ТОП 10:

Національний стандарт України.Склад реквізитів документівНаціона́льні станда́рти — державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступні для широкого кола користувачів. Важливе завдання нинішнього етапу - спрощення роботи з документами, прискорення їх складання та оформлення. Цій меті служили затверджені стандарти системи організаційно-розподільчої документації: ГОСТ 6.38-72 (Основні положення) та ГОСТ 6.39-72 (Формуляр-зразок). Постановою Держкомітету стандартів СРСР від 27.03.90 № 622 замість цих ГОСТів введено в дію з 01.01.91 ГОСТ 6.38-90*. Він являє собою єдині, науково обгрунтовані правила підготовки та оформлення документів. Введення таких правил створює необхідні передумови для більш детальної уніфікації документів, що у свою чергу буде сприяти використанню їх в автоматизованих системах управління. Стандарти встановлюють найбільш загальні правила складання документів, а також регламентують машинописне оформлення їх окремих реквізитів. Організаційно-розпорядча документація розвивалася півстоліття стихійно, що потягло за собою виникнення безлічі видів і різновидів документів, використання різних варіантів оформлення окремих реквізитів. Тому вона особливо потребувала стандартизації. Реквізитами називають елементи, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів і становить формуляр документів. Він залежить від його призначення, конкретного змісту. До елементів документів належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін., а також текст. Реквізити - це сукупність обов'язкових даних у документі, без яких він не може бути підставою для обліку й не має юридичної сили.

Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами.

Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром.

Формуляр-зразок - це модель побудови формуляра службового документа, що встановлює сферу його застосування, формат, розміри берегів, вимоги до побудови конструкційної сітки та реквізити.

Державний стандарт України визначає такий склад реквізитів документів:

· 01 - зображення Державного герба України, герба Автономної Республіки Крим.(посередині бланка або у кутку над серединою рядка з назвою організації)

· 02 - зображення емблеми організації або товарного знака (знака обслуговування).(поряд з назвою організації)

· 03 - зображення нагород.(у верхньому лівому кутку або посередині документа)

· 04 - код підприємства(у верхньому правому кутку)

· 05 - код форми документа.(у верхньому правому кутку під кодом підприємства)

· 06-назва міністерства, якому підпорядковується установа

· 07-повна назва установи,організації або підприємства-автора документа(у верхньому лівому кутку)

· 08-назва структурного підрозділу(у верхньому лівому кутку)

· 09-індекс підприємства зв*язку,поштова й телеграфна адреса,номер телефону,факсу(у верхньому лівому кутку)

· 10 - назва виду документа.(зліва або посередині сторінки)

· 11 - дата документа.(під текстом зліва)

· 12 - реєстраційний індекс документа.(у верхній частині сторінки зліва)

· 13 - посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь.(у верхній частині зліва)

· 14 - місце складення або видання документа.(у верхній частині сторінки зліва)

· 15 - гриф обмеження доступу до документа. (з правого боку під кодом форми)

· 16-адресат.(з правого боку у верхній частині сторінки)

· 17 - гриф затвердження документа.(у верхній частині документа)

· 18 - резолюція.( у правому верхньому кутку)

· 19 - заголовок до тексту документа.(друкується малими літерами,розміщується під назвою виду документа)

· 20 - відмітка про контроль.(з лівого боку у верхній частині поля першої сторінки документа)

· 21 - текст документа.(розташовується на всю ширину сторінки:від поля до поля)

· 22 - відмітка про наявність додатка.(ліворуч у верхній половині сторінки)

· 23 - підпис.(підписи кількох службових осіб на документах розташовуються один під одним у послідовності,що відповідає посаді.Якщо документ підписують кілька осіб,що обіймають однакову посаду,то їхні підписи розташовуються на одному рівні)

· 24 - гриф погодження документа.(розташовують нижче від реквізиту)

· 25 - візи документа.(сталяться на першому примірнику документа)

· 26 - відбиток печатки.(є гербові та прості.прості-круглі,квадратні,трикутні;)

· 27 - відмітка про засвідчення копії.(у правому верхньому кутку)

· 28 - прізвище виконавця і номер його телефону.(у нижньому лівому кутку)

· 29 - відмітка про виконання документа і направлення його до справи.в лівій або центральній частині нижнього поля першої сторінки документа)

· 30 – відмітка про перенесення відомостей на машинний носій(розм.. після тексту в нижній частині документа)

· 31-відмітка про надходження(праворуч на нижньому полі лівої сторінки документа)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-22; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.003 с.)