ТОП 10:

Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори.1. Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида.

2. Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функциї в анализі часових рядів. Види ковзних середніх. Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD).

3. Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда.

4. Розходження: типи та значення.

5. Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

 

Лекція 8

Тема 5. Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі

 

1. Технічні торгівельні системи: структура та конструкції.

2. Приклади оригінальних торгівельних систем.

3. Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування.

4. Тестування та оптимізація торгівельних систем.

5. Вимірювання результативності торгівлі. Графічна оцінка торгівельної результативності.

 

Лекція 9,10

Тема 6. Практичні аспекти діяльності трейдера

1. Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. Покрокове застосування планового підходу.

2. Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку.

3. Цінові моделі. «Мудрість» ринку.

Плани семінарських і практичних занять

Практичне (семінарське) заняття 1 (4 години): Тема 1. Сутність технічного аналізу

 

1. Принципи технічного аналіза. Визначення технічного аналіза.

2. Різноманітність методів технічного анализа.

3. Співставлення технічного та фундаментального аналіза ринка цінних паперів.

4. Ринкова ціна та фактори, що на неї впливають.

5. Основні джерела інформації, що використовуються при проведенні технічного аналіза (ціна, обсяг продажу, відкритий інтерес). Три аксіоми технічного аналіза. Тренд, його види.

6. Універсальність технічного анализа. Визначення технічного анализа стосовно ринку цінних паперів.

 

Семінар-дискусія

Завдання заняття:

· Бути обізнаним щодо визначення поняття технічного аналізу;

· Засвоїти основи базових знань щодо принципів технічного аналізу;

· Активізувати здатність до аналізу ринкової ціни та факторів, що на неї вплиають;

· Активізувати здатність до аналізу та синтезу виділення складових системи прийняття рішень на основі технічного аналізу;

· Розвинути уміння щодо застосування технічного та фундаментального аналізу на практиці.

План заняття:

1. Демонстрація принципів технічного аналізу, особливостей застосування технічного та фундаментального аналізу, використання різноманітних джерел інформації при проведенні технічного аналізу.

2. Презентація індивідуального завдання.

3. Надання домашнього завдання.

 

 

Інформаційне забезпечення:

1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004.

2. Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року.

3. Леонов Д.А, Льовочкін С.В., Хоружий С.Г. Ринок фінансових послуг: парадигма євроінтеграції: Монографія/ За наук. Ред. В.М. Федосова – К.: УІРФР, 2008.- 848 с.

4. Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

5. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

6. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

7. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми:технічний аналіз, методи технічного аналізу, ринкова ціна.

 

Практичне (семінарське) заняття 2 (4 години):Тема 2. Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них

 

1. Основні види цінових графіків: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick).

2. Рівні підтримкита супротив: їх економічне та технічне значенне.

3. Побудова на графіках: лінії подтримки та супротиву; лінії тренду і канала.

4. Оцінка сили подтримки/супротиву.

5. Характеристики лінії тренду. Виявлення короткострокового, середньостроквого та довгострокового цінового тренда.

Семінар-розв`язання проблемних завдань.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння;

2. Активізувати здатність до аналізу;

3.Розвинути уміння вирішувати складні проблеми.

План заняття:

1. Презентація індивідуального завдання студента.

2. Демонстрація матеріалів.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1. Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2. Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3. Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4. ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми: цінові графіки: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick), рівні підтримки та супротиву, короткостроковий, середньостроквий та довгостроковий ціновий тренд.

 

Практичне (семінарське) заняття 3 (2 години): Тема 3. Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда

1. Основні фігури розвороту: «голова та плечі», подвійна вершина/подвійне дно, кришка/блюдце.

2. Фігури продовження: правор, вымпел, лінійка. Трикутники, їх різновиди.

3. Умови достовірності фігури: зміни обсягу, тривалість тенденції, сила подтримки/супротив.

Семінар-розгорнута бесіда

Завдання заняття:

1.Засвоїти основи базових знань;

2.Активізувати здатність до аналізу можливостей використання західної практики;

3. Розвинути відповідні уміння.

План заняття:

· Презентація індивідуальних завдань.

· Дискусія за основними питаннями теми.

