ТОП 10:

Розподіл загально виробничих витратПОКАЗНИКИ ВСЬОГО Загально виробничі витрати, списані на рахунок 23 Загально виробничі витрати, віднесені на рахунок 90
1. База розподілу Об’єм виробництва 250тис.шт..   Х   Х
2.Загально виробничі витрати при нормальній потужності, в т.ч. -змінні -постійні   18000грн. 10000грн. 8000грн.     Х     Х
3.Планові загально виробничі витрати на 1 тис.продукції: -змінні -постійні     10000/250000=0,04 8000/250000=0,032     Х     Х
4.Фактичні загально виробничі витрати, Всього: -змінні -постійні     300*0,04=12000 32122,91     Х     Х
Списані постійні витрати в.т.ч.: а) розподілені постійні загально виробничі витрати при нормальній потужності, але не більше фактичної величини б) нерозподілені постійні витрати     300*0,032=9600       24097,59     22522,91

 

10. Відомість зведеного обліку витрат на виробництво

Статті витрат Незавершене виробництво на початок періоду Витрати за місяць Списано на тов. випуск Незавершене виробництво на кінець періоду
1. Матеріали - 61304,44 - -
2.Заробітна плата - - -
3. Відрахування на соц.заходи - - -
4.Інші прямі витрати - - -
5. Загальновиробничі витрати - 24097,59 - -
Всього: 179404,18 24097,59

 

11. Розподіл змінних і постійних витрат за об’єктами калькуляції

Продукція Нарах. Зар-та Зв. витрати Д-т К-т
Продукція А 23/А
Продукція Б 23/Б
- Всього: - -

 

 

Господарські операції за березень місяць фірми “Маки”

Зміст господарської операції Сума, Кореспонденція
П/п   Грн. Д-т К-т
  Оприбутковано на склад №1 – матеріал А по прибутковому ордеру № 117, що надійшов від ВАТ “Промінь” по рахунку № 507      
  Кількість, т    
  Ціна (без ПДВ) грн.., за 1 т    
  Сума 20/А
  ПДВ
  ТЗВ за весь матеріал А, грн.. 201/1А
  ПДВ
  Всього до оплати:    
Оприбутковано на склад №1 – матеріал Б по прибутковому ордеру № 153, що надійшов від ВАТ Фарба” по рахунку № 1027      
  Кількість, т 1,7    
  Ціна (без ПДВ) грн.., за 1 т    
  Сума 20/Б
  ПДВ
  ТЗВ за весь матеріал Б, грн.. 201/1Б
  ПДВ
  Всього до оплати:    
Перераховано з поточного рахунку фірми “Маки” за одержані :      
  -матеріал А “Промінь”
  -матеріал Б “Фарба”
  Відпущено зі складу №1 матеріали      
  а) матеріал А на виготовлення      
  Продукції А (3 т) 17046,66 23/А 20/А
Продукції Б (1,5 т) 8523,33 23/Б 20/А
  б) матеріал Б на виготовлення      
  Продукції А (1т) 5248,16 23/А 20/Б
  Продукції Б (0,6 т) 3148,86 23/Б 20/Б
  Передано зі складу МШП в експлуатацію      
  - інструменти в цех
-інвентар для загальновиробничих потртеб
  -інвентар для загальногосподарських потреб
  Придбано вантажний автомобіль :      
Ціна, грн.
  ПДВ
  Нараховано і сплачено за виготовлення номерних знаків      
ДАІ
  ПДВ
   
  Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля в МРЕВ      
ПДВ
   
  Зараховано автомобіль в склад о.з.      
На основі акту приймання-передачі автомобіля
  На основі акту № 43 від 22.03 прийнято виконані роботи по капремонту складу №2      
та рахунок № 127 від ВАТ “Рембуд” до оплати      
  Вартість ремонту (без ПДВ)
  ПДВ
  Оприбутковано на склад:      
  - папір рулонний, постачальник ВАТ “Промінь”      
Кількість, т    
  Ціна (без ПДВ)    
  Сума
  ПДВ
  ТЗВ 201/ТЗВ
  ПДВ
  Разом до сплати    
  Прийнято до оплати рахунок АТП –1 за      
  Доставку матеріалу А      
(без ПДВ) 201/1А
  ПДВ
  Всього до сплати    
  Перераховано з поточного рахунку заборгован.      
  -ВАТ “Промінь”, платіжне дор. 263 (10 опрер.)
-ЗАТ “Фарба”, пл..дор 264 (сальдо на 1.03)
  - АТП пл..дор № 264 (операція 11)
  - ВАТ “Вінко” за підписку по акціям
Отримано акції ВАТ “Вінко”
  Оприбутковано на склад №1 матеріал Б      
  Одержаний від ВАТ “Фарба”      
Кількість, т 1,2    
  Ціна (без ПДВ)    
  Сума 20/Б
  ПДВ
  Всього до сплати    
  Прийнято до сплати рахунок АТП за доставку матеріалу Б      
  (без ПДВ) 201/1Б
ПДВ
  Всього до сплати    
  Видано ВАТ “Фарба” короткотерміновий      
Вексель за одержаний матеріал Б (операція 14)
Використано матеріал Б на поточний ремонт 4230,89 20/Б
  Прийнято до сплати рахунок Міненерго      
За спожиту електроенергію для      
  -господарських потреб цеху
  - адміністративних потреб
  - обслуговування обладнання
  ПДВ
  Всього до сплати    
Безоплатно одержано комп׳ютер
   
