ТОП 10:

Резюме як вид корово-контрактного документаРезюме — один з найефективніших інструментів пошуку роботи. Воно є коротким викладом найбільш важливих для потенційного працедавця фактів Вашої біографії, в основному пов'язаних з вашим досвідом роботи, навиками і знаннями. На вивчення резюме в середньому витрачається не більше 1-2 хвилин, тому дуже важливо відразу привернути увагу працедавця, зацікавити його і побудити призначити вам співбесіду. При створенні резюме потрібно пам'ятати про те, що воно стане вашою візитною карткою і повинно виділяти вас зі всього потоку людей, що шукають роботу.
Вашій увазі пропонується декілька правил написання резюме.

 

Як скласти резюме:


1. Насамперед напишіть хто Ви. Після чого посада, яку хочете отримати. Не варто перераховувати декілька позицій, які вас в принципі могли б влаштувати. Ситуація складається так, що вибираєте не Ви, а вибирають Вас, і працедавцеві навряд чи цікавий широкий круг Ваших інтересів. Якщо у Вас декілька різних цілей, можна скласти два-три варіанти резюме. Краще зробити декілька сфокусованих на різних аспектах резюме, ніж одне загальне.

2. Вкажіть свою стать, а також вік, сімейний стан, адресу і телефон. Сімейний стан варто писати відповідно до Ваших паспортних даних. Зайвим буде згадувати про цивільний брак, навіть якщо Ви є в ньому...

3. Особливу увагу необхідно приділити освіті, її варто підкреслити, але не так, як це робить більшість вчорашніх студентів. Не займайтеся перерахуванням всіх "скориночок", які Вам вдалося зібрати. Курси по іміджу, масажу, рекламі і цінним паперам цікаві лише в тому випадку, якщо прямо пов'язані з посадою, яку Ви хочете отримати. Не бажано писати, що Ви були старостою класу і співали в хорі. Варто згадати про додаткову освіту: курси, семінари, тренінги, стажування і т.д.

4. Досвід роботи (ДР). У студентські часи багато робочого досвіду не здобудеш. Не бійтеся вказувати настільки короткий досвід роботи, навіть якщо Ви пропрацювали всього 2-3 місяці, це треба відобразити в резюме. Можливо, будучи студентом, ви проходили практику в якійсь компанії. Це теж можна вказати, навіть якщо це не відображено в трудовій книжці. Випускник, який вже працював за спеціальністю деякий час, має переваги в порівнянні зі своїм конкурентом, який має, можливо, кращі оцінки, але немає досвіду. Досвід роботи вказується в зворотному хронологічному порядку за наступною схемою:

 

· назва компанії;

· напрям діяльності компанії;

· термін роботи;

· посада;

· посадові обов’язки;

· професійні навики та досягнення.


5. Великою перевагою може стати знання іноземних мов, а також сучасних комп'ютерних програм і Інтернету, наявність водійських прав, членство в професійних організаціях і т.п.

6. Особисті якості. Не варто писати зайве «За будь-які гроші, я навчуся і т.д.і». Перш, ніж заповнювати цю графу, подумайте, які особисті якості важливі в професії, яку Ви вибрали. Це може бути аналітичний склад розуму, вміння працювати з великими об'ємами інформації, цілеспрямованість, уміння доводити почате до кінця, пунктуальність. Чесність, порядність, сумлінність, як і раніше в ціні, але працедавець зацікавлений в прийомі на роботу не просто хороших людей, але і професіоналів в своїй справі.

 

Про що не треба писати в резюме


Не варто вказувати або включати в резюме:

 

· всю Вашу трудову біографію (насправді вашого потенційного працедавця цікавлять лише останні 3-5 місць роботи і період не більше 10 років);

· Ваші фізичні дані і стан здоров'я;

· Ваші слабкі сторони;

· причини, по яких ви йшли з роботи;

· рекомендаційні листи або імена людей, які можуть вас рекомендувати (підготуйте цей список окремо, він може знадобитися на співбесіді).

 

Яким повинно бути резюме


При складанні резюме слід пам'ятати про наступні принципи:

 

· Структурованість. Вся інформація в резюме повинна викладатися в певній послідовності і відповідати вибраній формі.