· Демонстрація матеріалів.

· Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми:основні фігури розвороту,фігури продовження, умови достовірності фігури.

Практичне (семінарське) заняття 4 (4 години):Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори.

1.Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида.

2.Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функциї в анализі часових рядів. Види ковзних середніх. Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD).

3.Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда.

4.Розходження: типи та значення.

5.Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

Семінар-дискусія

Завдання заняття:

· Засвоїти основи базових знань;

· Активізувати здатність до аналізу та синтезу;

· Розвинути уміння щодо застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.

План заняття:

1.Демонстрація класифікації технічних індикаторів: індикаторів тренда (ковзні середні), випереджаючих (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжніих індикаторів настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливостей застосування кожного вида

2.Презентація індивідуального завдання.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми:технічні індикатори ринку, допоміжні індикатори настрою ринку, осцилятори.

Практичне (семінарське) заняття 5 (4 години):Тема 5. Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі

 

1.Технічні торгівельні системи: структура та конструкції.

2.Приклади оригінальних торгівельних систем.

3.Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування.

4.Тестування та оптимізація торгівельних систем.

5.Вимірювання результативності торгівлі. Графічна оцінка торгівельної результативності.

 

Семінар-розв`язання проблемних завдань.

Завдання заняття:

1. Розвинути дослідницькі навички та вміння;

2. Активізувати здатність до аналізу;

3.Розвинути уміння вирішувати складні проблеми.

План заняття:

1.Презентація індивідуального завдання студента.

2.Демонстрація матеріалів.

3.Надання домашнього завдання.

Інформаційне забезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми:торгівельні системи, ф’ючерсні цінові ряди, графічна оцінка торгівельної результативності.

 

Практичне (семінарське) заняття 6 (4 години): Тема 6. Практичні аспекти діяльності трейдера

1.Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. Покрокове застосування планового підходу.

2.Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку.

3.Цінові моделі. «Мудрість» ринку.

Семінар-розгорнута бесіда

Завдання заняття:

1.Засвоїти основи базових знань;

2.Активізувати здатність до аналізу можливостей використання західної практики;

3. Розвинути відповідні уміння.

План заняття:

· Презентація індивідуальних завдань.

· Дискусія за основними питаннями теми.

· Демонстрація матеріалів.

· Надання домашнього завдання.

Інформаційнезабезпечення:

1.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221

2.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1

3.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с.

4.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.

Перелік основних термінів і понять теми:правила торгівлі,цінові моделі, «мудрість» ринку.

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРИТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИППЛІНИ  

6.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ.

Основною формою оволодіння навчальним матеріалом з дисципліни „Технічний аналіз” є самостійна робота. Самостійна робота студента (СРС) – це запланована робота студентів, що виконується студентом за завданням і під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом засвоєння навчального матеріалу у вільний від обов”язкових навчальних занять час.

Під час самостійної роботи студенти виконують індивідуальні та модульні завдання. Докладно зміст та вимоги до модульних (для студентів денної та вечірньої форми навчання), індивідуальних (заочна форма навчання) робіт та вибіркових індивідуальних завдань наведені у розділі 6 цих матеріалів.

До самостійної роботи студента слід також віднести: опрацювання бібліографічних каталогів та літератури в бібліотеках з метою опанування теоретичним матеріалом науки, пошук та систематизація інформації з мережі Інтернет, систематизація вивченого матеріалу перед іспитом, участь у наукових студентських конференціях, підготовка наукових публікацій.

 