   
  Одержано гроші в касу з поточного рахунку
Для виплати зарплати і 500 грн. на госп.потр.      
Виплачена з каси зарплата за лютий
  Перераховано з поточного рахунку :      
  - Пенсійному фонду
- Фонду соціального страхування
  - Фонду безробіття
  - Фінвідділу прибутковий податок
  - Фонду від нещасних випадків
Видано гроші в підзвіт директору Клименко В.
  Прийнято затверджений авансовий звіт      
Клименко В. В сумі авансового звіту
  Здано гроші в касу на поточний рахунок      
(ліміт в касі 200 грн.)
Одержано короткотермінову позику баку,      
  яку зараховано на поточний рахунок “Маки”
  Одержано від МП “Вікторія” за накладною
№ 67, рахунок № 112 ксерокс в обмін на
  Продукцію Б
   
  Вартість продукції за цінами реалізац.(з ПДВ)
  Фактична собівартість реалізації 26/Б
   
   
  Одержано пеню від ВАТ “Фарба” на поточний
рахунок фірми за недотримання договірних
  умов поставки матеріалів      
Нараховані і сплачено відсотки за короткот.
  кредит
   
  Реалізовано легковий автомобіль за дог. ціною
ПДВ
  Первісна вартість автомобіля
  Сума зносу (2000)
  Гроші за автомобіль надійшли на пот. рах.
Списано доходи
   
  Відпущено зі складу № 1 на виробництво:      
- продукції А:      
  а) матеріал А (2т) 11364,44 23/А 20/А
  б) матеріал Б (0,5т) 2624,05 23/А 20/Б
  - продукції Б:      
  а) матеріал А (1т) 5682,22 23/Б 20/А
  б) матеріал Б (0,2 т) 1049,62 23/Б 20/Б
  Одержано верстат фрезерний як внесок      
До статутного фонду
  Нарахована зарплата працівникам фірми      
  А) за виробництво      
  - продукції А 23/А
  - продукції Б 23/Б
Б) за обслуговування обладнання
  В) обслуговуючому персоналу цеху
  Г) апарату управління фірми
  Д) працівникам збуту продукції
Проведено обов’язкові утримання із зарплати:      
  - прибуткового податку
  - в Пенсійний фонд
  - в Фонд соціального страхування
  - в Фонд безробіття
  Всього:    
Здійснено нарахування на зарплату:      
  А) робітників, зайнятих у виробництві п.А:      
  - в Пенсійний фонд 23/А
  - в Фонд соц. Страхування 23/А
  - в Фонд безробіття 23/А
  - в Фонд ризику праці (1,02%) 23/А
  Б) робітників, зайнятих у виробництві п.Б:      
  - в Пенсійний фонд 23/Б
  - в Фонд соц. Страхування 23/Б
  - в Фонд безробіття 23/Б
  - в Фонд ризику праці (1,02%) 23/Б
  В) робітників, зайнятих обслуговування обл..:      
  - в Пенсійний фонд
  - в Фонд соц. Страхування
  - в Фонд безробіття
  - в Фонд ризику праці (1,02%)
  Г) службовців цеху.:      
  - в Пенсійний фонд
  - в Фонд соц. Страхування
  - в Фонд безробіття
  - в Фонд ризику праці (1,02%) 30,6
  Д) працівникам апарату управління.:      
  - в Пенсійний фонд
  - в Фонд соц. Страхування
  - в Фонд безробіття
  - в Фонд ризику праці (1,02%) 61,20
  Е) працівникам збуту продукції.:      
  - в Пенсійний фонд
  - в Фонд соц. Страхування
  - в Фонд безробіття
  - в Фонд ризику праці (1,02%) 10,2
  Всього    
  Нарахована амортизація основних засобів:      
  - інструменти для виг. Прод.А 23/А
  - інструменти для виг. Прод.Б 23/Б
- об’єктів загально виробничого призначення 6097,59
  - об’єктів загальногосподарського призначення 1281,94
  Розподілені і списані ТЗВ по місяцях використання матеріалах. на виробництво:      
- продукції А 4390,27 23/А 201/1А
  - продукції Б 2226,89 23/Б 201/1Б
Списуються розподілені загально вир. витрати 23/А
    23/Б
Списуються нерозподілені постійні заг.вир. 20575,08
  витрати 20575,08
  Відпущена з виробництва і оприбуткована      
на склад готова продукція      
  - продукція А (250 тис.шт..) 138895,52 26/А 23/А
  - продукція Б (50 ти.шт..) 55919,92 26/Б 23/Б
  Всього за фактичною собівартістю      
  Відвантажена продукція ЗАТ “Омега”      
- продукція А, тис. шт..    
  - продукція Б, тис.шт..    
  Ціна за 1 тис.шт..(без ПДВ)      
  - продукція А, грн..    
  - продукція Б, грн..    
  Вартість продукції (без ПДВ) тис.грн..      
  - продукція А, тис. грн.    
  - продукція Б, тис.грн..    
  Всього    
  ПДВ, грн..
  Всього до сплати продукція А
  Всього до сплати продукція Б
Надійшли гроші на пот.рах. “Маки” від ВАТ “Омега”
Списана фактична виробнича собівартість 138895,52 26/А
  Реалізованої продукції, грн.. 55919,92 26/Б
Списана фактична собівартість реал. продукції 194815,44
  На фінансовий результат      
Відображено дохід від реалізованої продукції
Списано адміністративні витрати 11063,14
Списані витрати на збуд 1380,20
Визначено прибуток до оподаткування 91966,14    
Нараховано податок на прибуток 22991,53 22991,53
Відображено нерозподілений прибуток 68974,61

 

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.004 с.)