ТОП 10:

Нарахування амортизації основних засобівПервісна вартість в грошовій одиниці включає залишкову вартість і знос основних засобів.

Отже, якщо залишкова вартість основних засобів 1072260 грн., знос основних засобів 537740грн., то первісна вартість основних засобів 1610000 грн.

У виробничому методі нарахування амортизації нормативний обсяг продукції становить 250 тис.шт.. (продукції А і продукції Б).

За нижче наведеними методами знайдемо місячну суму амортизації.

 

Структура основних засобів фірми “Маки” та методи нарахування амортизації по них

 

Розрахунок амортизації основних засобів:

Шифр рах. Найменування об׳єктів Метод нарах. амортизації Вартість, що амортизується грн.. Сума амортизації, грн..
Будівля офісу прямолінійний 1016,33
Будівля цеху прямолінійний 669,17
Будівля складу №1 прямолінійний 266,67
Будівля складу №2 прямолінійний 331,07
Токарні верстати кумулятивний 1645,37
Різальні верстати кумулятивний
Інструмент для використання виробничий
Вимірюв. пристрої Змен. Зал.вартості 770,31
Меблі офісу Приск.змен.зал. вартості 265,61

Розрахунок амортизації:

Будівля офісу:

Метод нарахування амортизації – прямолінійний;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 304900грн;

Норма амортизації – вартість, що амортизується поділена на строк корисного використання;

Річна сума амортизації = (первісна вартість – ліквідаційна вартість)/ строк корисного використання

Річна сума амортизації = (305900-1000)/25=12196 грн.;

 

Місячна сума амортизації = річна сума амортизації / на 12 місяців;

Місячна сума амортизації = 12196/12 = 1016,33 грн.

 

Будівля цеху:

Метод нарахування амортизації – прямолінійний;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 200750грн;

Норма амортизації – вартість, що амортизується поділена на строк корисного використання;

Річна сума амортизації = (первісна вартість – ліквідаційна вартість)/ строк корисного використання

Річна сума амортизації = (201250-500)/25= 8030грн.;

 

Місячна сума амортизації = річна сума амортизації / на 12 місяців;

Місячна сума амортизації = 8030/12 = 669,17 грн.

 

Будівля складу №1:

Метод нарахування амортизації – прямолінійний;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 80000грн;

Норма амортизації – вартість, що амортизується поділена на строк корисного використання;

Річна сума амортизації = (первісна вартість – ліквідаційна вартість)/ строк корисного використання

Річна сума амортизації = (80000-500)/25= 3200грн.;

 

Місячна сума амортизації = річна сума амортизації / на 12 місяців;

Місячна сума амортизації = 3200/12 = 266,67грн.

 

Будівля складу №2:

Метод нарахування амортизації – прямолінійний;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 99320грн;

Норма амортизації – вартість, що амортизується поділена на строк корисного використання;

Річна сума амортизації = (первісна вартість – ліквідаційна вартість)/ строк корисного використання

Річна сума амортизації = (99820-500)/25= 3972,80грн.;

 

Місячна сума амортизації = річна сума амортизації / на 12 місяців;

Місячна сума амортизації = 3972,80/12 = 331,07 грн.

 

Токарні верстати:

Метод нарахування амортизації – кумулятивний;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 342930 грн;

Норма амортизації – визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнту , К=(n=1)*n/2, де n - строк корисного використання;

Сума чисел років = ((10+1)+10)/2 = 55;

Дата введення в дію токарного верстата 11.02.95 р., тому суму амортизації за 95 р. потрібно визначити лише за 10 місяців.

Розрахунок амортизації токарного верстата кумулятивним методом за 10 місяців.

Річна сума амортизації95р. : (10/55)*342830*(10/12)=51959,09 грн.

За 96 р річна сума амортизації.: (10/55)* 342830*2/12 + (9/55) *342830* 10/12= ((0,182 *342830)*2/12)+ ((0,164*342830)*10/12)=57155 грн.;

Аналогічним чином буде нараховуватися амортизація протягом двох місяців 97 року та 10/12 98 року і так до досягнення ліквідаційної вартості протягом строку корисного використання , тобто до 11.02.05 р.