  6.2. МОДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ.   Модульне завдання виконують студенти денної форми навчання. Виконання модульних завдань передбачають використання матеріалів, отриманих на базі виробничої практики або на робочому місці. Викладачем доводиться графік виконання модульних завдань, при порушенні якого без поважних причин студент позбавляється половини балів за кожне таке завдання. Орієнтовне модульне завдання включає наступні питання (завдання уточнюються для кожного студента окремо викладачем): 1.Проаналізувати та описати основні методи технічного аналізу; 2.Вивчити особливості застосування технічного аналізу на фінансовому ринку України. Порівняти можливості застосування технічного та фундаментального аналізу; 3.Розробити власний підхід щодо торгівлі на фінансовому ринку України.    
  ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Контактні заняття, які проводяться за темами дисципліни «Технічний аналіз» у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, уміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань.   Контактне заняття 1   Тема 1. Сутність технічного аналізу   Фахові компетенції: 1. знати особливості застосування технічного аналізу; 2. вміти саівставляти технічний і фундаментальний аналіз. План заняття: 1.Принципи технічного аналіза. Визначення технічного аналіза. 2.Різноманітність методів технічного анализа. 3.Співставлення технічного та фундаментального аналіза ринка цінних паперів. Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.   Контактне заняття 2   Тема 1: Сутність технічного аналізу Фахові компетенції: 1.вміти визначати ринкову ціну та фактори, що на неї впливають; 2.знати та вміти використовувати фінансову інформацію. План заняття: 1.Ринкова ціна та фактори, що на неї впливають. 2.Основні джерела інформації, що використовуються при проведенні технічного аналіза (ціна, обсяг продажу, відкритий інтерес). Три аксіоми технічного аналіза. Тренд, його види. 3.Універсальність технічного анализа. Визначення технічного анализа стосовно ринку цінних паперів.   Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.   Контактне заняття 3 Тема 2.Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них   Фахові компетенції: - вміти застосовувати різноманітні підходи щодо графічного технічного аналізу; - знати та вміти будувати на графіках: лінії підтримки та супротиву, лінії тренду і каналу. План заняття: 1. Основні види цінових графіків: лінійні, гістограми (barchart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки (candlestick). 2. Рівні підтримкита супротив: їх економічне та технічне значенне. 3. Побудова на графіках: лінії подтримки та супротиву; лінії тренду і канала.   Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. Контактне заняття 4   Тема 2: Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них Фахові компетенції: - вміти виявляти короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий ціновий тренд; - знати основні характеристики лінії тренду. План заняття: 1.Оцінка сили подтримки/супротиву. 2.Характеристики лінії тренду. Виявлення короткострокового, середньостроквого та довгострокового цінового тренда. Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. Контактне заняття 5   Тема 3. Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда   Фахові компетенції: - вміти визначати основні фігури; - знати умови достовірності фігури . План заняття:   1.Основні фігури розвороту: «голова та плечі», подвійна вершина/подвійне дно, кришка/блюдце. 2.Фігури продовження: правор, вымпел, лінійка. Трикутники, їх різновиди. 3.Умови достовірності фігури: зміни обсягу, тривалість тенденції, сила подтримки/супротив. Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. Контактне заняття 6   Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. Осцилятори.   Фахові компетенції: - вміти визначати особливості застосування кожного вида технічних індикаторів; - знати види ковзних середніх та їх функції в аналізі часових рядів.   План заняття: 1.Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида. 2.Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функції в анализі часових рядів. Види ковзних середніх. Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD). Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. Контактне заняття 7 Тема 4. Індикаторний технічний аналіз. Индикатори тренда. ОсциляториФахові компетенції: - вміти визначати особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда; - знати правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків. План заняття: 1.Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда. 2.Розходження: типи та значення. 3.Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків.   Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.   Контактне заняття 8 Тема 5. Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі   Фахові компетенції: - вміти вимірювати результативність торгівлі; - знати підходи до тестування та оптимізації торгівельних систем. План заняття: 1. Технічні торгівельні системи: структура та конструкції. 2.Приклади оригінальних торгівельних систем. 3. Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування. 4. Тестування та оптимізація торгівельних систем. 5. Вимірювання результативності торгівлі. Графічна оцінка торгівельної результативності.   Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с.   Контактне заняття 9 Тема 6. Практичні аспекти діяльності трейдера   Фахові компетенції: - знати принципи покрокового застосування планового підходу ; - вміти застосовувати плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку.   План заняття: 1.Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. 2. Покрокове застосування планового підходу Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. Контактне заняття 10 Тема 6. Практичні аспекти діяльності трейдера Фахові компетенції: - знати правила торгівлі; - вміти застосовувати набутті знання щодо існуючих цінових моделей. План заняття: 1. Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку. 2.Цінові моделі. «Мудрість» ринку.   Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. Контактне заняття 11 Додаткові фахові компетенції: - передбачені для всіх тем дисципліни «Технічний аналіз» План заняття. 1. Написання комплексної аудиторної контрольної роботи.   Інформаційне забезпечення: 1.Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій: Підручник – К.: КНЕУ, 2004. 2.Про цінні папери та фондовий ринок // Закон України від 23 лютого 2006 року. 3.Найман Э. – Л. Малая Энциклопедия Трейдера. – К.: ВИРА-Р: Альфа Капитал, 1999. – 236 с.: ил. 134. – Библиогр.: с.221 4.Низаметдинов Ш.У. Анализ данных : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. - Москва : МИФИ, 2012. - 286 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231829&sr=1 5.Акелис С.,Технический анализ от А до Я/ С.Акелис. - М.: Диаграмма, 2005. – 256 с. 6.ДеМарк Т., Технический анализ – новая наука / Т.ДеМарк. - М.: Диаграмма, 2005. – 280с. ПЛАНИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД В міжсесійний період студентам заочної форми навчання пропонується виконання міні-лекцій, експертної оцінки та підготовка бібліографії. Щодо названих видів робіт з дисципліни «Технічний аналіз» висуваються наступні вимоги.   Структура міні-лекції Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем. Міні-лекція – це доповідь протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин: 1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства, 2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання. Аналіз проблеми включає: — розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч; — визначення причин, наслідків; — аргументація власної позиції. Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції. 3. Заключна частина Заключна частина містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців. У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії. Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами. Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.   Структура бібліографії   Мета укладання бібліографії – дати критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною темою. Готуючи бібліографію, студент: — обирає тему і консультується з викладачем; — систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Літературні джерела добираються самостійно; — оформлює її у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, TimesNewRoman, шрифт 14, інтервал 1,5). Структура бібліографії: титульна сторінка, основний текст бібліографії, висновки, список опрацьованої літератури. Критеріями оцінки бібліографії є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.   Структура експертної оцінки Мета експертної оцінки – дати обґрунтований висновок (експертне заключення). Готуючи експертну оцінку, студент: — обирає тему і консультується з викладачем; — досліджує питання, шукаючи факти, аргументи “за” і “проти”, здійснює підборку та опрацювання широкого кола статистичних даних. Часовий період, за який проводиться аналіз, має складати не менше п’яти останніх років; — готує висновок; — оприлюднює висновок в аудиторії.   6.3. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.   Індивідуальна робота виконується студентами заочної форми навчання. Виконання індивідуальної письмової роботи належить до обов’язкових видів самостійної роботи студента. Інші види індивідуальних завдань студентів заочної форми навчання виконуються за його власною ініціативою (див. п.6.4. та п. 9.1. «Карта самостійної роботи студента заочної форми навчання). Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання виступає індивідуальнаробота з дисципліни за варіантами. Індивідуальний варіант роботи визначається за порядковим номером студента у відомості. Розподіл варіантів індивідуальних завдань визначено у таблиці 1. Таблиця 1. 1.Сутність технічного аналізу 2.