· Вибірковість. Обдумуючи своє резюме, перш за все визначте його мету, тобто вирішіть, яку роботу ви хочете отримати. Проаналізуйте свій професійний досвід і виберіть з нього лише те, що в точності відповідає поставленій меті. Вибірковий підхід захистить резюме від зайвої, непотрібної інформації.

· Об'єктивність. Описуючи свій досвід і навики, будьте реалістичні і об'єктивні. Ви маєте бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.

· Стислість. Об'єм резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, роблячи акцент на найбільш важливих і значимих для працедавця моментах.

· Конкретність. Необхідно бути конкретним у виборі формулювань.

· Активність. Не будьте багатослівні і уникайте пасивних форм. Підкреслюйте досягнуті результати.

· Позитивність. Віддавайте перевагу позитивній інформації.

· Акцент на досягненнях. Концентруйте увагу на Ваших досягненнях.

· Старайтеся не використовувати займенник «я».

 

Коли резюме вже написано


На закінчення перевірте Ваше резюме по наступних позиціях:

 

· попросіть кого-небудь, хто добре володіє мовою, на якій написано резюме, перевірити його;

· в описі теперішньої роботи використовуйте дієслова в теперішньому часі, наприклад, працюю, проектую;

· відповідно при описі попередніх місць роботи використовуйте дієслова в минулому часі;

· будьте послідовні: якщо Ви один раз використовували скорочення, використовуйте його у всьому резюме (але краще приводити всі найменування повністю);

· уникайте довгих фраз і мудрованих слів;

· чітко виділіть необхідні заголовки;

· прослідкуйте, щоб Ваше резюме було оформлено в одному стилі;

· вибирайте зручний для читання формат (великі поля, не дрібний шрифт, але і не дуже крупний, достатня відстань між рядками і т.п.);

· для друкованої версії використовуйте папір білого кольору хорошої якості;

· дуже важливо вмістити Ваше резюме на одній, максимум на двох сторінках;

· будьте впевнені, що Ви зможете підтвердити всю інформацію, яку Ви включили в резюме.

Наказ щодо особового складу

Наказ - це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази щодо особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, різні заохочення. У заголовку такого наказу зазначають: "Щодо особового складу". Реквізити наказу такі;

1) назва підприємства або установи, що видає наказ;

2) назва виду документа;

3) назва місця видання наказу;

4) номер;

5) дата підписання;

6) короткий зміст наказу;

7) текст наказу;

8) підстава для складання;

9) підпис керівника підприємства (установи).

Кожний пункт наказу починається з дієслова у наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.

Накази щодо особового складу, за винятком окремих випадків, мають лише розпорядчу частину, починати яку слід із прізвища, ім'я та по батькові працівника. Далі зазначається посада (вчений ступінь, звання, спеціальність), найменування структурного підрозділу, дія, що оголошується наказом.

У наказі щодо групи питань їх викладають у такій послідовності: прийняття на роботу (призначення на посаду); переведення на іншу постійну роботу (на одному й тому самому підприємстві, в установі, організації); звільнення з роботи; надання відпусток; заохочення; стягнення.

Прізвища працівників у кожній групі питань треба подавати в алфавітному порядку.

 

Є певні вимоги й щодо викладу тексту наказу.

 

1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазначають: а) на яку посаду приймається працівник; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (постійна, тимчасова, за сумісництвом); г) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем); д) умови оплати праці.

 

2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують: а)вид і мотивування переведення (у зв'язку з виробничою потребою, за станом здоров'я, вагітністю або неможливістю виконувати попередню роботу, для заміни відсутнього працівника); б) посаду (спеціальність, кваліфікацію); в) дату і термін переведення (постійно або тимчасово); г) умови оплати праці, пільги й компенсації, передбачені чинним законодавством.

 

3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами); б) загальну кількість робочих днів; в) дату виходу у відпустку і повернення; г) період, за який надано відпустку.

 

4. У наказах про звільнення працівників вказують: а) дату звільнення; б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу всіх згаданих у ньому осіб, які розписуються в оригіналі.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.01 с.)