економіки.

Угода між державами-учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил та Додатковий протокол до неї , п ідписані 6 травня 1996 р., Брюссель

Ратифіковані 2 березня 2000 р.Подальший додатковий протокол до Угоди між державами-учасницями Північно-Атлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у Програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їх збройних сил, п ідписаний 3 грудня 1999 р., Брюссель ратифікований 20 квітня 2000 р.Ці документи регулюють питання, пов'язані з проведенням спільних військових навчань на території України, а також з участю представників України в навчаннях на територіях держав-учасниць цієї угоди. Угода зокрема регламентує процедури перетину кордону військовослужбовцями та перевезення зброї і військової техніки, необхідних для участі в згаданих заходах, пов'язані з цим митні та податкові питання.

Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі щодо використання стратегічної транспортної авіації України в операціях та навчаннях НАТО , п ідписаний 7 червня 2004 р., Варшава, підлягає ратифікації.

Метою Меморандуму є встановлення політики і процедури використання стратегічної транспортної авіації України на підтримку операцій та навчань НАТО відповідно до взаємних домовленостей учасників. Положення Меморандуму не вимагатиме внесення змін до чинного законодавства України, а також можливого прийняття нових законодавчих актів у суспільно-політичній, правовій, інформаційній, економічній, оборонній, оборонно-промисловій та безпековій сферах, не перешкоджає застосуванню існуючих угод, а також чинним міжнародним угодам.

Сфера компетенції Міністерства оборони України.

 

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.255 (0.009 с.)