За 97 р річна сума амортизації: (9/55)* 342830*2/12 + (8/55) *342830* 10/12= ((0,164 *342830)*2/12)+ ((0,145*342830)*10/12)= 50919,91 грн.;

 

За 98 р річна сума амортизації: (8/55)* 342830*2/12 + (7/55) *342830* 10/12= 44684,82 грн.;

За 99 р річна сума амортизації: (7/55)* 342830*2/12 + (6/55) *342830* 10/12= 38449,73 грн.;

 

За 2000 р річна сума амортизації: (6/55)* 342830*2/12 + (5/55) *342830* 10/12= 32214,64 грн.;

 

За 2001 р річна сума амортизації: (5/55)* 342830*2/12 + (4/55) *342830* 10/12= 25979,55 грн.;

 

За 2002 р річна сума амортизації: (4/55)* 342830*2/12 + (3/55) *342830* 10/12= 19744,45 грн.;

 

За 2003 р річна сума амортизації: (3/55)* 342830*2/12 + (2/55) *342830* 10/12= 13509,36 грн.;

 

За 2004 р річна сума амортизації: (2/55)* 342830*2/12 + (1/55) *342830* 10/12= 7274,27 грн.;

 

За два місяці 2005 р сума амортизації: (1/55)* 342830*2/12)= 1039,18 грн.;

 

Сума амортизаційних відрахувань за 10 років корисного використання товарного верстата , дорівнює вартості, що амортизується, тобто 342830 грн.

Будемо вважати, що ми нараховуємо амортизацію за березень 2003 року.

Річна сума за 2002 рік = 19744,45грн

Місячна сума амортизації = 19744,45/12=1645,37 грн.

 

Різальні верстати:

Метод нарахування амортизації – кумулятивний;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 434700грн;

Норма амортизації – визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнту , К=(n=1)*n/2, де n - строк корисного використання;

Сума чисел років = ((10+1)+10)/2 = 55;

Дата введення в дію токарного верстата 18,08,95 р., тому суму амортизації за 95 р. потрібно визначити лише за 4 місяців.

Розрахунок амортизації різального верстата кумулятивним методом за 4 місяців.

Річна сума амортизації95р. : (10/55)*434700*(4/12)= 26612,12грн.

За 96 р річна сума амортизації.: (10/55)* 434700*8/12 + (9/55) *434700* 4/12 =76401,82 грн.;

За 97 р річна сума амортизації.: (9/55)* 434700*8/12 + (8/55) *434700* 4/12 =68498,18 грн.;

За 98 р річна сума амортизації.: (8/55)* 434700*8/12 + (7/55) *434700* 4/12 =60594,55 грн.;

За 99 р річна сума амортизації.: (7/55)* 434700*8/12 + (6/55) *434700* 4/12 =52690,91 грн.;

За 2000 р річна сума амортизації.: (6/55)* 434700*8/12 + (5/55) *434700* 4/12 =47787,28 грн.;

За 2001 р річна сума амортизації.: (5/55)* 434700*8/12 + (4/55) *434700* 4/12 =36883,63 грн.;

За 2002 р річна сума амортизації.: (4/55)* 434700*8/12 + (3/55) *434700* 4/12 =28980 грн.;

За 2003 р річна сума амортизації.: (3/55)* 434700*8/12 + (2/55) *434700* 4/12 =21076,36 грн.;

За 2004 р річна сума амортизації.: (2/55)* 434700*8/12 + (1/55) *434700* 4/12 =131172,73 грн.;

За 8 місяців 2005 р сума амортизації.: (1/55) *434700* 8/12 =5269,09 грн.;

 

Сума амортизаційних відрахувань за 10 років корисного використання товарного верстата , дорівнює вартості, що амортизується, тобто 439100грн.

Будемо вважати, що ми нараховуємо амортизацію за березень 2003 року.

Річна сума за 2002 рік = 28980 грн.

Місячна сума амортизації = 28980/12=2415 грн.

 

Інструменти для використання:

Метод нарахування амортизації – виробничий;

Вартість, що амортизується – 96600 грн.;

Сума амортизації визначається як добуток фактичного обсягу продукції за звітний період та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості об’єкта, що амортизується на загальний обсяг продукції, що планується виробити.

У виробничому методі нарахування амортизації нормативний обсяг продукції становить 250 тис.шт.. (продукції А і продукції Б).

Припустімо, що інструменти передбачається використовувати 4 роки, то передбачається виробити за рік 62500 продукції.

Норма амортизації на одиницю продукції = 96600/(250000*12*4)=0,008

Продукції А – 150 тис.

Продукції Б - 100 тис.

Сума амортизаційних відрахувань, що відноситься на виробничу собівартість продукції А = 150*0,008=1200 грн.

Продукції Б = 100*0,008=800 грн.