Основні принципи технічного аналіза. 3.Визначення технічного аналіза. 4.Різноманітність методів технічного анализа. 5.Співставлення технічного та фундаментального аналіза ринка цінних паперів. 6.Ринкова ціна та фактори, що на неї впливають. 7.Основні джерела інформації, що використовуються при проведенні технічного аналіза (ціна, обсяг продажу, відкритий інтерес). 8.Три аксіоми технічного аналіза. 9.Тренд, його види. 10.Універсальність технічного анализа. 11.Визначення технічного анализа стосовно ринку цінних паперів. 12.Графічний технічний аналіз: види цінових графіків і побудова на них 13.Основні види цінових графіків: лінійні, гістограми (bar chart), хрестики-ноліки (point&figure), японські свічки(candlestick). 14.Рівні підтримкита супротив: їх економічне та технічне значенне. 15.Побудова на графіках: лінії подтримки та супротиву; лінії тренду і канала. 16.Оцінка сили подтримки/супротиву. 17.Характеристики лінії тренду. 18.Виявлення короткострокового, середньостроквого та довгострокового цінового тренда. 19.Основні графічні моделі: фігури развороту та продовження тренда 20.Основні фігури розвороту: «голова та плечі», подвійна вершина/подвійне дно, кришка/блюдце. 21.Фігури продовження: правор, вымпел, лінійка. Трикутники, їх різновиди. 22.Умови достовірності фігури: зміни обсягу, тривалість тенденції, сила подтримки/супротив. 23.Індикаторний технічний аналіз. 24.Индикатори тренда. 25.Осцилятори. 26.Класифікація технічних індикаторів: індикатори тренда (ковзні середні), випереджаючі (осцілятори, індикатори темпу руху цін і т.п.) та допоміжні індикатори настрою ринка (Індекс нових максимумів/мінімумів, Індекс трейдера). Особливості застосування кожного вида. 27.Ковзні середні як основні індикатори тренда та їх функциї в анализі часових рядів. 28.Види ковзних середніх. 29.Вибір часового вікна для розрахунку ковзних середніх. 30.Комбінації ковзних середніх і інтерпритація їх сигналів. 31.Фільтри на ковзних середніх. Індикатор сходження-розходження ковзних середніх (MACD). 32.Особливості осциляторів і їх відмінності від індикаторів тренда. Розходження: типи та значення. 33.Правила застосування осциляторів при дослідженні безтрендових ринків. 34.Торгівельні системи та вимірювання ефективності торгівлі 35.Технічні торгівельні системи: структура та конструкції. 36.Приклади оригінальних торгівельних систем. 37.Підбір кращих ф’ючерсних цінових рядів для комп’ютерного тестування. 38.Тестування та оптимізація торгівельних систем. 39.Вимірювання результативності торгівлі. 40.Графічна оцінка торгівельної результативності. 41.Практичні аспекти діяльності трейдера 42.Плановий підхід в торгівлі на фінансовому ринку. 43.Покрокове застосування планового підходу. 44.Правила торгівлі та зауваження з приводу ринку. 45.Цінові моделі. «Мудрість» ринку.   Вимоги до написання індивідуальної роботи: Виконувати роботу слід на аркушах формату А4, стандартні поля й інтервали, аркуші пронумеровані, на останньому аркуші дата виконання, підпис. Обсяг роботи до 10-15 машинописних сторінок з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Титульний лист (найменування міністерства, навчального закладу, факультету, курсу, номера групи). Зразки чи копії документів та інші допоміжні матеріали, що ілюструють виконання відповідних операцій, виносяться у додатки в кінці. Термін виконання - за місяць до початку екзаменаційної сесії. Стиль викладу матеріалу повинен бути професійним, висновки та рекомендації – конкретними. Опрацювання літератури необхідно починати з найновіших публікацій, в яких висвітлюються останні досягнення і зміни у галузі теорії та практики проектного фінансування. Таблиці, графіки, схеми, список використаних джерел інформації – в окремому додатку в кінці роботи. Одержані завдання студентів оцінюються викладачем за такою системою:  
Оцінка Критерії
10 балів Студент бездоганно виконав завдання і належним чином його оформив. Інформацію добре ілюстровано теоретичними знаннями, фактичними даними та чинним законодавством.
8 балів Завдання у цілому виконане, але мають місце окремі недоліки, зокрема, інформація, статистичні дані та чинне законодавство вказана не повністю.
6 балів Завдання у цілому виконане, але мають місце недоліки, зокрема, не повністю розкрито зміст завдання, інформація, статистичні дані та чинне законодавство вказана не повністю.
0 балів Завдання взагалі не виконано або мають місце суттєві недоліки: питання теоретично не висвітлено, відсутні фактичні дані та розгляд чинного законодавства.

Роботи студентів мають здаватися для перевірки на кафедру не пізніше, ніж за десять днів до початку екзаменаційної сесії і в разі недопущення їх до захисту, повертаються студентам для доопрацювання.Захист виконання письмових індивідуальних робіт студентами заочної форми навчання проводиться під час сесії у формі співбесіди керівника курсу зі студентом.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.019 с.)