Вимірювальні пристрої:

Метод нарахування амортизації – метод зменшення залишкової вартості;

Вартість, що амортизується – (первісна вартість-ліквідаційна)- 31700грн.;

Сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості та річної норми амортизації. Річна норма амортизації =т√(ліквідаційна вартість/первісна вартість), де т – строк корисного використання. Оскільки , ми розраховуємо амортизацію за 2003 р., допустімо, що строк корисного використання 4 роки

Річна норма амортизації=4√(500-32200)*100%=35,6%

Річна сума амортизації за 7 місяців 1999 р. (враховуючи те, що вимірювальні пристрої був введений в дію 16,05,99 року)

32200*35,6%*7/12=6686,87грн.

Річна сума амортизації за 2000 р = 32200 * 35,6% * 5/12+25513,13 *35,6%*7/12 = 9985,26грн.,

Річна сума амортизації за 2001 р = 25513,13* 35,6% * 5/12+15630,36 *35,6%*7/12 = 6080,50 грн.,

Річна сума амортизації за 2002 р = 15327,87* 35,6% * 5/12+6080,50*35,6%*7/12 = 5096,67 грн.,

Річна сума амортизації за 5 місяців 2003 р = 6080,50* 35,6% * 5/12= 3851,57 грн.,

 

Місячна сума амортизації 3851,57/5=770,31грн.

 

Меблі офісу:

Метод нарахування амортизації – метод прискорення зменшення залишкової вартості;

Визначається як добуток залишкової вартості та норми амортизації, яка обчислюється виходячи із строку корисного використання і подвоюється.

Враховуючи, що строк корисного використання 5 років, тому річна норма амортизації = (100%/5)*2= 40%

Річна сума амортизації за 7 місяців 1998 р. (враховуючи те, що вимірювальні пристрої був введений в дію 01,06,98 року) = 16300*40%*7/12=3903,33 грн.;

Річна сума амортизації за 1999р =(16300-3803,33)*40%=4998,67 грн.;

 

Річна сума амортизації за 2000р =(12496,67-4998,67)*40%=2999,2 грн.;

 

Річна сума амортизації за 2001р =(7498-2999,2)*40%=1899,52 грн.;

 

Річна сума амортизації за 2002р =(4498,8-1799,52)*40%=1479,71 грн.;

 

Сума амортизації за 5 місяців 2003р =(2699,28-1079,71)*40%*5/12= 1019,57грн.;

Сума амортизації за місяць – 1019,57/5=203,91 грн.

 

Відобразимо суму амортизаційних відрахувань по об’єктах основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку:

 

Будівля офісу Д-т 92 К-т 131 1016,33
Будівля цеху Д-т 91 К-т 131 669,17
Будівля складу №1 Д-т 91 К-т 131 266,67
Будівля складу №2 Д-т 91 К-т 131 331,07
Токарні верстати Д-т 91 К-т 131 1645,37
Різальні верстати Д-т 91 К-т 131
Інструмент для використання Д-т 23/А Д-т 23/Б К-т 131 К-т 131
Вимірюв. пристрої Д-т 91 К-т 131 770,31
Меблі офісу Д-т 92 К-т 131 265,61

Д-т 91 К-т 131 6067,59 грн.;

Д-т 92 К-т 131 1281,94 грн.;

Д-т 23/А К-т 131 1200 грн.;

Д-т 23/Б К-т 131 800 грн.;

4. Залишки матеріалів в валюті балансу.

Залишки матеріалів в валюті балансу складають 64400грн.

Матеріал “А” – 60% -38640 грн.(4 тн.)- 9660(1т)

Матеріал “Б” – 40%- 25760 грн. (5тн.) – 5152 (1т)

Залишки заборгованостей

Залишки заборгованостей 25760 грн., в т.ч.

ВАТ “Промінь” за матеріал “А” – 60% - 15456 грн.,

ВАТ “Фарба” за матеріал “Б” – 40% - 10304 грн.

Залишки заборгованості “Розрахунки за страхуванням” – 99820 грн., в т.ч.:

Пенсійному фонду – 60% - 59892 грн.;

Фонду соціального страхування – 15% - 14973 грн.;

Фонду на випадок безробіття – 15%-14973грн.;

Фонду від нещасних випадків – 10% - 9982 грн.

Залишки заборгованості за податками – 132020, в т.ч.

“ПДВ” – 70% - 92414 грн.;

“Податок на доходи фізичних осіб” – 30% - 39606 грн.

Залишки готової продукції – 152950 грн., в т.ч. :

продукція “А ” – 60% - 91770грн.;

продукція “Б” - 40 % - 61180 грн.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.254.115 (0.011 с.)